Pomoc dla niepełnosprawnych
Uwaga! To jest archiwalna wersja serwisu.

Zapraszamy do nowego serwisu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na portalu rządowym.

Rozstrzygnięcia Nadzorcze

08.02.2013

Rozstrzygnięcia Nadzorcze Wojewody 2013r. Delegatura Ostrołęka

Poniżej znajduje się lista rozstrzygnięć nadzorczych wydanych przez Wojewodę w roku 2013 - Ostrołęka

 

Lp

Data

Przedmiot

Pobierz

Uwagi

1 22.01.2013r.  

 stwierdzenie nieważności uchwały Rady Gminy Karniewo Nr XX/104/2012  z  dnia  20 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Karniewo.

 
2 22.01.2013r.  stwierdzenie nieważności uchwały Rady Gminy Karniewo Nr XX/114/2012 z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Karniewo wraz z załącznikiem Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Karniewo  
3 28.02.2013r. stwierdzenie nieważności uchwały Rady Gminy Świercze Nr 142/XXII/2013 z dnia 24 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Świercze  
5 19.03.2013r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr 179/XXVII/2013 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 13 lutego 2013r. w sprawie określenia zasad sprawiania pogrzebu oraz zwrotu kosztów pogrzebu poniesionych przez Gminę Płoniawy - Bramura  
6 24.04.2013r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XVII/122/13 Rady Gminy Czarnia z dnia 21 marca 2013r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czarnia w 2013r.  
7 19.04.2013r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXVII/153/2013 z dnia 22 marca 2013r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Andrzejewo w zakresie słów zawartych w § 1 ust. 1 tej uchwały: "po formalnym ich przyjęciu"  
9 10.05.2013r. stwierdzenie nieważności zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele Nr 11/2013 z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Zarębach oraz zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele Nr 32/2013 z dnia 14 marca 2013r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora  
11 27.05.2013r. stwierdzenie nieważności uchwały Rady Gminy Wąsewo Nr XVI/183/2013 z dnia 21 kwietnia 2013r. w sprawie przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej w Brudkach Starych w Szkołę Filialną Zespołu Placówek Oświatowych w Wąsewie  
12 29.05.2013r. stwierdzenie nieważności § 11 ust. 3 i 4 załącznika do uchwały Rady Gminy Olszewo - Borki Nr XXXIII/195/13 z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porzadku na terenie gminy Olszewo - Borki  
13 28.06.2013r. stwierdzenie nieważności uchwały Rady Gminy w Broku Nr XXII/130/2013 z sdnia 28 maja 2013r. w sprawie  wyrażenia zgody na nabycie na rzecz gminy Brok nieruchomości gruntowych w zakresie słów:" za cenę 1,00 zł (słownie złotych jeden) plus podatek VAT"  
14 16.07.2013r. stwierdzenie nieważności uchwały Rady Gminy Nur Nr XXII/150/13 z dnia 13 czerwca 2013r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej  
15 18.07.2013r. stwierdzenie nieważności zarządzenia Burmistrza Gminy Brok Nr 14/2013 z dnia 24 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Publicznych Placówek Oświatowych w Broku oraz zarządzenia Burmistrza Gminy Brok Nr 17/2013 z dnia 17 czerwca 2013 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Publicznych Placówek Oświatowych w Broku  
16 16.08.2013r. stwierdzenie nieważności zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele Nr 85/2013 z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie odwołania dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Krukowie oraz zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele Nr 86/2013 z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie powierzenia pełenienia obowiązków dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Krukowie  
17 02.09.2013r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXXV/306/2013 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 29 lipca 2013r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie gruntu z nieruchomości   
18 02.10.2013r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr 268/XXV/13 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 5 września 2013r. w sprawie ustalenia minimalnej odległości elektrowni wiatrowych od zabudowań mieszkalnych na terenie gminy Czernice Borowe  
19 10.12.2013r. stwierdzenie nieważności uchwały Rady Gminy w Broku Nr XXV/159/2013 z dnia 19 listopada 2013r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne użyczenie lokalu użutkowego - hali sportowej- położonego w budynku Zespołu Publicznych Placówek Oświatowych w Broku na okres powyżej trzech lat oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy użyczenia  
20 11.12.2013r. stwierdzenie nieważności uchwały Rady Miasta Ostrów Mazowiecka Nr XLVII/228/2013 z dnia 6 listopada 2013r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków  
21 23.12.2013r. stwierdzenie nieważności zarządzenia Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka Nr 114/2013 z dnia 18 października 2013r. w sprawie powołania Ostrowiskiej Rady Seniorów  
22 16.12.2013r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXXV/199/2013 Rady Gminy Krzynowłoga Mała z dnia 30 października 2013r. w sprawie określenia zasad zbywania, nabywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata lub na czas oznaczony  
23 18.12.2013r. stwierdzenie nieważności uchwały Rady Gminy Boguty - Pianki Nr 148/XXII/2013 z dnia 12 listopada 2013r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej  
24 18.12.2013r. stwierdzenie nieważności uchwały Rady Gminy Boguty - Pianki Nr 149/XXII/2013 z dnia 12 listopada 2013r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej  
Podziel / Share
08.02.2013, Ilość wejść: 4768, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0)

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy
do góry