Pomoc dla niepełnosprawnych
Uwaga! To jest archiwalna wersja serwisu.

Zapraszamy do nowego serwisu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na portalu rządowym.

Rozstrzygnięcia Nadzorcze

13.01.2015

Rozstrzygnięcia Nadzorcze Wojewody Mazowieckiego Delegatura Radom 2015r.

Poniżej znajduje się lista rozstrzygnięć nadzorczych wydanych przez Wojewodę w roku 2015 - Radom

 

Lp

   Data

                                                            Przedmiot

Pobierz

Uwagi

1 08.01.2015r. stwierdzenie nieważności uchwały Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 1 grudnia 2014r. nr 8/I/2014 w sprawie diet dla radnych Gminy Ciepielów na czas VII kadencji 2014-2018  
2 09.03.2015r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr V/32/2015 Rady Miasta Pionki z dnia 2 lutego 2015r. w sprawie odmowy zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków  
3 20.03.2015r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr VI/30/2015 Rady Gminy Solec nad Wisłą z dnia 24 lutego 2015r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Solec nad Wisłą  
4 1.04.2015r. stwierdzenie nieważności uchwały nr IV/16/2015 Rady Gminy Borkowice z dnia 6 marca 2015 roku w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw Gminy Borkowice  
5 1.04.2015r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr 18/VI/15 Rady Gminy Wiskitki z dnia 6 marca 2015 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr 11/XXIII/13 Rady Gminy Wiskitki z dnia 27 marca 21013r. (Dz.Urz.Woj.Maz. z dnia 26 kwietnia 2013r., poz. 5100) w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
 
6 14.04.2015r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr VI/37/2015 Rady Miasta Pionki z dnia 10 marca 2015 r.
w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Pionki w roku 2015.
 
7 23.04.2015r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr V/24/2015 Rady Gminy Rusinów z dnia 26 marca 2015 r.
w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Rusinów
 
8 29.04.2015r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr V/24/2015 Rady Gminy Pionki z dnia 30 marca 2015 r.
w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pionki na rok 2015.
 
10 8.05.2015r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr 21/VII/15 Rady Gminy Wiskitki z dnia 26 marca 2015 r.
w sprawie rozstrzygnięcia protestów wyborczych dotyczących wyboru sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Oryszew - Osada i unieważnienia wyboru sołtysa i rady sołeckiej.
 
12 05.06.2015r. stwierdzenie nieważności uchwały Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 kwietnia 2015 r.
Nr 31/VIII/2015 w sprawie rozwiązania Straży Miejskiej w Szydłowcu.
 
13 08.06.2015r. stwierdzenie nieważności § 2 i § 4 ust/punkt 2 uchwały nr VIII/43/2015 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz w miejscu sprzedaży, zasad usytuowania miejsc sprzedaży tych napojów
i warunków sprzedaży tych napojów.
 
14 24.06.2015r. stwierdzenie nieważności § 2 załącznika do uchwały nr VI/33/15 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 21 maja 2015 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.  
15 24.07.2015r. stwierdzenie nieważności Zarządzenia Nr 13 Wójta Gminy Sienno z dnia 11 marca 2015 roku
w sprawie odwołania Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Siennie.
 
16 24.07.2015r. stwierdzenie nieważności Zarządzenia Nr 18 Wójta Gminy Sienno z dnia 30 marca 2015 roku
w sprawie powołania Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Siennie.
 
17 21.09.2015r. stwierdzenie nieważności uchwały nr XV/65/2015 w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogielnicy  
19 20.11.2015r. stwierdzenie nieważności uchwały nr XI/66/15 Rady Powiatu Żyrardowskiego z dnia 28 października 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie z radnym stosunku pracy  
20 17.11.2015r. stwierdzenie nieważności uchwały nr XIV/81/15 w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej odcinek dawanej drogi krajowej nr 50 przebiegającej ulicami 1 Maja i Mickiewicza w Żyrardowie  
21 19.11.2015r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr X/43/15 Rady Gminy w Sieciechowie z dnia 22 października 2015 r. w sprawie zatwierdzenia jednolitego tekstu Statutu Gminy Sieciechów  
22 19.11.2015r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr X/45/15 Rady Gminy w Sieciechowie z dnia 22 października 2015 r. w sprawie zatwierdzenia jednolitego tekstu Statutu Sołectwa  
23 27.11.2015r. stwierdzenie nieważności uchwały nr XI/53/2015 Rady Gminy Kazanów z dnia 29 października 2015 roku w sprawie zniesienia współwłasności w nieruchomości budynkowej wraz z udziałem w nieruchomości gruntowej oznaczonej nr ew. 2004/1 o pow. 0,1400 ha w obrębie geodezyjnym Kazanów  
25 31.12.2015r. stwierdzenie nieważności uchwały Rady Gminy Sienno z dnia 4 grudnia 2015 roku Nr XII/77/2015 w sprawie zawiadomienia o sposobie załatwienia skargi na działalność Wójta Gminy  
Podziel / Share
13.01.2015, Ilość wejść: 3401, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0)

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy
do góry