Pomoc dla niepełnosprawnych
Uwaga! To jest archiwalna wersja serwisu.

Zapraszamy do nowego serwisu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na portalu rządowym.

Rozstrzygnięcia Nadzorcze

07.03.2017

Rozstrzygnięcia Nadzorcze Wojewody Mazowieckiego 2017 rok - Płock

Poniżej znajduje się lista rozstrzygnięć nadzorczych wydanych przez Wojewodę w roku 2017 - Płock

 

Lp

   Data

                                                            Przedmiot

Pobierz

Uwagi

1 3.03.2017r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr 184/XXXIII/17 Rady Gminy Słupno z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Słupno w sprawie podziału sołectwa Ramutowo - w części, tj. co do pkt. 4 załącznika do uchwały  
2 21.03.2017r. stwierdzenie nieważności § 2, § 3 co do wyrazu: "rozpoczętą", § 4, § 5, § 8 oraz § 9 Uchwały Nr 170/XXIV/2017 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie: określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz określenia warunków zwolnienia z tej opłaty  
3 17.03.2017r.

stwierdzenie nieważności uchwały nr XVIII/150/2017 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkole prowadzone przez Gminę Bieżuń

 
4 24.03.2017r. stwierdzenie nieważności uchwały nr XXI.5.2017 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 15 lutego
2017 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w prowadzonych przez Gminę Siemiątkowo Przedszkolu Samorządowym oraz Oddziale Przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Łaszewie
 
5 31.03.2017r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr 220/XXXI/2017 Rady Gminy w Mochowie z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w gminie Mochowo  
6 3.04.2017r. stwierdzenie nieważności uchwały nr XXII/109/2017 Rady Gminy Lutocin z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami  
7 20.04.2017r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr 212/XXXV/17 Rady Gminy Słupno z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności odwołania Sołtysa Sołectwa Słupno  
11 28.04.2017r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr 519/XXX/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie określenia regulaminu konkursu ofert oraz kryteriów wyboru ofert na przyznanie dotacji z budżetu Miasta Płocka niepublicznym przedszkolom i niepublicznym innym formom wychowania przedszkolnego, w celu zapewnienia możliwości korzystania z z wychowania przedszkolnego wszystkim dzieciom, którym Gmina-Miasto Płock ma obowiązek zapewnić możliwość korzystania z wychowania przedszkolnego w zakresie § 3, § 4, § 6 ust. 5 w związku z § 10 ust. 1 pkt 2 i § 8 ust. 3 Regulaminu  
12 7.07.2017r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr 294/LVIII/2017 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 31.05.2017r. w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Miasta Gostynina konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu miasta na 2018 r.  
14 14.07.2017r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr 593/XXXIII/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 27.06.2017r. w sprawie skargi Związku Zawodowego Pracowników Pomocy Społecznej w Płocku z dnia 7.04.2017r. na działalność Dyrektora Domu Pomocy Społecznej "Przyjaznych Serc" w Płocku.  
15 20.09.2017r. stwierdzenie nieważności Zarządzenia Nr 9/2017 Wójta Gminy Kuczbork-Osada z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie: ustalenia zasad opracowywania arkuszy organizacji pracy szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kuczbork-Osada na rok szkolny 2017/2018 w części, tj. co do § 7 zd. pierwsze, § 12, § 15, § 27 Rozdziału IV "Standardy dotyczące liczebności oddziałów" podtytuł "Liczebność oddziałów", § 31, § 33 Załącznika do Zarządzenia  
16 4.10.2017r. stwierdzenie nieważności § 2 oraz § 3 w zakresie słów: "z tym zastrzeżeniem, że § 2 wchodzi w życie z dniem 14 sierpnia 2017 r." Zarządzenia Nr 59/2017 Wójta Gminy Bodzanów z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Publicznego Gimnazjum im. Polskiej Organizacji Zbrojnej w Bodzanowie oraz upoważnienia do podejmowania czynności związanych z przygotowaniem i rozpoczęciem roku szkolnego 2017/2018  
19 27.10.2017r. stwierdzenie nieważności uchwały Rady Gminy Raciąż z dnia 29 września 2017 r. Nr XXVII.182.2017 w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania  
22 28.12.2017r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr 701/XXXIX/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 28 listopada  2017 r. w sprawie określenia kierunków działąnia wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska  
Podziel / Share
07.03.2017, Ilość wejść: 2956, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0)

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy
do góry