Pomoc dla niepełnosprawnych
Uwaga! To jest archiwalna wersja serwisu.

Zapraszamy do nowego serwisu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na portalu rządowym.

Zarządzenia

Zarządzenia Wojewody Mazowieckiego 2006 rok

 

Nr  Data wydania Treść zarządzenia Pobierz Zmiana Utrata mocy obowiązywania Ogłoszenie
1 03.01.2006 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od ceny lokalu mieszkalnego w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Brwinowie przy ul. Pszczelińskiej 99 i od pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego tej nieruchomości Nr 119 z 7.06.2006    
2 05.01.2006 w sprawie powołania Mazowieckiej Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej, powołania powiatowych komisji lekarskich oraz ustalenia wojewódzkiego planu poboru w 2006 r. na terenie województwa mazowieckiego Nr 17 z 06.02.2006 r., Nr 43 z 20.02.2006, Nr 51 z 01.03.2006    
3 05.01.2006 w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Jastrzębia     Dz. Urz. z 2006 r. Nr 2, poz. 21
4 05.01.2006 w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Jabłonna     Dz. Urz. z 2006 r. Nr 2, poz. 22
5 05.01.2006 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa udziału w nieruchomości położonej w Konstancinie-Jeziornie zarz Nr 298 z 31.08.2007    
6 05.01.2006 zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie      
7 10.01.2006 w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości pozostającej  w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu, położonej w Kuczborku przy ul. Mickiewicza 7B      
8 12.01.2006 w sprawie wyrażenia zgody na zniesienie współwłasności nieruchomości położonej w Węgrowie przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego nr 3 stanowiącej współwłasność Skarbu Państwa oraz Powiatu Węgrowskiego      
9 16.01.2006 w sprawie określenia zakresu zadań i kompetencji Wicewojewodów   zarz Nr 255 z 13.10.2006  
10 18.01.2006 zmieniające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w miejscowości Barcząca, gmina Mińska Mazowiecki      
11 25.01.2006 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Rady Społecznej Doradztwa Rolniczego w Warszawie      
12 25.01.2006 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego      
13 27.01.2006 w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Winnicy     Dz. Urz. z 2006 r. Nr 17, poz. 594
14 27.01.2006 zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Statutu Mazowieckiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Warszawie     podlega
15 03.02.2006 w sprawie uchylenia zarządu komisarycznego nad przedsiębiorstwem państwowym pod nazwą: Zakłady Sprzętu Oświetleniowego "ELGO" w Gostyninie     Dz. Urz. z 2006 r. 24, poz. 801
16 03.02.2006 w sprawie prywatyzacji bezpośredniej przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: Zakłady Sprzętu Oświetleniowego "ELGO" w Gostyninie     Dz. Urz. z 2006 r. 24, poz. 802
17 06.02.2006 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Mazowieckiej Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej, powołania powiatowych komisji lekarskich oraz ustalenia wojewódzkiego planu poboru w 2006 r. na terenie województwa mazowieckiego.      
18 06.02.2006 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikom wieczystym nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Ciechanowie, przy ul. Towarowej      
19 06.02.2006 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikom wieczystym nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Ciechanowie, przy ul. Wyzwolenia      
20 06.02.2006 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikom wieczystym nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Radomiu przy ul. Obrońców 36 i ul. Gdyńskiej 24      
21 06.02.2006 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikom wieczystym nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Gołyminie Ośrodku      
22 06.02.2006 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikom wieczystym nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej Dreglinie, gmina Glinojeck      
23 06.02.2006 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu przysługującego Aresztowi Śledczemu Warszawa-Mokotów do nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Rakowieckiej 37      
24 06.02.2006 w sprawie wyrażenia zgody na zrzeczenie się trwałego zarządu przysługującego Komendzie Wojewódzkiej Policji do nieruchomości położonej przy ul. Żwirki i Wigury      
25 14.02.2006 w sprawie powołania Zespołu do opracowania programu oszczędnościowego w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie      
26 16.02.2006 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Mazowieckiego Kuratora Oświaty Nr 48 z 23.02.2006    
27 16.02.2006 zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu Organizacyjnego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie      
28 17.02.2006 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonych w Warszawie przeznaczonych pod budowę Trasy N-S      
29 17.02.2006 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa udziału w nieruchomości położonej w miejscowości Magdalenka, gmina Lesznowola zarz Nr 89 z 08.03.2007    
30 17.02.2006 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż  z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 214/2 o pow. 0,1029 ha położonej w obrębie Nowa Wieś, gmina Olszewo-Borki      
31 17.02.2006 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Płocku, przy ul. Wiadukt, obręb Kostrogaj Przemysłowy      
32 17.02.2006 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiacej własność Skarbu Państwa położonej we wsi i gminie Małkinia Górna      
33 17.02.2006 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w miejscowości Huta Podgórna Popowo A, gmina Somianka      
34 17.02.2006 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Wyszkowie      
35 17.02.2006 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa oraz na udzielenie bonifikat od ceny lokali mieszkalnych w budynku położonym przy ul. Błonie 2 w Siedlcach i od pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego ułamkowej części gruntu      
36 17.02.2006 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokalu mieszkalnego w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Brwinowie przy ul. Pszczelińskiej 99 oraz na udzielenie bonifikat od ceny lokalu i od pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego ułamkowej części gruntu      
37 17.02.2006 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa dziewięciu boksów garażowych położonych przy ul. Błonie 2 w Siedlcach      
38 17.02.2006 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej wchodzącej w skład zasobu nieruchomości Skarbu Państwa położonej we wsi Bolęcin, gmina Sochocin oznaczonej jako działki nr 122/3 i 139      
39 17.02.2006 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości gruntowej położonej w Sokołowie Podlaskim oznaczonej jako działka nr 402/3      
40 17.02.2006 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na czas nieoznaczony lokalu mieszkalnego nr 2 stanowiącego własność Skarbu Państwa położonego w budynku przy ul. 25-go Czerwca 8 w Radomiu      
41 17.02.2006 w sprawie wyrażenia zgody na zrzeczenie się trwałego zarządu przysługującego Komendzie Wojewódzkiej Policji do nieruchomości położonej w Ostrowi Mazowieckiej przy ul. Chopina 2      
42 17.02.2006 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Gminy Miasta Garwolin oraz na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Garwolinie pomiędzy ulicą Sławińską a ulicą Źródlaną      
