Pomoc dla niepełnosprawnych
Uwaga! To jest archiwalna wersja serwisu.

Zapraszamy do nowego serwisu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na portalu rządowym.

Rozstrzygnięcia Nadzorcze

02.02.2010

Rozstrzygnięcia Nadzorcze Wojewody 2009 rok Delegatura Radom

Poniżej znajduje się lista rozstrzygnięć nadzorczych wydanych przez Wojewodę w roku 2009 - Delegatura Placówka Zamiejscowa w Radomiu

Lp.

Data

Przedmiot

Pobierz

Uwagi

13 13.05.2009 stwierdzenie nieważności Uchwały Rady Gminy w Błędowie z dnia 8 kwietnia 2009 r. Nr XXVI/125/09 - dodatki do wynagrodzenia dla nauczycieli

14

13.05.2009

stwierdzenie nieważności Uchwały Rady Gminy w Magnuszewie z dnia 24 marca 2009 r. Nr V/135/09 - regulamin wynagradzania dla nauczycieli

16

26.05.2009 stwierdzenie nieważności Uchwały Rady Gminy Klwów z dnia 28 kwietnia 2009 r. Nr XXVI/176/09 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy

17 25.05.2009 stwierdzenie nieważności Uchwały Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 17 kwietnia 2009 r. Nr XXXIV/222/09 - Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy

 

 

18

27.05.2009 stwierdzenie nieważności § 5 Uchwały Rady Gminy w Garbatce Letnisko z dnia 22 maja 2009 r. Nr XXIII/12/2009 w sprawie przyjęcia Regulaminu Wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Garbatka Letnisko

 

 

19

27.05.2009

stwierdzenie nieważności § 14 załącznika do Uchwały Rady Gminy w Przytyku z dnia 24 kwietnia 2009 r. Nr XXI/121/09 - dodatki do wynagrodzenia dla nauczycieli

 

 

20

05.06.2009 stwierdzenie nieważności Uchwały Rady Gminy Klwów z dnia 28 kwietnia 2009 r. Nr XXVI/178/09 - zasady nabywania i obciążania nieruchomości, wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata

 

 

21

14.07.2009 stwierdzenie nieważności Uchwały Rady Gminy Gniewoszów z dnia 16 czerwca 2009 r. Nr XXIX/173/09 - wysokość opłat za świadczenia prowadzone przez przedszkole na terenie Gminy Gniewoszów

 

 

22

14.07.2009

stwierdzenie nieważności Uchwały Rady Gminy w Mirowie z dnia 18 czerwca 2009 r. Nr XXVII/134/09 w sprawie zatwierdzenia zmian Statutu Samodzielnego Publicznego ZOZ - u w Mirowie

 

 

23

31.07.2009 stwierdzenie nieważności Uchwały Rady Gminy Gózd Nr XLII/203/09 z dnia 30 czerwca 2009 r. - ustanowienie herbu, flagi, baneru i pieczęci Gminy, zasad i warunków ich używania

 

 

24

31.07.2009 stwierdzenie nieważności Uchwały Nr 582/09 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 29 czerwca 2009 r. - Statut Radomskiego Szpitala Specjalistycznego im. Chałubińskiego w Radomiu

 

 

25

31.07.2009 stwierdzenie nieważności Uchwały Rady Powiatu w Szydłowcu Nr XXXI/164/09 z dnia 30 czerwca 2009 r. - zmiany w Statucie Samodzielnego Publicznego ZOZ - u w Szydłowcu

 

 

26

09.09.2009

stwierdzenie nieważności § 6, § 10 ust. 2, § 11 ust. 2, §12 oraz § 16 ust. 3 Uchwały Rady Gminy Klwów z dnia 26 czerwca 2009 r. Nr XXVIII/189/09 - zasady nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata

 

 

27

14.10.2009

stwierdzenie nieważności Uchwały Rady Gminy w Chlewiskach z dnia 4 września 2009 r. Nr VII/33/09 - opłaty za wyrażenie zgody na podłączenie do sieci wodociągów

 

 

28

04.11.2009

stwierdzenie nieważności Uchwały Rady Miasta w Wyśmierzycach Nr XXXI/133/09 w sprawie zmian w statucie ZOZ w Wyśmierzycach

 

 

29

12.11.2009 stwierdzenie nieważności Uchwały Rady Miasta Pionki Nr XCII/426 z 5.10.09 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie spółce prawa handlowego bezprzetargowo części nieruchomości gminnej

 

 

30

03.12.2009 stwierdzenie nieważności Uchwały Rady Gminy w Jasieńcu Nr XXXII/41/09 z 29.10.2009 r.- dot. określenia wymagań dla przedsiębiorców ubiegających się uzyskanie zezwolenia na działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 

 

31

25.11.2009

stwierdzenie nieważności Uchwały Rady Miejskiej w Wyśmierzycach Nr XXIX/128/09 z 23.06.2009 r.- zatwierdzenie statutu Samodzielnego Publicznego ZOZ w Wyśnierzycach

 

 

32

27.11.2009 stwierdzenie nieważności Uchwały Rady Gminy w Kazanowie Nr XXXII/119/09 z 30.10.09 r.- ustalenie opłat za wyżywienie dziecka oraz świadczenia ponad podstawę programową w przedszkolu gminnym

 

 

33

03.12.2009 stwierdzenie nieważności § 11 ust. 2 lit. b załącznika Uchwały Rady Gminy Klwów Nr XXXI/202/09 z 23.10.09r. - zasady zbywania, obciążania, wydzierżawiania lub najmu nieruchomości gruntowych powyżej 3 lat

 

 

34

03.12.2009 stwierdzenie niważności Uchwały Rady Gminy Radzanów Nr X/44/09 z 29.10.09 r.- zawarcie umów najmu lokali użytkowych z Pocztą Polską SA i TP SA

 

 

36

28.12.2009 stwierdzenie niważności Uchwały Rady Gminy w Kowali Nr X/56/09 z 25 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia odpłatności za korzystanie z przedszkola prowadzonego przez gminę Kowala

 

 

37

29.12.2009 stwierdzenie nieważności Uchwały Rady Gminy w Wolanowie Nr XLV/149/09 z 24 listopada 2009 r. w sprawie opłat za umieszczanie reklam

 

 

Podziel / Share
02.02.2010, Ilość wejść: 2547, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0)

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy
do góry