Pomoc dla niepełnosprawnych
Uwaga! To jest archiwalna wersja serwisu.

Zapraszamy do nowego serwisu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na portalu rządowym.

Zarządzenia

Zarządzenia Wojewody Mazowieckiego 2013 rok

Poniżej znajduje się lista zarządzeń wydanych przez Wojewodę Mazowieckiego w 2013 roku.

Nr. Data Tytuł Pobierz

Zmiany/Uchylenie

Pobierz Uwagi
1 4.01.2013r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Sochocin     Dz.Urz. z 2013 r. poz 194
2 4.01.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości gruntowej położonej w Mińsku Mazowieckim przy ulicy Kopernika      
3 4.01.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w miejscowości Górki, gmina Dębe Wielkie uchylone zarz. nr 394 z 14.08.2013r.  
4 4.01.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu Skarbu Państwa udziału we współwłasności nieruchomości położonej w gminie Mochowo, obręb Zglenice Budy      
5 4.01.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Gójszcz, gmina Mrozy uchylone zarz. nr 501 z 14.10.2013r.  
6 4.01.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny części nieruchomości położonej w miejscowości Garbatka-Letnisko gmina Garbatka Letnisko      
7 4.01.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokalu mieszkalnego w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy ulicy Bernardyńskiej 10      
8 4.01.2013r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonych w obrębie Stropkowo, gmina Zawidz      
9 4.01.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Lisiej      
10 4.01.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w miejscowości Zegrze Południowe Rybaki gmina Nieporęt      
11 4.01.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego znajdujacego się w budynku na nieruchomości położonej w Wołominie przy ulicy Piłsudskiego 57      
12 4.01.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego znajdujacego się w budynku na nieruchomości położonej w Wołominie przy ulicy Piłsudskiego 57      
13 7.01.2013r. w sprawie likwidacji przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego "Petrobudowa" w Płocku

zm. zarz.nr 460 z 24.09.2013r.,

zarz nr 348 z 16.07.2014r.

zm.zarz. nr 229 z 21.05.2015r.

zm.zarz. nr 574 z 14.08.2015r.

zm.zarz. mnr 1193 z 22.12.2015r.

zm.zarz. nr 329 z 28.06.2016r.

zm.zarz. nr 7 z 18.01.2017r.

zm.zarz. nr 101 z 28.04.2017r.

zm.zarz. nr 434 z 31.07.2017r.

zm. zarz. nr 573a z 9.10.2017r.

 

 

 

 
14 10.01.2013r. sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w Płocku przy ulicy Krzywej      
15 10.01.2013r. sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokali mieszkalnych w budynku znajdującym się na nieruchomości położonej w obrębie Garbatka Podlas gmina Garbatka-Letnisko zm.zarz. nr 66 z 19.02.2013r.  
16 10.01.2013r. sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w obrębie Cieślin, gmina Mochowo      
17 10.01.2013r. sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny na rzecz Gminy Miasta Radom nieruchomości położonych w Radomiu      
18 10.01.2013r. sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokali mieszkalnych w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Gabinie przy ulicy Stary Rynek 12      
19 10.01.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w gminie Sońsk, obręb Gołotczyzna      
20 10.01.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku przez Komendę Wojewódzką Policji w Radomiu o wydanie decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu przysługującego do nieruchomości położonej w obrębie i gminie Baboszewo      
21 15.01.2013r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Baranów     Dz.Urz. z 2013 r. poz 510
22 15.01.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w miejscowości Miętne, gmina Garwolin      
23 15.01.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa udziału we współużytkowaniu wieczystym nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Alei Solidarności 115 oraz udziału we współwłasności budynku      
24 15.01.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny udziałow we współwłasności nieruchomości położonych w gminie i obrębie Dzierzążnia      
25 15.01.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w formie darowizny na rzecz Miasta Ostrołeka prawa własnościnieruchomości Skarbu Państwa  położonej w Ostrołęce przy ulicy ks. Antoniego Pęksy      
26 15.01.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w formie darowizny na rzecz Miasta Ostrołeka prawa własnościnieruchomości Skarbu Państwa  położonej w Ostrołęce przy ulicy ks. Jerzego Popiełuszki      
27 15.01.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w formie darowizny na rzecz Miasta Ostrołeka prawa własnościnieruchomości Skarbu Państwa  położonej w Ostrołęce przy alei Jana Pawła II      
28 15.01.2013r. w sparwie wyrażnia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu trwałęgo zarządu przysługującego Centralnemu Zarządowi Służby Więziennej w siedzibą w Warszawie do nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Jachowicza 4a i 4b      
29 17.01.2013r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Mała Wieś     Dz.Urz. z 2013 r. poz. 678
30 17.01.2013r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miasta i gminy Gąbin     Dz.Urz. z 2013 r. poz. 679
31 18.01.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu Skarbu Państwa nieruchomości zabudowanej położonej w Otwocku przy ulicy Armii Krajowej 8 uchylone zarz. nr 144 z 28.03.2014r.  
32 21.01.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Radomiu przy ulicy Dionizego Czachowskiego 9/11      
33 22.01.2013r. w sprawie powołania Mazowieckiej Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej, powiatowych komisji lekarskich oraz ustalenia wojewódzkiego planu kwalifikacji wojskowej w 2013 r. na terenie województwa mazowieckiego i dodatkowego wynagrodzenia za udział w pracach komisji lekarskich

zm.zarz.nr 79 z 27.02.2013r.

zm.zarz. nr 90 z 4.03.2013r.

zm.zarz. nr 103 z 19.03.2013r.

 
34 25.01.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w formie darowizny na rzecz Agencji Rezerw Materiałowych w Warszawie zabudowanej nieruchomości stanowiącej zasób nieruchomości Skarbu Państwa , położonej w miejscowości Baniocha przy ulicy Puławskiej 4a, gmina Góra Kalwaria      
35 25.01.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości gruntowej, położonej w Ożarowie Mazowieckim przy ulicy Konoposkiej 9 uchylone zarz Nr 368 z 30.07.2013r.  
36 25.01.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Gminy Mrozy z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa samodzielnego lokalu mieszkalnego w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Mrozach przy ulicy Leśnej 6      
37 29.01.2013r.

w sprawie powołania Komisji  Egzaminacyjnej  przeprowadzającej  testy kwalifikacyjne  dla  osóbubiegających się o uzyskanie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej lub kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyśpieszonej w zakresie bloków programowych określonych odpowiednio do kategorii prawa jazdy: C1, C1+E C i C+E lub D1, D1+E D i D+E, oraz nadania jej regulaminu wewnętrznego

zm.zarz. nr 539 z 30.10.2013r.

zm.zarz. nr 297 z 11.06.2014r.

zm.zarz. nr 35 z 2.02.2015r.

zm.zarz. nr 995 z 17.09.2015r.

zm.zarz. nr 287 z 2.06.2016r.

zm.zarz. nr 418 z 18.07.2017r.

 
38 1.02.2013r. w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska uchylone zarz. nr 1079 z 23.10.2015r.  
39 1.02.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na odstapienie od żądania zwrotu 90% bonifikaty udzielonej użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa w związku z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości położonej w Rzekuniu przy ulicy Mazowieckiej 45      
40 1.02.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokalu mieszkalnego w budynku znajdującym się na nieruchomości położonej w Białobrzegach przy ulicy Żeromskiego 51      
41 1.02.2013r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz Miasta Mława nieruchomości położonej w Mławie przy ulicy Reymonta      
42 1.02.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokalu mieszkalnego w budynku znajdującym się na nieruchomości położonej w Białobrzegach przy ulicy Żeromskiego 53      
43 1.02.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Nowym Mieście nad Pilicą przy ulicy Tomaszowskiej 41      
44 1.02.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Miasta Stołecznego Warszawy położonej w Warszawie przy ulicy Aptecznej 5 uchylone zarz. nr 166 z 18.04.2013r.  
45 4.02.2013r. w sprawie okreslenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących zasób nieruchomości Skarbu Państwa na terenie województwa mazowieciego zm.zarz. nr 117 z 19.03.2014r. Dz.Urz. z 2013 r. poz. 1359
46 8.02.2013r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Prażmów     Dz.Urz. z 2013 r. poz.1878
47 8.02.2013r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Nadarzyn     Dz.Urz. z 2013 r. poz.1879
48 8.02.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Deseniowej      
49 8.02.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Warszawskiej      
50 8.02.2013r.

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Grzybowskiej

     
51 8.02.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Okopowej 16      
52 8.02.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Hafciarskiej      
53 8.02.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Centurii      
54 8.02.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Smolnej 13      
55 8.02.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Ludnej 4      
56 8.02.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego znajdującego się w budynku na  nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Wołoskiej 26      
57 8.02.2013r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy użytkowania nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Lewartowskiego i Anielewicza      
58 8.02.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Radomiu przy ulicy 1905-go Roku      
59 8.02.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Siedlcach przy ulicy Artyleryjskiej      
60 8.02.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku przez Komendę Wojewódzką Policji w Radomiu o wydanie decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu przysługującego do nieruchomości położonej w miejscowości Miastków Kościelny      
61 18.02.2013r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim     Dz.Urz. z 2013 r. poz. 2089
62 18.02.2013r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania członków Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Mazowieckim      
63 18.02.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokali mieszkalnych w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Płocku przy ulicy Kazimierza Wielkiego 6B uchylone zarz. nr 81 z 27.02.2014r.  
64 19.02.2013r.

