Pomoc dla niepełnosprawnych
Uwaga! To jest archiwalna wersja serwisu.

Zapraszamy do nowego serwisu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na portalu rządowym.

Zarządzenia

Zarządzenia Wojewody Mazowieckiego 2005 rok

Poniżej znajduje się lista zarządzeń Wojewody Mazowieckiego z roku 2005.

Nr  Data wydania Treść zarządzenia Pobierz Zmiana Utrata mocy obowiązywania
1 04.01.2005 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie oraz na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Kickiego  9 i 12      
2 07.01.2005 w sprawie powołania Mazowieckiej Wojewódzkiej Komisji Poborowej i Mazowieckiej Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej, powołania powiatowych komisji poborowych i powiatowych komisji lekarskich oraz zatwierdzenia wojewódzkiego planu poboru w 2005 roku na terenie województwa mazowieckiego zarzadzenie Nr 19 z 07.02.2005r. Nr 40 z 28.02.2005 r. Nr 67 z 21.03. 2005 r.    
3 11.01.2005 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Gminy Konstancin- Jeziorna oraz na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Konstancinie - Jeziornej przy ul. Mirkowskiej      
4 11.01.2005 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Gminy Serock oraz na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w wsi Borowa Góra, gmina Serock      
5 14.01.2005 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Chmielnej 19      
6 14.01.2005 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa  nieruchomości położonej w Lipsku przy ul. Iłżeckiej 1       
7 19.01.2005 w Sprawie Zakładowego Planu Kont, polityki rachunkowosći oraz obiegu dokumnetów finansowo-księgowych   zarz Nr 293 z 29.11.2006  
8 19.01.2005 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa udziału we współwłasności nieruchomości położonej w obrębie Helenów. Gm. Wołomin      
9 20.01.2005 zmieniajace zarządzenie ( nr  244 z 12.12.2002 zmienionego zarządzeniem nr 82 z 24.05.2004 ) w sprawie zakładowego planu kont Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie      
10 24.01.2005 w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Wierzbica      
10a 24.01.2005 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od ceny lokali mieszkalnych w budynku znajdującym się na nieruchomości  gruntowej położonej w Warszawie przy ulicy Gotarda 5 i od pierwszej wpłaty z tytułu  użytkowania wieczystego tej nieruchomości      
11 26.01.2005 w sprawie wyrażenia zgody na zrzeczenie się trwałego zarządu  przysługującego Komendzie Stołecznej Policji  w Warszawie do nieruchomości  położonej w obrębie Latowicz gm. Latowicz      
12 26.01.2005 w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do ustalenia i sporządzenia wykazu mienia Wojewódzkiego  Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Warszawie oraz wszystkich jego jednostek organizacyjnych      
13 31.01.2005 zmieniające zarządzenie( NR 177 z 1.08.2000r) o wszczęciu postepowania naprawczego oraz ustanowieniu zarządu komisarycznego nad przedsiębiorstwem państwowym  pod nazwą: Stołeczne Przedsiębiorstwo Handlu Opałem i Materiałami Budowlanymi     Dz. Urz. z 2005 r. 27, poz. 745
14 31.01.2005 w sprawie wyrażrenia zgody na zrzeczenie się trwałego zarządu przysługującego Komendzie Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu do nieruchomości położonej w Ostrołęce przy ul. I Armii WP  23a      
15 31.01.2005 w spawie wyrażenia zgody na zrzeczenie się trwałego zarzadu przysługującego Komendzie Wojewódzkiej Policji z siedziba w Radomiu  do nieruchomości położonej w Ostrołęce przy ulicy V Pułku Ułanów.          
16 31.01.2005 w sprawie wyrażenia zgody na zrzeczenie się trwałego zarządu przysługującego Komendzie Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu do nieruchomości położonej w Repkach  przy ulicy Szkolnej        
17 31.01.2005 zmieniajace zarządzenie ( nr 136 z 16.09.1999r ) w sprawie wszczęcia postępowania naprawczego i ustanowienia zarządu komisarycznego nad Przedsiębiorstwem Państwowej Komunikacji Samochodowej w Gostyninie     Dz. Urz. z 2005 r. 27, poz. 746
18 31.01.2005 w sprawie wyrażenia zgody na zrzeczenie się  trwałego zarządu  przysługującego  Komendzie wojewódzkiej Policji  z siedziba w Radomiu  do nieruchomości położonej w Garwolinie przy ul. Staszica 15      
19 07.02.2005 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Mazowieckiej Wojewódzkiej Komisji Poborowej i Mazowieckiej Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej, powołania powiatowych komisji poborowych  i powiatowych komisji lekarskich oraz zatwierdzenia wojewódzkiego palnu poboru w 2005 r. na terenie województwa mazowieckiego       
20 09.02.2005 zmieniające zarządzenie (nr 209 z 29.12.2004 r.)  w sprawie podziału przedsiębiorstwa państwowego  pod nazwą: Warszawska Centrala Materiałów Budowlanych z siedziba w Warszawie i utworzenia przedsiębiorstw państwowych pod nazwami : Warszawska Centrala Matreiałów Budowlanych -Logistyka z siedziba w Warszawie oraz Warszawska Centrala Materiałów Budowlanych -Plus z siedziba w Warszawie     Dz. Urz. Nr 46, poz. 1121
21 10.02.2005 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od ceny lokali mieszkalnych w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy ul. Ciasnej 10 i od pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego tej nieruchomości      
22 10.02.2005 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w miejscowości Barcząca, gmina Mińsk Mazowiecki Nr 10 z 18.01.2006 r.    
