Pomoc dla niepełnosprawnych
Uwaga! To jest archiwalna wersja serwisu.

Zapraszamy do nowego serwisu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na portalu rządowym.

Rozstrzygnięcia Nadzorcze

04.07.2011

Rozstrzygnięcia Nadzorcze Wojewody 2011 rok Delegatura Siedlce

Poniżej znajduje się lista rozstrzygnięć nadzorczych wydanych przez Wojewodę w roku 2011 - Delegatura Placówka Zamiejscowa w Siedlcach

 

Lp

Data

Przedmiot

Pobierz

Uwagi

1

31.01.2011r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr III/25/10 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie prawa  użytkowania wieczystego nieruchomości na rzecz gminy Żelechów w zamian za wygaśnięcie zobowiązania podatkowego

 2 31.01.2011r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr III/26/10 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie prawa  użytkowania wieczystego nieruchomości na rzecz gminy Żelechów w zamian za wygaśnięcie zobowiązania podatkowego  
 1 01.03.2011r.  stwierdzenie nieważności Uchwały Nr VI/20/2011 Rady Miasta w Łaskarzewie z dnia 25 stycznia 2011r. w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty spłaty wierzytelności wobec Miasta Łaskarzew i jego jednostek ogranizacyjnych z tytułu należności pieniężnych mających chrakter cywilnoprawny, w części § 4 ust. 2, § 5 i § 7        
 2 07.03.2011r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr III/21/2011 Rady Gminy Górzno z 28 stycznia 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w trwały zarząd nieruchomości stanowiących własność Gminy Górzno  
 4 06.04.2011r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr V/22/2011 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie zasad opłat za świadczenia przekraczające bezpłatne podstawy programowe przedszkola publicznego w gminie Miastków Kościelny, w części § 3 i § 5   
 5 29.03.2011r.  stwierdzenie nieważności Uchwały Nr V/29/2011 Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 17 lutego 2011r. w sprawie ustanowienia Statutu Powiatu Garwolińskiego w części dotyczącej § 1 pkt 4, § 3,§ 4, § 8 ust. 3, § 11 ust. 1 i ust. 3 § 14 ust. 1 pkt 3, ust. 3 i ust. 4, § 16 ust. 2, § 18 ust. 1 i ust. 2, § 19, § 40 ust. 2, ust. 4 i ust. 7, § 43 pkt 1 lit. a) i lit. c), § 44 ust. 1, § 48 ust. 1, § 49, § 50 ust. 2, § 61, § 62, § 65, § 67 ust. 2, § 69, § 70 ust. 1 i ust. 2, rozdział 10, § 75 ust. 2 i ust. 3, § 77 ust. 2, ust. 3 i ust. 4 oraz § 78             
 6 06.04.2011r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr V/20/2011 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brzegach  
 7 06.04.2011r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr V/21/2011 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej  w Oziemkówce  
 8 26.04.2011r.  stwierdzenie nieważności Uchwały Nr VI/26/2011 Rady Gminy w Sabniach z dnia 24 marca 2011r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy w Sabniach  
 9 26.04.2011r.  stwierdzenie nieważności Uchwały Nr V/64/11 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 31 marca 2011r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek oglonodostępnych na terenie powiatu węgrowskiego, w części dotyczącej pkt II załącznika do Uchwały     
12 02.06.2011r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr IV/25/2011 Rady Gminy Garwolin z dnia 28 kwietnia 2011r. Akt o utworzeniu samorządowej instytucji kultury  - Gminnego Centrum Animacji Kultury i Sportu w Sulbinach, w części  § 1 obejmującą część nazwy odnoszącej się do sportu a obejmującą treść " i Sportu", § 3 w jakiej określa działalność w zakresie kultury fizycznej jako zadanie Centrum oraz w części § 2 ust. 4 Statutu Gminnego Centrum Animacji Kultury i Sportu w Sulbinach stanowiącego załącznik Nr 1 do uchwały
13 02.06.2011r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr IV/35/2011 Rady Gminy Garwolin z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie prowadzenia ewidencji osób sprzedających złom metali kolorowych, stopów żeliwa oraz źródeł  jego pochodzenia, przez przedsiębiorców prowadzących skup złomu na terenie gminy  
