Pomoc dla niepełnosprawnych
Uwaga! To jest archiwalna wersja serwisu.

Zapraszamy do nowego serwisu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na portalu rządowym.

Nabór wniosków o dofinansowanie na rok 2019 (Realizacja w ramach FUNDUSZU DRÓG SAMORZĄDOWYCH)

Wstępna lista rankingowa z 13.11.2018 r. na 2019 rok

13 listopada 2018 roku Pan Zdzisław Sipiera - Wojewoda Mazowiecki, zatwierdził wstępną listę rankingową wniosków o dofinansowanie zadań jednostek samorządu terytorialnego w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019” na rok 2019.

Zgodnie z punktem IX.3 Programu, wnioskodawca może wnieść zastrzeżenia do wstępnej listy rankingowej w terminie określonym w harmonogramie, o którym mowa w pkt. IX Programu.

Zastrzeżenia w zakresie oceny merytorycznej można złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 20 listopada 2018 roku. W przypadku zastrzeżeń wysyłanych pocztą liczy się data wpływu do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, a nie data stempla pocztowego.

Do 30 listopada 2018 roku Wojewoda Mazowiecki ogłosi ostateczną listę rankingową wniosków i przedłoży do zatwierdzenia przez ministra właściwego do spraw transportu.

Do 31 grudnia 2018 roku Wojewoda Mazowiecki ogłosi listę wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania.

Podziel / Share
13.11.2018, Ilość wejść: 2829, Rejestr zmian
do góry