23 10.02.2005 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Krasickiego 26      
24 10.02.2005 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od ceny lokali mieszkalnych w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy ul. Bernardyńskiej 30      
25 10.02.2005 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od ceny lokali mieszkalnych w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy ul. Sobieskiego 102 i od pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego tej nieruchomości      
26 10.02.2005 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od ceny lokali mieszkalnych w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy alei Jana Pawła II 63 i od pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego tej nieruchomości      
27 10.02.2005 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od ceny lokali mieszkalnych w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy ul. Bernardyńskiej 26      
28 10.02.2005 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od ceny lokali mieszkalnych w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy ul. Narbutta 29A i od pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego tej nieruchomości      
29 10.02.2005 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od ceny lokali mieszkalnych w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy ul. Złotej 70 i od pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego tej nieruchomości      
30 14.02.2005 w sprawie utworzenia w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim rachunku dochodów własnych   zarz Nr 229 z 14.08.2008  
31 14.02.2005 zmieniające zarządzenie (Nr 178 z dnia 15.11.1999) w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej Przewodników Miejskich      
32 14.02.2005 zmieniające zarządzenie (Nr 179 z 15.11.1999) w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej Przewodników Terenowych      
33 23.02.2005 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od ceny lokali mieszkalnych w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy. ul Traugutta 3 i od pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego tej nieruchomości       
34 23.02.2005 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonfikat od ceny lokali mieszkalnych w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy ul . Koźmiana 2 i od pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego tej nieruchomości      
35 23.02.2005 zmieniające zarządzenie(Nr 283 z 20.12.2001) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicach: Makowskiej i Garwolińskiej      
36 23.02.2005 w sprawie likwidacji przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą Przedsiębiorstwo Obrotu Zbożowego "PZZ" w Przasnyszu     Dz. Urz. z 2005 r. Nr 46, poz. 1122
37 24.02.2005 w sprawie wrażenia zgody na udziekenie bonifikat od ceny lokalu mieszkalnego w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy ul. Wiktorskiej 19 i od pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego tej nieruchomości      
38 24.02.2005 w sprawie powołania Komisji Konkursowej na stanowisko dyrektora Mazowieckieg Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Warszawie      
39 24.02.2005 w sparwie powołania Rady Społecznej Doradztwa Rolniczego przy Mazowieckim Ośrodku Doradzta Rolniczego w Warszawie   uchylone-nr 111 z 10.05.2005  
40 28.02.2005 zmieniające zarządzenie (Nr 2 z 07.01.2005) w sprawie powołania Mazowieckij Wojewódzkiej Komisji Poborowej i Mazowieckiej Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej, powołania powiatowych komisji poborowyh i powiatowych komisji lekarskichoraz zatwierdzenia wojewódzkiego planu poboru w 2005 r. na terenie wjewództwa mazowieckiego      
41 28.02.2005 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Gminy Konstancin - Jeziorna oraz na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Konstancinie - Jeziornie przy Al.Wojska Polskiego      
42 01.03.2005 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w Warszawie przy ul.Ochoczej      
43 07.03.2005 w sprawie powołania członków Rady Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego zarz Nr 163 z 20.06.2008    
44 07.03.2005 w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Dąbrówka     Dz. Urz. z 2005 r. Nr 51, poz. 1222
45 07.03.2005 w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Kołbiel     Dz. Urz. z 2005 r. Nr 51, poz. 1223
46 07.03.2005 w sprawie powołania Zespołu Opiniującego oferty dotyczące realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej      
47 07.03.2005 w sprawie utworzenia Oddziałów Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Warszawie      
48 08.03.2005 w sprawie nadania Statutu Mazowieckiemu Ośrodkowi Doradztwa Rolniczego w Warszawie Nr 252 z 02.11.2005, Nr 389 z 09.11.2007 zarz. Nr 122 z 22.04.2009  
49 09.03.2005 zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Statutu Mazowieckiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Warszawie     Dz. Urz. z 2005 r. Nr 54, poz. 1335
50 09.03.2005 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Konstancinie - Jeziornie przy ul. Kołobrzeskiej      
51 09.03.2005 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokali mieszkalnych w budynkach znajdujących się na nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Dębe, gmina Serock Nr 235 z 18.10.2005    
52 09.03.2005 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Przedmieściu Dalsze, gmina Solec      
53 09.03.2005 w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości zabudowanej położonej w Sannikach      
54 09.03.2005 zmieniające zarządzenie (185/03) w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości Skarbu Państwa na nieruchomości stanowiące własność Gminy Mordy oraz na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonych w Mordach przy ul. Kilińskiego 2      
55 09.03.2005 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od ceny lokalu mieszkalnego w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy ul. Pawiej 30 i od pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego tej nieruchomości      
56 09.03.2005 w sprawie wyażenia zgody na udzielenie bonfikat od ceny lokali mieszkalnych w budynku znajdującym się na nieruchomości grutowej położonej w Warszawie przy ul. Agawy 11      
57 09.03.2005 w sprawie wyrażenia zgody na udzielene bonifikat od ceny lokali mieszkalnych w budynk znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy ul. Pawiej 32 i od pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego tej nieruchomości      
58 09.03.2005 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od ceny lokali mieszkalnch w budynk znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy ul. Miłej 24 i od pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego tej nieruchomości      
59 10.03.2005 w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Iłży     Dz. Urz. z 2005 r. Nr 55, poz. 1346  
60 10.03.2005 w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Słupnie     Dz. Urz. z 2005 r. Nr 55, poz. 1347
61 11.03.2005 w sprawie powołania Wojewódzkiej Komisji Oceniającej prace uczestników konkursu "Moja szkoła w Unii Europejskiej"      
62 15.03.2005 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie oraz na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Warszawie przy alei Armii Ludowej 3/5      
