Pomoc dla niepełnosprawnych
Uwaga! To jest archiwalna wersja serwisu.

Zapraszamy do nowego serwisu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na portalu rządowym.

Rozstrzygnięcia Nadzorcze

03.02.2010

Rozstrzygnięcia Nadzorcze Wojewody 2009 rok Warszawa

Poniżej znajduje się lista rozstrzygnięć nadzorczych wydanych przez Wojewodę w roku 2009 - Warszawa

Lp

Data

Przedmiot

Pobierz

Uwagi

39

11.05.2009

stwierdzenie nieważności Uchwały Nr LII/1582/09 Rady m. st. Warszawy z dnia 9 kwietnia 2009 r. - przyznawanie nagród dla nauczycieli

41

22.05.2009 stwierdzenie nieważności Uchwały Nr 194/09 z dnia 20 kwietnia 2009 r. - przyznawanie nagród dla nauczycieli

42

27.05.2009 stwierdzenie nieważności Uchwały Nr XXXV/190/09 Rady Gminy Leszno z dnia 23 kwietnia 2009 r. - cennik usług Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji

43

26.05.2009 stwierdzenie nieważności Uchwały Nr XXXVIII/165/09 Rady Gminy Kampinos z dnia 27 kwietnia 2009 r. - dodatki i inne składniki wynagrodzenia dla nauczycieli

44

26.05.2009 stwierdzenie nieważności załącznika (w części) do Uchwały Nr XXXIV/185/09 z dnia 24 kwietnia 2009 r. Rady Gminy Brańszczyk - dodatki i nagrody dla nauczycieli

46

05.06.2009 stwierdzenie nieważności Uchwały Rady Miasta w Ożarowie Mazowieckim Nr 322/09 z dnia 28 kwietnia 2009 r. - umowa o zagospodarowanie działki

47

05.06.2009 stwierdzenie nieważności Uchwał Rady Gminy Wieliszew Nr XXIX/238/09 i Nr XXIX/239/09  - powołanie i odwołanie Skarbnika Gminy

48

05.06.2009 stwierdzenie nieważności Uchwały RG Jabłonna z dnia 29 kwietnia 2009 r. Nr XXXII/361/09 - dodatki do wynagrodzenia i rozliczanie godzin nadliczbowych nauczycieli

49

15.06.2009 stwierdzenie nieważności Uchwały Rady Gminy Klembów z dnia 21 maja 2009 r. Nr XXXIV/246/09 - kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli

50

24.06.2009 stwierdzenie nieważności Uchwały (w części) Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 1033/XXXV/09 z dnia 20 maja 2009 r. - dodatkowe oznaczenia taksówek

51

31.06.2009 stwierdzenie nieważności Uchwały Nr XXIII/143/2009 Rady Gminy Kołbiel z dnia 29 maja 2009 r.  - opłaty za świadczenia w przedszkolu

52

30.06.2009 stwierdzenie nieważności Uchwały Nr XXXV/232/09 Rady Miasta Otwock z dnia 26 maja 2009 r. - taryfy za usługi

53

03.07.2009 stwierdzenie nieważności Uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 28 maja 2009 r. Nr LVI/1698/09 - włączenie technikum do zespołu szkół

54

10.07.2009 stwierdzenie nieważności załącznika (w części) do Uchwały Rady Gminy Michałowice z dnia 17 czerwca 2009 r. NrXXXI/217/09 - środki na pomoc finansową dla nauczycieli

55

13.07.2009 stwierdzenie nieważności Uchwały Rady Gminy w Siennicy z dnia 4 czerwca 2009 r. Nr XXII/171/09 opłaty za korzystanie z Punktów Przedszkolnych

56

13.07.2009 stwierdzenie nieważności Uchwały (w części) Rady Powiatu Mińskiego z dnia 3 czerwca 2009 r. Nr XXV/214/09 - zmiany w Statucie Powiatu Mińskiego

57

20.07.2009 stwierdzenie nieważności Uchwały Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 25 czerwca 2009 r. Nr 347/09 - opłaty za świadczenia w przedszkolach

58

13.07.2009 stwierdzenie nieważności Uchwały Rady Powiatu Mińskiego z dnia 3 czerwca 2009 r. Nr XXV/213/09 w sprawie zasad udzielania stypendiów uczniom i studentom