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Topiel 31

     
65 19.02.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w miejscowości Przysucha      
66 19.02.2013r. zmieniające zarzadzenie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokali mieszkalnych w budynku znajdującym się na nieruchomości położonej w obrębie Garbatka Podlas gmina Garbatka-Letnisko      
67 19.02.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Karolkowej 49      
68 19.02.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku przez Komendę Wojewódzką Policji w Radomiu o wydanie decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu przysługującego do nieruchomości położonej w obrębie i gminie Lelis      
69 20.02.2013r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Siennica     Dz.Urz. z 2013r. poz. 2116
70 21.02.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Sokołowskiej 9/25      
71 21.02.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Okopowej 16      
72 21.02.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Centurii      
73 21.02.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokalu mieszkalnego w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy ulicy Rosy Bailly 5      
74 21.02.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w miejscowości Wilczkowice Górne gmina Kozienice      
75 21.02.2013r. w sprawie wyrażenia gody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonych w miejscowości Chwałowice gmina Iłża      
76 21.02.2013r. w sprawie określenia zadań Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na obszarze województwa mazowieckiego uchylone zarz. nr 42 z 7.02.2014r.  
77 21.02.2013r. w sprawie powołania Komisji Oceniającej prace uczestników konkursu 'Moja szkołą w Unii Europejskiej" - edycja Akademia Młodego Dyplomaty zm.zarz. nr 137 z 28.03.2013r.  
78 21.02.2013r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych osobowych w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim      
79 27.02.2013r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Mazowieckiej Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej, powiatowych komisji lekarskich oraz ustalenia wojewódzkiego planu kwalifikacji wojskowej w 2013 r. na terenie województwa mazowieckiego i dodatkowego wynagrodzenia za udział w pracach komisji lekarskich      
80 28.02.2013r. w sprawie powołania Zespołu do spraw kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie

zm.zarz. nr 572 z 22.11.2013r.

zm.zarz. nr 1140 z 20.11.2015r.

uchylone zarz. nr 587 z 14.12.2016r.

 
81 28.02.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany części nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Garwolinie na nieruchomość stanowiącą własność Skarbu Państwa oddaną we współużytkowanie wieczyste osobom fizycznym położoną w Garwolinie      
82 28.02.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w miejscowości Ostrówek gmina Łochów      
83 28.02.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Radomiu przy ulicy Potkanowskiej      
84 28.02.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonych w Ostrołęce przy ulicy Kołobrzeskiej 11      
85 28.02.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu Skarbu Państwa udziału we współwłasności nieruchomości położonej w Pruszkowie przy ulicy Lipowej 42      
86 1.03.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokali znajdujących się w budynku na nieruchomości położonej w Płocku przy ulicy Kolegialnej 15      
87 1.03.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Płocku przy ulicy Kolegialnej 15      
88 1.03.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Płocku przy ulicy Kolegialnej 15      
89 1.03.2013r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Kontrolnego do przeprowadzenia kontroli przestrzegania warunków utrwalania przebiegu imprezy masowej      
90 4.03.2013r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Mazowieckiej Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej, powiatowych komisji lekarskich oraz ustalenia wojewódzkiego planu kwalifikacji wojskowej w 2013 r. na terenie województwa mazowieckiego i dodatkowego wynagrodzenia za udział w pracach komisji lekarskich      
91 5.03.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w formie darowizny na rzecz Gminy Piaseczno nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w Piasecznie przy ulicach Brzezińskiej, Chyliczkowskiej, Przybosia i Przemyckiego      
92 5.03.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie o 50% ceny nabycia przez Miasto Mława nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa położonej w Mławie przy ulicy Reymonta      
93 6.03.2013r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Platerowie     Dz.Urz. z 2013r. poz. 2834
94 6.03.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od odwołania darowizny na rzecz Powiatu Piaseczyńskiego niezabudowanej nieruchomości położonej w Górze Kalwarii przy ulicy Ks. Sajny 1 uchylone zarz. nr 380 z 7.08.2014r.  
95 13.03.2013r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miasta Milanówka zm.zarz. nr 101 z 19.03.2013r. Dz.Urz. z 2013 r. poz 3197
96 13.03.2013r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Pomiechówek zm.zarz. nr 102 z 19.03.2013r. Dz.Urz. z 2013 r. poz 3198
97 13.03.2013r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Izabelin     Dz.Urz. z 2013 r. poz 3199
98 13.03.2013r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Celestynów zm.zarz. nr 100 z 19.03.2013r. Dz.Urz. z 2013 r. poz 3200
99 18.03.2013r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Raciążu     Dz.Urz. z 2013 r. poz 3281
100 19.03.2013r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Celestynów     Dz.Urz. z 2013 r. poz 3295
101 19.03.2013r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miasta Milanówka     Dz.Urz. z 2013 r. poz 3296
102 19.03.2013r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Pomiechówek     Dz.Urz. z 2013 r. poz 3297
103 19.03.2013r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Mazowieckiej Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej, powiatowych komisji lekarskich oraz ustalenia wojewódzkiego planu kwalifikacji wojskowej w 2013 r. na terenie województwa mazowieckiego i dodatkowego wynagrodzenia za udział w pracach komisji lekarskich      
104 19.03.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Sochaczewie, obręb Chodaków      
105 19.03.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Brygady Pościgowej      
106 19.03.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Radomiu przy ulicy Mieszka I      
107 19.03.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokalu mieszkalnego w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy ulicy J.S.Bacha 22      
108 20.01.2013r. zmieniające zarządzenie w sprawie uchylenia zarządu komisarycznego oraz likwidacji przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe "Holdbud" w Warszawie     Dz.Urz. z 2013 r. poz 3542
109 22.03.2013r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Słupnie     Dz.Urz. z 2013 r. poz 3565
110 22.03.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Sochaczewie, obręb Chodaków      
111 22.03.2013r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w obrębie Osiny, gmina Gostynin      
112 25.03.2013r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu kwalifikującego oferty składane do "Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 realizowanego  latach 2011-2013 Maluch"      
113 26.03.2013r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny na rzecz Miasta Radom nieruchomości położonej w Radomiu, obręb Żakowice      
114 27.03.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w miejscowości Jadwisin gmina Serock      
115 27.03.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny na rzecz Gminy Krasne nieruchomości położonej w gminie i obrębie Krasne      
116 27.03.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w gminie Nadarzyn, obręb Urzut      
117 27.03.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w Siedlcach przy ulicy Armii Krajowej      
118 27.03.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Zwoleniu przy ulicy Mickiewicza 16      
119 27.03.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w Kozienicach przy ulicy Bohaterów Studzianek      
120 28.03.2013r. w sprawie wyrażanie zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Mławie przy ulicy Stefana Roweckiego 'Grota"      
121 28.03.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem garażu znajdującego się na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Lewickiej 13/15      
122 28.03.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Homera 14      
123 28.03.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego znajdującego się na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Belgijskiej 9      
124 28.03.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego znajdującego się na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Ząbkowskiej 33      
125 28.03.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w obrębie Sierakowo gmina Przasnysz      
126 28.03.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Sochaczewie obręb Andrzejów Duranowski      
127 28.03.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w formie darowizny na rzecz Agencji Rezerw Materiałowych w Warszawie zabudowanej nieruchomości stanowiącej zasób nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Karczewie przy ulicach Świderskiej i Bohaterów Westerplatte      
128 28.03.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa udziału we współużytkowaniu wieczystym nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Kąkolowej 2A oraz udziału we współwłasności budynków      
129 28.03.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Sierpcu zm.zarz. nr 222 z 22.05.2013r.  
130 28.03.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Foksal 6      
131 28.03.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu Skarbu Państwa nieruchomości położonej w obrębie Kukłówka Radziejowicka, gmina Radziejowice      
132 28.03.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku przez Komendę Wojewódzką Policji w Radomiu o wydanie decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu przysługującego do nieruchomości położonej w miejscowości Magnuszew      
133 28.03.2013r. w sprawie upoważnienia kierowników jednostek budżetowych podległych Wojewodzie Mazowieckiemu do dokonywania w 2013 roku przeniesień wydatków budżetowych w obrębie jednego rozdziału      
134 28.03.2013r. w sprawie powołania Zespołu do spraw przeciwdziałania nietolerancji wobec grup mniejszościowych oraz grup zagrożonych wykluczeniem

zm.zarz. nr 168 z 19.04.2013r.

zm.zarz. nr 551 z 6.11.2013r.

zm.zarz. nr 476 z 25.09.2014r.

 
135 28.03.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokalu mieszkalnego w budynku znajdującym się na nieruchomości położonej w miejscowości Lipiny gmina Przyłęk      
136 28.03.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w Warszawie przy Alei Armii Krajowej      
137 28.03.2013r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Wojewódzkiej Komisji Oceniającej prace uczestników konkursu 'Moja szkoła w Unii Europejskiej - edycja Akademia Młodego Dyplomaty"      
138 28.03.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonych w miejscowości Łochów gmina Łochów      
139 28.03.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Czerniakowskiej 103/105      
140 28.03.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od odwołania darowizny nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Stawki 5      
141 28.03.2013r. w sprawie powołania Zespołu Kontrolnego do przeprowadzenia w 2013 r. kontroli przedsiębiorców, w zakresie przestrzegania obowiązków wynikających z pozwolenia na nabywanie, przechowywanie lub używanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego zm.zarz. nr 420 z 30.08.2013r.  
142 28.03.2013r. w sprawie określenia trybu ogłaszania konkursów ofert na realizację zadań publicznych finansowanych ze środków Wojewody Mazowieckiego, przeprowadzania tych konkursów i ogłoszenia ich wyników oraz rozliczania przyznanych dotacji i kontroli realizowanych zadań finansowanych lub współfinansowanych z dotacji uchylone zarz. nr 99 z 27.02.2015r.  
143 29.03.2013r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie      
144 2.04.2013r. zmieniajace zarządzenie w sprawie systemów wykonywania czynności kancelaryjnych w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie      
145 2.04.2013r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Policzna     Dz.Urz. z 2013 r. poz 3960
146 2.04.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części zabudowanej nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa położonej w Mińsku Mazowieckim przy ulicy Siennickiej 25 uchylone zarz. nr 634 z 31.122.013r.  
147 2.04.2013r. w sprawie trybu powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzania egzaminów sprawdzających kwalifikacje kandydatów na instruktorów i instruktorów nauki jazdy oraz kandydatów na wykładowców i wykładowców prowadzących szkolenie osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania motorowerem, pojazdem silnikowym lub tramwajem oraz nadania jej regulaminu

zm.zarz. nr 630 z 30.12.2013r.

zm.zarz. nr 244 z 15.05.2014r.

zm.zarz. nr 83 z 19.02.2015r.

uchylone zarz. nr 261 z 10.05.2016r.