43 20.02.2006 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Mazowieckiej Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej, powołania powiatowych komisji lekarskich oraz ustalenia wojewódzkiego planu poboru  w 2006 r. na terenie województwa mazowieckiego      
44 21.02.2006 zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego oraz powołania jej członków      
45 21.02.2006 w sprawie upoważnienia kierowników jednostek budżetowych podległych Wojewódzkie Mazowieckiemu do dokonywania w 2006 r. przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w obrębie jednego rozdziału      
46 23.02.2006 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Wierzbowej i placu Marszałka Józefa Piłsudskiego      
47 23.02.2006 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Kawalerii      
48 23.02.2006 zmieniające w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Mazowieckiego Kuratora Oświaty      
49 27.02.2006 zmieniające zarządzenie w sprawie prywatyzacji bezpośredniej przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: Zakłady Silikatowe "Żytkowice" w Żytkowicach     Dz. Urz. z 2006 r. Nr 47, poz. 1504
50 28.02.2006 w sprawie likwidacji przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: Pruszkowskie Zakłady Materiałów Izolacyjnych w Pruszkowie     Dz. Urz. z 2006 r. Nr 47, poz. 1505
51 01.03.2006 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Mazowieckiej Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej, powołania powiatowych komisji lekarskich oraz ustalenia wojewódzkiego planu poboru w 2006 r. na terenie województwa mazowieckiego      
52 03.03.2006 zmieniające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa udziału w nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny numer 27 w budynku położonym w Warszawie przy ul. Gandhiego 19      
53 03.03.2006 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w obrębie Marianów Lucieński, gmina Gostynin      
54 03.03.2006 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa udziału w nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Grochowskiej 349      
55 03.03.2006 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa udziału w nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Lubartowskiej 23      
56 03.03.2006 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie oraz na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Stawki 5/7      
57 03.03.2006 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie oraz na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Karowej 18      
58 03.03.2006 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Gminy Karniewo oraz na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa udziału w prawie własności nieruchomości położonej w Karniewie, gmina Karniewo      
59 03.03.2006 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Gminy Płońsk oraz na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokalu mieszkalnego nr 4 w budynku położonym we wsi Poczernin, gmina Płońsk zarz Nr 204 z 31.08.2006, Nr 251 z 06.10.2006    
60 03.03.2006 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa udziałów w nieruchomościach położonych w Warszawie przy ul. Krasickiego      
61 03.03.2006 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa udziału w nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Długopolskiej 3      
62 07.03.2006 w sprawie nadania Statutu Mazowieckiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Warszawie     podlega
63 10.03.2006 w sprawie powołania Wojewódzkiej Komisji Oceniającej prace uczestników konkursu "Moja szkoła w Unii Europejskiej"      
64 16.03.2006 zmieniające zarządzenie  w sprawie Regulaminu organizacyjnego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie      
65 17.03.2006 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w Mińsku Mazowieckim przy ulicy Limanowskiego      
66 17.03.2006 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobów nieruchomości Skarbu Państwa udziału nieruchomości położonej w Konstancinie - Jeziornie przy ulicy Rycerskiej zarz Nr 102 z 14.03.2007    
67 17.03.2006 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Nowym Dworze Mazowieckim przy ulicy Przemysłowej zarz Nr 153 z 27.04.2007, nr 248 z 18.07.2007    
68 17.03.2006 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w Karczewie przy ulicy Wyszyńskiego      
69 17.03.2006 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w obrębie Klusek, gmina Gostynin      
70 17.03.2006 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Płocku, przy ulicy Zglenickiego 42      
71 17.03.2006 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własności Skarbu Państwa położonej w Ostrowi Mazowieckiej      
72 17.03.2006 w sprawie powołania Zespołu Opiniującego oferty dotyczące realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej      
73 20.03.2006 zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie      
74 20.03.2006 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w miejscowości Stanisławowo, gmina Pomiechówek      
75 20.03.2006 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie oraz na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Nowy Świat 4      
76 23.03.2006 zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego oraz powołania jej członków       
77 23.03.2006 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Kasprzaka 18/20      
78 23.03.2006 w sprawie wyrażenia zgody na zrzeczenie się trwałego zarządu przysługującego  Komendzie Wojewódzkiej Policji do nieruchomości położonej w Borkowicach przy ul.Wiejskiej 113      
79 29.03.2006 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Terenowych Komisji ds.. Szacowania szkód w gospodarstwach rolnych spowodowanych klęskami żywiołowymi i opiniowania wniosków o kredyty przeznaczone na likwidację skutków tych klęsk na terenie województwa mazowieckiego     Dz. Urz. z 2006 r. Nr 61, poz. 1930
80 30.03.2006 o wszczęciu postępowania naprawczego oraz ustanowieniu zarządu komisarycznego nad przedsiębiorstwem państwowym pod nazwą: Przedsiębiorstwo Kompletacji i Dostaw Elektroniki Profesjonalnej "RADWAR" w Warszawie, przy ul. Międzyborskiej 48   zarząd komisaryczny uchylony zarządzeniem Nr 219 z 29.06.2006 Dz. Urz. z 2006 r. Nr 66, poz. 2147
81 30.03.2006 w sprawie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego     podlega
82 3.04.2006 w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych w wyborach w 2006 r. na obszarze województwa mazowieckiego do Sejmiku Województwa Mazowieckiego, rad powiatów, rad gmin oraz rad dzielnic m. st. Warszawy Nr 103 z 24.04.2006   Dz. Urz. z 2006 r. Nr 64, poz.  2086
83 3.04.2006 w sprawie nadania Statutu Mazowieckiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Warszawie      
84 5.04.2006 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Warszawie       
85 5.04.2006 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Wyszkowie przy ulicy Przemysłowej       
86 5.04.2006 w sprawie odwołania pogotowia przeciwpowodziowego      podlega
87 5.04.2006 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Kruczej 11      
88 6.04.2006 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa udziału w nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny numer 11 w budynku położonym w Czerwińsku n/Wisłą przy ulicy Krolowej Jadwigi       
89 6.04.2006 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Bolęcinie, obręb 3, gm. Sochocin      
90 11.04.2006 w sprawie powołania Zespołu do spraw koordynacji organizacji i zabezpieczenia "Marszu Żywych 2006"      
91 12.04.2006 w sprawie odwołania pogotowia przeciwpowodziowego     podlega
92 12.04.2006 w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych do niszczenia znalezionych materiałów wybuchowych i niebezpiecznych   zarz. nr 313 z 1.07.2013r.  
