Pomoc dla niepełnosprawnych
Uwaga! To jest archiwalna wersja serwisu.

Zapraszamy do nowego serwisu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na portalu rządowym.

Zarządzenia

Zarządzenia Wojewody Mazowieckiego 2014 rok

 Poniżej znajduje się lista zarządzeń wydanych przez Wojewodę Mazowieckiego w 2014 roku.

                                                                                                                                                                           

Nr. Data Tytuł Pobierz

Zmiany/ Uchylenie

Pobierz Uwagi
1 9.01.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego nr 1 znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w obrębie Studzieniec, gmina Sierpc      
2 9.01.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w miejscowości Kiełpiniec gmina Sterdyń      
3 9.01.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w miejscowości Andrzejów gmina Przyłęk      
4 9.01.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Żyrardowie przy ulicy Okrzei 53      
5 9.01.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie o wydanie decyzji o przekazaniu trwałego zarządu przysługującego do nieruchomości położonej w Szydłowcu przy ulicy Strażackiej      
6 9.01.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości części nieruchomości położonej w miejscowości Podzakrzówek gmina Tczów      
7 9.01.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości położonej w miejscowości Linów gmina Zwoleń      
8 10.01.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w Płocku przy ulkicy ks. Prałata Stefana Niedzielaka      
9 10.01.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w obrębie Moszna-Parcela, gmnia Brwinów      
10 10.01.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w gminie Raszyn, Falenty Duże      
11 10.01.2014r. wybory uzupełniające do Rady Gminy Winnica     Dz. Urz. z 2014 r. poz 269
12 13.01.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości położonej w Mławie przy ulicy Sienkiewicza 2 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu      
13 13.01.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku przez Komendę Stołeczną Policji w Warszawie o wydanie decyzji o wygaśnięcia trwałego zarządu przysługującego do części zabudowanej nieruchomości położonej w Piasecznie przy ulicy Puławskiej 44      
14 14.01.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny nieruchomości położonej w miejscowości Przesmyki przy ulicy Tadeusza Kościuszki 4 uchylone zarz. nr 139 z 28.03.2014r.  
15 15.01.2014r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Zakrzewie     Dz.Urz. z 2014r. poz. 390
16 16.01.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Płocku przy ulicy Zglenickiego 44c      
17 16.01.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku na nieruchomoci położonej w Warszawie przy ulicy Łubkowskiej 7/9      
18 16.01.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa udziału we współwłasności nieruchomości położonej w miejscowości Lipiny gmina Przyłęk      
19 21.01.2014r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Wojewódzkiego Zespołu Koordynacyjnego do spraw Realizacji rządowego Programu "Razem Bezpieczniej"      
20 23.01.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Warszawie przy ulicy Korowej 161 i 163 zm.zarz. nr 306 z 24.06.2014r.  
21 23.01.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na remont obiektu budowlanego posadowionego na nieruchomości położonej w Raciążu przy ulicy Błonie 1 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu      
22 23.01.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Wał Miedzeszyński uchylone zarz Nr 334 z 03.07.2014r.  
23 23.01.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na remont obiektu budowlanego posadowionego na nieruchomości położonej w Żurominie przy ulicy Warszawskiej 8 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu      
24 23.01.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na remont obiektu budowlanego posadowionego na nieruchomości położonej w Żyrardowie przy ulicy Chopina 4 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu      
25 23.01.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na remont obiektu budowlanego posadowionego na nieruchomości położonej w Pułtusku przy ulicy Rynek 23 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu      
26 23.01.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na remont obiektu budowlanego posadowionego na nieruchomości położonej w Ciechanowie przy ulicy 11-go Pułku Ułanów Legionowych 25 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu      
27 23.01.2014r. w sprawie przeprowadzenia przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 148 położonego w Warszawie przy ulicy Ogińskiego 5      
28 28.01.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na remont obiektu budowlanego posadowionego na nieruchomości położonej w Przasnyszu przy ulicy Świerkowej 5 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu      
29 28.01.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku przez Komendę Stołeczną Policji w Warszawie o wydanie decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu przysługującego do nieruchomości położonej w obrębie Tomice, gmina Góra Kalwiaria      
30 28.01.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w miejscowości Łagów gmina Przyłęk      
31 29.01.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w miejscowości Śwetlikowa Wola gmina Policzna      
32 29.01.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w miejscowości Ławeczko Stare gmina Przyłęk zm.zarz. nr 636 z 31.12.2014r.  
33 29.01.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na remont obiektu budowlanego posadowionego na nieruchomości położonej w Makowie Mazowieckim przy ulicy Łąkowej 3 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu      