63 15.03.2005 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Szczawinie Kościelnym      
64 15.03.2005 zmieniające zarzadzenie (66/02) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w miejscowości Osieczek, gmina Pniewy      
65 17.03.2005 zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Statutu Mazowieckiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Warszawie     Dz. Urz. z 2005 r. Nr 125, poz. 3697
66 18.03.2005 w sprawie upoważnienia kierowników jednostek budżetowych podporządkowanych Wojewodzie Mazowieckiemu do dokonywania w 2005 r. przeniesień wydatków budżetowych pomiędzy paragrafami w obrębie jednego rozdziału      
67 21.03.2005 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Mzaowieckiej Wojewódzkiej Komisji Poborowej i Mazowieckiej Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej, powołania powiataowych komisji poborowch i powiatowych komisji lekarskich oraz zatwierdzenia wojewódzkiego planu poboru w 2005 r. na terenie województwa mazowieckiego      
68 23.03.2005 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokali mieszkalnych w budynkach położonych w Warszawie przy ulicach Bagatela 14 i Bernardyńskiej 19      
69 23.03.2005 w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej     Dz. Urz. z 2005 r. Nr 64, poz. 1640 
70 23.03.2005 w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Wiskitki     Dz. Urz. z 2005 r. Nr 64, poz. 1641
71 24.03.2005 w sprawie powołania składu osobowego Wojewódzkiego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Warszawie   zarz Nr 378 z 31.10.2007  
72 29.03.2005 w sprawie likwidacji przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą:Zakład Naprawczy Mechanizacji Rolnictwa w Ciechanowie ul. Sienkwiewcza 85     Dz. Urz. z 2005 r. Nr 74, poz. 1936
73 30.03.2005 zmieniające zarządzenie (nr 118 z 31.05.2001) o wszczęciu postępowania naprawczego oraz ustanowieniu zarządu komisarycznego nad przedsiębiorstwem państwowym p.n.: Zakład Usług Technicznych Energetyki w Radomiu     Dz. Urz. z 2005 r. Nr 74, poz. 1937
74 31.03.2005 w sprawie prywatyzacji bezpośredniej przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Lecznictwa "CEZAL" z siedzibą w warszawie przy ul. Krasińskiego 41a   uchylone zarządzeniem Nr 121 z 31.05.2005 Dz. Urz. z 2005 r. Nr 74, poz. 1938
75 31.03.2005 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia użytkowania części nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Felińskiego 2A      
76 04.04.2005 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa udziału w nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Stromej 38      
77 04.04.2005 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Balonowej 16      
78 04.04.2005 zmieniające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Holendrach Baranowskich, gmina Baranów      
79 04.04.2005 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokali mieszkalnych w budynku położonym w Warszawie przy ul. Olkuskiej 6      
80 04.04.2005 zmieniające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa udziału w nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Hutniczej 1       
81 04.04.2005 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia zasad postępowania w zakresie udzielania zamówień publicznych w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie oraz formy i trybu przekazywania informacji dotyczących procedur związanych z udzielaniem zamówień publicznych przez kierowników służb, inspekcji i straży wojewódzkich oraz kierowników jednostek podporządkowanych Wojewodzie Mazowieckiemu      
82 06.04.2005 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokali mieszkalnych w budynku we wsi Poczernia, gm. Płońsk      
83 11.04.2005 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości gruntowej położonej na terenie jednostki ewidencyjnej Małkinia Górna, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki: nr 1503 w obrębie Kańkowo, nr 1072 w obrebie Rostki Wielkie oraz nr 668 w obrębie Zawisty Podleśne      
84 13.04.2005 w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Pilawie     Dz. Urz. z 2005 r. Nr 79 , poz. 2063 
85 13.04.2005 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokali mieszkalnych w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy ul. Woronicza 40 oraz na udzielenie bonifikat od ceny tych lokali i od pierwszej opłaty z tytułu uzytkowania wieczystego ułamkowych części gruntu      
86 13.04.2005 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokali mieszkalnych w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy ul. Platynowej 10 oraz na udzielenie bonifikat od ceny lokali i od pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego ułamkowych części gruntu      
87 13.04.2005 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa udziału w nieruchomości położonej w Otwocku przy ul. Świerczewskiego17      
88 13.04.2005 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa udziału w nieruchomości położonej w Błoniu przy ul. Nowomiejskiej 10      
89 14.04.2005 w sprawie prywatyzacji bezpośredniej przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: Biuro Studiów i Projektów  "BIPRODRZEW", przy ul. Żurawiej 32/34 w Warszawie     Dz. Urz. z 2005 r. Nr 90, poz. 2408
90 15.04.2005 zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Oganizacyjnego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie      
91 15.04.2005 w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Celestynów     Dz. Urz. z 2005 r. Nr 81, poz. 2114
92 15.04.2005 w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Pacynie     Dz. Urz. z 2005 r. Nr 81, poz. 2115
93 15.04.2005 w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Długosiodło     Dz. Urz. z 2005 r. Nr 81, poz. 2116
94 15.04.2005 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz gminy Czosnów oraz na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w obrębie Brzozówka, gmina Czosnów      
95 21.04.2005 zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie      
96 25.04.2005 zmieniające zarządzenie(Nr 3 z 18.01.1999 r.) w sprawie utworzenia w województwie mazowieckim Komendy Wojewódzkiej i Posterunków Terenowych Państwowej Straży Rybackiej w Warszawie, ustalenia Regulaminu Państwowej Straży Rybackiej w Warszawie oraz Regulaminu premiowania strażników Państwowej Straży Rybackiej w Warszawie      
97 25.04.2005 w sprawie wyrażenia zgody na wygaśnięcie trwałego zarządu przysługującego Ministerstwu Obrony Narodowej do nieruchomości położonej w Nowym Dworze Mazowieckim      
98 25.04.2005 w sprawie wyrażenia zgody na zrzeczenie się trwałego zarządu przysługującego Komendzie Stołecznej Policji z siedzibą w Warszawie do nieruchomości położonej w miejscowości Aleksandrówka, gmina Dębe Wielkie      
99 25.04.2005 w sprawie wyrażenia zgody na zrzeczenie się trwałego zarządu przysługującego Komendzie Stołecznej Policji z siedzibą w Warszawie do nieruchomości położonej w Cegłowie, gmina Cegłów      
100 25.04.2005 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Piastowie przy ul. Ks. Popiełuszki      
101 28.04.2005 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Pułtusku przy ul. Szkolnej      
102 28.04.2005 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Gminy Czernice Borowe oraz na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej we wsi Węgra, gmina Czernice Borowe      
