Pomoc dla niepełnosprawnych
Uwaga! To jest archiwalna wersja serwisu.

Zapraszamy do nowego serwisu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na portalu rządowym.

Rozstrzygnięcia Nadzorcze

03.02.2010

Rozstrzygnięcia Nadzorcze Wojewody 2009 rok Delegatura Ostrołęka

Poniżej znajduje się lista rozstrzygnięć nadzorczych wydanych przez Wojewodę w roku 2009 - Delegatura Placówka Zamiejscowa w Ostrołęce

Lp

Data

Przedmiot

Pobierz

Uwagi

18

05.05.2009

stwierdzenie nieważności § 3 Uchwały Nr XX/116/09 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 27 marca 2009 r. - program współpracy z organizacjami pozarządowymi

19

21.05.2009 stwierdzenie nieważności Uchwały Nr XX/172/09 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej na okres dłuższy niż trzy lata

20

02.06.2009 stwierdzenie nieważności Uchwały Nr XX/170/09 z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w Gminie Myszyniec

22

29.06.2009 stwierdzenie nieważności Uchwały Nr XXXII/268/09 Rady Gminy Przasnysz z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody na terenie Gminy Przasnysz

24

22.07.2009 stwierdzenie nieważności Uchwały Nr XXIX/128/09 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 1 czerwca 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości gruntowej w miejscowości Chyliny, na której znajduje się składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne

25

06.08.2009 stwierdzenie nieważności Uchwały Nr XXXI/199/09 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 17 lipca 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości

26

24.09.2009 stwierdzenie nieważności Uchwały Nr XXI/120/2009 Rady Gminy Nur z 28.08.09 r.w sprawie utworzenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Nurze

30

11.12.2009 stwierdzenie nieważności Uchwały Nr XXXIX/216/09 Rady Gminy w Kadzidle z 16.11.2009 r. - oddanie w użyczenie nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Kadzidło

56

16.12.2009

stwierdzenie nieważności Uchwały Nr XXVIII/98/09 Rady Gminy Andrzejewo z 13.11.2009 r. - nadanie statutu Bibliotece Publicznej Gminy Andrzejewo

57

29.12.2009 stwierdzenie nieważności Uchwały Rady Miejskiej w Różanie Nr XXXII/156/09 z 30 listopada 2009 r. w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Różan na lata 2009 - 2032"

Podziel / Share
03.02.2010, Ilość wejść: 2394, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0)

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy
do góry