Pomoc dla niepełnosprawnych

Wydarzenia i działania przewidziane w Programie

Elementy Programu - Wydarzenia i działania przewidziane w Programie

I. Konkurs Wojewody Mazowieckiego: „Ku Niepodległości”

Termin: 23.04. - 03.10.2018 r.

Konkurs Wojewody Mazowieckiego na najlepszą filmową inscenizację historyczną, dotyczącą odzyskania Niepodległości skierowany do dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych. Szkoły podstawowe będą  miały  za  zadanie  sfilmować inscenizację historyczną, dotyczącą odzyskania niepodległości.

Główne założenia i warunki realizacji projektu:

Uczestnicy konkursu będą mieli za zadanie wykonać, krótki ( do 7 min.) zgodny z tematem projektu film. Nadesłane na konkurs ekranizacje zostaną ocenione pod względem przygotowania: scenariusza, dialogów, scenografii, kostiumów, gry aktorskiej oraz wykonania zdjęć i montażu.

Wybrane filmy będą emitowane na stronach: www.mazowieckie.pl, www.kuratorium.warszawa.pl oraz w mediach społecznościowych.

Regulamin konkursu dostępny jest na tutaj

Dla laureatów konkursu (trzy pierwsze miejsca) przewidziane zostały atrakcyjne nagrody rzeczowe - trzy kamery video. Dodatkową nagrodą dla zwycięzców będzie również możliwość zaprezentowania scenicznej wersji inscenizacji na specjalnym pokonkursowym pokazie, który odbędzie się 3 października 2018 r.

II. Dzień Dziecka

Z okazji Dnia Dziecka 4 czerwca 2018r. na dziedzińcu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przy Placu Bankowym 3/5 zostanie zorganizowane wydarzenie z udziałem dzieci z mazowieckich szkół podstawowych. Tegoroczne atrakcje w Dniu Dziecka oprócz różnych przygotowanych na tą okazję zabaw i rozrywek będą zawierały elementy niepodległościowe.  Zostaną przywołane wspomnienia o bohaterach odzyskania przez Polskę niepodległości. Ze specjalnym programem artystycznym wystąpi chór ze Szkoły Podstawowej nr 7 w Ciechanowie. Wśród przewidzianych na ten dzień atrakcji znajdą się jeszcze: inscenizacje historyczne, warsztaty plastyczne z robienia biało - czerwonych kotylionów i rozet oraz pokazy składania orłów z origami.

W spotkaniu wezmą udział członkowie grup rekonstrukcyjnych w strojach z epoki. Dzieci będą mogły zobaczyć mundury i uzbrojenie z czasów walki o odzyskanie niepodległości. Dodatkową atrakcją dla dzieci będzie również możliwość zrobienia sobie zdjęcie w monidle z podobizną  Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Współpraca: Mazowieckie Kuratorium Oświaty i organizacje pozarządowe.

III. Karty historyczne na  Facebooku MUW

W czasie trwania Programu na profilu facebookowym Mazowieckiego  Urzędu  Wojewódzkiego cyklicznie publikowane będą specjalnie przygotowane karty historyczne zawierające informacje i ciekawostki związane z rocznicą odzyskania niepodległości.

IV. Quiz historyczny.

Na stronie internetowej Mazowieckiego  Urzędu  Wojewódzkiego oraz na profilu facebookowym urzędu zamieszczony zostanie historyczny quiz, dzięki któremu każdy internauta będzie mógł sprawdzić swoją wiedzę na temat polskiej drogi do odzyskania niepodległości.

V. Wystawa objazdowa pt. „Ojcowie Niepodległości” – 21.05. – 29.06.2018r.

Pierwsza część wystawy przygotowanej przez IPN zawiera m.in. opis idei wystawy, mapę Polski z lat 1918-1923, na której zaprezentowano przebieg kształtowania się polskich granic, oś czasu ukazującą najważniejsze wydarzenia procesu odbudowy państwowości, a także przedruki tytułowych stron Monitora Polskiego z pierwszych dni niepodległości. Dodatkowo zaprezentowano również opis towarzyszącej wystawie ogólnopolskiej akcji #mojaniepodległa.

W głównej części wystawy zaprezentowane zostały postaci Józefa Piłsudskiego, Romana Dmowskiego, Ignacego Jana Paderewskiego, Wincentego Witosa, Wojciecha Korfantego oraz Ignacego Daszyńskiego. Oprócz wielkoformatowych zdjęć w skali rzeczywistej prezentujących tytułowych „Ojców Niepodległości”, plansze zawierają również krótkie biogramy postaci, a także interesujący wybór fotografii archiwalnych.

Wśród bohaterów wystawy są dyplomaci, żołnierze, politycy, działacze społeczni oraz artysta. Urodzili się oni pod różnymi zaborami, różnili się przynależnością społeczną i religią, reprezentowali też różne poglądy polityczne. Jednak mimo to potrafili zjednoczyć się wokół jednego, nadrzędnego celu: NIEPODLEGŁOŚCI. Nie oznaczało to, że we wszystkim byli zgodni i we wszystkim wzorowo współdziałali. Pozostali wierni własnym poglądom, ale wykorzystując sprzyjające warunki zewnętrzne, poprowadzili Polaków ku WOLNOŚCI.

Autorzy wystawy: dr Zofia Fenrych, Mateusz Lipko.

Miejsca prezentacji wystawy

Hol Główny Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, pl. Bankowy 3/5

Delegatura MUW w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 38.

Delegatura MUW w Radomiu, ul. Żeromskiego 53.

Delegatura MUW w Płocku, ul. Kolegialna 15.

Delegatura MUW w Ciechanowie, ul. 17-go Stycznia 7.

Delegatura MUW w Ostrołęce, ul. gen. Augusta Emila Fieldorfa „Nila” 15.

Podziel / Share
23.04.2018, Ilość wejść: 1136, Rejestr zmian

Aktualne projekty

do góry