103 28.04.2005 w sprawie wyrażenia zgody na zrzeczenie się trwałego zarządu przysługującego Komendzie Wojewódzkiej Policji do udziału w nieruchomości położonej w Karniewie, gmina Karniewo      
104 28.04.2005 w sprawie uchylenia zarządu komisarycznego oraz likwidacji przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: Przedsiębiorstwo Doświadczalno - Produkcyjne Elektronicznej Aparatury Pomiarowej "Eureka" zarz Nr 234 z 14.10.2005   Dz. Urz. z 2005 r. Nr 107, poz. 3041
105 04.05.2005 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w miejscowości Lasocin, gmina Brochów      
106 04.05.2005 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położnej we wsi Sydół, gmina Zwoleń      
107 04.05.2005 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokali mieszkalnych w budynku nr 117 znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej we wsi Tczów Średni, gmina Tczów oraz na udzielenie bonifikat od ceny tych lokali i od pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego ułamkowych części gruntu      
108 09.05.2005 w sprawie powołania członków Rady Kozienickiego Parku Krajobrazowego imienia Profesora Ryszarda Zaręby zarz Nr 165 z 06.07.2006, Nr 100 z 09.05.2008    
109 10.05.2005 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Powiatu Grójeckiego oraz na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Warce przy ul. Grójeckiej 11      
110 10.05.2005 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położnej w miejscowości Załuski, gmina Załuski      
111 10.05.2005 w sprawie powołania Rady Społecznej Doradztwa Rolniczego przy Mazowieckim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Warszawie Nr 11 z 25.01.2006, Nr 159 z 27.04.2007, Nr 428 z 05.12.2007, Nr 323 z 17.11.2008     
112 10.05.2005 w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Dobrem     Dz. Urz. z 2005 r. Nr 105, poz. 2952
113 11.05.2005 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości Skarbu Państwa na nieruchomość stanowiącą własność Miasta Siedlce oraz na zbycie z zasobu nieruchomośći Skarbu Państwa nieruchomośći położonej w Siedlcach przy ul. Budowlanej 1      
114 11.05.2005 w sprawie powołania komisji opiniujących wnioski o finansowanie wydatków związanych ze świadczeniem usługi przyłączenia do sieci w celu zapewnienia korzystania z usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu      
115 16.05.2005 w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Starej Błotnicy     Dz. Urz. z 2005 r. Nr 111, poz. 3187
116 17.05.2005 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Dziekanowie Nowym przy ul. Kolejowej 406      
117 17.05.2005 zmieniające zarządzenie (Nr 92 z 07.07.1999 r.) w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej Pilotów Wycieczek       
118 19.05.2005 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skabu Państwa udziału w nieuchomości położnej w Warszawie przy ul. Willowej 6      
119 19.05.2005 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od ceny lokalu mieszkalnego w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy ul.Płockiej 59 i od pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego tej nieruchomości      
120 19.05.2005 zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie      
121 31.05.2005 uchylające (Nr 74 z 31.03.2005) w sprawie prywatyzacji bezpośredniej przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Lecznictwa "Cezal" z siedzibą w Warszawie przy ul. Krasińskiego 41a     Dz. Urz. z 2005 r. Nr 136, poz. 4212
122 03.06.2005 zmieniające zarządzenie  w sprawie powołania Komisji do spraw analizy wniosków o dofinansowanie zadań zawartych w Programie na rzecz społeczności romskiej w Polsce      
123 03.06.2005 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w miejscowości Henryszew, gmina Jaktorów      
124 03.06.2005 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Panstwa nieruchomości położonej w Cegłowie, gmina Baranów      
125 03.06.2005 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruhomości położonej w Warszawie przy ul. Jankowskiej 10      
126 03.06.2005 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa mieruchomości położonej w Nieporęcie      
127 08.06.2005 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Gminy Miasta Nowy Dwór Mazowiecki oraz na zbycie  z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Nowym Dworze Mazowieckim      
128 08.06.2005 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Panstwa nieruchomości położonej w obrębie Murzynowo, gmina Brudzeń Duży      
129 08.06.2005 w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Izabelin     Dz. Urz. z 2005 r. Nr 154, poz. 4847
130 16.06.2005 w sprawie prywatyzacji bezpośredniej przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą:Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Drogowych w Ciechanowie     Dz. Urz. z 2005 r. Nr 154, poz. 4848
131 20.06.2005 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność  Skarbu Państwa położonej w miejscowości Huta Podgórna Popowo A, gmina Somianka      
132 20.06.2005 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność  Skarbu Państwa położonej w miejscowości  Zamienie, gmina Lesznowola      
133 20.06.2005 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiąścej własność Skarbu Państwa położonej w miejscowości Zamienie, gmina Lesznowola      
134 20.06.2005 z mieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Mazowieckiego Urzęu Wojewódzkiego  w Warszawie      
135 22.06.2005 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomosci Skarbu Państwa nieruchomości położnej przy ul. Kopernika 14 we wsi Krasne, gmina Krasne      
136 22.06.2005 w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie Gminie Miejskiej Ciechanów pomieszczenia znajdującego się w budynku Komendy Powiatowej Policji w Ciechanowie przy ul. 11 Pułku Ułanów Legionowych 47      
137 22.06.2005 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomosci Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Warce przy ul. Kolejowej oraz nieruchomości położonej w Michalczewie, gmina Warka      
138 22.06.2005 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości Skabu Państwa na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Wyszków oraz na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Wyszkowie przy ul. Komunalnej      
139 22.06.2005 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokali mieszkalnych w budynkach znajdujących się na nieruchomościach gruntowych położonych w Brwinowie przy ul. Pszczelińskiej 99 oraz na udzielenie bonifikat od ceny tych lokali i od pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego ułamkowych części gruntu      
140 22.06.2005 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej przy ul. Kopernika 5 we wsi Krasne, gmina Krasne      
141 22.06.2005 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej przy ul. Ogrodowej 1 we wsi Krasne, gmina Krasne      
142 22.06.2005 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa udziału w nieruchomości położonej w Zabrodziu przy ul. Szkolnej      
143 24.06.2005 w sprawie uchylenia zarządu komisarycznego nad przedsiębiorstwem państwowym pod nazwą : Przedsiębiorstwo Państwowe Zakład Sprężyn "PZL - Warszawa"     Dz. Urz. 2005 r. Nr 155, poz. 4883
