Pomoc dla niepełnosprawnych
Uwaga! To jest archiwalna wersja serwisu.

Zapraszamy do nowego serwisu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na portalu rządowym.

Rozstrzygnięcia Nadzorcze

04.02.2014

Rozstrzygnięcia Nadzorcze Wojewody 2014r. Delegatura Radom

Poniżej znajduje się lista rozstrzygnięć nadzorczych wydanych przez Wojewodę w roku 2014 - Radom

 

Lp

Data

Przedmiot

Pobierz

Uwagi

1 17.01.2014r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XL/230/2013 Rady Gminy Jedlnia Letnisko z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie stanowienia o kierunkach działania wójta  
2 22.01.2014r. stwierdzenie nieważności § 2 uchwały Nr XL/229/2013 Rady Gminy Jedlnia Letnisko z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie odwolania przewodniczącego Rady Gminy  
3 28.01.2014r. stwierdzenie nieważności uchwały Rady Gminy i Miasta w Przysusze z dnia 19 grudnia 2013 r. Nr XXIX/201/2013 w sprawie upoważnienia do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowania administracyjnego i wydawania w tych sprawach decyzji, prowadzenia postępowania i wydawania w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz przekazywania do biura informacji gospodarczych o zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego  
4 31.01.2014r. stwierdzenie nieważności § 2 uchwały Nr XL/236/2013 Rady Gminy Jedlnia Letnisko z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie stwierdzenie wybory przewodniczącego Rady Gminy  
5 5.02.2014r. stwierdzenie nieważności uchwały nr XXXVII/223/2013 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 30.12.2013r. w sprawie zamiaru likwidacji Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Nowym Mieście nad Pilicą  
6 5.02.2014r. stwierdzenie nieważności uchwały nr XXXVII/222/2013 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 30.12.2013r. w sprawie zamiaru likwidacji Szkolnego Schroniska Młodzieżowego przy Ognisku Pracy Pozaszkolnej w Nowym Mieście nad Pilicą  
7 12.02.2014r. stwierdzenie nieważności § 2 uchwały Nr XXXVIII/208/14 Rady Gminy Wolanów z dnia 16.stycznia 2014 r. w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Gminy Wolanów  
8 12.02.2014r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XLII/228/2014 Rady Gminy Kowala z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy  
10 25.02.2014r. stwierdzenie niewazności uchwały Rady Miejskiej w Szydłowcu Nr 225/XXXVI/14 z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie określenia wymiaru godzin bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach samorządowych prowadzonych przez Gminę Szydłowiec oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym wymiar.  
11 7.03.2014r. stwierdzenie nieważności uchwały Rady Gminy Gielniów z dnia 31 stycznia 2014 r. Nr XL/6/2014 w sprawie zaniechania inwestycji rozpoczętych.  
12 24.03.2014r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XL/220/14 Rady Gminy Wolanów z dnia 18 lutego 2014r. w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Wolanów  
15 15.04.2014r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XLVII/298/2014 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 11 marca 2014r,. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowe Miasto nad Pilicą  
16 28.04.2014r.

stwierdzenie nieważności uchwały Rady Miejskiej w Warce z dnia 27 marca 2014 r. Nr LI/356/13 w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Warka w 2014 r."

 
17 23.04.2014r. stwierdzenie nieważności § 1 pkt. 10 i 16 uchwały Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 14 marca 2014 r. Nr XXXIX/288/2014 w sprawie zmian w załączniku do uchwały Nr XXV/123/2005 z dnia 11 lutego 2005 roku w sprawie nadania statutu Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Białobrzegach  
18 23.04.2014r. stwierdzenie nieważności uchwały nr XXXVII/198/2014 Rady Gminy Klwów z dnia 18 marca 2014 roku w sprawie przyjęcia programu zapobiegania bezdomności zwierząt domowych na terenie Gminy Klwów  
19 28.04.2014r. stwierdzenie nieważności uchwały nr LI/291/2014 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 20 marca 2014 roku w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt" na terenie Gminy Mogielnica na 2014 roku  
22 28.04.2014r. stwierdzenie nieważności uchwały nr III/8/2014 Rady Gminy Radzanów z dnia 20 marca 2014 roku w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt" na terenie Gminy Radzanów w 2014 roku  
23 29.05.2014r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr 717/2014 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr 284/2012 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27.02.2012 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Radomia  
24 05.06.2014r. stwierdzenie nieważności uchwały Rady Gminy w Błędowie z dnia 28 kwietnia 2014 r. Nr XXXIX.276.2014 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Błędów w roku 2014  
25 29.05.2014r.

stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXXIII/165/2014 Rady Gminy Goszczyn z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Goszczyn w 2014 roku

 
27 04.07.2014r. stwierdzenie nieważności uchwały Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 30 maja 2014 r. Nr LII/300/2014 w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogielnicy  
28 08.07.2014r. stwierdzenie nieważności § 2 pkt 3, pkt 4 i pkt 8 oraz § 7 pkt 2, pkt 3 i pkt 4 uchwały oraz § 10, § 11 i § 12 Załącznika nr 1 do uchwały Nr LI/311/14 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 6 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia statutu Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłży  
29 22.07.2014r. stwierdzenie nieważności § 18 i 19 Załącznika do Uchwały Rady Gminy w Belsku Dużym z dnia 18 czerwca 2014 roku Nr XLIV/270/2014 w sprawie nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Belsku Dużym  

 

Podziel / Share
04.02.2014, Ilość wejść: 3972, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0)

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy
do góry