93 14.04.2006 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Ostrowi Mazowieckiej, przy ulicy Duboisa      
94 14.04.2006 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w Ostrowi Mazowieckiej przy ulicy Lubiejewskiej      
95 14.04.2006 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Ciechanowie przy ulicy Mazowieckiej, obręb Szczurzyn      
96 14.04.2006 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Płocku, obreb 4 przy ulicy Kobylińskiego      
97 14.04.2006 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Gminy Radzanowo oraz na zbycie z zasobu Skarbu Państwa nieruchomości położonej w obrębie Boryszewo Stare i Stróżewko, gmina Radzanowo       
98 14.04.2006 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w obrębie Dreglin, gm. Glinojeck      
99 21.04.2006 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Małkini Górnej, gmina Małkinia Górna      
100 21.04.2006 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa udziału we współwłasności nieruchomości położonej w Płocku przy ulicy Strażackiej 3      
101 21.04.2006 o wszczęciu postępowania naprawczego oraz ustanowieniu zarządu komisarycznego nad przedsiębiorstwem państwowym pod nazwą: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych w Przasnyszu, przy ul. Gdańskiej 4 zarz Nr 322 z 22.12.2006, Nr 445 z 27.12.2007, Nr 372 29.12.2008    Dz. Urz. z 2006 r. Nr 88, poz. 2907
102 24.04.2006 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Małkini Górnej, gmina Małkinia Górna      
103 24.04.2006 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych w wyborach w 2006 r. na obszarze województwa mazowieckiego do Sejmiku Województwa Mazowieckiego, rad powiatów, rad gmin oraz rad dzielnic m.st. Warszawy     Dz. Urz. z 2006 r. Nr 77, poz. 2538
104 11.05.2006 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa udziału w nieruchomości położonej w Mińsku Mazowieckim przy ulicy Kościuszki      
105 11.05.2006 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w miejscowości Kąty, gmina Sochaczew      
106 11.05.2006 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Sochaczewie przy ulicy Spartańskiej      
107 17.05.2006 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko Dyrektora Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Warszawie  zarz Nr 173 z 26.07.2006    
108 17.05.2006 zmieniające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokali mieszkalnych w budynkach nieruchomości położonych w Warszawie       
109 17.05.2006 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa udziału we współwłasności nieruchomości położonej w Ostrowi Mazowieckiej przy ulicy Parcelacyjnej      
110 25.05.2006 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonych w Ostrołęce przy ulicy Kolberga       
111 30.05.2006 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Gminy Miasta Przasnysz oraz na zbycie z zasobu Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Przasnyszu przy ulicy Gołymińskiej      
112 1.06.2006 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Ostrołęce, obręb 55 przy ulicy Prądzyńskiego 23 i 23A      
113 5.06.2006 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie oraz na zbycie z zasobu Skarbu Państwa udziału we współwłasności nieruchomości położonej w Ciechanowie przy ulicy Zagumiennej 27      
114 5.06.2006 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji do spraw analizy wniosków o dofinansowanie zadań zawartych w Programie na rzecz społeczności romskiej w Polsce      
115 7.06.2006 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w obrębie Murzynowo, gmina Brudzeń Duży      
116 7.06.2006 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa oraz na udzielenie bonifikaty od ceny lokali mieszkalnych w budynku położonym przy ul. Starowiejskiej 44 w Siedlcach i od pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego      
117 7.06.2006 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikom wieczystym nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w przy ul. Starzyńskiego w Siedlcach, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 2/32 obrębie 78Małkini Górnej, gmina Małkinia Górna      
118 7.06.2006 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokali mieszkalnych w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Mińsku Mazowieckim przy ulicy Stankowizna 19 oraz na udzielenie bonifikat od ceny tych lokali i od pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego ułamkowych części gruntu   zarz Nr 490 z 17.10.2011 r.  