14 02.06.2011r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr IV/37/2011 Rady Gminy Garwolin z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie przyjęcia Programu ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań oraz zagrożeń na terenie Gminy Garwolin "Razem Bezpieczniej" na lata 2011-2015
15 06.06.2011r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr VI/23/11 Rady Gminy Wierzbno z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie użyczenia Stowarzyszeniu Rozwoju Wsi Karczewiec z siedzibą w Karczewcu działki nr 149 położonej w Karczewcu, stanowiącej własność gminy Wierzbno 
16 22.06.2011r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr VII/49/11 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/37/11 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 29 marca 2011r. w sprawie utworzenia Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego Dla Dorosłych w Zespole Szkół Nr 2 w Łosicach przy ul. Piłsudskiego 9, w części § 3 pkt 2, 5 i 6, § 6 ust. 2 pkt 5 i 8, § 8 ust. 7 i 8 pkt 1, § 26 ust. 1, § 29 ust. 2, § 30 ust. 2 i 4 - załącznika do uchwały ustalającego Statut Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego Dla Dorosłych w Zespole Szkół Nr 2 w Łosicach  
17 02.08.2011r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr IX/35/11 Rady Gminy Paprotnia z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkole, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Paprotnia, w części dotyczącej § 2 ust. 3-6 uchwały
18 23.08.2011r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr IX/53/11 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 21 lipca 2011r. w sprawie uchwalenia regulaminu kompleksu boisk sportowych "Moje boisko-Orlik 2012" położonego w Zbuczynie w części dotyczącej § 11, § 15 ust. 2 i § 16 załącznika do uchwały
19 23.08.2011r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr IX/54/11 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 21 lipca 2011r. w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z boiska wielofunkcyjnego-filia GOK Zbuczyn w Starym Krzesku, w części dotyczącej § 4 ust. 1, § 5, § 7 i § 12 załącznika do uchwały
20 26.09.2011r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr XI/72/2011 Rady Miasta w Łaskażewie z dnia 24 sierpnia 2011r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
21 26.09.2011r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr XI/77/2011 Rady Miasta w Łaskażewie z dnia 24 sierpnia 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Miasta Łaskarzew w części § 1 pkt 1, pkt 2 lit. b, pkt 4, pkt 5, pkt 6, pkt 7, pkt 8, pkt 9, pkt 10 oraz § 2    
23 18.10.2011r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr XI/46/2011 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 7 września 2011 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy oraz wydzierżawiania lub najmu na okres nie dłuższy niż 3 lata
24 25.10.2011r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr XII/55/2011 Rady Miasta Węgrowa z dnia 28 września 2011 r. w sprawie nadania Statutu Urzędowi Miejskiemu w Węgrowie 
26 01.12.2011 r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr XIII/73/2011 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 27 października 2011 r. w sprawie wyboru ławników,  w części dotyczącej wyboru p. Wołynki Jolanty Marii na ławnika sądu okręgowego
28 22.12.2011r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr IX/49/2011 Rady Gminy w Miedznie z dnia 22 listopada 2011 r. w sprawie lokalizacji wież wiatrowych w Gminie Miedzna    
29 09.01.2012r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr XIV/86/2011 Rady Gminy Maciejowice z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia regulaminu porządkowego korzystania z kompleksu boisk sportowych "MOJE BOISKO ORLIK 2012" w Maciejowicach, w części obejmującej § 13, § 14, §15, § 16 i § 17
30 09.01.2012r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr XIV/87/2011 Rady Gminy Maciejowice z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Maciejowicach oraz przyjęcia tekstu jednolitego Statutu, w części § 2
Podziel / Share
04.07.2011, Ilość wejść: 3780, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0)

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy
do góry