 
148 2.04.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Gminy Błonie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości gruntowej położonej w Błoniu przy ulicy Grodziskiej      
149 4.04.2013r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Czarnia     Dz.Urz. z 2013 r. poz 4164
150 5.04.2013r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Grudusk     Dz.Urz. z 2013 r. poz 4165
151 8.04.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie części nieruchomości położonej w Białobrzegach      
152 8.04.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w miejscowości Filipinów gmina Zwoleń      
153 11.04.2013r.

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w miejscowości Tczów Średni gmina Tczów

zm.zarz. nr 410 z 27.08.2013r.  
154 11.04.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Miasta Mińsk Mazowiecki z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Mińsku Mazowieckim przy ulicy Jana Łupińskiego i przy ulicy Warszawskiej 252      
155 12.04.2013r.

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części  nieruchomości położonej w Radomiu przy ulicy Mieszka I

     
156 12.04.2013r. w sprawie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego      
157 15.04.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Siedlcach przy ulicy Starzyńskiego      
158 15.04.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości położonej w Radomiu przy ulicy 11 Listopada 37/59 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu      
159 15.04.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny na rzecz Gminy Ostrów Mazowiecka nieruchomości położonej w gminie Ostrów Mazowiecka, obręb Komorowo      
160 15.04.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego nr 10 znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Płocku przy ulicy Kazimierza Wielkiego 6B      
161 15.04.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny na rzecz Gminy Jednorożec nieruchomości położonej w gminie i obrębie Jednorożec      
162 16.04.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Garwolinie przy ulicy Romanówka

zm.zarz. nr 318 z 3.07.2013r.

uchylone zarz. nr 554 z 6.11.2013r.

 
163 16.04.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w miejscowości Tczów Borki gmina Tczów      
164 18.04.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem pomieszczenia garażowego znajdującego się na nieruchomości położonej w Płocku przy Placu Dąbrowskiego 1      
165 18.04.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w miejscowości Zawada Stara gmina Policzna zm.zarz. nr 620 z 16.12.2013r.  
166 18.04.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa udziału w prawie użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego stanowiącego własność Miasta Stołecznego Warszawy położonego w Warszawie przy ulicy Aptecznej 5 i 5a      
167 18.04.2013r. w sprawie przeprowadzenia treningu systemu wykrywania i alarmowania     Dz.Urz. z 2013r. poz. 4773
168 19.04.2013r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw przeciwdziałania nietolerancji wobec grup mniejszościowych oraz grup zagrożonych wykluczeniem      
169 22.04.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokalu mieszkalnego nr 7 w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Studzieniec, gmina Sierpc uchylone zarz. nr 275 z 10.06.2014r.  
170 22.04.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokalu mieszkalnego nr 7 w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Studzieniec, gmina Sierpc uchylone zarz. nr 276 z 10.06.2014r.  
171 22.04.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokalu mieszkalnego nr 5 w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Studzieniec, gmina Sierpc uchylone zarz. nr 288 z 10.06.2014r.  
172 22.04.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokalu mieszkalnego nr 5 w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Studzieniec, gmina Sierpc uchylone zarz. nr 291 z 10.06.2014r.  
173 22.04.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokalu mieszkalnego nr 6 w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Studzieniec, gmina Sierpc uchylone zarz. nr 293 z 10.06.2014r.  
174 22.04.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa udziału we współużytkowaniu wieczystym nieruchomości położonej wWarszawie przy ulicy Emilii Plater 9/11 oraz udziału we współwłasności budynków uchylone zarz Nr 24 z 21.01.2015r.  
175 22.04.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonych w Zwoleniu      
176 22.04.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny nieruchomości położonej w obrębie Gózd Stary gmina Stara Błotnica      
177 24.04.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny nieruchomości położonej w miejscowości Łajski gmina Wieliszew      
178 24.04.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Koźmiana 2      
179 24.04.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zsobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Materii 1 uchylone zarz. nr 115 z 17.03.2014r.  
180 25.04.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny na rzecz Gminy Załuski nieruchomości położonej w gminie i obrębie Załuski      
181 26.04.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego nr 5 znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Laskowcu przy ulicy Mazurskiej 30      
182 26.04.2013r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia zasad postępowania w zakresie udzielania zamówień publicznych w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie oraz formy i trybu przekazywania informacji dotyczących procedur związanych z udzielaniem zamówień publicznych przez kierowników służb, inspekcji i straży wojewódzkich oraz kierowników jednostek podporządkowanych Wojewodzie Mazowieckiemu

     
183 29.04.2013r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Mała Wieś     Dz.Urz. z 2013r. poz.5113
184 29.04.2013r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia wojewódzkiego kompleksowego ćwiczenia obronnego pod kryptonimem "Mazowsze 2013"      
185 30.04.2013r. w sprawie odwołania pogotowia przeciwpowodziowego      
186 30.04.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty przy sprzedaży lokalu mieszkalnego usytuowanego w budynku położonym w Otwocku przy ulicy Wyspiańskiego 3      
187 30.04.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym części nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa. położonej w miejscowości Otwock Mały, Gmina Karczew      
188 6.05.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny części nieruchomości położonej w Garbatce- Letnisko przy ulicy Kochanowskiego 119      
189 7.05.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Łużyckiej 2 uchylone zarz. nr 119 z 8.05.2017r.  
190 7.05.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w miejscowości Łaguszów gmina Przyłęk zm.zarz. nr 606 z 16.12.2013r.  
191 7.05.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny nieruchomości położonej w miejscowości Mężenin gmina Platerów      
192 9.05.2013r. zmieniające zarządzenie w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Wojewody Mazowieckiego w 2013 r. z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego      
193 9.05.2013r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert dotyczących realizacji zadania publicznego z zakresu ratownictwa i ochrony ludności na terenie województwa mazowieckiego w 2013 r.      
194 9.05.2013r. w sprawie wyrażenia zgody za zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokalu mieszkalnego nr 4 w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Studzieniec, gmina Sierpc uchylone zarz. nr 292 z 10.06.2014r.  
195 9.05.2013r. w sprawie wyrażenia zgody za zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Studzieniec, gmina Sierpc uchylone zarz. nr 287 z 10.06.2014r.  
196 9.05.2013r. w sprawie wyrażenia zgody za zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokalu mieszkalnego nr 6 w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Studzieniec, gmina Sierpc uchylone zarz. nr 289 z 10.06.2014r.  
197 9.05.2013r. w sprawie wyrażenia zgody za zbycie w formie darowizny Agencji Rezerw Materiałowych w Warszawie zabudowanej  nieruchomości stanowiącej zasób nieruchomości Skarbu Państwa położonej w miejscowości Kazuń Nowy, gmina Czosnów      
198 9.05.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Brwinowie przy ulicy Pszczelińskiej 99      
199 9.05.2013r. w sprawie powołania i zasad działania terenowych komisji do spraw szacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę uchylone zarz. nr 63 z 12.02.2015r.  
200 9.05.2013r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego w Warszawie oraz powołania jej członków      
201 9.05.2013r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej Sierpca     Dz.Urz. z 2013r. poz. 5556
202 9.05.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Abrahama 11      
203 9.05.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Koźmiana 2      
204 9.05.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Ząbkach przy ulicy Reymonta 29 A      
205 9.05.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym części nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa położonej w miejscowości Otwock Wielki, gmina Karczew zm.zarz. nr 612 z 16.12.2013r.  
206 9.05.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w miejscowości Łaguszów gmina Przyłęk

zm.zarz. nr 607 z 16.12.2013r.

uchylone zarz. nr 312 z 24.06.2014r.