34 29.01.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Marymonckiej 65 uchylone zarz. nr 122 z 8.05.2017r.  
35 29.01.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokalu mieszkalnego w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy ulicy Włościańskiej 4A      
36 29.01.2014r. w sprawie powołania Mazowieckiej Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej, powiatowych komisji lekarskich oraz ustalenia wojewódzkiego planu kwalifikacji wojskowej w 2014 r, na terenie województwa mazowieckiego i dodatkowego wynagrodzenia za udział w pracach komisji lekarskich zm.zarz. nr 122 z 20.03.2014r.  
37 31.01.2014r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Kontrolnego do przeprowadzenia kontroli przestrzegania warunków utrwalania przebiegu imprezy masowej      
38 31.01.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem miejsca postojowego zanjdującego się w budynku na nnieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Lewickiej 13/15      
39 31.01.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokalu mieszkalnego w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy ulicy Platynowej 10 uchylone zarz Nr 29 z 22.01.2015r.  
40 31.01.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokalu mieszkalnego w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy ulicy Belgijskiej 9      
41 31.01.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Konstancinie-Jeziorrnie przy ulicy Wareckiej 17 oraz ulicy Żółkiewskiego 34      
42 7.02.2014r. w sprawie określenia "Zadań Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na obszarze województwa mazowieckiego" uchyone. zarz. nr 43 z 5.02.2015r.  
43 7.02.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości gruntowej położonej we wsi Jeżewice, gmina Tarczyn      
44 7.02.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Perkuna uchylone zarz. nr 97 z 27.02.2015r.  
45 12.02.2014r. w sprawie powtórzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Huszlewie     Dz.Urz. z 2014r. poz. 1402
46 14.02.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Radomiu przy ulicy Inżynierskiej 9      
47 14.02.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Płocku przy ulicy Targowej      
48 14.02.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Radomiu przy ulicy Sosnowej 1      
49 14.02.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na remont obiektu budowalnego posadowionego na nieruchomości położonej w miejscowości Pionki przy ulicy Przemysłowej pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie zm.zarz. nr 110 z 14.03.2014r.  
50 14.02.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Goszczyńskiego 1      
51 14.02.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonych w obrębie Kępa Piotrawińska gmina Solec nad Wisłą      
52 14.02.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonych w obrębie Kolonia Nadwiślańska gmina Solec nad Wisłą      
53 14.02.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Białobrzegach przy ulicy Żeromskiego 53      
54 14.02.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Radzymińskiej 105      
55 14.02.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny nieruchomości położonej w Białobrzegach      
56 14.02.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny na rzecz Powiatu Pruszkowskiego nieruchomości położonej w gminie Brwinów, obręb Parzniew      
57 14.02.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Augustówka      
58 14.02.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Mińsku Mazowieckim przy ulicy Warszawskiej 104 oraz na podwyższenie bonifikaty od ceny sprzedaży wpisanej do rejestru zabytków części nieruchomości      
59 14.02.2014r. zmieniające zarządzenie w sprawie systemów wykonywania czynności kancelaryjnych w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie      
60 14.02.2014r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia w województwie mazowieckim Komendy Wojewódzkiej i Posterunków Terenowych Państwowej Straży Rybackiej w Warszawie, ustalenia Regulaminu Państwowej Straży Rybackiej w Warszawie oraz Regulaminu premiowania strażników Państwowej Straży Rybackiej w Warszawie      
61 17.02.2014r. w sprawie upoważnienia kierowników jednostek budżetowych podległych Wojewodzie Mazowieckiemu do dokonywania w 2014 r. przeniesień wydatkw budżetowych w obrębie jednego rozdziału      
62 20.02.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na remont obiektu budowalnego posadowionego na nieruchomości położonej w Garwolinie przy ulicy Targowej pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie      
63 20.02.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na remont obiektu budowalnego posadowionego na nieruchomości położonej w miejscowości Pionki przy ulicy Zakładowej pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie      
64 20.02.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na remont obiektu budowalnego posadowionego na nieruchomości położonej w Radomiu pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie      
65 20.02.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w obrębie Wólka Piaseczna, gmina Długosiodło      
66 20.02.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ulicy Uzdrowiskowej zm.zarz. nr 564 z 25.11.2014r.  
67 20.02.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny na rzecz Gminy Ożarów Mazowiecki nieruchomości położonej w obrębie SHRO Bronisze, gmina Ożarów Mazowiecki      
68 20.02.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Miasta Stołecznego Warszawy położonej w Warszawie przy ulicy Pańskiej 112      
69 20.02.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na remont obiektu budowalnego posadowionego na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Majdańskiej 38/40 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie      
70 20.02.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w gminie Puszcza Mariańska, obręb Wycześniak