119 7.06.2006 zmieniające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od ceny lokalu mieszkalnego w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Brwinowie przy ulicy Pszczelińskiej 99 i od pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego tej nieruchomości      
120 7.06.2006  w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Noakowskiego 20      
121 7.06.2006 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od ceny lokali mieszkalnych w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy Alei Jana Pawła II 63 i od pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego tej nieruchomości      
122 7.06.2006 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od ceny lokali mieszkalnych w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy ulicy Złotej 70 i od pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego tej nieruchomości      
123 7.06.2006 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od ceny lokalu mieszkalnego w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy ulicy Płockiej 59 i od pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego tej nieruchomości      
124 9.06.2006 o wszczęciu postępowania naprawczego oraz ustanowieniu zarządu komisarycznego nad przedsiębiorstwem państwowym pod nazwą: Warszawska Centrala Materiałów Budowlanych - Logistyka w Warszawie, przy ul. Instalatorów 7B Zarz Nr 196 z  31.05.2007, Nr 174 z 27.06.2008 zarząd komisaryczny uchylony zarządzeniem Nr 376 z 29.12.2008 Dz. Urz. z 2006 r. Nr 123, poz. 4033
125 9.06.2006 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w  Warszawie przy ulicy Gwieździstej 71      
126 9.06.2006 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Gminy Miasta Siedlce nieruchomości  oznaczonych jako działki nr 29/05, nr 12/04 oraz  nr 29/6 położonej w  Siedlcach przy ul. Żytniej       
127 14.06.2006 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od ceny lokali mieszkalnych w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy ulicy Białowieskiej 17 i od pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego tej nieruchomości      
128 14.06.2006 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od ceny lokali mieszkalnych w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy alei Szucha 27 i od pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego tej nieruchomości      
129 14.06.2006 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od ceny lokali mieszkalnych w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy ulicy Agawy 11      
130 14.06.2006 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Ludnej 4 zarz Nr 143 z 27.04.2007    
131 14.06.2006 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Targowej 76      
132 19.06.2006 o wszczęciu postępowania naprawczego oraz ustanowieniu zarządu komisarycznego nad przedsiębiorstwem państwowym pod nazwą: Warszawska Centrala Materiałów Budowlanych - Plus zarz Nr 215 z 26.06.2007, Nr 173 z 27.06.2008,  zarząd komisaryczny uchylony zarządzeniem Nr 375 z 29.12.2008 Dz. Urz. z 2006 r. Nr 126, poz. 4112
133 20.06.2006 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Ożarowie Mazowieckim przy ulicy Poznańskiej i ulicy Konotopskiej      
134 20.06.2006 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Pruszkowie przy ulicy Waryńskiego      
135 20.06.2006 w sprawie wyrażenia zgody na zrzeczenie  się trwałego zarządu przysługującego Komendzie Wojewódzkiej Policji do nieruchomości położonej przy ul. Bielskiej 3 w Łosicach       
136 20.06.2006 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od ceny lokalu mieszkalnego w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy ulicy Pawiej 30 i od pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego tej nieruchomości      
137 20.06.2006 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w obrębie Niestum, gm. Ciechanów      
138 20.06.2006 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Milanówku przy ulicy Rososzańskiej      
139 20.06.2006 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Wyszkowie przy ulicy I Armii Wojska Polskiego      
140 22.06.2006 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa oraz na udzielenie bonifikat od ceny lokali mieszkalnych nr 1 i nr 2 w budynku położonym w Szydłowcu, przy ul. Targowej 6        
141 22.06.2006 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w obrębie Legarda, gmina Gostynin      
142 26.06.2006 zmieniające zarządzenie o wszczęciu postępowania naprawczego oraz ustanowienia zarządu komisarycznego nad przedsiębiorstwem państwowym pod nazwą: Chłodnia Przemysłowo - Handlowa "MORS POLO"     Dz. Urz. z 2006 r. Nr 127, poz. 4149 
143 26.06.2006 o wszczęciu postępowania naprawczego oraz ustanowieniu zarządu komisarycznego nad przedsiębiorstwem państwowym pod nazwą: Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Szkół "CEZAS" w Warszawie, przy ul. Słomińskiego zarz Nr 168 z 27.06.2008   Dz. Urz. z 2006 r. Nr 127, poz. 4150
144 27.06.2006 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Stanisławowie prz. ul. Rynek      
145 27.06.2006 w prawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Ostrołęce, obręb 4      
146 27.06.2006 w prawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Ostrołęce przy ul. Kołobrzeskiej, obręb 3      
147 27.06.2006 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokali mieszkalnych w budynkach znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Otwocku przy ulicy Kołłątaja 86 i 88 oraz na udzielenie bonifikat od ceny tych lokali i od pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego ułamkowych części gruntu      
148 29.06.2006 o wszczęciu postępowania naprawczego oraz ustanowieniu zarządu komisarycznego nad przedsiębiorstwem państwowym pod nazwą: Przedsiębiorstwo Przemysłu Betonów "PREFABET _ WARSZAWA" zarz Nr 112 z 30.03.2007   Dz. Urz. z 2006 r. Nr 127, poz. 4151
149 29.06.2006 w sprawie nadania Statutu Zakładowi Obsługi Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie      
150 30.06.2006 w sprawie utworzenia Systemu Stałych Dyżurów Wojewody Mazowieckiego na potrzeb podwyższania gotowości obronnej państwa oraz uruchamiania realizacji zadań ujętych w Planach Operacyjnych      
151 30.06.2006  w sprawie nadania Statutu Zespołowi Parków Krajobrazowych Mazowieckiego, Chojnowskiego i Brudzeńskiego      
152 30.06.2006  w sprawie nadania Statutu Nadbużańskiemu Parkowi Krajobrazowemu       
153 30.06.2006  w sprawie nadania Statutu Kozinickienu Parkowi Krajobrazowemu      
154 04.07.2006  w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicach Lewartowskiego i Anielewicza      
155 04.07.2006  w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy użytkowania częścinieruchomości położonej w Warszawie przy ulicach Lewartowskiego i Anielewicza   zarz Nr 440 z 30.10.2012r.  