59

17.07.2009 stwierdzenie nieważności Uchwały Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 16 czerwca 2009 r. Nr XXXVIII/290/09 - program usuwania wyrobów zawierających azbest

60

20.07.2009 stwierdzenie nieważności Uchwały (w części) Rady Gminy Jabłonna z 24 czerwca 2009 r. Nr XXXIV/382/09 - świadczenia i pomoc zdrowotna dla nauczycieli

61

20.07.2009 stwierdzenie nieważności Uchwały Rady Miasta w Ożarowie Mazowieckim z dnia 25 czerwca 2009 r. Nr 345/09 - odstąpienie od przetargu przy zawieraniu umowy dzierżawy

62

29.07.2009 stwierdzenie nieważności Uchwały (w części) Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 25 czerwca 2009 r. Nr XXX-75/09 - Regulamin Organizacyjny Straży Miejskiej

63

24.07.2009 stwierdzenie nieważności Uchwaly Rady Mejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 3 lipca 2009 r. Nr 358/09 - zmiana uchwały w sprawie nieprawidłowości w funkcjonowaniu Gminy

64

29.07.2009 stwierdzenie nieważności Uchwał Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 24 czerwca 2009 r. Nr 490/2009 i Nr 491/2009 - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

65

29.07.2009 stwierdzenie nieważności Uchwały Rady Gminy Jaktorów z dnia 22 czerwca 2009 r. Nr XXXIV/217/09 - obowiązkowy wymiar godzin zajęć dla nauczycieli

66

30.07.2009

stwierdzenie nieważności Uchwały Rady Gminy Jaktorów z dnia 22 czerwca 2009 r. Nr XXXIV/218/09 - obniżki obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze

67 31.07.2009 stwierdzenie nieważności Uchwały Rady Powiatu Otwockiego z dnia 30 czerwca 2009 r Nr 200/XXXII/09 - rozliczanie tygodniowego wymiaru godzin zajęc dla nauczycieli, obniżki dla pełniących stanowiska kierownicze

68 03.08.2009 stwierdzenie nieważności Uchwały Rady Miejskiej w Górze Kalwarii z dnia 2 lipca 2009 r. Nr 362/XXXVIII/09 - sprostowanie błędu w Uchwale dot. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

69 06.08.2009 stwierdzenie nieważności załącznika (w części) do Uchwały Rady Gminy Zabrodzie z dnia 30 czerwca 2009 r. Nr XXXI/155/09 (regulamin przyznawania środków na doskonalenie nauczycieli

70 07.08.2009 stwierdzenie nieważności Zarządzenia Nr 50/2009 Wójta Gminy Clelstynów z dnia 26 czerwca 2009 r. - powierzenie pełnienia obowiązków dyrektora przedszkola

71

24.08.2009 stwierdzenie nieważności Uchwały Rady Gminy w Iłowie z dnia 17 lipca 2009 r. Nr 130/XXXIV/09  - limit kwotowy na telefon służbowy Wójta Gminy

72

20.08.2009 stwierdzenie nieważności Uchwały (w części) Rady Miasta Zielonka z dnia 21 lipca 2009 r. Nr XXXVII/361/09 - miejsca objęte zakazem spożywania napojów alkoholowych

73 07.09.2009 stwierdzenie nieważności Uchwały Rady Gminy Lesznowola z dnia 6 sierpnia 2009 r. Nr 416/XXIX/09 - sprosotwanie błędu pisarskiego w uchwale RG Lesznowola

74

09.09.2009 stwierdzenie nieważności Uchwały (w części) Rady Gminy Klembów z dnia 6 sierpnia 2009 r. Nr XXXVII/271/09 - ustalenie opłat za świadczenia w przedszkolu

75

06.10.2009 stwierdzenie nieważności Uchwały Nr XXXI/179/09 z dnia 3.09.2009 r. - regulamin rozpatrywania, przyjmowania i załatwiania skarg

77

15.10.2009 stwierdzenie nieważności Uchwały Nr 432/XXXI/09 Rady Gminy Lesznowola o sprostowaniu omyłki w uchwale dot.planu zagospodarowania przestrzennego