 
207 9.05.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokalu mieszkalnego w budynku znajdującym się na nieruchomości położonej w miejscowości Sadowne przy ulicy Kościuszki 19      
208 13.05.2013r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert dotyczących realizacji zadania z zakresu rządowego programu ograniczania przestepczości i aspołecznych zachowań 'Razem bezpieczniej" w 2013r.      
209 13.05.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w miejscowości Józefów uchylone zarz. nr 270 z 5.06.2014r.  
210 13.05.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości Położonej w obrębie i gminie Brok      
211 13.05.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w obrębie Kęczewo, gmina Lipowiec Kościelny      
212 13.05.2013r. w sprawie wyrażenia zgody za zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Studzieniec, gmina Sierpc uchylone zarz. nr 290 z 10.06.2014r.  
213 13.05.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w formie darowizny na rzecz Miasta Ostrołęka prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa połozonych w Ostrołęce, obręb 0004-4      
214 13.05.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz współużytkowników wieczystych nieruchomości gruntowych będących własnością Skarbu Państwa położonych w miejscowości Glina, Gmina Celestynów      
215 20.05.2013r. w sprawie przeprowadzenia przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 99 wraz z miejscem postojowym nr B/12 położonego w Warszawie przy ulicy Wąwozowej 8      
216 20.05.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Bernardyńskiej 10      
217 20.05.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie o d żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Bernardyńskiej 10      
218 20.05.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości gruntowej położonej w Szczytnie, gmina Kampinos uchyl. zarz. nr 98 z 11.03.2014r.  
219 21.05.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współuzytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Sochaczewie, obręb Chodaków      
220 22.05.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu Skarbu Państwa udziału we współużytkowaniu wieczystym nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Smolnej 40 oraz udziału we współwłasności budynku uchylone zarz. nr 176 z 15.04.2014r.  
221 22.05.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w Mławie przy ulicy Warszawskiej      
222 22.05.2013r. zmieniające zarządzenie w sprawie wrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Panstwa nieruchomości położonej w Sierpcu      
223 22.05.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonych w miejscowości Ostrów gmina Magnuszew      
224 22.05.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w miejscowości Niwki gmina Zwoleń      
225 24.05.2013r. w sprawie wyborów uzupełniających da Rady Gminy Łaskarzew     Dz.Urz. z 2013r. poz. 5869
226 24.05.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na remont obiektu budowlanego posadowionego na nieruchomości położonej w Radomiu przy ulicy Młodzianowskiej pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu      
227 24.05.2013r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad kalkulacji opłaty wynikającej z dodatkowych kosztów związanych z udostępnianiem informacji publicznej w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie      
228 24.05.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa udziału wynoszącego 10/48 w nieruchomości gruntowych położonych w miejscowościach Leśniakowizna i Cięciwa, gmina Wołomin      
229 24.05.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w miejscowości PAN Jastrzębie przy ulicy Ogrodowej 8, gmina Lesznowola      
230 24.05.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w obrębie Łokietnica, gmina Gostynin      
231 24.05.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na remont obiektu budowlanego posadowionego na nieruchomości położonej w Mokobrodach przy ulicy Ks. Brzóski 1 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu      
232 24.05.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na remont obiektu budowlanego posadowionego na nieruchomości położonej w Garwolinie przy ulicy Stacyjnej pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu      
233 24.05.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na remont obiektu budowlanego posadowionego na nieruchomości położonej w Łochowie przy ulicy 1 Maja pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu      
234 24.05.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku przez Komendę Wojewódzką Policji w Radomiu o wydanie decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu przysługującego do nieruchomości położonej w miejscowości Jedlnia Letnisko      
235 24.05.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na remont obiektu budowlanego posadowionego na nieruchomości położonej w miejscowości Gniewoszów przy ulicy Lubelskiej pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu      
236 24.05.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na remont obiektu budowlanego posadowionego na nieruchomości położonej w Szydłowcu przy ulicy Kościuszki 194 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu      
237 24.05.2013r. w sprawie określenia zakresu kompetencji i zadań wykonywanych przez Wicewojewodę Mazowieckiego uchylone zarz. nr 382 z 7.08.2014r.  
238 24.05.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w Mławie przy ulicy Warszawskiej      
239 24.05.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w obrębie Sierakowo, gmina Przasnysz      
239a 24.05.2013r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert dotyczących realizacji zadania z zakresu rządowego programu ograniczania przestepczości i aspołecznych zachowań 'Razem bezpieczniej" w 2013r.      
240 28.05.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na remont obiektu budowlanego posadowionego na nieruchomości położonej w Sokołowie Podlaskim przy ulicy Wolności 50 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu      
241 29.05.2013r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Wiśniewo     Dz.Urz. z 2013r. poz.6036
242 29.05.2013r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Raciąż     Dz.Urz. z 2013r. poz.6037
243 29.05.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa udziału wymoszącego 1/2 w nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Siennica, gmina Siennica      
244 29.05.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku przez Komendę Wojewódzką Policji w Radomiu o wydanie decyzji o wygaśnięcie trtwałego zarządu przysługującego do nieruchomoścido nieruchomości położonej w obrębie Turza Mała, gmina Lipowiec Kościelny      
245 29.05.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w obrębie Konary - Łęg, gmina Brochów      
246 29.05.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Żurominie w obrębie 0001      
247 29.05.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w obrębie Sierakowo, gmina Przasnysz      
248 29.05.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w obrębie Sierakowo, gmina Przasnysz      
249 29.05.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokalu mieszkalnego w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy ulicy Bernardyńskiej 10      
250 29.05.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokalu mieszkalnego w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy ulicy Bernardyńskiej 10      
251 29.05.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w obrębie Wólka Smolana, gmina Brochów      
252 29.05.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w Mławie przy ulicy Warszawskiej      
253 29.05.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku przez Komendę Wojewódzką Policji w Radomiu o wydanie decyzji o wygaśnięcie trwałego zarządu przysługującego do nieruchomości do nieruchomości położonej w Przesmykach przy ulicy Kościuszki 4      
254 29.05.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny na rzecz Gminy Zaręby Kościelne nieruchomości położonej w gminie i obrębie Zaręby Kościelne      
255 29.05.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w formie darowizny na rzecz Gminy Mała Wieś prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa położonej w gminie i obrębie Mała Wieś      
256 29.05.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Legionowie przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego      
257 5.06.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w obrębie Grodziska, gmina Nowy Duninów uchylone zarz. nr 78 z 27.02.2014r.  
258 5.06.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w miejscowości Łaguszów, gmina Przyłęk      
259 5.06.2013r. w sprawie powołania Zespołu Monitorującego wdrażanie przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach      
260 5.06.2013r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert dotyczących realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej      
261 6.06.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Radomiu przy ulicy Mieszka I      
262 6.06.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części nieruchomości pozostającej w trwałym zarządzie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łosicach położonej w Łosicach przy ulicy Kilińskiego 2      
263 6.06.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa położonej w Jesionce, gmina Czosnów      
264 6.06.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w miejscowości Brzuza gmina Łochów zm. zarz Nr 592 z 03.12.2013r.  
265 6.06.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa udziału we współużytkowaniu wieczystym nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Rajców 9 oraz udziału we współwłasności budynku uchylone zarz. nr 532 z 2016 r.  
266 6.06.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu Skarbu Państwa lokalu mieszkalnego w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Nowej Iwicznej przy ulicy Zimowej 15, gmina Lesznowola uchylone zarz nr 370 z 25.07.2014r.  
267 6.06.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Grójcu przy ulicy Polskiej Organizacji Wojskowej 13 uchylone zarz. nr 92 z 6.03.2014r.  
268 6.06.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz współużytkowników wieczystych nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Sulejówku przy ulicy Kasprowicza 8      
269 6.06.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokalu mieszkalnego w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy ulicy Bernardyńskiej 10      
270 6.06.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w Radomiu uchylone zarz. nr 97 z 7.03.2014r.  
271 7.06.2013r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Ciechanowie przy ulicy Orylskiej      
272 7.06.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Ślubów gmina Wyszków      
273 7.06.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa samodzielnego boksu garażowego w budynku garażowym znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Mrozach przy ulicy Leśnej 6 uchylone zarz. nr 175 z 11.04.2014r.  
274 7.06.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Białobrzegach przy ulicy Żeromskiego 53 uchylone zarz. nr 53 z 14.02.2014r.  
275 10.06.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego usytuowanego na nieruchomości stanowiącej zasób Skarbu Państwa położonej w Otwocku przy ulicy Warszawskiej 3      
276 13.06.2013r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Solec nad Wisłą     Dz.Urz. z 2013 r. poz. 6639
277 13.06.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w miejscowości Ostrownica Kolonia gmina Kazanów      
278 17.06.2013r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Sobolew     Dz.Urz. z 2013 r. poz. 7077
279 17.06.2013 zmieniające zarządzenie w sprawie likwidacji przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: Stołeczne Przedsiębiorstwo Handlu Opałem i Materiałami Budowlanymi w Warszawie     Dz.Urz. z 2013 r. poz. 7445
280 17.06.2013 w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Nowolipie 2 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Stołecznej Policji w Warszawie      
281 17.06.2013 w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku przez Komendę Wojewódzką Policji w Radomiu o wydanie decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu przysługującego do nieruchomości położonej w Opinogórze Górnej przy ulicy Krasińskiego 13      
282 17.06.2013 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznych z tytułu trwałego zarządu przysługującego Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie do nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Domaniewskiej 40A      
283 17.06.2013 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznych z tytułu trwałego zarządu przysługującego Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie do nieruchomości położonych w Warszawie przy ulicy Majdańskiej 38/40      
284 17.06.2013 zmieniające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny części nieruchomości położonej w miejscowości Miętne gmina Garwolin      
285 17.06.2013 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w miejscowości Kamianka gmina Repki

zm.zarz. nr 319 z 26.06.2014r.

uchylone zarz nr 30 z 22.01.2015r.

 
286 21.06.2013r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Czerwonka     Dz.Urz. z 2013 r. poz. 7069
287 21.06.2013r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS w województwie mazowieckim      
288 21.06.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w miejscowości Zegrze Południowe Rybaki gmina Nieporęt      
289 21.06.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokali mieszkalnych w budynku znajdującym się na nieruchomości runtowej położonej w Warszawie przy ulicy Łużyckiej 2 uchylone zarz. nr 554 z 8.11.2016r.  
290 21.06.2013r. zmieniające w sprawie systemów wykonywania czynności kancelaryjnych w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie      
291 21.06.2013r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Stara Kornica     Dz.Urz. z 2013 r. poz. 7070
292 27.06.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokalu mieszkalnego w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy ulicy Włościańskiej 4A zm.zarz. nr 35 z 29.01.2014r.  
293 27.06.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonych w miejscowości Matejki gmina Sterdyń      
294 27.06.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku przez Komendę Wojewódzką Policji w Radomiu o wydanie decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu przysługującego do nieruchomości położonej w obrębie Gołotczyzna, gmina Sońsk      
295 27.06.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Tanecznej 67      
296 27.06.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Trakt Brzeski 104/114 uchylone zarz. nr 207 z 28.04.2014r.  
297 27.06.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Warszawie przy Alei Prymasa Tysiąclecia      
298 27.06.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Wilgi 1      
299 27.06.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Kozienicach      
300 27.06.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie na rzecz współużytkowników wieczystych nieruchomości gruntowych będących własnością Skarbu Państwa położonych w Karczewie przy ulicy Przemysłowej      
301 27.06.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości położonej w Gostyninie przy ulicy Przemysłowej 1 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie uchylone zarz. nr 80 z 19.02.2015r.  
302 27.06.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości położonej w Ostrołęce przy ulicy Celnej pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie uchylone zarz. nr 578 z 2.12.2014r.  
303 27.06.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości położonej w Ciechanowie przy ulicy Płockiej 32 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie uchylone zarz Nr 604 z 10.12.2014r.  
304 27.06.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokali mieszkalnych w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w gminie i obrębie Nur      
305 27.06.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Kłodzkiej      
306 27.06.2013r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu realizacyjnego do spraw projektu pod nazwą "Elektroniczna platforma wymiany i obiegu dokumentów administracji rządowej województwa mazowieckiego (EPWiOD)"      
307 27.06.2013r. w sprawie powołania Zespołu do spraw koordynacji prac renowacyjnych cmentarza Powstańców Warszawy oraz jego otoczenia      
308 1.07.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu Skarbu Państwa nieruchomości gruntowej położonej we wsi Jeżewice, gmina Tarczyn uchylone zarz. nr 43 z 7.02.2014r.  
309 1.07.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego nr 5 znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w obrębie Studzieniec, gmina Sierpc      
310 1.07.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ulicy Wareckiej 17 oraz ulicy Żółkiewskiego 34      
311 1.07.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku przez Komendę Wojewódzką Policji w Radomiu o wydanie decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu przysługującego do lokali w budynkach na nieruchomości położonej w miejscowości Parysów gmina Parysów      
312 1.07.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w Otwocku przy ulicy Kupieckiej zm. zarz. nr 278 z 10.06.2014r.  
313 1.07.2013r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych do niszczenia znalezionych materiałów wybuchowych i niebezpiecznych