156 04.07.2006  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w miejscowości Niegów, gmina Zabrodzie      
157 04.07.2006  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Milanówku przy ulicy Spacerowej 4      
158 04.07.2006  w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa udziału w nieruchomości położonej w miejscowości Jasieniec, gmina Rybno zarz Nr 62 z 24.02.2009    
159 04.07.2006  w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa udziału w nieruchomości położonej w Piasecznie przy ulicy Sierakowskiego      
160 04.07.2006  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w Żyrardowie przy ulicy Jaktorowskiej      
161 05.07.2006 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 219/5  o pow. 0,0567 ha położonej w Płocku przy ulicy Łukaszewicza      
162 06.07.2006  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położonej w Płocku przy ulicy Dobrzyńskiej 17      
163 06.07.2006  zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego oraz powołania jej członków      
164 06.07.2006  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Ciechanowie przy ulicy Fabrycznej , obręb Szczurzyn      
165 06.07.2006  zmieniające zarządzenie w sprawie powołania członków Rady Kozienickiego Parku Krajobrazowego imienia Profesora Ryszarda Zaręby      
166 12.07.2006 W sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokalu mieszkalnego nr 1 znajdującego się w budynku nr 117 położonym w miejscowości Tczów Średni, gmina Tczów      
167 12.07.2006 w sprawie wyrażania zgody na dokonanie zamiany nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w Warszawie przy ulicy Antoniewskiej 50 i Marymonckiej 42 oraz na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości stanowiących własność Miasta Stołecznego Warszawy położonych w Warszawie przy ulicach kołczyńskiej 56 i 1 - go Praskiego Pułku 21      
168 14.07.2006 zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego oraz powołania jej członków      
169 18.07.2006 w sprawie nadania statutu Mazowieckiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Warszawie  zarz Nr 254 z 13.10.2006, Nr 326 Z 28.12.2006, Nr 68 z 20.02.2007, Nr 327 z 18.09.2007, Nr 333 z 26.09.2007 ZarzNr 130 z 30.04.2009 r.  Dz. Urz. z 2006 r. Nr 158, poz. 6201
170 19.07.2006 o wszczęciu postępowania naprawczego oraz ustanowieniu zarządu komisarycznego nad przedsiębiorstwem państwowym pod nazwą wydawnictwa Naukowo - Techniczne z siedzibą w Warszawie przy ul. Mazowieckiej 2/4 zarz Nr 446 z 27.12.2007   Dz. Urz. z 2006 r. Nr 155 ,poz.  
171 24.07.2006 w sprawie wyrażenia zgody na zrzeczenie się trwałego zarządu przysługujacego Komendzie Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu do nieruchomości położonej w miejscowości Rząśnik przy ulicy Wyszyńskiego 1       
172 26.07.2006 o wszczęciu postępowania naprawczego oraz ustanowieniu zarządu komisarycznego nad przedsiębiorstwem państwowym pod nazwą: Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Warszawie zarz Nr 221 z 28.06.2007   Dz. Urz. z 2006 r.Nr 157, poz. 6156
173 26.07.2006 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Warszawie      
174 26.07.2006 w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej dla ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego pracowników pedagogicznych zatrudnionych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz ośrodkach adopcyjno - opiekuńczych       
175 28.07.2006 w sprawie utworzenia Zespołu do opiniowania wniosków przyznanie pomocy pieniężnej dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej w wyniku wydarzeń w czerwcu 1976 r. w Radomiu, Ursusie, Płocku      
176 2.08.2006 w sprawie wyrażania zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Mokotowskiej 52A      
177 2.08.2006 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokali mieszkalnych w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy ulicy Tamka 4 oraz na udzielenie bonifikat od ceny tych lokali i od pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego ułamkowych części gruntu      
178 3.08.2006 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy użytkowania  nieruchomości położonej w Makowie Mazowieckim przy ulicy Kopernika 3      
179 3.08.2006 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa udziału w nieruchomości położonej w miejscowości Błonie przy ulicy Sienkiewicza 1      
179A 4.08.2006 zgoda na zbycie lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Mogielnickiej 1 w Grójcu oraz udzielenie bonifikaty od cen lokali      
180 4.08.2006 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa udziału w nieruchomości położonej w miejscowości Kozery, gmina Grodzisk Mazowiecki      
181 4.08.2006 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Wyszkowie przy ulicy I Armii Wojska Polskiego      
182 4.08.2006 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokali mieszkalnych znajdujących się w Żelechowie, przy ul. Piłsudskiego 36c oraz na udzielenie bonifikat od ceny tych lokali zarz Nr 114 z 30.03.2007    
183 4.08.2006 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokalu użytkowego w budynku położonym przy ul. Targowej 6 w Szydłowcu zarz Nr 17 z 16.01.2007    
184 4.08.2006 w sprawie wyrażania zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w miejscowości Truskaw, gmina Izabelin      
185 4.08.2006 w sprawie wyrażania zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa udziału w nieruchomości położonej w miejscowości Chyliczki, gmina Jaktorów      
186 4.08.2006 w sprawie wyrażania zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w miejscowości Czarna, gmina Wołomin      
187 4.08.2006 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokali mieszkalnych w budynku położonym przy ul.Mogielnickiej 1 w Grójcu oraz na udzielenie bonifikaty od ceny tych lokali      
188 10.08.2006 o wszczęciu postępowania naprawczego oraz ustanowieniu zarządu komisarycznego nad przedsiębiorstwem państwowym pod nazwą: Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne w Warszawie przy ul. St. Wojciechowskiego 17 zarz Nr 219 z 27.06.2007, Nr 171 z 27.06.2008   Dz. Urz. z 2006 r. Nr 172, poz. 6758
189 10.08.2006 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Ostrołęce przy ulicy I Armii Wojska Polskiego, obręb 3      
190 19.08.2006 o wszczęciu postępowania naprawczego oraz ustanowieniu zarządu komisarycznego nad przedsiębiorstwem państwowym pod nazwą: Wytwórnia Surowic i Szczepionek "Biomed" zarz Nr 223 z 28.06.2007   Dz. Urz. z 2006 r. Nr 172, poz. 6759
191 19.08.2006 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Wyszkowie przy ulicy I Armii Wojska Polskiego      
192 19.08.2006 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Wyszkowie przy ulicy I Armii Wojska Polskiego      
193 19.08.2006 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa udziału we współwłasności nieruchomości położonej w obrębie Łaziska, gm. Słubice      
194 19.08.2006 w sprawie wyrażania zgody na zbycie z zasobu Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Mławie, obręb 10      
195 19.08.2006 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Wyszkowie      
196 21.08.2006 o wszczęciu postępowania naprawczego oraz ustanowieniu zarządu komisarycznego nad przedsiębiorstwem państwowym pod nazwą: Warszawskie Przedsiębiorstwo Kamienia Budowlanego "KAM"   zarząd komisaryczny uchylony zarządzeniem Nr 226  z 29.06.2007 Dz. Urz. z 2006 r. Nr 178, poz. 6938
197 28.08.2006 w sprawie likwidacji zakładu budżetowego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie pod nazwą Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Szkolenia i Doskonalenia Kadr      