144 24.06.2005 w sprawie prywatyzacji bezpośredniej przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą : Przedsiębiorstwo Państwowe Zakład Sprężyn "PZL - Warszawa" z siedzibą w Warszawie     Dz. Urz. 2005 r. Nr 155, poz. 4884
145 28.06.2005 w sprawie likwidacji przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: Zakład Usług Technicznych Energetyki Radom w Radomiu     Dz. Urz. z 2005 r. Nr 161, poz. 5070
146 28.06.2005 zmieniające zarządzenie (Nr 4 z 20.01.1999 )w sprawie połączenia: 1) Wojewódzkiego Ośrodka Organizacji, Ekonomiki i Informatyki w Ochronie Zdrowia w Warszawie, 2) Ciechanowskiego Ośrodka Organizacji, Ekonomiki i Informatyki Ochrony Zdrowia w Ciechanowie, 3) Wojewódzkiego Zakładu Organizacji i Ekonomiki Opieki Zdrowotnej w Ostrołęce, 4) Wojewódzkiego Ośrodka Kształcenia, Informatyki i Statystyki Medycznej w Płocku, 5) Wojewódzkiego Ośrodka Ekonomiki i Organizacji Ochrony Zdrowia w Radomiu, 6) Wojewódzkiego Zespołu Metodycznego Opieki Zdrowotnej w Siedlcach, w Mazowieckie Centrum Zdrowia Publicznego     Dz. Urz. Nr 158, poz. 5012
147 28.06.2005 w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatów przyrody      
148 28.06.2005 zmieniające zarządzenie o wszczęciu postępowania naprawczego oraz ustanowieniu zarządu komisarycznego nad przedsiębiorstwem państwowym p.n.: Główne Biuro Studiów i Projektów Energetycznych "ENERGOPROJEKT"     Dz. Urz. z 2005 r. Nr 161, poz. 5071
149 28.06.2005 zmeniające zarządzenie (Nr 142 z 02.07.2001 r.) o wszczęciu postępowania nprawczego oraz ustanowieniu zaządu komisarycznego nad przdsiębiorstwem państwowym pod nazwą Chłodnia Przemysłowo-Handlowa "Mors Polo"     Dz. Urz. z 2005 r. Nr 161, poz. 5072
150 29.06.2005 zmieniające zarzadzenie o wszczęciu postępowania naprawczego oraz ustanowieniu zarządu komisarycznego nad przedsiębiorstwem państwowym pod nazwą : Warszawskie Zakłady Przemysłu Nieorganicznego "Stochem"      Dz. Urz. z 2005 r. Nr 161, poz. 5073
151 30.06.2005 w sprawe likwidacji przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: Przedsiębiorstwo Projektowania i Modernizacji Przemysłu Automatyki i Aparatury Pomiarowej "MERAL"     Dz. Urz. z 2005 r. Nr 161, poz. 5074
152 01.07.2005 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa oraz na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy ul. Kruczej 51   uchylone zarządzeniem Nr 190 z 26.08.2005  
153 01.07.2005 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomosci Skarbu Państwa nieruchomości położonej  w Warszawie przy ul. Chmielnej      
154 01.07.2005 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Wołoskiej 5      
155 01.07.2005 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokali mieszkalnych w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy ul. Bonifacego 90 oraz na udzielenie bonifikat od ceny tych lokali i od pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystgo ułamkowych części gruntu      
156 01.07.2005 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa oraz na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego w budynku znajdującym się  na nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy ul. Smoluchowskiego 6      
157 06.07.2005 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od odwołania darowizny na rzecz Powiau Warszawskiego Zachodniego nieruchomości poołożonej w Warszawie przy ul. Moździeży 3      
158 06.07.2005 w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Belsk Duży     Dz. Urz. z 2005 r. Nr 161, poz. 5075
159 13.07.2005 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokali mieszkalnych w budynkach położonychw Warszawie przy alei Jana Pawła II 63, ulicy Milłej 24 i ulicy Olkuskiej 6      
160 13.07.2005 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa oraz na udzielenie bonifikaty od ceny części nieruchomości położonej w miejscowości Urle, gmina Jadów, przy ul. Poniatowskiego 2      
161 20.07.2005 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Mińsku Mazowieckim prz ul. Toruńskiej      
162 21.07.2005 w sprawie likwidacji przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Geodezyjne w Płocku     Dz. Urz. z 2005 r. Nr 191, poz. 6241
163 21.07.2005 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa udziału w nieruchomości w Legionowie przy ul. Kwiatowej 115      
164 21.07.2005 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa udziału w nieruchomości położonej w Józefowie przy ul. Polnej 9      
165 21.07.2005 zmieniające zarzadzenie o wszczęciu postępowania naprawczego oraz ustanowieniu zarzadu komisarycznego nad przdsiębiorstwem pańsrtwowym pod nazwą Warszawskie Przedsiebiorstwa Budowlano-Montażowe "Śródmieście"     Dz. Urz. z 2005 r. Nr 191, poz. 6242
166 21.07.2005 w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnych dla ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego pracowników pedagogicznych zatrudnionych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz ośrodkach adopcyjno-opiekuńczych      
167 27.07.2005 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Miasta Stołecznego Warszawy oraz na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Garwolińskiej      
168 27.07.2005 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości staniowiących własność Skarbu Państwa położonych w Mińsku Mazowieckim przy ul. Szczecińskiej      
169 27.07.2005 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa udziału w nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Lewartowskiego i Anielewicza      
170 27.07.2005 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy użytkowania nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Lewartowskiego i Anielewicza      
171 27.07.2005 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Pańastwa położonych w Mińsku Mazowieckim przy ul. Piłsudskiego i ul. Konstytucji 3 Maja      
172 28.07.2005 w sprawie prywatyzacji bezpośredniej przdsiębiorstwa państwowego pod nazwą : Przedsiębiorstwo Przetwórstwa Blach "Bistyp" Legionowo- - Łajski z siedzibą w Legionowie Nr 253 z 02.11.2005   Dz. Urz. z 2005 r. Nr 191, poz. 6243
173 29.07.2005 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Krasickiego      
174 29.07.2005 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokali mieszkalnych w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Kozienicach przy ul. Kochanowskiego 52 oraz na udzielenie bonifikat od ceny tych lokali i od pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego ułamkowych części gruntu      
175 29.07.2005 w sprawie likwidacji przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Lecznictwa "CEZAL"     Dz. Urz. z 2005 r. Nr 191, poz. 6244
176 03.08.2005 w sprawie wyrażenia zgody na zrzeczenie się trwałego zarządu przysługującego Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa - Wojewódzkiemu Inspektoratowi w Warszawie nad nieruchomością położoną w Szydłowcu, przy ul. Targowej 6      
177 05.08.2005 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego w budynku położonym w Warszawie przy ul. Wilgi 1      
178 05.08.2005 w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Młodzieszynie     Dz. Urz. z 2005 r. Nr 193, poz. 6329
179 05.08.2005 w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Pokrzywnica     Dz. Urz. z 2005 r. Nr 193, poz. 6330
180 05.08.2005 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Mazowieckiej Rady do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym      