zm.zarz. nr 377 z 3.08.2013r.

uchylone zarz. nr 477 z 8.09.2016r.

 
314 2.07.2013r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Garwolin     Dz. Urz. z 2013r. poz 7470
315 2.07.2013r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad rachunkowości w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie      
316 3.07.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Jana Kazimierza 46/54      
317 3.07.2013r. w sprawie wyrażenia zgody ma zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w miejscowości Omięcin gmina Szydłowiec      
318 3.07.2013r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Garwolinie przy ulicy Romanówka      
319 3.07.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Radomiu przy ulicy Mieszka I      
320 3.07.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Nieporęt gmina Nieporęt      
321 3.07.2013r. w sprawie powołania Komisji Wojewódzkiej do spraw weryfikacji szkód i szacowania strat powstałych wskutek zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej w Infrastrukturze komunalnej

zm.zarz. nr 303 z 18.06.2014r.

zm.zarz. nr 112 z 9.03.2015r.

uchylone zarz. nr 272 z 19.05.2016r.

 
322 4.07.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa udziału we współużytkowaniu wieczystym nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Belwederskiej 44a oraz udziału we współwłasności budynku      
323 4.07.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny nieruchomości położonej w miejscowości Borowie przy ulicy Sasimowskiego 10      
324 4.07.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w miejscowości Łochów gmina Łochów      
325 8.07.2013r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Stromiec     Dz.Urz. z 2013r. poz. 7739
326 8.07.2013r w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Tłuszczu     Dz.Urz. z 2013r. poz. 7740
327 8.07.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawęczęści nieruchomości położonej w radomiu przy ulicy Mieszka I      
328 8.07.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie częśći nieruchomości z zasobu nieruchomości Władzin, Gmina Kołbiel      
329 11.07.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie przez Agencję Mienia Wojskowego darowizny na rzecz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki części nieruchomości stanowiących zasób nieruchomości Skarbu Państwa - Agencji Mienia Wojskowego, położonych na terenie Twierdzy Modlin w Nowym Dworze Mazowieckim      
330 11.07.2013r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Sabniach     Dz.Urz. z 2013r. poz.
331 11.07.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od odwołania darowizny nieruchomości położonej w miejscowości Chotcza Józefów gmina Chotcza      
332 11.07.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie o wydanie decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu przysługującego do nieruchomości położonej w Radomiu przy ulicy Młodzianowskiej 2      
333 12.07.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zabudowę budynkiem części nieruchomości położonej w Siedlcach przy ul. Starowiejskiej 66 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu      
334 15.07.2013r. w sprawie powołania Zespołu do przeprowadzenia postępowania konkursowego w celu wyłonienia kandydatów na stanowisko Mazowieckiego Wojewózkiego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych      
335 16.07.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa udziału wynoszącego 1/2 nieruchomości gruntowej, połozonej w Mińsku Mazowieckim przy ul. Sosnowej      
336 17.07.2013r. w sprawie przeprowadzenia wojewódzkiego treningu systemu wykrywania i alarmowania      
337 18.07.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Gminy Piaseczno części nieruchomości stanowiącej zasób Skarbu Państwa położonej w Józefosławiu przy ul. Tenisowej uchylone zarz. nr 127 z 26.03.2014r.  
338 18.07.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na remont budynku posadowionego na nieruchomości położonej w miejscowości Lipsko przy ul. Spacerowej 31 A pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu      
339 22.07.2013r. w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej dla ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego pracowników pedagogicznych zatrudnionych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych uchylone zarz. nr 604 z 11.12.2013r.  
340 23.07.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części nieruchomości położonej w Piasecznie przy ulicy Puławskiej 44E pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Stołecznej Policji w Warszawie      
341 23.07.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Burakowskiej uchylone zarz. nr 217 z 6.05.2014r.  
342 23.07.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Radomiu przy ulicy 1905 Roku      
343 23.07.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Radomiu przy ulicy Młodzianowskiej 73      
344 23.07.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokalu mieszkalnego w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy ulicy Łużyckiej 2      
345 23.07.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy J. K. Ordona      
346 23.07.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Radomiu przy ulicy Franciszka Zubrzyckiego      
347 23.07.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w miejscowości Skrzeszew gmina Repki      
348 23.07.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w miejscowości Łochów gmina Łochów      
349 23.07.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości położonej w Siedlcach przy ulicy Starowiejskiej 66 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu zm.zarz. nr 468 z 27.09.2013r.  
350 23.07.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Trakt Brzeski 104/114      
351 23.07.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonych w obrębach Ławy i Goworki, gmina Rzekuń

zm. zarz. Nr 596 z 03.12.2013r.

zm.zarz. nr 148 z 28.03.2014r.

 
352 23.07.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie na rzecz Miasta Otwocka części nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa, położonej w Otwocku      
353 30.07.2013r. w sprawie przeprowadzenia doraźnej inwentaryzacji rzeczowych składników majątku Obrony Cywilnej w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie      
354 30.07.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Radomiu przy ulicy Starowolskiej 11b      
355 30.07.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w gminie i obrębie Mała Wieś      
356 30.07.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w gminie i obrębie Mała Wieś      
357 30.07.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokali biurowych znajdujących się w budynku na nieruchomości położonej w Płocku przy Placu Dąbrowskiego 1      
358 30.07.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie lokalu użytkowego
znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Tamka 4
     
359 30.07.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu Skarbu Państwa, nieruchomości położonej w Otwocku Małym przy ulicy Częstochowskiej, gmina Karczew      
360 30.07.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokalu w budynku znajdującym się na nieruchomości położonej w Garwolinie przy Alei Legionów 44a uchyl. zarz. nr 984 z 18.09.2015r.  
361 30.07.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny na rzecz Gminy Lipowiec Kościelny nieruchomości położonej w gminie Lipowiec Kościelny, obręb Parcele Łomskie      
362 30.07.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny  na rzecz Miasta Płock nieruchomości położonej w Płocku przy ulicy Bocznej 5      
363 30.07.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Perkuna uchylone zarz. nr 44 z 7.02.2014r.    
364 30.07.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w miejscowości Izabelin gmina Izabelin      
365 30.07.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokalu mieszkalnego w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy ulicy Koźmiana 2      
366 30.07.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonych w miejscowości Kępa Piotrawińska gmina Solec nad Wisłą      
367 30.07.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokalu mieszkalnego nr 7 w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Brwinowie przy ulicy Pszczelińskiej 99 blok C      
368 30.07.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości gruntowej, położonej w Ożarowie Mazowieckim przy ulicy Konotopskiej 9 uchylone zarz nr 365 z 22.07.2014.  
369 30.07.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny  na rzecz Gminy Lubowidz nieruchomości położonej w gminie i obrębie Lubowidz      
370 30.07.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Radomiu przy ulicy Starokrakowskiej      
371 30.07.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w obrębie 0019 Koszelew, gmina Gąbin      
372 30.07.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w miejscowości Łoje gmina Sieciechów      
373 30.07.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Szydłowcu przy ulicy Kolejowej      
374 30.07.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Radomiu przy ulicy Bolesława Limanowskiego      
375 30.07.2013r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego przy wyłanianiu kandydata na stanowisko Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego      
376 1.08.2013r. w sprawie powołania Miejsko-Wojewódzkiego Zepołu do spraw zapewnienia bezpieczeństwa podczas Szczytu Klimatycznego COP19      
377 3.08.2013r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych do niszczenia znalezionych materiałów wybuchowych i niebezpiecznych      
378 7.08.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w miejscowości Suchodół Włościański gmina Sabnie      
379 7.08.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Kazimierzowskiej zm.zarz. nr 274 z 5.06.2014r.  
380 7.08.2013r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu kwalifikującego oferty składane do "Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 realizowanego w latach 2011-2013 MALUCH"      
381 7.08.2013r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia procedur kontroli zarządczej w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie      
382 7.08.2013r. w sprawie powołania Mazowieckiego Wojewódzkiego Zespołu nadzorującego realizację zadań w zakresie przeciwdziałania ruchom osuwiskowym oraz usuwania ich skutków

zm .zarz Nr 329 z 02.07.2014r.

zm.zarz. nr 190 z 27.04.2015r.

uchylone zarz. nr 278 z 23.05.2016r.