zm. zarz Nr 602 z 10.12.2014r.

uchylone zarz. nr 474 z 9.08.2017r.

 
71 20.02.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny nieruchomości położonych w miejscowościach dziekanów Leśny przy ulicy Konopnickiej 1 oraz laski gmina Izabelin      
72 20.02.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokalu mieszkalnego w budynku znajdującego się na nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy ulicy Bernardyńskiej 10      
73 20.02.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej obrębie Gaj, gmina Zabrodzie      
74 20.02.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w obrębie Przetycz Włościańska, gmina Długosiodło      
75 20.02.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny nieruchomości położonej w miejscowości Magnuszew, gmina Magnuszew      
76 20.02.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Sochaczewie przy ulicy Ziemowita      
77 27.02.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w Warszawie w Dzielnicy Bemowo      
78 27.02.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w obrębie Grodziska, gmina Nowy Duninów      
79 27.02.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Złotej 70      
80 27.02.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Mrówczej      
81 27.02.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokali mieszkalnych w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Płocku przy ulicy Kazimierza Wielkiego 6B      
82 27.02.2014r. w sprawie wyrażeni zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny nieruchomości położonej w Ożarowie Mazowieckim przy ulicy Kolejowej 3      
83 27.02.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Józefowie przy ulicy Owalnej      
84 27.02.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Sulejówku przy ulicy I. Paderewskiego 103 i 103 A      
85 27.02.2014r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie      
86 27.02.2014r. w sprawie powołania Zespołu Kontrolnego do przeprowadzenia w 2014 r. kontroli przedsiębiorców, w zakresie przestrzegania obowiązków wynikających z pozwolenia na nabywanie, przechowywanie lub używanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego      
87 3.03.2014r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Jastrzębia     Dz. Urz. z 2014 r. poz. 1907
88 5.03.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonfikaty od opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu przysługującego Zakładowi Karnemu w Przytułach Starych do nieruchomości położonych w Przytułach Starych, gmina Rzekuń      
89 5.03.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny na rzecz Gminy Naruszewo części nieruchomości położonej w obrębie i gminie Naruszewo      
90 6.03.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w formie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Warszawie przy ulicy Żegańskiej 1      
91 6.03.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu przysługującego Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie do nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Sienkiewicza 3      
92 6.03.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Grójcu przy ulicy Polskiej Organizacji Wojskowej 13      
93 7.03.2014r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych w wyborach w 2014 r. na obszarze województwa mazowieckiego do Sejmiku Województwa Mazowieckiego, rad powiatów, rad gmin oraz rad dzielnic m.st. Warszawy     Dz. Urz. z 2014 r. poz. 2288
94 7.03.2014r. zmieniające zarządzenie w sprawie likwidacji przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: Stołeczne Przedsiębiorstwo Handlu Opałem i Materiałami Budowlanymi w Warszawie     Dz. Urz. z 2014 r. poz. 2289
95 7.03.2014r. w sprawie powołania Zespołu Monitorującego zagrożenia w zakresie wystąpienia afrykańskiego pomoru świń na terenie województwa mazowieckiego uchylone zarz. 7 z 09.01.2018r.    
96 7.03.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonych w Siedlcach      
97 7.03.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w Radomiu      
98 11.03.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości gruntowej położonej w Szczytnie, gmina Kampinos      
99 11.03.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w miejscowości Izbica gmina Serock      
100 11.03.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Brazylijskiej 10B      
101 11.03.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku przez Komendę Stołeczną Policji w Warszawie o wydanie decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu przysługującego do nieruchomości położonej w miejscowości Osieck      
102 11.03.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Ostrołęce przy ulicy Bogusławskiego na część nieruchomości stanowiącej własność Miasta Ostrołęka położonej w Ostrołęce przy ulicy Goworowskiej      
103 12.03.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w Piasecznie przy ulicy Żeromskiego      
104 13.03.2014r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutów Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie raz powiatowym stacjom sanitarno-epidemiologicznym położonym na terenie województwa mazowieckiego      
105 14.03.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem garaży znajdujących się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Powsińskiej 73      
106 14.03.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Tarnogórskiej      
107 14.03.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem mieszkalnych położonych w Warszawie przy ulicy Białobrzeskiej 17 oraz ulicy Tamka 4 zm.zarz. nr 250 z 21.05.2014r.  
108 14.03.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w gminie Konstancin-Jeziorna, obręb Kępa Oborska      
109 14.03.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w miejscowości Pająków, gmina Przyłęk      
110 14.03.2014r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na remont obiektu budowlanego posadowionego na nieruchomości położonej w miejscowości Pionki przy ulicy Przemysłowej pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie      
111 14.03.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Górze Kalwarii, obręb 9-02      
