Pomoc dla niepełnosprawnych

Jak zbudować dom z KZN

Krajowy Zasób Nieruchomości będzie oferował działki pod budowę domów jednorodzinnych.

Warunkiem otrzymania takiej działki będzie udział w przetargu organizowanym przez KZN. Osoby, które wygrają przetarg na użytkowanie wieczyste działki (z opcją docelowego wykupu) będę miały określony czas na wybudowanie domu. Jeśli z różnych przyczyn dom nie powstanie, działka trafi ponownie do przetargu.

O działkę będzie mogła ubiegać się każda osoba:

  • która nie posiada lub w przeszłości nie posiadała prawa własności do domu jednorodzinnego, innego mieszkania lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu lub nie jest właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jej udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden samodzielny lokal mieszkalny;
  • której członek gospodarstwa domowego nie posiada lub w przeszłości nie posiadał prawa własności do domu jednorodzinnego, innego mieszkania lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu lub nie jest właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden samodzielny lokal mieszkalny.

Również osoby, które:

  • w przeszłości posiadały prawo własności do domu jednorodzinnego, innego mieszkania lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, lecz wskutek działania żywiołu lub katastrofy budowlanej utraciły ten dom lub mieszkanie;
  • są (lub gdy członek gospodarstwa domowego jest) właścicielem lub współwłaścicielem nieruchomości obejmującej budynek mieszkalny lub budynek o funkcji mieszanej, obejmującej funkcję mieszkaniową, która podlegała lub podlega wywłaszczeniu.

KZN będzie mógł również zastosować kryteria pierwszeństwa – będą one uruchomione, jeśli będzie więcej chętnych niż oferowanych działek budowlanych.

Nabycie nieruchomości lub prawa użytkowania nieruchomości, w celu budowy na niej domu jednorodzinnego, nie będzie uprawniało do jej zbycia – nieruchomość będzie musiała być wykorzystana zgodnie z celem określonym w przetargu, co zapobiegnie spekulacjom nieruchomościami.

Nieruchomości przeznaczone pod zabudowę jednorodzinną będą mogły być oferowane wraz z projektem budowlanym a nawet z pozwoleniem na budowę, co powinno znacząco zmniejszyć obciążenie procedurami administracyjnymi indywidualnego inwestora, a także skrócić okres między zakończeniem przetargu, a rozpoczęciem budowy.

Domy jednorodzinne będą mogły być również budowane przez deweloperów i innych przedsiębiorców, wówczas mieszkania w nich zlokalizowane będą oferowane na zasadach najmu, takich samych jak mieszkania w budynkach wielorodzinny, tj. jako najem z opcją dojścia do własności.

Podziel / Share
12.10.2017, Ilość wejść: 1096, Rejestr zmian

Aktualne projekty

do góry