 
383 7.08.2013r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Szczawinie Kościelnym     Dz. Urz. z 2013r. poz. 9063
384 14.08.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Zielonej 38      
385 14.08.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w miejscowości Czarnolas gmina Policzna      
386 14.08.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w obrębie Józefów II, gmina Jabłonna uchylone zarz. nr 409 z 20.08.2014r.  
387 14.08.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w miejscowości Kamień gmina Białobrzegi zm. zarz nr 353 z 16.07.2014r.  
388 14.08.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w miejscowości Łuzki gmina Jabłonna Lacka      
389 14.08.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Radomiu przy ulicy Juliusza Słowackiego 57 uchylone zarz. nr 316 z 26.06.2014r.  
390 14.08.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Mławie przy ulicy Płockiej      
391 14.08.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części nieruchomości położonej w Radomiu przy ulicy 11 Listopada 37/59 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej w Radomiu      
392 14.08.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w miejscowości Rudniki gmina Repki      
393 14.08.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w Karczewie przy ulicy Piłsudskiego      
394 14.08.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w miejscowości gruntowej zabudowanej położonej w miejscowości Górki, gmina Dębe Wielkie      
395 14.08.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na bycie z zasobu nieruchomości położonej w Niegowie, gmina Zabrodzie      
396 14.08.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny na rzecz Miasta Płock nieruchomości położonej w Płocku przy Alei Kilińskiego 6a i 8a      
397 21.08.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem garaży znajdujących się na częściach nieruchomości położonych w Warszawie przy ul. Makowskiej      
398 21.08.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w obrębie Proszkowo, gmina Szreńsk      
399 21.08.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w Józefowie, gmina Józefów      
400 21.08.2013r. w sprawie wyborów uzupełniaj,ących do Rady Gminy w Huszlewie     Dz.Urz. z 2013r. poz. 9322
401 21.08.2013r. w sprawie wyborów uzupełniaj,ących do Rady Gminy w Pacynie     Dz.Urz. z 2013r. poz. 9323
402 21.08.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w obrębie Konopki, gmina Stupsk      
403 21.08.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w obrębie Pieńpole, gmina Stupsk      
404 22.08.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy Alei Jana Pawła II 63      
405 22.08.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny nieruchomości położonej w miejscowości Wola Suchożebrska gmina Suchożebry      
406 22.08.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 103/105       
407 22.08.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udziellonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 103/105      
408 22.08.2013r. zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny nieruchomości połozonej w Siedlcach przy ulicy Bolesława Prusa 16/18      
409 22.08.2013r. oddanie w najem garaży znajdujących się na części nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Chłopickiego      
410 27.08.2013r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w miejscowości Tczów Średni gmina Tczów      
411 27.08.2013r. w sprawie wyrażenia zgody sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Sochaczewie, obręb Boryszew      
412 27.08.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości położonej w obrębie Radziejowice Parcel, gmina Radziejowice      
413 27.08.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w obrębie Osiny, gmina Gostynin      
414 27.08.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Broniewskiego      
415 27.08.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Pastwa lokalu mieszkalnego w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy ulicy Ząbkowskiej 33      
416 27.08.2013r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw budżetu zadaniowego Wojewody Mazowieckiego      
417 30.08.2013r. w sprawie zbycia z zasobu Skarbu Państwa udziału we współwłasności nieruchomości położonej w Warszawie w Dzielnicy Targówek uchylone zarz nr 354 z 16.07.2014r.  
420 30.08.2013r. zmieniające zarządzenie  w sprawie powołania Zespołu Kontrolnego do przeprowadzenia w 2013 r. kontroli przedsiębiorców w zakresie przestrzegania obowiązków wynikających z pozwolenia na nabywanie, przechowywanie lub używanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego      
421 30.08.2013r. w sprawie likwidacji przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Produkcji "LAS" w Ostrowi Mazowieckiej

zm.zarz. nr 428 z 28.08.2014r.

zm.zarz. nr 39 z 25.01.2016r.

