Pomoc dla niepełnosprawnych
Uwaga! To jest archiwalna wersja serwisu.

Zapraszamy do nowego serwisu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na portalu rządowym.

Rozstrzygnięcia Nadzorcze

01.02.2012

Rozstrzygnięcia Nadzorcze Wojewody 2012 rok Delegatura Płock

 

 

Poniżej znajduje się lista rozstrzygnięć nadzorczych wydanych przez Wojewodę w roku 2012 - Delegatura Placówka Zamiejscowa w Płocku

 

Lp

Data

Przedmiot

Pobierz

Uwa

1 20.01.2012r.

stwierdzenie nieważności Uchwały Nr XVII/109/2011 Rady Gminy Płońsk z dnia 14 grudnia 2011 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w treści uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Dalanówek

 
3 21.03.2012r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr 72/XVII/2012 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 17 lutego 2012r. w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego rodzaje świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunki i sposób ich przyznawania  
6 29.05.2012r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr 376/XXIII/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 24 kwietnia 2012r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Rady Miasta Płocka w części dotyczącej § 12 ust. 3 Regulaminu Rady Miasta Płocka stanowiącego załącznik do uchwały   
7 28.06.2012r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr 137/XVI/2012 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 1 czerwca 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części działek nr ewid: 131/5 i 131/6 położonych w Małej Wsi  
8 28.06.2012r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr 135/XVI/2012 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 1 czerwca 2012r. w sprawie wprowadzenia: "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mała Wieś    
9 10.07.2012r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr 138/XVI/2012 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 1 czerwca 2012r. w sprawie  ustalenia ceny wywoławczej na sprzedaż w drodze rokowań lokalu gospodarczego nr 2 na działce nr ewid. 103/4 w Starych Gałkach  
10 10.07.2012r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr 139/XVI/2012 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 1 czerwca 2012r. w sprawie  ustalenia ceny wywoławczej na sprzedaż w drodze rokowań lokalu mieszkalnego nr 3 znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym posadowionym na działce nr ewid. 103/4 w Starych Gałkach  
11 10.07.2012r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr 140/XVI/2012 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 1 czerwca 2012r. w sprawie  ustalenia ceny wywoławczej na sprzedaż w drodze rokowań lokalu mieszkalnego nr 4 znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym posadowionym na działce nr ewid. 103/4 w Starych Gałkach  
12 10.07.2012r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr 141/XVI/2012 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 1 czerwca 2012r. w sprawie  ustalenia ceny wywoławczej na sprzedaż w drodze rokowań lokalu mieszkalnego nr 5 znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym posadowionym na działce nr ewid. 103/4 w Starych Gałkach  
14 17.07.2012r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr XXVII/236/2012 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie zasad umieszczania reklam, tablic informacyjnych, plansz na obiektach lub terenach będących własnością Gminy Miasta Płońsk oraz związanych z nią opłat  
16 31.07.2012r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr XXVII/224/2012 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie regulaminu umieszczania materiałów reklamowych na słupach ogłoszeniowych należących do Gminy Miasta Płońsk  
17 31.07.2012r stwierdzenie nieważności Uchwały Nr 154/XV/2012 Rady Powiatu w Płocku z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie: określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłozenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłat za pobyt dziecka w pieczy zastępczej   w części dotyczącej § 2 oraz § 6 załącznika do uchwały  
Podziel / Share
01.02.2012, Ilość wejść: 3385, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0)

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy
do góry