79

26.10.2009 stwierdzenie nieważności § 4 Uchwały Rady Gminy w Radziejowicach Nr XXXIII/194/09 z 1.10.2009 r. w sprawie zmiany czasu pracy nauczycielom piastującym stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych w gminie  Radziejowice

80

23.10.2009 stwierdzenie nieważności Zarządzenia Nr 81/2009 Wójta Gminy Celestynów z 21.08.2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Celestynów

81

02.11.2009 stwierdzenie nieważności Rady Miasta Ząbki Nr XLIN/344/09 z 28.08.09 r.w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza Miasta Ząbki

82

09.11.2009 stwierdzenie nieważności Rady Miasta Łomianki Nr XLII/317/09 z 8.10.09 r. w sprawie odwołanie Pani A.Kozińskiej ze stanowiska kier. USC w Łomiankach

83

06.11.2009 stwierdzenie nieważności Rady Miejskiej w Halinowie Nr XXXII/279/09 z 25.09.09 r.w sprawie sprostowania błędu w uchwale Rady Miasta z dnia 24.06.09 r

84

06.11.2009 stwierdzenie nieważności Uchwały Rady Miasta Halinów z 25.09.09 r.Nr XXXII/280/09 w sprawie sprostowania błędu w uchwale Rady Miasta Nr X/81/03 - dot. Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

85

17.11.2009 stwierdzenie nieważności Uchwały Rady Miejskiej w Podkowie Leśnej Nr 137/XXXI/2009 z 8.10.09 r.- ustalenie zasad wykupu miejsc na cmentarzu komunalnym w Podkowie Leśnej

86

23.11.2009 stwierdzenie nieważności Uchwały Nr XXXIX/239/09 Rady Gminy Jaktorów z 26.10.09 r. w sprawie nadania nazw ulic

87

26.11.2009 stwierdzenie nieważności Uchwały Rady Miasta Milanówka Nr 354/XXX/09 z 27.10.09r. w sprawie zmiany uchwały 353/XXX/06 z 28.02.06 r.- Regulamin utrzymania porządku i czystości w Milanówku

88

26.11.2009 stwierdzenie nieważności § 3 ust. 4 i 5 załącznika do uchwały Nr LIII/471/2009 Rady Miejskiej w Brwinowie z 29.10.09 r. - doskonalenie zawodowe nauczycieli

89

04.12.2009 stwierdzenie nieważności Uchwały Nr XL/182/2009 Rady Gminy Sochaczew z 28.10.09 r. - zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków

91

09.12.2009 stwierdzenie nieważności Uchwały nr XLVII/278/09 Rady Miasta Sulejówek z 29.10.09 r. zmieniające uchwałę Nr 209/XXXV/08 z 15.12.08 r.- sprzedaż nieruchomości gminnych.

92

04.12.2009 stwierdzenie nieważności Uchwał nr 444/XXXIII/2009 i 445/XXXIII/2009 Rady Gminy Lesznowola - zmiany nazw miejscowości

93

07.12.2009 stwierdzenie nieważności § 3 ust.3 i 4 uchwały nr 352/XXX/09 z 27.10.09 r. oraz § 3 ust. 2, 5 i 6 uchwały nr 353/XXX/09 z 27.10.09 r. - pomniki przyrody

94

07.12.2009 stwierdzenie nieważności § 7 załącznika do Uchwały Rady Miejskiej w Halinowie Nr XXXIII/284/09 z 30 października 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku

95

18.12.2009

stwierdzenie nieważności Uchwał Rady Miejskiej Konstancin – Jeziorna z 16 listopada 2009 r.: 1) Nr 418/V/35/2009 w sprawie odwołania Pana Wojciecha Lalika z funkcji członka Komisji Rewizyjnej 2) Nr 419/V/35/2009 w sprawie powołania pana Stanisława Szena na funkcję członka Komisji Rewizyjnej

96

29.12.2009 stwierdzenie nieważności Uchwały Rady Gminy Celestynów Nr 257/09 z 27 listopada 2009 r. w sprawie odmowy zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

97

31.12.2009 stwierdzenie nieważności Uchwały Rady Miejskiej w Błoniu Nr XLII/297/09 z 2 grudnia 2009 r. w sprawie odmowy zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Błonie

Podziel / Share
03.02.2010, Ilość wejść: 3566, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0)

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy
do góry