112 14.03.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości położonej w Płocku przy ulicy Armii Krajowej 62 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu      
113 14.03.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Kokosowej      
114 18.03.2014r. w sprawie powtórzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Szczawinie Kościelnym     Dz. Urz. z 2014 r. poz. 2743
115 17.03.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Materii 1 uchylone zarz. nr 41 z 5.02.2015r.  
116 17.03.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa udziału we współużytkowaniu wieczystym nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy ulicy Aptecznej 5 i 5A oraz udziału we współwłasności budynków      
117 19.03.2014r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących zasób nieruchomości Skarbu Państwa na terenie województwa mazowieckiego     Dz. Urz. z 2014 r. poz. 2941
118 19.03.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Karolkowej 46 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Stołecznej Policji      
119 19.03.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Miasta Stołecznego Warszawy położonej w Warszawie przy ulicy Wileńskiej 11 uchylone zarz. nr 96 z 27.02.2015r.  
120 19.03.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w obrębie Łodziska, gmina Lelis      
121 19.03.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w miejscowości Ryczywół gmina Kozienice      
122 20.03.2014r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Mazowieckiej Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej, powiatowych komisji lekarskich oraz ustalenia wojewódzkiego planu kwalifikacji wojskowej w 2014 r. na terenie województwa mazowieckiego i dodatkowego wynagrodzenia za udział w pracach komisji lekarskich      
123 26.03.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Smoleńskiej      
124 26.03.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny na rzecz Gminy Czosnów części nieruchomości położonej w gminie Czosnów, obręb Kazuń Nowy      
125 26.03.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny na rzecz Gminy Rząśnik nieruchomości położonej w gminie i obrębie Rząśnik      
126 26.03.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w Mławie przy ulicy Instalatorów      
127 26.03.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny na rzecz Gminy Piaseczno części nieruchomości położonej w Józefosławiu przy ulicy Tenisowej      
128 26.03.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Jagiellońskiej      
129 26.03.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny na rzecz Centralnego Szpitala Klinicznego Ministerstwa Spaw Wewnętrznych w Warszawie części nieruchomości położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ulicy Uzdrowiskowej 12/16      
130 27.03.2014r. w sprawie wyrażenia zgody bycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny nieruchomości położonych w miejscowościach Mierzwice Kolonia i Franopol gmina Sarnaki      
131 27.03.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w miejscowości Lucimia gmina Przyłęk      
132 27.03.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu przysługującego Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej do nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Polnej 1      
133 27.03.2014r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert dotyczących realizacji zadania publicznego z zakresu ratownictwa i ochrony ludności na terenie województwa mazowieckiego w 2014 r.      
134 27.03.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na przebudowę obiektu budowlanego posadowionego na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Okrężnej 57 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Stołecznej Policji w Warszawie      
135 27.03.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na przebudowę obiektu budowlanego posadowionego na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Malczewskiego 3/5/7 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Stołecznej Policji w Warszawie      
136 27.03.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie budynku znajdującego się na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Włochowskiej 25/33 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Stołecznej Policji w Warszawie      
137 28.03.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny części nieruchomości położonej w miejscowości Słomczyn gmina Grójec      
138 28.03.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Legionowie przy ulicy Jagiellońskiej 6      
139 28.03.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny nieruchomości położonej w miejscowości Przesmyki przy ulicy Kościuszki 4      
140 28.03.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie części nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Pytlasińskiego 17 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Stołecznej Policji w Warszawie      
141 28.03.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Hożej 86      
142 28.03.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Chłodnej 3 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie uchylone zarz. nr 426 z 26.08.2014r.  
143 28.03.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Ustrzyckiej 2      
144 28.03.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości zabudowanej położonej w Otwocku przy ulicy Armii Krajowej 8      
145 28.03.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w miejscowości Zegrze Południowe Rybaki gmina Nieporęt      
146 28.03.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu przysługującego Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej do nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Chłodnej 3      
147 28.03.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Studzieńcu gmina Sierpc      
148 28.03.2014r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonych w obrębach Ławy i Goworki, gmina Rzekuń      
149 28.03.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zabudowę zespołem budynków nieruchomości położonej w Ostrołęce przy ulicy Goworowskiej pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu      
150 28.03.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Studzieńcu 34, gmina Sierpc      
