Pomoc dla niepełnosprawnych
Uwaga! To jest archiwalna wersja serwisu.

Zapraszamy do nowego serwisu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na portalu rządowym.

Rozstrzygnięcia Nadzorcze

01.02.2012

Rozstrzygnięcia Nadzorcze Wojewody 2012 rok Delegatura Ostrołęka

 

Poniżej znajduje się lista rozstrzygnięć nadzorczych wydanych przez Wojewodę w roku 2012 - Delegatura Placówka Zamiejscowa w Ostrołęce

 

Lp

Data

Przedmiot

Pobierz

Uwagi

1 20.01.2012r.

stwierdzenie nieważności Uchwały Nr XIII/46/2011 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 14 grudnia 2011 r. w sprawie przystapienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wiśniewo w zakresie tekstu planu

 
2 25.01.2012r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr XV/95/11 Rady gminy Goworowo z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw, wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego a także wysokość i warunki wypłacania nagród za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.

 
4 06.03.2012r. stwierdzenie nieważności § 3 Uchwały Nr XXI/140/2012 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie nadania imienia Publicznej Szkole Podstawowej w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Przemiarowie  
5 06.03.2012r. stwierdzenie nieważności § 3 Uchwały Nr XXI/141/2012 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie nadania imienia Publicznemu Gimnazjum w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Przemiarowie  
8 01.10.2012r.

stwierdzenie nieważności:

-zarządzenia Burmistrza Gminy Brok Nr 20/2012 z dnia 9 sierpnia 2012r. w sprawie unieważnienia konkursu na kandydatów na stanowiska dyrektorów szkół przeprowadzonego w dniu 4 lipca 2012r. tj. w przedmiocie konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Publicznych Placówek Oświatowych w Broku

-zarządzenia Burmistrza Gminy Brok Nr 27/2012 z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Publicznych Placówek Oświatowych w Broku oraz udzielenia pełnomocnictwa pełniącej obowiązki dyrektora Zespołu Publicznych Placówek Oświatowych w Broku  

 
9 30.10.2012r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr XXIX/196/2012 Rady Gminy Rzekuń z dnia 24 września 2012r. w sprawie uchwalenia wieloletniego planu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Rzekuń na lata 2012-2018 wraz z załącznikiem  
10 28.11.2012r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr 109/XIX/2012 z dnia 25 października 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w miejscowości Klukówek oznaczonej numerem 250/2 stanowiącej własność gminy Świercze w części § 1 dotyczącej słów : "w drodze przetargu nieograniczonego"  
11 19.11.2012r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr XVIII/96/2012 Rady Gminy Karniewo z dnia 19 października 2012r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Karniewo wraz z załącznikiem  
13 06.12.2012r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr XVIII/109/2012 Rady Gminy Sypniewo z dnia 30 października 2012r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Sypniewo wraz z załącznikiem  
Podziel / Share
01.02.2012, Ilość wejść: 4045, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0)

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy
do góry