Pomoc dla niepełnosprawnych

Katalog kryteriów pierwszeństwa

Katalog kryteriów pierwszeństwa:

 • strata mieszkania/domu w skutek działania żywiołu lub katastrofy budowlanej,
 • mieszkanie/dom podlegający wywłaszczeniu,
 • względnie niższe dochody,
 • niepełnosprawność wnioskodawcy lub jego dziecka,
 • dzietność,
 • nieposiadanie domu/mieszkania, również we współwłasności i spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,
 • zmiana miejsca zamieszkania w celu podjęcia pracy lub nauki poza miejscem obecnego zamieszkania,
 • wcześniejsze nieuzyskanie najmu mieszkania z powodu większej liczby chętnych niż liczba dostępnych mieszkań,
 • status repatrianta,
 • wiek powyżej 65 lat,
 • posiadanie Karty Polaka.

Kryteria pierwszeństwa będą ustalane dla każdego przetargu odrębnie w ogłoszeniu o przetargu, przy uwzględnieniu uwarunkowań przestrzennych oraz specyfiki lokalizacji oraz po zasięgnięciu opinii gminy na temat lokalnej sytuacji mieszkaniowej. Stosowanie kryteriów nie wyklucza z możliwości ubiegania się o działkę, może jedynie wydłużyć się czas oczekiwania w przypadku, gdy zainteresowanych będzie więcej niż oferowanych działek.

Podziel / Share
12.10.2017, Ilość wejść: 734, Rejestr zmian

Aktualne projekty

do góry