151 28.03.2014r. w sprawie powołania Zespołu kwalifikacyjnego oferty składane do Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch - edycja 2014"      
152 1.04.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie części nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Sierakowskiego 7 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Stołecznej Policji      
153 1.04.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziału w części wspólnej nieruchomości stanowiącej współwłasność Skarbu Państwa i osób fizycznych położonej w Laskowcu przy ulicy Mazurskiej 30      
154 2.04.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zabudowę zespołem budynków nieruchomości położonej w Płocku przy ulicy Kilińskiego 12 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu      
155 2.04.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na remont obiektu budowlanego posadowionego na nieruchomości położonej w Nowym Dworze Mazowieckim przy ulicy Gospodarczej 1 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie      
156 2.04.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Burakowskiej      
157 2.04.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na remont obiektu budowlanego posadowionego na nieruchomości położonej w Ciechanowie przy ulicy Płockiej 32 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie      
158 2.04.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zabudowę zespołem budynków nieruchomości położonej w Sochaczewie przy ulicy 1-go Maja pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu      
159 2.04.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na remont obiektu budowlanego posadowionego na nieruchomości położonej w Wyszkowie przy ulicy Strażackiej 6 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie      
160 2.04.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na remont obiektu budowlanego posadowionego na nieruchomości położonej w Piasecznie przy ulicy Staszica 19 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie      
161 2.04.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na remont obiektu budowlanego posadowionego na nieruchomości położonej w Ostrołęce przy ulicy Celnej 11 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie      
162 2.04.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na remont obiektu budowlanego posadowionego na nieruchomości położonej w Gostyninie przy ulicy Przemysłowej 1 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie      
163 2.04.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany części nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w miejscowości Łagów gmina Przyłęk na część nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej położonej w miejscowości Łagów gmina Przyłęk      
164 2.04.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości położonej w miejscowości Chotcza Dolna gmina Chotcza      
165 2.04.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Warszawie przy ulicy Pełczyńskiego      
166 7.04.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu przysługującego Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej do nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Marymonckiej 89/91      
167 7.04.2014r. w sprawie powołania Mazowieckiej Rady Terenowej do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym      
168 8.04.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości położonej w Radomiu pozostającej w trwałym zarządzie pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie      
169 8.04.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w obrębie Krypy gmina Liw      
170 11.04.2014r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyznaczenia zastępców Rzecznika Dyscyplinarnego dla Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Mazowieckim      
171 15.04.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części nieruchomości położonych w Ostrołęce przy ulicy Targowej 4 pozostającej w trwałym zarządzie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie      
172 11.04.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonych w obrębie Wola Pawłowska gmina Solec nad Wisłą      
173 11.04.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w obrębie Królewo, gmina Joniec      
174 11.04.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na rozbudowę budynku znajdującego się na nieruchomości położonej w Gostyninie przy ulicy 3-go Maja 17 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu      
175 11.04.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa samodzielnego boksu garażowego w budynku garażowym znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Mrozach przy ulicy Leśnej 6      
176 15.04.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa udziału we współużytkowaniu wieczystym nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Smolnej 40 oraz udziału we współwłasności budynku oraz obniżenie bonifikaty od ceny sprzedaży wpisanej do rejestru zabytków części nieruchomości uchylone zarz. nr 269 z 5.06.2014r.  
177 15.04.2014r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu projektowego do spraw podziału dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania z zakresu administracji rządowej      
178 16.04.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Emilii Plater 21 uchylone zarz. nr 136 z 17.03.2015r.  
179 16.04.2014r.. w sprawie wyrażenia zgody na remont obiektu budowlanego posadowionego na nieruchomości położonej w Radomiu przy ulicy 11 Listopada 37/59 oraz Żwirki i Wigury pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu      
180 16.04.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na remont obiektu budowlanego posadowionego na nieruchomości położonej w Radomiu przy ulicy 11 Jerzego Radomskiego 2 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu      
181 16.04.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na remont obiektu budowlanego posadowionego na nieruchomości położonej w miejscowości Lipsko przy ulicy Spacerowej 31A pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu      
182 16.04.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na remont obiektu budowlanego posadowionego na nieruchomości położonej w Radomiu przy ulicy 11 Listopada 37/59 oraz Żwirki i Wigury pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu      