 
422 3.09.2013r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Kontrolnego do przeprowadzenia kontroli przestrzegania warunków utrwalania przebiegu imprezy masowej      
423 04.09.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na wydanie decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu przysługującego Ministerstwu Obrony Narodowej - Stołecznemu Zarządowi Infrastruktury do cześci nieruchomości połozonej w miejscowości Białobrzegi gmina Nieporęt      
424 6.09.2013r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Sabniach     Dz. Urz. z 2013 r. poz..9532
425 9.09.2013r. zmieniajace zarządzenie w sprawie przeprowadzenia przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do likalu mieszkalnego nr 98 położonego w Warszawie pry ul. Korczyńskiej 8      
426 11.09.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany części nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w Drobinie obręb 0014 na prawo użytkowania wieczystego przysługujące HW PIETRZAK HOLDING Sp. zo.o. do nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Drobinie obręb 0014      
427 17.09.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości położonej w Białobrzegach przy ulicy Kopernika 4 pozostającej w trwałym zarządzenie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie      
428 17.09.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości położonej w Garwolinie przy ulicy Targowej pozostającej w trwałym zarządzenie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie uchylone zarz nr 611 z 10.12.2014r.  
429 17.09.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich      
430 17.09.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Pruszkowie przy ulicy Brwinowskiej 3 zm.zarz. nr 249 z 21.05.2014r.  
431 17.09.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Płocku przy ulicy Bielskiej      
432 17.09.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Płocku przy ulicy Zglenickiego      
433 17.09.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokali biurowych znajdujących się w budynku na nieruchomości położonej w Płocku przy Placu Dąbrowskiego 1      
434 17.09.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w miejscowości Sawice-Wieś gmina Repki      
435 17.09.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem garaży znajdujących się na części nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Makowskiej      
436 17.09.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Garwolinie      
437 17.09.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w Legionowie przy ulicy Zygmunta Krasińskiego      
438 17.09.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości położonej w Radomiu przy ulicy Romualda Traugutta 57 pozostającej w trwałym zarządzenie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie      
439 17.09.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości położonej w Szydłowcu przy ulicy Strażackiej pozostającej w trwałym zarządzenie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie zm.zarz. nr 613 z 16.12.2013r.  
440 17.09.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Majdańskiej 38/40 pozostającej w trwałym zarządzenie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie uchylone zarz. nr 99 z 17.03.2016r.  
441 17.09.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości położonych w Lipsku pozostających w trwałym zarządzenie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie uchylone zarz. Nr 19 z 21.01.2015r.  
442 17.09.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w Radomiu przy ulicy Żelaznej      
443 17.09.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Chrościckiego 76 pozostającej w trwałym zarządzenie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie      
444 17.09.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości położonych w Zwoleniu pozostających w trwałym zarządzenie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie      
445 17.09.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości położonej w miejscowości Pionki przy ulicy Zakładowej 3 pozostającej w trwałym zarządzenie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie      
446 17.09.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości położonej w Radomiu pozostającej w trwałym zarządzenie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie uchylone zarz. nr 587 z 2.12.2014r.  
447 17.09.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości położonej w Przysusze przy ulicy Targowej pozostającej w trwałym zarządzenie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie      
448 17.09.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku przez Komendę Wojewódzką Policji w Radomiu o wydanie decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu przysługującego do nieruchomości położonej w miejscowości Gózd gmina Gózd      
449 17.09.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości położonej w Sokołowie Podlaskim przy ulicy Kolejowej pozostającej w trwałym zarządzenie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie uchylone zarz. nr 537 z 4.11.2014r.  
449a 20.09.2013r. w sprawie powołania Wojewódzkiego Zespołu koordynacyjnego do spraw Realizacji Rządowego Programu "Razem Bezpieczniej" zm.zarz. nr 19 z 21.01.2014r.  
450 23.09.2013r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Lutocin     Dz. Urz. z 2013r. poz. 9774
451 23.09.2013r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Pokrzywnica     Dz. Urz. z 2013r. poz. 9775
452 23.09.2013r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Nasielsku     Dz. Urz. z 2013r. poz. 9776
453 24.09.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Spiralnej      
454 24.09.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem, lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Czerniakowskiej 103/105      
455 24.09.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości położonej w Nowym Dworze Mazowieckim przy ulicy Okunin pozostającej w trwałym zarządzenie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie uchylone zarz. nr 580 z 2.12.2014r.  
456 24.09.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości położonej w Piasecznie przy ulicy Staszica 19 pozostającej w trwałym zarządzenie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie uchylone zarz. nr 577 z 2.12.2014r.  
457 24.09.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości położonej w Wyszkowie przy ulicy Wyszyńskiego pozostającej w trwałym zarządzenie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie uchylone zarz. nr 574 z 2.12.2014r.  
458 24.09.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w obrębie Bolesławek, gmina Żabia Wola      
459 24.09.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w gminie Brochów, obręb Przęsławice      
460 24.09.2013r. zmieniające zarządzenie w sprawie likwidacji przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego "Petrobudowa" z siedzibą w Płocku      
461 24.09.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Saskiej 63/75      
462 24.09.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonych w gminie Brochów, obręb Przęsławice      
463 24.09.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Radomiu przy ulicy Toruńskiej      
464 24.09.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie z zasobu Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Otwocku przy ulicy Józefa Poniatowskiego 12      
465 24.09.2013r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Bielany     Dz. Urz. z 2013r. poz. 9851
466 27.09.2013r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Oceniającej wnioski zgłoszone przez gminy i powiaty w ramach programu wieloletniego pod nazwą "Narodowy Program przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój"      
467 27.09.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części powierzchni dachu budynku posadowionego na nieruchomości położonej w Radomiu przy ulicy 11 Listopada 37/59 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu      
468 27.09.2013r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości położonej w Siedlcach przy ulicy Starowiejskiej 66 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu      
469 27.09.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w miejscowości Łoje gmina Sieciechów      
470 27.09.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w miejscowości Izbica gmina Serock      
471 27.09.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu Skarbu Państwa części nieruchomości położonych na terenie gminy Ożarów Mazowiecki uchylone zarz. nr 483 z 2.10.2014r.  
472 27.09.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku przez Komendę Wojewódzką Policji w Radomiu o wydanie decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu przysługującego do nieruchomości położonej w Płocku przy ulicy Południowej 13      
473 27.09.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części nieruchomości pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie położonej w Warszawie przy ulicy Chłodnej 3      
474 27.09.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości położonej w Otwocku przy ulicy Mieszka I 13/15 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie uchylone zarz. nr 527 z 31.10.2014r.  
475 27.09.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Agawy 11      
476 27.09.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Białostockiej      
477 27.09.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w formie darowizny na rzecz Miasta Józefów części nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa położonej w Józefowie przy ulicy Jarosławskiej      
478 27.09.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie  w formie darowizny na rzecz Gminy Brwinów prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa położonej w gminie Brwinów, obręb Moszna Wieś zm.zarz. nr 193 z 23.04.2014r.  
479 27.09.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny na rzecz Gminy Opinogóra Górna niechomości położonej w gminie i obrębie Opinogóra Górna      
480 27.09.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Piastowie przy ulicy Ogińskiego      
481 27.09.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny nieruchomości położonej w obrębie Ławy, gmina Rzekuń      
482 2.10.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w obrębie Sierakowo, gmina Przasnysz      
483 2.10.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie z zasobu Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Mińsku Mazowieckim przy ulicy Warszawskiej 104      
484 2.10.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na złożenie przez Komendę Wojewódzką Policji w Radomiu wniosku o wydanie decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu przysługującego do nieruchomości położonej w Słubicach przy ulicy Płockiej 34      
485 2.10.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w miejscowości Karolin gmina Zwoleń zm.zarz. nr 317 z 26.06.2014r.  
486 2.10.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na remont obiektu budowlanego posadowionego na nieruchomości położonej w Gostyninie przy ulicy 3 Maja 17 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu      
487 2.10.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu przysługującego Aresztowi Śledczemu w Warszawie-Grochowie do nieruchomości położonych w Warszawie przy ulicy Chłopickiego 71A zm.zarz. nr 573 z 25.11.2013r.    
488 2.10.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na złożenie przez Komendę Wojewódzką Policji w Radomiu wniosku o wydanie decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu przysługującego do nieruchomości położonej w Starożrebazch przy ulicy Strażackiej      
489 2.10.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym części nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa położonej w Karczewie przy ulicy Mickiewicza, gmina Karczew      
490 10.10.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieuchomości położonej w Otwocku przy ulicy Wczasowej 26 zm.zarz. nr 237 z 8.05.2014r.  
491 10.10.2013r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutów Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie oraz powiatowym stacjom sanitarno-epidemiologicznym położonym na terenie województwa mazowieckiego      
492 10.10.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na remont obiektu budowlanego posadowionego na nieruchomości położonej w Sochaczewie przy ulicy Warszawskiej pozostającej w twałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu      
493 10.10.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na remont obiektu budowlanego posadowionego na nieruchomości położonej w Płocku przy ulicy Zglenickiego pozostającej w twałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu      
494 10.10.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na remont obiektu budowlanego posadowionego na nieruchomości położonej w Wyszkowie przy ulicy Kościuszki 13 pozostającej w twałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu      
495 10.10.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonych w Grodzisku Mazowieckim przy ulicy Królewskiej zm.zarz. nr 304 z 24.06.2014r.  
496 10.10.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na remont obiektu budowlanego posadowionego na nieruchomości położonej w Przasnyszu przy ulicy Świerkowej 5 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu      
497 10.10.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Rozbrat 28/30      
498 14.10.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na remont obiektu budowlanego posadowionego na nieruchomości położonej w Ostrowi Mazowieckiej przy ulicy płk Karola Piłata pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu      
499 14.10.2013r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Gminy Góra Kalwaria oraz na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonych przy ulicach: Dominikańskiej, 3-go Maja, Kalwaryjskiej i Wojska Polskiego      
500 14.10.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokalu mieszkalnego nr 5 w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Studzieniec, gmina Sierpc      
501 14.10.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości Gójszcz, gmina Mrozy      
502 14.10.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na remont obiektu budowlanego posadowionego na nieruchomości położonej w Mszczonowie przy ulicy Kościuszki 3 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu      
503 14.10.2013r. zmieniające zarządzenie w sprawie likwidacji przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: Zakłady Budownictwa Mostowego Przedsiębiorstwo Państwowe z siedzibą w Warszawie      
504 14.10.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Koźmiana 2 uchylone zarz. nr 80 z 10.04.2017r.  
505 15.10.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonych w Warszawie w Dzielnicy Bemowo zm.zarz. nr 529 z 22.10.2013r.  
507 15.10.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w formie darowizny na rzecz Miasta Ostrołęka prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Ostrołęce przy ulicy Kasprowicza      
508 15.10.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w obrębie Nakły, gmina Olszewo-Borki      
509 15.10.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Ciechanowie przy ulicy Strażackiej      
510 15.10.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na remont obiektu budowlanego posadowionego na nieruchomości położonej w miejscowości Mordy przy ulicy Kilińskiego 5 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu      
511 15.10.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na remont obiektu budowlanego posadowionego na nieruchomości położonej w miejscowości Mokobody przy ulicy Ks. Brzóski 1 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu      
512 15.10.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na remont obiektu budowlanego posadowionego na nieruchomości położonej w miejscowości Gniewoszów pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu      
513 15.10.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w Pruszkowie przy ulicy 3 Maja 56 A      
514 21.10.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie o wydanie decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu przysługującego do nieruchomości położonej w Płocku przy ulicy Kolegialnej 20B      
515 21.10.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonych w Mławie      
516 21.10.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na remont obiektu budowlanego posadowionego na nieruchomości położonej w miejscowości Sokołów Podlaski przy ulicy Wolności 50 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu      
517 21.10.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zabudowę obiektem budowlanym nieruchomości położonej w Radomiu przy ulicy 11 Listopada 37/59 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu      
518 21.10.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na remont obiektu budowlanego posadowionego na nieruchomości położonej w Radomiu przy ulicy Świerkowej 49 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu      
519 21.10.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na remont obiektu budowlanego posadowionego na nieruchomości położonej w Mławie przy ulicy Sienkiewicza 2 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu      
520 21.10.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na remont obiektu budowlanego posadowionego na nieruchomości położonej w Radomiu przy ulicy 11 Listopada 37/59 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu      
521 21.10.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na remont obiektu budowlanego posadowionego na nieruchomości położonej w Siedlcach przy ulicy Starowiejskiej 66 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu      
522 21.10.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w gminie i obrębie Wiskitki      
523 21.10.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w obrębie Goworki, obręb rzekuń      
524 21.10.2013r. w sprawie organizacji systemu wykrywania i alarmowania na terenie województwa mazowieckiego zm.zarz. nr 1057 z 14.10.2015r.  
525 22.10.2013r. zmieniające zarzadzenie w sprawie utworzenia Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego w Warszawie oraz powołania jej członków      
526 22.10.2013r. w sprawie przeprowadzenia wojewódzkiego treningu systemu wykrywania i alarmowania      
527 22.10.2013r.

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa udziału w nieruchomości  położonej w Warszawie przy ulicy Żelaznej 50

     
528 22.10.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym na rzecz Powiatu Warszawskiego Zachodniego z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości gruntowych, położonych w Izabelin, gmina Izabelin zm.zarz. nr 562 z 7.11.2013r.  
529 22.10.2013r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonych w Warszawie w Dzielnicy Bemowo      
530 24.10.2013r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Myszyńcu     Dz.Urz. z 2013r. poz. 10776
531 25.10.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w misjcowości Wilczkowice Górne gmina Kozienice      
532 25.10.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Gminy Ożarów Mazowiecki z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Ożarowie Mazowieckim przy ulicy Szkolnej 3      
533 25.10.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Szczęśliwickiej 58 uchylone zarz Nr 351 z 16.07.2014r.  
534 30.10.2013r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Kołbiel     Dz. Urz. z 2013r. poz 11263
535 30.10.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonych w gminie Baranowo, obręb Budne Sowięta      
536 30.10.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Szczęśliwickiej 56      
537 30.10.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej w tytułu trwałego zarządu przysługującego Aresztowi Śledczemu w Płońsku do nieruchomości położonej w Płońsku przy ulicach Warszawskiej i Adama Mickiewicza      
538 30.10.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w miejscowości Omięcin gmina Szydłowiec      
539 30.10.2013r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji  Egzaminacyjnej  przeprowadzającej  testy kwalifikacyjne  dla  osób ubiegających się o uzyskanie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej lub kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyśpieszonej w zakresie bloków programowych określonych odpowiednio do kategorii prawa jazdy: C1, C1+E C i C+E lub D1, D1+E D i D+E, oraz nadania jej regulaminu wewnętrznego      
540 31.10.2013r. w sprawie powołania Zespołu do oceny wniosków zgłaszanych na terenie województwa mazowieckiego w ramach Rządowego programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia - "Radosna Szkoła" zm.zarz. nr 478 z 30.09.2014r.  
541 31.10.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w miejscowości Białobrzegi gmina Nieporęt

zm.zarz. nr 407 z 19.08.2014r.

uchylone zarz. nr 417 z 23.07.2015r.

