Pomoc dla niepełnosprawnych
Uwaga! To jest archiwalna wersja serwisu.

Zapraszamy do nowego serwisu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na portalu rządowym.

Rozstrzygnięcia Nadzorcze

23.01.2019

Rozstrzygnięcia Nadzorcze Wojewody Mazowieckiego - 2019 rok - Ostrołęka

Poniżej znajduje się lista rozstrzygnięć nadzorczych Wojewody Mazowieckiego stwierdzających nieważność uchwał/zarządzeń organów jednostek samorządu terytorialnego, w stosunku do których postępowanie nadzorcze zostało wszczęte w 2019 roku - Ostrołęka

 

Lp.

   Data

                                                            Przedmiot

Pobierz

Uwagi

1 10.01.2019r. stwierdzenie nieważności uchwały Rady Gminy Boguty-Pianki nr 12/III/18 z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia zasad otrzymywania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy  
2 24.01.2019r. stwierdzenie nieważności § 1 ust. 4 uchwały nr III/16/2018 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Miasta Ostrów Mazowiecka miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych  
4 26.04.2019r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr 78/VI/2019 Rady Miasta Ciechanów z 28 marca 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Ciechanów  
5 29.04.2019r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr V/38/2019 Rady Gminy Andrzejewo z 28 marca 2019r. w sprawie określenia wysokości diety przysługującej Przewodniczącemu Rady Gminy  
7 17.05.2019r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr VI/30/2019 Rady Gminy Opinogóra Górna z 15 kwietnia 2019r. w sprawie Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla gminy Opinogóra Górna na lata 2019-2021w części § 2 uchwały, w zakresie w jakim przewiduje publikację uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz wejście w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszeni, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019r.  
8 27.05.2019r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr VI/33/2019 Rady Gminy w Wiśniewie z 17 kwietnia 2019r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wiśniewo, w zakresie: § 1, § 2, § 3 ust. 5, § 4 ust. 6, § 6 ust. 1 pkt 2 w zakresie wyrazów "będących własnością myjącego pojazd samochodowy", § 10 pkt 3 i pkt 6, § 15, § 23 ust. 1 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wiśniewo  
9 3.06.2019r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr VII/20/19 Rady Gminy Czerwin z 26 kwietnia 2019r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy  
10 3.06.2019r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr VII/21/19 Rady Gminy Czerwin z 26 kwietnia 2019r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy  
11 3.06.2019r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr IX/63/2019 Rady Miejskiej w Przasnyszu z 25 kwietnia 2019r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Óśrodka Sportu i Rekreacji w Przasnyszu  
12 14.06.2019r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr VI/33/2019 Rady Gminy w Szreńsku z 16 maja 2019r. w sprawie ustalenia wysokości zryczałtowanej diety miesięcznej dla Przewodniczącego Rady Gminy  
13 14.06.2019r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr VI/34/2019 Rady Gminy w Szreńsku z 16 maja 2019r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych za udział w pracach Rady Gminy i jej organach  
14 25.06.2019r.

stwierdzenie nieważności uchwały Nr X/70/2019 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z 20 maja 2019r. w sprawie pomnika przyrody na terenie Miasta Maków Mazowiecki, w części § 3 pkt 2 w zakresie słów "w obrębie gleby"

sprostowanie z dnia 4 lipca 2019r. w sprawie oczywistej omyłki pisarskiej zastepujące w sentencji rozstrzygnięcia zwrot "w obrębie gleby" słowami "w obrębie drzewa"

 
         
Podziel / Share
23.01.2019, Ilość wejść: 1257, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0)

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy
do góry