181 05.08.2005 w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie NSZZ Policjantów Województwa Mazowieckiego  z siedzibą w Radomiu Ośrodka Wypoczynkowego w Wildze powiat Garwolin na czas nieokreślony      
182 12.08.2005 w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Wolanowie     Dz. Urz. z 2005 r. Nr 188, poz. 6093
183 12.08.2005 w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Drobinie     Dz. Urz. z 2005 r. Nr 188, poz. 6094
184 12.08.2005 zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego oraz powołania jej członków      
185 12.08.2005 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Powiatu Ostrowskiego oraz na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Szulborzu Wielkim      
186 12.08.2005 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizy na rzecz Parafii św. Wincentego a Paulo w Otwocku oraz na zbycie z zasobu nieruchomości Sakrbu Państwa nieruchomości położonej w Otwocku pomiędzy ulicą Narutowicza a ulicą 3 Maja      
187 22.08.2005 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w Regułach, gmina Michałowice      
188 23.08.2005 zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie      
189 26.08.2005 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokalu mieszkalnego w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy ul. Smoluchowskiego 6      
190 26.08.2005 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokalu mieszkalnego w budynku znajdującym się na nieruchomoścu gruntowej położnej w Warszawie prz ul. Kruczej 51      
191 26.08.2005 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od ceny lokali mieszkalnych w budynku znajdującymsię na nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy ul. Markowskiej 18A i od pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego tej nieruchomości      
192 26.08.2005 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od ceny lokali mieszkalnych w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy ul. Tanecznej 67 i od pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego tej nieruchomości      
193 26.08.2005 w sprawie wyrażenia zgody na zrzeczenie się trwałego zarządu przyysługującego Komendzie Stołecznej Policji z siedzibą w Warszawie przy ulicach Dmochowskiego 6 i Rozbrat 28/30      
194 26.08.2005 w sprawie wyrażenia zgody  na udzielenie bonifikat od ceny lokali mieszkalnych w budynku znakjdujacym się na nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy ulicy Długosza 10 i od pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego tej nieruchomości      
195 26.08.2005 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od ceny lokali mieszkalnych w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy ul. Jadźwingów 13 i od pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczysteg tej nieruchomości      
196 31.08.2005 o uchyleniu zarządu komisarycznego oraz postępowania naprawczego wobec przedsiębiorstwa państwowego pod nanazwą Stołeczne Przedsiębiorstwo Handlu Opałem i Materiałami Budowllanymi     Dz. Urz. z 2005 r. Nr 209, poz. 6829
197 05.09.2005 w sprawie przydzielenia skałdników mienia przedsiębiorstwu państwowemu pod nazwą Warszawska Centrala Materiałów Budowlanych - Logistyka z siedzibą w Warszawie     Dz. Urz. z 2005 r. Nr 209, poz. 6830
198 05.09.2005 w sprawie przydzielenia skałdników mienia przedsiębiorstwu państwowemu pod nazwą Warszawska Centrala Materiałów Budowlanych - Plus z siedzibą w Warszawie     Dz. Urz. z 2005 r. Nr 209, poz. 6831
199 07.09.2005 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie na rzecz użytkowników wieczystych nieruchomości Skarbu Państwa położonej we wsi Gralewo, gmina Raciąż      
200          
201 08.09.2005 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nierchomości położnej w Czerwińsku nad Wisłą      
202 09.09.2005 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Powiatu Kozienickiego oraz na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości zabudowanej położonej w Kozienicach przy ul. Kochanowskiego 28      
203 14.09.2005 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego w budynklu położonym w Warszawie przy ul. Bernardyńskiej 10      
204 16.09.2005 w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Grębków     Dz. Urz. z 2005 r. Nr 214, poz. 6990
205 19.09.2005 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej we wsi Bojary, gmina Kosów Lacki       
206 19.09.2005 zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego  w Warszawie      
207 19.09.2005 w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Lubowidzu     Dz. Urz. z 2005 r. Nr 216, poz. 7053
208 20.09.2005 zmieniające zarządzenie  o wszczęciu postępowania naprawczego oraz ustanowieniu zarządu komisarycznego nad przedsiębiorstwem państwowym pod nazwą: Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe "Wola" w Warszawie     Dz. Urz. z 2005 r. Nr 228, poz. 7463
209 23.09.2005 w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim     Dz. Urz. z 2005 r. Nr 217, poz. 7094
210 23.09.2005 w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Mazowieckim, odwołania zastępcy rzecznika dyscyplinarnego oraz wyznaczenia zastępców rzecznika dyscyplinarnego   zarz Nr 347 z 12.10.2007  
211 23.09.2005 zmieniające zarządzenie (Nr 30z 01.03.2000) w sprawie powołania stałej komisji Egzaminacyjnej Języka Angielskiego dla Przewodników Turystycznych i Pilotów Wycieczek      
212 23.09.2005 w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Płońsku     Dz. Urz. z 2005 r. Nr 217, poz. 7095
213 23.09.2005 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Wyszkowie przy  ulicy I Armii Wojska Polskiego      
214 23.09.2005 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Wyszkowie przy ulicy I Armii Wojska Polskiego      
215 23.09.2005 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomosci stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Wyszkowie przy ul. I Armii Wojska Polskiego       
216 23.09.2005 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownkowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w miejscwości Zamienie, gmina Lesznowola       
217 26.09.2005 w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Magnuszewie     Dz. Urz. z 2005 r. Nr 219, poz. 7152
218 29.09.2005 w sprawie prywatyzacji bezpośredniej przedsiebiorstwa państwowego pod nazwą: Zakłady Silikatowe "Żytkowice" w Żytkowicach Nr 289 z 30.12.2005 r., Nr 49 z 27.02.2006 r.   Dz. Urz. z 2005 r. Nr 228, poz. 7464
219 29.09.2005 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownkowi wieczystemu nieruchomości stanoowiącej własność Skarbu Państwa położonej  w Wyszkowie przy ul. I Armii Wojska Polskiego      
220 29.09.2005 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położnonej  w Wyszkowie przy ul. Kasztanowej       
221 29.09.2005 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użtkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiacej własność Skarbu Państwa położonej w Wyszkowie      
222 29.09.2005 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Wyszkowie      
223 29.09.2005 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w Wyszkowie      
224 29.09.2005 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Wyszkowie      
225 29.09.2005 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od ceny lokalu mieszkalnego w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej  w Warszawie przy ul. Gotarda 5 i od pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego tej nieruchomości      