183 16.04.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na remont obiektu budowlanego posadowionego na nieruchomości położonej w miejscowości Gniewoszów pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu      
184 16.04.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na remont obiektu budowlanego posadowionego na nieruchomości położonej w Łaskarzewie przy ulicy Szkolnej pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu      
185 16.04.2014r. w sprawie wyrażenia zgody oddanie w najem lokalu mieszkalnego nr 9 znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Płocku przy ulicy Kazimierza Wielkiego 6B      
186 16.04.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na remont obiektu budowlanego posadowionego na nieruchomości położonej w Grójcu przy ulicy Brzozowej pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu      
187 16.04.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Miasta Stołecznego Warszawy położonej w Warszawie przy ulicy Marszałkowskiej      
188 16.04.2014r.. w sprawie wyrażenia zgody na remont obiektu budowlanego posadowionego na nieruchomości położonej w Jedlińsk pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu      
189 16.04.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na remont obiektu budowlanego posadowionego na nieruchomości położonej w Kozienicach przy ulicy Radomskiej 1 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu      
190 16.04.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na remont obiektu budowlanego posadowionego na nieruchomości położonej w Warce pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu      
191 16.04.2014r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do oceny wniosków złożonych przez spółdzielnie mieszkaniowe o refundacje kosztów      
192 16.04.2014r. zmieniające zarządzenie w sprawie systemów wykonywania czynności kancelaryjnych w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie      
193 23.04.2014r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w formie darowizny na rzecz Gminy Brwinów prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa położonej w gminie Brwinów, obręb Moszna Wieś      
194 23.04.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny nieruchomości położonej w miejscowości Klepaczew gmina Sarnaki      
195 23.04.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny lokali w budynkach na nieruchomości położonej w miejscowości Parysów gmina Parysów zm.zarz. nr 454 z 11.09.2014r.  
196 23.04.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokalu użytkowego w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Lipiny gmina Przyłęk      
197 23.04.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na remont obiektu budowlanego posadowionego na nieruchomości gruntowej w Płocku przy ulicy Gwardii Ludowej 8 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie      
198 23.04.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Piasecznie przy ulicy Puławskiej 44E pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Stołecznej Policji w Warszawie      
199 23.04.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny na rzecz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki nieruchomości położonej w Nowym Dworze Mazowieckim w obrębie 26 7-01      
200 23.04.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokalu mieszkalnego nr 10 w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Płocku przy ulicy Kazimierza Wielkiego 6B      
201 25.04.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem nieruchomości położonej w miejscowości Kręsk, gmina Stawiguda pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie      
202 25.04.2014r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert dotyczących realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej      
203 28.04.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokalu użytkowego znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w obrębie Garbatka Podlas gmina Garbatka-Letnisko      
204 28.04.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu przysługującego Aresztowi Śledczemu w Grójcu do nieruchomości położonej w miejscowości Stawiszyn gmina Białobrzegi      
205 28.04.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Radomiu przy ulicy 1905 Roku      
206 28.04.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokalu mieszkalnego w budynku znajdującym się na nieruchomości położonej w Białobrzegach przy ulicy Żeromskiego 53      
207 28.04.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Trakt Brzeski 104/114      
208 28.04.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny na rzecz Gminy Baranowo nieruchomości położonej w gminie i obrębie Baranowo      
209 28.04.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem garaży znajdujących się na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Józefa Grzegorza Chłopickiego      
210 28.04.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem garażu znajdującego się budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Powsińskiej 73      
211 28.04.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem garażu znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Powsińskiej 73      
212 28.04.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Radomiu przy Alei Wojska Polskiego      
213 28.04.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem garażu znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Powsińskiej 73      
214 6.05.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokali mieszkalnych nr 1, nr 2 i nr 3 w budynku znajdującym się na nieruchomościach gruntowych położonych w obrębie i gminie Łyse      
215 6.05.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem garaży znajdujących się na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Makowskiej      
216 6.05.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonych w obrębie Kępa Piotrawińska gmina Solec nad Wisłą      
217 6.05.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Burakowskiej      
218 6.05.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Kazimierzowskiej 11

