Pomoc dla niepełnosprawnych
Uwaga! To jest archiwalna wersja serwisu.

Zapraszamy do nowego serwisu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na portalu rządowym.

Rozstrzygnięcia Nadzorcze

28.01.2015

Rozstrzygnięcia Nadzorcze Wojewody Mazowieckiego Delegatura Siedlce 2015r.

Poniżej znajduje się lista rozstrzygnięć nadzorczych wydanych przez Wojewodę w roku 2015 - Siedlce

 

Lp

   Data

                                                            Przedmiot

Pobierz

Uwagi

1 26.01.2015r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr III/19/2014 Rady Miasta Siedlce z dnia 19 grudnia 2014r. w sprawie przystąpienia Miasta Siedlce do Klastra Spożywczego  
2 22.01.2015r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr IV/11/2014 Rady Gminy Siedlce z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Siedlce  
4 16.03.2015r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr IV/22/2015 Rady Gminy Suchożebry z dnia 20 lutego 2015r. w sprawie odmowy zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Suchożebry  
6 29.04.2015r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr VI/23/2015 Rady Gminy Sadowne z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków  
8 30.04.2015r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr VIII/43/2015 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie wyznaczenia kierunków rozwoju energetyki opartej na odnawialnych źródłach energii na terenie gminy Sobolew w części dotyczącej § 1.  
9 6.05.2015r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr VIII/50/2015 Rady Gminy Sobolew z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie stwierdzenia nieważności wyboru sołtysa Sołectwa Sobolew I.  
10 03.06.2015r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr VIII/38/2015 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu, w części dotyczącej § 5.  
12 18.06.2015r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr IX.49.2015 Rady Gminy Kotuń z dnia 18 maja 2015 r.
w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej im. Władysława Reymonta w Cisiu-Zagrudziu.
 
13 18.06.2015r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr IX.50.2015 Rady Gminy Kotuń z dnia 18 maja 2015 r.
w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Koszewnicy.
 
15 16.07.2015r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr VI/39/2015 Rady Gminy Ceranów z dnia 16 czerwca
2015 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność sołtysa wsi Ceranów.
 
16 22.07.2015r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr IX/43/2015 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowej pomiędzy Gminą Sarnaki
a Spółką Dla zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej We Wsi Serpelice, w części dotyczącej § 2 uchwały.
 
17 28.08.2015r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr VII/49/2015 Rady Gminy Suchożebry z dnia 3 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia samorzadowej instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury w Suchożebrach w części ustaleń  
18 7.09.2015r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr IX/47/15 Rady Gminy Wilga z dnia 11 sierpnia 2015 r. w sprawie skargi w przedmiocie nie otrzymania odpowiedzi na wniosek.  
19 2.10.2015r. stwierdzenie nieważności zarządzenia nr 0050.55.2015 Burmistrza Żelechowa z dnia 14 sierpnia 2015 r. w sprawie: odwołania dyrektora Zespołu Szkół w Żelechowie.  
20 5.10.2015r. stwierdzenie nieważności zarządzenia nr 0050.56.2015 Burmistrza Żelechowa z dnia 17 sierpnia 2015 r. w sprawie: powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkoł w Żelechowie  
21 14.10.2015r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr X/78/2015 Rady Gminy w Palterowie z dnia 30 września 2015 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego  
22 16.10.2015r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr X/70/2015 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 17 września 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy udostępnienia nieruchomości położonej w Żelechowie stanowiącej własność Gminy Żelechów na czas oznaczony  
23 22.12.2015r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr XVII/124/2015 Rady Gminy Siedlce z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu dzierżawienia nieruchomości stanowiących drogi wewnętrzne i inne nieruchomości gruntowe, będące własnością oraz we władaniu Gminy Siedlce  
Podziel / Share
28.01.2015, Ilość wejść: 3585, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0)

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy
do góry