226 29.09.2005 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Gminy Pułtusk oraz na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej we wsi Grabówiec, gmina Pułtusk      
227 03.10.2005 w sprawie wyrażenia zgody na zrzeczenie się trwałego zarządu przysługującego Mazowieckiemu Centrum Zdrowia Publicznego z siedzibą  w Warszawie do części nieruchomości położonej w Ciechanowie przy ul. Zagumiennej 27      
228 04.10.2005 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokalu użytkowego znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Puszczy Marańskiej przy ul. Papczyńskiego 1      
229 04.10.2005 w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Wodynie     Dz. Urz. z 2005 r. Nr 225, poz. 7331 
230 05.10.2005 zmieniające zarządzenie  w sprawie zakładowego planu kont Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie      
231 12.10.2005 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w miejscowości Janów Ruszki, gmina Młodzieszyn      
232 12.10.2005 zmieniające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokali mieszkalnych w budynkach nieruchomości położonych w Warszawie      
233 13.10.2005 w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Iłów     Dz. Urz. z 2005 r. Nr 231, poz. 7549
234 14.10.2005 zmieniające zarządzenie w sprawie uchylenia zarządu komisarycznego oraz likwidacji przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą : Przedsiębiortwo  Doświadczalno- Produkcyjne Elektronicznej Aparatury Pomiarowej "Eureka"     Dz. Urz. z 2005 r. Nr 238, poz. 7807
235 18.10.2005 zmieniające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokali mieszkalnych w budynkach znajdujących się na nieruchomości gruntowej położonej w miejscwości Dębe, gmina Serock      
236 18.10.2005 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego w budynku położonym w Warszawie przy ul. Walcowniczej 28 C      
237 18.10.2005 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od ceny lokalu mieszkalnego w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy ul. Narbutta 29A i od pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego tej nieruchomości      
238 19.10.2005 w sprawie uchylenia zarządu komisarycznego nad przedsiębiorstwem państwowym pod nazwą : Zakłady Silikatowe " Żytkowice" w Żytkowicach     Dz. Urz. z 2005 r. Nr 242, poz. 7920
239 20.10.2005 w sprawie powołania Mazowieckiego Wojewódzkiego Zespołu Reagowania Kryzysowego   zarz Nr 228 z 13.08.2008  
240 21.10.005 w sprawie wyrażenia zgody na udzielnie bonifikat od ceny lokali mieszkalnych w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy ul.Klarysewskiej 57A i od pierwszej opłaty z tyułu użytkowania wieczystego tej nieruchomości      
241 21.10.2005 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa oraz na udzielnie bonifikat ceny lokali mieszkalnych w budynkach położonych przy ul. Piastowskiej 6, ul. Mieszka I 11 oraz ul. Mieszka I 13 w Radomiu i od pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego zarz Nr 37 z 05.02.2007    
242 21.10.2005 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od ceny lokali mieszkalnych w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy ul. kKarysewskiej 57B i od pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego tej nieruchomości      
243 21.10.2005 w sprawie powołania Zespołu Opiniującego oferty dotyczące realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej      
244 26.10.2005 zmieniające zarządzenie w sprawie pwołania Mazowieckiej Rady do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym      
245 26.10.2005 w sprawie uchylenia zarządu komisarycznego oraz likwidacji przdsiębiorstwa państwowego pod nazwą: Główne Biuro studiów i Projektów Energetycznych "ENERGOPROJEKT"     Dz. Urz. z 2005 r. Nr 247, poz. 8094
246 27.10.2005 zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie      
247 27.10.2005 zmieniające zarządzenie (Nr 4 z 20.01.1999 r.) w sprawie połączenia: 1) Wojewódzkiego Ośrodka Organizacji, Ekonomiki i Informatyki w Ochronie Zdrowia w Warszawie, 2) Ciechanowskiego  Ośrodka Organizacji i Ekonomiki Ochrony Zdrowia w Ciechanowie, 3) Wojewódzkiego Zakładu Organizacji i Ekonomiki Opieki Zdrowotnej w Ostrołęce, 4) Wojewódzkiego Ośrodka Kształcenia , Informatyki i Statystyki Medycznej w Płocku, 5)Wojewódzkiego Ośrodka Ekonomiki i Organiacjici Ochrony zdrowia w Radomiu, 6) Wojewódzkiego Zespołu Metodycznego Opieki Zdrowotnej w Siedlcach w Mazowieckie Centrum Zdrowia Publicznego     Dz. Urz. z 2005 r. Nr 247, poz. 8095
248 31.10.2005 w sprawie prywatyzacji bezpośredniej przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą : Biuro Projektowo - Technologiczne "PEWA" z siedzibą w Warszawie     Dz. Urz. z 2005 r. Nr 247, poz. 8096
249 31.10.2005 zmieniające zarządzenie w sprawie podziału przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą  Warszawska Centrala Materiałów Budowlanych z siedzibą w Warszawie i utworzenia przedsiebiorstw państwowych pod nazwami: Warszawska Centrala Materiałów Budowlanych - Logistyka z siedzibą w Warszawie oraz Warszawska Centrala Materiałów Budowlanych  - Plus z siedzibą w Warszawie     Dz. Urz. z 2005 r. Nr 247, poz. 8097
250 02.11.2005 o wszczęciu postępowania naprawczego i ustanowieniu zarządu komisarycznego nad przedsiębiorstwem państwowym pod nazwą: Zakłady Sprzętu Oświetleniowego "ELGO" w Gostyninie Nr 257 z 03.11.2005   Dz. Urz. z 2005 r. Nr 247, poz. 8098
251 02.11.2005 w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Starym Lubotyniu     Dz. Urz. z 2005 r. Nr 244, poz. 7966
252 02.11.2005 zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Statutu Mazowieckiemu Ośrodkowi Doradztwa Rolniczego w Warszawie      
253 02.11.2005 zmieniające zarządzenie w sprawie prywatyzacji bezpośredniej przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: Przedsiębiorstwo Przetwórstwa Blach "Bistyp" Legionowo Łajski z siedzibą w Legionowie     Dz. Urz. z 2005 r. Nr 247, poz. 8099
254 02.11.2005 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości Skarbu Państwa na udział w nieruchomości stanowiący własność osoby fizycznej  oraz na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Garwolinie przy ul. Andersa i nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa udziału w nieruchomości położonej w Miętnem, gmina Garwolin      
255 02.11.2005 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokalu mieszkalnego nr 17 położonego przy ul. Sobieskiego 9 w Siedlcach oraz na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu      
256 02.11.2005 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Powiatu Warszawskiego Zachodniego oraz na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Ożarowie Mazowieckim przy ul. Poznańskiej      
257 03.11.2005 zmieniające zarządzenie o wszczęciu postępowania naprawczego i ustanowieniu zarządu komisarycznego nad przedsiębiorstwem państwowym pod nazwą: Zakłady Sprzętu Oświetleniowego "ELGO" w Gostyninie     Dz. Urz. z 2005 r. Nr 266, poz. 8699
258 08.11.2005 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla sprawdzennia kwalifikacji kandydatów na instruktorów prowadzących szkolenie osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym albo tramwajem   zarz Nr 272 z 02.11.2006 r.  