zm. zarz. Nr 17 z 21.01.2015r. zm.zarz. nr 305 z 24.06.2015r.

zm.zarz. nr 1069 z 20.10.2015r.

 
219 6.05.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Płocku przy ulicy Bielskiej      
220 6.05.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości położonej w Piasecznie przy ulicy Puławskiej 44E pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Stołecznej Policji w Warszawie      
221 6.05.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w Warszawie w Dzielnicy Śródmieście      
222 6.05.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokalu mieszkalnego nr 4 w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowych położonych w obrębie i gminie Łyse      
223 7.05.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty z tytułu trwałego zarządu przysługującego Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Płońsku do nieruchomości położonej w Płońsku przy ulicy Sienkiewicza      
224 8.05.2014r. w sprawie oddania w dzierżawę części nieruchomości położonej w Płocku przy ulicy Bielskiej      
225 8.05.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Miasta Stołecznego Warszawy położonej w Warszawie przy ulicy Smolnej 18      
226 8.05.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w obrębie Rogów gmina Repki      
227 8.05.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w Sokołowie Podlaskim      
228 8.05.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości położonej w Karczewie przy ulicy Kościelnej 57 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Stołecznej Policji w Warszawie      
229 8.05.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w obrębie Podrogów gmina Sokołów Podlaski      
230 8.05.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości położonej w Wieliszewie przy Alei Solidarności 25 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Stołecznej Policji w Warszawie      
231 8.05.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziału w części wspólnej nieruchomości stanowiącej współwłasność Skarbu Państwa i osób fizycznych położonej w Laskowcu przy ulicy Mazurskiej 26      
232 8.05.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Złotej 70      
233 8.05.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w Zwoleniu      
234 8.05.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Brackiej zm.zarz. nr 928 z 3.09.2015r.  
235 8.05.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem garażu nr 10 znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Powsińskiej 73      
236 8.05.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonych w Warszawie na terenie Dzielnicy Praga Południe      
237 8.05.2014r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Otwocku przy ulicy Wczasowej 26      
238 15.05.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Płocku przy ulicy Bielskiej      
239 15.05.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem garażu nr 18 znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Powsińskiej 73      
240 15.05.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem garażu nr 19 znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Powsińskiej 73      
241 15.05.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem garażu nr 8 znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Powsińskiej 73      
242 15.05.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie dzierżawę części nieruchomości położonej w Górze Kalwarii w obrębach Aleksandrów i Linin II      
243 15.05.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w gminie i obrębie Andrzejewo      
244 15.05.2014r. zmieniające zarządzenie w sprawie trybu powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzania egzaminów sprawdzających kwalifikacje kandydatów na instruktorów i instruktorów nauki jazdy oraz kandydatów na wykładowców i wykładowców prowadzących szkolenie osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania motorowerem, pojazdem silnikowym lub tramwajem oraz nadania jej regulaminu      
245 15.05.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę pomiędzy Skarbem Państwa a osobą fizyczną udziałów we współwłasności nieruchomości położonej w gminie Strzegowo, obręb 44 Topolewszczyzna      
246 20.05.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego nr 2 znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Płocku przy ulicy Kazimierza Wielkiego 6B      
247 21.05.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w formie darowizny na rzecz Gminy Brwinów prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa położonej w gminie Brwinów, obręb Moszna Parcela      
248 21.05.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Garwolinie przy ulicy Stachowskiego      
249 21.05.2014r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Pruszkowie przy ulicy Brwinowskiej 3      
250 21.05.2014r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokali mieszkalnych położonych w Warszawie przy ulicy Białowieskiej 17 oraz ulicy Tamka 4      
251 21.05.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Marymonckiej 89/91 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie      
252 21.05.2014r. w spawie wyrażenia zgody z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w Mińsku Mazowieckim przy ulicy Józefa Piłsudskiego      
253 23.05.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od odwołania darowizny nieruchomości położonej w Legionowie przy ulicy Ks. Piotra Skargi      
254 28.05.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonych w obrębie Ołtarzew i Pogroszew gmina Ożarów Mazowiecki      
255 28.05.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na remont obiektu budowlanego posadowionego na nieruchomości położonej w Przasnyszu przy ulicy Świerkowej 5 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu      
256 28.05.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na remont obiektu budowlanego posadowionego na nieruchomości położonej w Makowie Mazowieckim przy ulicy Łąkowej 3 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu      
257 28.05.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny na rzecz Gminy Puszcza Mariańska części nieruchomości położonej w gminie Puszcza Mariańska, obręb Mrozy      
258 28.05.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na remont obiektu budowlanego posadowionego na nieruchomości położonej w Chorzelach przy ulicy Padlewskiego 12 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu      
259 28.05.2014r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania członków Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Mazowieckim      
260 29.05.2014r. w sprawie nadania Statutu Mazowieckiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Warszawie