 
542 31.10.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Korabie gmina Bielany      
543 31.10.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w Piasecznie przy Placu Piłsudskiego      
544 31.10.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w obrębie Adamowice, gmina Mszczonów      
545 31.10.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Szczęśliwickiej 62      
546 4.11.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokalu mieszkalnego w budynku znajdującym się na nieruchomości położonej w Ząbkach przy ulicy Reymonta 29A      
547 6.11.2013r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Somianka     Dz. Urz. z 2013 r. poz. 11551
548 6.11.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego nr 7 znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Płocku przy ulicy Kazimierza Wielkiego 6B      
549 6.11.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokalu mieszkalnego w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy ulicy Bernardyńskiej 10      
550 6.11.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Platynowej 10      
551 6.11.2013r. w sprawie powołania Zespołu do spraw przeciwdziałania nietolerancji wobec grup mniejszościowych oraz grup zagrożonych wykluczeniem      
552 6.11.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny części nieruchomości położonej w miejscowości Jadwisin gmina Serock      
553 6.11.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na  zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny nieruchomości położonej w miejscowości Repki gmina Repki      
554 6.11.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Garwolinie przy ulicy Romanówka      
555 6.11.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w miejscowości Białobrzegi gmina Białobrzegi      
556 6.11.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Radomiu przy ulicy Franciszka Zubrzyckiego      
557 6.11.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Radomiu przy ulicy Kozienickiej      
558 6.11.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w miejscowości Jasieniec Kolonia gmina Zwoleń      
559 6.11.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w obrębie Borki gmina Radzymin      
560 6.11.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Radomiu przy ulicy 1905 Roku      
561 6.11.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej  w miejscowości Rawica gmina Tczów      
562 7.11.2013r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym na rzecz Powiatu Warszawskiego Zachodniego z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości gruntowych, położonych w Izabelin, gmina Izabelin      
563 8.11.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu części nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Radomiu przy ulicy Granicznej i Fabrycznej      
564 8.11.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokalu mieszkalnego w budynku na nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy ulicy Targowej 26/30      
565 18.11.2013r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Celestynów     Dz. Urz. z 2013 r. poz. 12055
566 19.11.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny na rzecz Gminy Siemiątkowo części nieruchomości położonej w Siemiątkowie przy ulicy Władysława Reymonta 2      
567 19.11.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieurchomości Skarbu Państwa w formie darowizny nieruchomości położonej w Garwolinie przy ulicy Trakt Lwowski i Stacyjnej      
568 19.11.2013r.

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa udziału w nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny numer 1 w budynku położonym w Warszawie przy ulicy Patriotów 309

uchylone zarz., nr 413 z 20.08.2014r.  
569 19.11.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny nieruchomości położonej w miejscowości Jedlnia Letnisko gmina Jedlnia Letnisko      
570 22.11.2013r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej Węgrowa     Dz. Urz. z 2013 r. poz. 12319
571 22.11.2013r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Polityki zarządzania ryzykiem w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie      
572 22.11.2013r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie      
573 25.11.2013r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu przysługującego Aresztowi Śledczemu w Warszawie-Grochowie do nieruchomości położonych w Warszawie przy ulicy Chłopickiego 71A      
574 25.11.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w miejscowości Sobolew gmina Sobolew      
575 25.11.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w formie darowizny na rzecz Miasta Ostrołęka prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Ostrołęce      
576 25.11.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości położonej w Płocku przy ulicy Wyszogrodzkiej 1A pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej państwowej Straży Pożarnej w Warszawie uchylone zarz. nr 581 z 2.12.2014r.  
577 25.11.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Alei Solidarności      
578 25.11.2013r. w sprawie wyrażenia zgody  na oddanie w najem lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy A. Gierymskiego 1 uchylone zarz. nr 118 z 8.05.2017r.  
579 25.11.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości położonej w Płocku przy ulicy Gwardii Ludowej 8 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie uchylone zarz. nr 582 z 2.12.2014r.  
580 25.11.2013r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowodzenia dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych osobowych w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie      
581 26.11.2013r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Sienno     Dz.Urz. z 2013r. poz 12310
582 28.11.2013r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Łąck zm. zarz Nr 589 z 03.12.2013r. Dz.Urz. z 2013r. poz
583 28.11.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Ciechanowie przy ulicy 17 Stycznia 14 uchylone zarz. nr 376 z 30.07.2014r.  
584 28.11.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Dąbrowszczaków 6      
585 28.11.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Podkowie Leśnej przy ulicy Warszawskiej 21      
586 28.11.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości położonej w Płocku przy ulicy Popłacińskiej 8 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie      
587 28.11.2013r. w sprawie powołania Zespołu nadzorującego utylizację terenów po byłych Zakładach Tworzyw Sztucznych Pronit w Pionkach uchylone zarz. nr 624 z 23.12.2013r.  
588 29.11.2013r. w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Wojewody Mazowieckiego w 2014 roku z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego"      
589 03.12.2013r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Łąck      
590 03.12.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości położonej w Białobrzegach przy ulicy Kopernika 4 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie      
591 03.12.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku przez Komendę Wojewódzką Policji w Radomiu o wydanie decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu przysługującego do nieruchomości położonej w miejscowości Goszczyn gmina Goszczyn      
592 03.12.2013r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w miejscowości Brzuza gmina Łochów      
593 03.12.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości położonych w Lipsku pozostających w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie uchylone zarz Nr 20 z 21.01.2015r.  
594 03.12.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości położonej w Radomiu pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie uchylone zarz. nr 168 z 8.04.2014r.  
595 03.12.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w gminie Brochów, obręb Łasice i Tułowice      
596 03.12.2013r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonych w obrębach Ławy i Goworki, gmina Rzekuń      
597 03.12.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości położonej w Ostrołęce przy ulicy Celnej pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie      
598 03.12.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości położonej w Ostrołęce przy ulicy Celnej pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie      
599 03.12.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości położonej w Płocku przy ulicy Wyszogrodzkiej 1A pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie      
600 03.12.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości położonej w Piasecznie przy ulicy Staszica pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie      
601 03.12.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości położonej w Kozienicach przy ulicy Nowy Świat 3 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie      
601a 03.12.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokali biurowych znajdujących się w budynku na nieruchomości położonej w Płocku przy Placu Dąbrowskiego 1      
602 03.12.2013r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, którymi gospodaruje Wojskowa Agencja Mieszkaniowa oraz wysokości stawek procentowych tych bonifikat zm. zarz Nr 322 z 01.07.2014r. Dz.Urz. z 2013r. poz 12730
603 6.12.2013r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Żurominie     Dz.Urz. z 2013r. poz
604 11.12.2013r. w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej dla ubiegającego się o awans zawody na stopień nauczyciela dyplomowanego pracownika pedagogicznego zatrudnionego w placówce oiekuńczo-wychowawczej      
605 16.12.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny nieruchomości położonej w miejscowości Maciejowice przy ulicy Kościelnej      
606 16.12.2013r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w miejscowości Łaguszów gmina Przyłęk      
607 16.12.2013r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w miejscowości Łaguszów gmina Przyłęk      
608 16.12.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem garażu znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Powsińskiej 73      
609 16.12.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Klarysewskiej 57      
610 16.12.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny na rzecz Gminy Wołomin nieruchomości położonej w Wołominie przy ulicy Wąskiej      
611 16.12.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny udziału w nieruchomości położonej w Miastkowie Kościelnym      
612 16.12.2013r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym części nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa położonej w miejscowości Otwock Wielki, Gmina Karczew      
613 16.12.2013r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości położonej w Szydłowcu przy ulicy Strażackiej pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie      
614 16.12.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym na rzecz Powiatu Warszawskiego Zachodniego z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Izabelin gmina Izabelin      
615 16.12.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu znajdującego się na nieruchomości położonej w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 32      
616 16.12.2013r. w sprawie przeprowadzenia przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 2, położonego w Warszawie przy ul. Toruńskiej 54      
616a 16.12.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Wspólnej 52/54      
617 16.12.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w miejscowości Zegrze Południowe Rybaki gmina Nieporęt      
618 16.12.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości położonej w Ciechanowie przy ulicy Płockiej 32 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie      
619 16.12.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości położonej w Radomiu przy ulicy Rodziny Ziętałów pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie      
620 16.12.2013r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w miejscowości Zawada Stara gmina Policzna      
621 18.12.2013r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Ojrzeń     Dz. Urz. z 2013 r. poz. 13548
622 23.12.2013r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia spisu z natury aktywów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie      
623 23.12.2013r. w sprawie ustanowienia dysponentów środków budżetowych      
624 23.12.2013r. w sprawie wpowołania Zespołu do wypracowania i wdrożenia działań w zakresie zabezpieczenia i zutylizowania materiałów niebezpiecznych na terenie byłych Zakładów Sztucznych Pronit w Pionkach      
625 24.12.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy użytkowania nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Lewartowskiego i Anielewicza      
626 24.12.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny na rzecz Gminy Ostrów Mazowiecka nieruchomości położonej w gminie i obrębie Otsrów Mazowiecka uchylone zarz. Nr 323 z 01.07.2014r.  
627 30.12.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w gminie Wiskitki, obręb Oryszew Osada      
628 30.12.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu udziału w nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Warszawie przy ulicy Podskarbińskiej 25 zm.zarz. nr 547 z 14.11.2014r.  
629a 30.12.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy J. Kasprowicza      
630 30.12.2013r. zmieniające zarządzenie w sprawie trybu powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzania egzaminów sprawdzających kwalifikacje kandydatów na instruktorów i instruktorów nauki jazdy oraz kandydatów na wykładowców i wykładowców prowadzących szkolenie osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania motorowerem, pojazdem silnikowym lub tramwajem oraz nadania jej regulaminu      
631 31.12.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w miejscowości Zamienie, gmina Lesznowola      
632 31.12.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego nr 3 znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w obrębie Studzieniec, gmina Sierpc      
633 31.12.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w gminie Stara Biała, obręb Proboszczewice Nowe      
634 31.12.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny na rzecz Miasta Mińsk Mazowiecki nieruchomości położonej w Mińsku Mazowieckim przy ulicy Siennickiej 25      
635 31.12.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Siedlcach przy ulicy Kleeberga i Brzeskiej      
Podziel / Share
07.01.2013, Ilość wejść: 29389, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0)

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy
do góry