259 08.11.2005 w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Leoncin     Dz. Urz. z 2005 r. Nr 249, poz. 8147
260 08.11.2005 w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Klembów     Dz. Urz. z 2005 r. Nr 249, poz. 8148
261 10.11.2005 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości położonej w Lipsku, przy ul. Iłżeckiej 1      
262 14.11.2005 zmieniające zarządzenie o wszczęciu postępowania naprawczego oraz ustanowieniu zarządu komisarycznego nad przdsiębiorstwem państwowym pod nazwą: Warszawska Fabryka Dźwigów  "Translift"     Dz. Urz. z 2005 r. Nr 266, poz. 8700
263 15.11.2005 w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości położonej w miejscowości Zegrze Południowe - Rybaki, gmina Nieporęt      
264 24.11.2005 w sprawie zniesienia Oddziału w Węgrowie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie      
265 25.11.2005 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Gminy Miasta Ostrów Mazowiecka oraz na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Ostrowi Mazowieckiej przy ul. Żwirowej      
266 25.11.2005 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od ceny lokalu mieszkalnego w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Brwinowie przy ul. Pszczelińskiej 99 i od pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego tej nieruchomości      
267 25.11.2005 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od ceny lokalu mieszkalnego w budynku znajdującym  na nieruchomości gruntowej położonej w Brwinowie przy ul. Pszczelińskiej i od pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego tej nieruchomości      
268 25.11.2005 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od ceny lokalu mieszkalnego w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Brwinowie przy ul. Pszczelińskiej 99 i od pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego tej nieruchomości      
269 25.11.2005 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od ceny lokalu mieszkalnego w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Brwinowie przy ul. Pszczelińskiej 99 i od pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego tej nieruchomości      
270 01.12.2005  w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Mała Wieś     Dz. Urz. z 2005 r. Nr 264, poz. 8631
271 01.12.2005 w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Skórzec     Dz. Urz. z 2005 r. Nr 264, poz. 8632
272 01.12.2005 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości Skarbu Państwa na nieruchomości stanowiące własność Gminy Leginowa oraz na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Legionowie przy ul. Piotra Skargi      
273 02.12.2005 w sprawie powołania komisji  kwalifikacyjnych dla ubiegających się  o awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego pracowników pedagogicznych zatrudnionych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz ośrodkach adopcyjno-opiekuńczych      
274 02.12.2005 w sprawie likwidacji oddziałów pierwszej pomocy medycznej      
275 02.12.2005 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokali użytkowych w budynkach położonych przy ul. Mieszka I 11 i ul. Mieszka I 13 w Radomiu zarz Nr 38 z 05.02.2007    
276 02.12.2005 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa  nieruchomśsci gruntowej oznaczonej jako działka nr 50333/10 o pow. 33 m kw. położonej w Ostrołęce prz y ul. 11-ego Listpopada      
277 02.12.2005 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w miejscowości Ławy, gmina Rzekuń      
278 02.12.2005 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w miejscowości Ławy, gmina Rzekuń      
278a 08.12.2005  w sprawie prywatyzacji bezpośredniej przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą Przedsiębiorstwo Handlu Chemikaliami "Chemia" z siedzibą w Warszawie     Dz. Urz. z 2008 r. Nr 65, poz. 2362
279 12.12.2005 zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Mazowieckiego Urzędu Wojeweódzkiego w Warszawie      
280 16.12.2005 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Gminy Radzymin oraz na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położnej w Radzyminie      
281 21.12.2005 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w miejscowości Oryszew Osada, gmina Wiskitki      
282 21.12.2005 w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Lelis     Dz. Urz. z 2005 r. Nr 282, poz. 10677
283 21.12.2005 w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Sokołów Podlaski     Dz. Urz. z 2005 r. Nr 282, poz. 10678
284 21.12.2005 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w obrębie Poczernin, gmina Płońsk      
285 21.12.2005 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa udziału we współwłasności nieruchomości położonej w Ostrowi Mazowieckiej przy ul. Saperskiej      
286 22.12.2005 w srawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Pańsrtwa nieruchomości położonych w Warszawie przy ul. Wał Miedzeszyński      
287 29.12.2005 zmieniające zarządzenie( Nr 136 z 16.09.1999 r. )w sprawie wszczęcia postępowania naprawczego i ustanowienia zarządu komisarycznego nad Przedsiębiorstwem Państwowej Komunikacji Samochodowej w Gostyninie     Dz. Urz. z 2005 r. Nr 289, poz. 10923
288 29.12.2005 zmieniające zarządzenie ( Nr 57/96 z 23.08.1996 r.) w sprawie wszczęcia postępowania naprawczego i ustanowiennia zarządu komisarycznego nad Przedsiębiorstwem Budownictwa Przemysłowego "Petrobudowa" w Płocku     Dz. Urz. z 2005 r. Nr 289, poz. 10924
289 30.12.2005 zmieniające zarządzenie w sprawie prywatyzacji bezpośredniej przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: Zakłady Silikatowe "Żytkowice" w Żytkowicach     Dz. Urz. z 2006 r. Nr 3, poz. 102
Podziel / Share
09.05.2013, Ilość wejść: 4968, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0)

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy
do góry