198 28.08.2006 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w obrębie Regów Stary w gminie Gniewoszów oraz w obrębie Głusiec w gminie Sieciechów      
199 30.08.2006 w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zarz Nr 261 z 20.10.2006, Nr 262 z 25.10.2006, Nr 284 20.11.2006, Nr 328 z 29.12.2006, Nr 82 z 02.03.2007, Nr 141 z 23.04.2007, Nr 241a z 13.07.2007, Nr 276 z 10.08.2007 uchylone zarządzeniem Nr 360 z 17.10.2007  
200 30.08.2006 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie oraz na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Zamenhoffa 10 A      
201 30.08.2006 w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Marszałkowskiej                       
202 30.08.2006 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa udziału w nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Wyganowskiej      
203 30.08.2006 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Płocku przy ulicy Łukasiewicza      
204 31.08.2006 zmieniające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Gminy Płońska oraz za zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokalu mieszkalnego nr 4 w budynku położonym we wsi Podczernin, gmina Płońsk      
205 31.08.2006 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od ceny lokalu mieszkalnego w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy ulicy Klarysewskiej 57B i od pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego tej nieruchomości      
206 31.08.2006 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od ceny lokali mieszkalnych w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy ulicy Złocienia 3 i od pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego tej nieruchomości      
207 31.08.2006 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od ceny lokalu mieszkalnego w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy ulicy Gotarda 5 i od pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego tej nieruchomości      
208 31.08.2006 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od ceny lokalu mieszkalnego w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy alei Szucha 27 i od pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego tej nieruchomości      
209 31.08.2006 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od ceny lokalu mieszkalnego w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy ulicy Traugutta 3 i od pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego tej nieruchomości      
210 31.08.2006 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od ceny lokali mieszkalnych w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy ulicy Tanecznej 67 i od pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego tej nieruchomości      
211 6.09.2006 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od ceny lokali mieszkalnych w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy ulicy Jadźwingów 13 i od pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego tej nieruchomości      
212 6.09.2006 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od ceny lokalu mieszkalnego w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy ulicy Platynowej 10 i od pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego tej nieruchomości      
213 6.09.2006 w sprawie powołania Zespołu Kontrolnego do przeprowadzenia kontroli w " DYNAMIT " - firma usługowa Falandysz Krzysztof w Płocku      
214 13.09.2006 o wszczęciu postępowania naprawczego oraz ustanowieniu zarządu komisarycznego nad przedsiębiorstwem państwowym pod nazwą: Centralny Ośrodek Informacji Budownictwa Przedsiębiorstwo Państwowe zarz Nr 222 z 28.06.2007, Nr 172 z 27.06.2008   Dz. Urz. z 2006 r. Nr 192, poz. 7371 
215 13.09.2006 w sprawie ustanowienia zadań do rezerwatów przyrody      
216 26.09.2006 w sprawie połączenia Zakładu Obsługi Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie i Wojewódzkiego Ośrodka Informatyków Warszawie - gospodarstw pomocniczych Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie      
217 26.09.2006 w sprawie nadania Statutu Centrum Informatyki i Obsługi Administracyjnej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie    zarz Nr 134 z 19.04.2007  
218 27.09.2006 w sprawie odwołania rzecznika dyscyplinarnego dla nauczycieli i jego zastępców oraz wyznaczenie rzecznika dyscyplinarnego dla nauczycieli i jego zastępców      
219 29.09.2006 o sprawie uchylenia zarządu komisarycznego oraz likwidacji przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: Przedsiębiorstwo Kompletacji i Dostaw Elektroniki Profesjonalnej "RADWAR" przy ul. Międzyborskiej     Dz. Urz. z 2006 r. Nr 207, poz. 7831 
220 29.09.2006 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w miejscowości Ławy, gmina Rzekuń      
221 29.09.2006 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki oraz na zbycie z zasobów nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Nowym Dworze Mazowieckim przy ulicy Maturzystów       
222 29.09.2006 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Powiatu Wołomińskiego oraz na zbycie z zasobów nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Wołominie przy ulicy Orwida      
223 29.09.2006 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Gminy Milanówek na zbycie z zasobów nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Milanówku rejonie Łąkowej i Książenickiej      
224 29.09.2006 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Podkowie Leśnej przy ulicy Szczyglej 33A      
225 29.09.2006 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w Milanówku przy ulicy Łąkowej      
226 29.09.2006 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonych w Lesznie      
227 29.09.2006 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w Milanówku przy ulicy Książenickiej      
228 29.09.2006 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w Milanówku przy ulicy Łąkowej      
229 29.09.2006 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Wybrzeże Kościuszkowskie      
230 29.09.2006 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 11, obręb nr 217      
231 29.09.2006 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Pruszkowie w rejonie ulic Obrońców Pokoju i Ołówkowej      
232 29.09.2006 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Wyszkowie przy ulicy I Armii Wojska Polskiego      
233 29.09.2006 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w miejscowości Ławy, gmina Rzekuń      
234 29.09.2006 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa udziału we współwłasności nieruchomości położonej w Przasnyszu przy ulicy Gołymińskiej      
235 29.09.2006 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa udziału w nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Czapelskiej 14      
236 2.10.2006 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokali mieszkalnych w budynkach znajdujących się na nieruchomości gruntowej położonej w Mińsku Mazowieckim przy ulicy Szosowej 3 oraz na udzielenie bonifikat od ceny tych lokali i od pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego ułamkowych części gruntu      
237 2.10.2006 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Żyrardowie w rejonie ulic Okrzei oraz 1-go Maja      
238 2.10.2006 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki oraz na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Nowym Dworze Mazowieckim o powierzchni 9,2437 ha      
239 2.10.2006 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w Wołominie przy ulicy 1-go Maja      
240 2.10.2006 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w miejscowości Gaj, gmina Zabrodzie      
241 2.10.2006 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Wyszkowie przy ulicy I Armii Wojska Polskiego 173      
242 4.10.2006 w sprawie wyrażenia zgody na zrzeczenie się trwałego zarządu przysługującego Komendzie Wojewódzkiej Policji do nieruchomości położonej w miejscowości Chotcza nr 59      
243 4.10.2006 w sprawie wyrażenia zgody na zrzeczenie się trwałego zarządu przysługującego Komendzie Wojewódzkiej Policji do nieruchomości położonej przy ul. Pocztowej 11 w Platerowie      
244 4.10.2006 w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu oraz wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Mińsku Mazowieckim przy ulicy Konstytucji 3-go Maja      
245 4.10.2006 w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu oraz wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Studzieńcu, gmina Puszcza  Mariańska      
246 5.10.2006 w sprawie ustanowienia dysponentów środków budżetowych zarz Nr 327 z 29.12.2006, Nr 124 z 06.04.2007 zarz Nr 20 z 19.01.2009  
247 5.10.2006 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Radomiu, obręb Żakowice      
248 5.10.2006 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Radomiu przy ulicy Mokrej      
249 5.10.2006 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Radomiu przy ulicy Prostej      
250 5.10.2006 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Ostrołęce, przy ulicy Bogusławskiego, obręb nr 2      
251 6.10.2006 zmieniające zarządzenie w sprawie wyrażania zgody na dokonanie darowizny na rzecz Gminy Płońsk oraz na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokalu mieszkalnego nr 4 w budynku położonym we wsi Poczernin , gmina Płońsk      
252 6.10.2006 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Radomiu przy ulicy Granicznej, obręb Glinice      
253 13.10.2006 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Pilawie      
254 13.10.2006 zmieniające zarządzenie w sprawie Statutu Mazowieckiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Warszawie     Dz, Urz. z 2006 r. Nr 213, poz. 8063 
255 13.10.2006 w sprawie określenia zakresu zadań i kompetencji Wicewojewodów   zarz Nr 15 z 11.01.2007  
256 13.10.2006 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu  Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Zwoleniu przy ulicy Perzyny       
257 13.10.2006 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położonej w Pilawie przy ulicy Przemysłowej zarz Nr 376 26.10.2007, Nr 242 z 21.08.2008    
258 19.10.2006 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu  Skarbu Państwa nieruchomości położonej w miejscowości Iłża      
259 19.10.2006 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Pilawie    zarz Nr 603 z 08.12.2011r.  
260 19.10.2006 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Węgrowie przy ulicy Gdańskiej      
261 20.10.2006 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie      
262 25.10.2006 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie      
263 26.10.2006 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od ceny lokali mieszkalnych w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy ulicy  Koźmiana 2 i od pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego tej nieruchomości      
264 26.10.2006 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od ceny lokali mieszkalnych w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy ulicy Złotej 70 i od pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego tej nieruchomości      
265 26.10.2006 w sprawie wyrażenia zgody na zrzeczenie się trwałego zarządu przysługującego Komendzie Stołecznej Policji z siedzibą w Warszawie do nieruchomości położonej w Piasecznie przy Placu Piłsudskiego 1      
266 26.10.2006 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w obrębie Wilczkowice Górne, gmina Kozienice      
267 26.10.2006 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od ceny lokalu mieszkalnego w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy ulicy Klarysewskiej 57A i od pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego tej nieruchomości      
268 26.10.2006 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Siedlcach przy ul. Terespolskiej      
269 30.10.2006 zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego oraz powołania jej członków      
270 30.10.2006 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonych w Kosowie Lackim zarz Nr 282 z 10.11.2006    
271 2.11.2006 w sprawie powołania Zespołu Opiniującego oferty dotyczące realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej      
272 2.11.2006 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla sprawdzenia kwalifikacji kandydatów na instruktorów oraz instruktorów nauki jazdy   uchylone zarządzeniem Nr 108 z 28.03.2007  
273 3.11.2006 w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody "Stawy Raszyńskie"      
274 3.11.2006 w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody "Stawy Gnojna im. Rodziny Bieleckich"      
275 3.11.2006 w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody "Borowiec"      
276 8.11.2006 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonych w miejscowości Ołtarzew, gmina Ożarów Mazowiecki      
277 8.11.2006 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Milanówku przy ulicy Warszawskiej 3      
278 8.11.2006 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikom wieczystym nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Wyszkowie      
279 8.11.2006 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Siedlcach przy ulicy Armii Krajowej      
280 8.11.2006 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu Skarbu Państwa udziału we współwłasności nieruchomości położonej w obrębie Garbatka Letnisko "Południe"      
281 10.11.2006 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonych w Kosowie Lackim      
282 10.11.2006 zmieniające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonych w Kosowie Lackim       
283 16.11.2006 w sprawie prywatyzacji bezpośredniej przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: Zakłady Silikatowe "Żytkowiece" w Żytkowicach     Dz. Urz. z 2006 r. Nr 238, poz. 8734  
284 20.11.2006 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie      
285 21.11.2006 w sprawie Statutu Mazowieckiego Cetntum Zdrowia Publicznego     Dz. Urz. z 2006 r. Nr 238, poz. 8735
286 22.11.2006 w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnych dla ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego pracowników pedagogicznych zatrudnionych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz ośrodkach adopcyjno-opiekuńczych      
287 28.11.2006 w sprawie utworzenia zespołów do dokonania przeglądu i oceny stanu bezpieczeństwa w szkołach i placówkach oświatowych na terenie województwa mazowieckiego      
288 28.11.2006 w sprawie wyrażenia zgody na zrzeczenie się trwałego zarządu przysługującego Komendzie Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu do nieruchomości położonych w Wildze      
289 29.11.2006 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Wyszkowie       
290 29.11.2006 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w miejscowości Strzała, gmina Siedlce      
291 29.11.2006 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Mińsku Mazowieckim przy ulicy Sczecińskiej      
292 29.11.2006 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu Skarbu Państwa udziału we współwłasności nieruchomości położonej w Kobyłce przy ulicy Ejtnera      
293 29.11.2006 w sprawie Zakładowego Planu Kont, polityki rachunkowości oraz obiegu dokumentów finansowo- księgowych     uchylone zarządzeniem Nr 458 z 29.10.2010r.  
294 04.12.2006 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu Skarbu Państwa udziału we współwłasności nieruchomości położonej w Ząbkach       
295 04.12.2006 w sprawie powołania Zespołu opiniodawczego w sprawach dotyczących budowy inwestycji liniowych       
296 06.12.2006 w sprawie wyrażenia zgody na zrzeczenie się trwałego zarządu przysługującego Wojewódzkiemu Inspektoratowi Weterynarii z siedzibą w Siedlcach do nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Wodzirejów 10       
297 08.12.2006 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikom wieczystym nieruchomości gruntowych stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w Mińsku Mazowieckim przy ulicy Szczecińskiej       
298 08.12.2006 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w miejscowości Janówek , gmina Wierzbno      
299 08.12.2006 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa udziału we współużytkowaniu wieczystym nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Willowej 6 oraz we współwłasności budynku       
300 08.12.2006 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w miejscowości Linin, gmina Góra Kalwaria       
301 08.12.2006 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w miejscowości Opactwo, gmina Sieciechów       
302 08.12.2006 w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu oraz wyrażenia zgody na zbycie z zasobu Skarbu Państwa nieruchomości położonych w Żurominie      
303 08.12.2006 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Radomiu, obręb Żakowice       
304 08.12.2006 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Woli Chynowskiej, gmnia Chynów        
305 08.12.2006 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Siedlcach przy ul. Starzyńskiego       
306 08.12.2006 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Siedlcach przy ul. Starzyńskiego       
307 08.12.2006 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne obciążenie służebnością na rzecz Gminy Otwock nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Otwocku przy ulicy Reymonta       
308 08.12.2006 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu Skarbu Państwa nieruchomości położonych w gminie Maciejowice      
309 12.12.2006 w sprawie wyborów uzupełniających do rad gmin     Dz. Urz. z 2006 r. Nr 258 poz.   9181
310 12.12.2006 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w miejscowości Lisów, gmina Jedlińsk      
311 12.12.2006 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Węgrowie      
312 12.12.2006 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonych w miejscowości Wilczogęby, gmina Sadowne       
313 14.12.2006 w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Orońsko      Dz. Urz. z 2006 r. Nr 261 poz.   9835
314 14.12.2006 w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Suchożebry zarz Nr 19 z 16.01.2007   Dz. Urz. z 2006 r. Nr 261 poz.   9836
315 15.12.2006 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Markach przy ulicy Sportowej      
316 16.12.2006 w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Warszawie       
317 21.12.2006 w sprawie wyborów uzupełniających do rad gmin      Dz. Urz. z 2006 r. Nr 267 poz.  10500
318 22.12.2006 zmieniające zarządzenie o wszczęciu postępowania naprawczego oraz ustanowieniu zarządu komisarycznego nad przedsiębiorstwem państwowym pod nazwą Warszawskie Zakłady Przemysłu Nieorganicznego  "Stochem"     Dz. Urz. z 2006 r. Nr 270 poz.  10607
319 22.12.2006 zmieniające zarządzenie o wszczęciu postępowania naprawczego oraz ustanowieniu zarządu komisarycznego nad przedsiębiorstwem państwowym pod nazwą : Warszawska Fabryka Dźwigów  "Translift"     Dz. Urz. z 2006 r. Nr 270 poz.  10608
320 22.12.2006 zmieniające zarządzenie o wszczęciu postępowania naprawczego oraz ustanowieniu zarządu komisarycznego nad przedsiębiorstwem państwowym pod nazwą : Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe "Wola" w Warszawie     Dz. Urz. z 2006 r. Nr 270 poz.  10609
321 22.12.2006 zmieniające zarządzenia w sprawie wszczęcia postępowania naprawczego oraz ustanowienia zarządu komisarycznego nad Przedsiębiorstwem Budownictwa Przemysłowego "PETROBUDOWA" w Płocku      Dz. Urz. z 2006 r. Nr 270 poz.  10610
322 22.12.2006 zmieniające zarządzenie o wszczęciu postępowania naprawczego oraz ustanowieniu zarządu komisarycznego nad przedsiębiorstwem państwowym pod nazwą : Przedsięboirstwo Robót Drogowo- Mostowych w Przasnyszu przy ul. Gdańskiej 4     Dz. Urz. z 2006 r. Nr 270 poz.  10611
323 27.12.2006 w sprawie wyrażenia zgody na zrzeczenie się trwałego zarządu przysługującego Komendzie Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu do udziału w nieruchomości położonej w obrębie Błotnica Stara, gmina Stara Błotnica          
324 27.12.2006 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu Skarbu Państwa nieruchomości położonej w miejscowości Jedlina Letnisko      
325 27.12.2006 zmieniające zarządzenie w sprawie wszczęcia postępowania naprawczego oraz ustanowieniu zarządu komisarycznego nad Przedsiębiorstwem Państwowej Komunikacji Samochodowej w Gostyninie     Dz. Urz. z 2006 r. Nr 272 poz.  10686
326 28.12.2006 zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Mazowieckiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Warszawie     Dz. Urz. Nr 274 poz.  10788
327 29.12.2006 zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia dysponentów środków budżetowych      
328 29.12.2006 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie       
Podziel / Share
09.05.2013, Ilość wejść: 3473, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0)

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy
do góry