zm.zarz. nr 9 z 15.01.2015r.

zm.zarz. nr 596 z 20.08.2015r.

zm.zarz. nr 1177 z 15.12.2015r.

zm.zarz. nr 82 z 7.03.2016r.

uchylone zarz. nr 557 z 22.09.2017r.

 

Dz. Urz. Woj. Maz. Poz. 6920

260a 30.05.2014r. zmieniające zarządzenie w sprawie uchylenia zarządu komisarycznego oraz likwidacji przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe "Holdbud" w Warszawie      
261 4.06.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w obrębie Wieniawa gmina Wieniawa      
262 4.06.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny na rzecz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki nieruchomości położonej w Nowym Dworze Mazowieckim      
263 4.06.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w obrębie Jankowice gmina Jedlińsk      
264 4.06.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Węgrowie      
266 5.06.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem garaży znajdujących się na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Wołoskiej 26A      
267 5.06.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na remont obiektu budowlanego posadowionego na nieruchomości położonej w Małkini Górnej przy ulicy Nurska 39 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu      
268 5.06.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w obrębie Dębniak gmina Kazanów      
269 5.06.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa udziału we współużytkowaniu wieczystym nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Smolnej 40 oraz udziału we współużytkowaniu budynku oraz na obniżenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków      
270 5.06.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości położonej w miejscowości Józefów      
271 5.06.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na remont obiektu budowalnego posadowionego na nieruchomości gruntowej położonej w Płocku przy ulicy Armii Krajowej 62 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu      
272 5.06.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 63      
273 5.06.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Radomiu      
274 5.06.2014r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Kazimierzowskiej      
275 10.06.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokalu mieszkalnego nr 7 w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Studzieniec, gmina Sierpc      
276 10.06.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokalu mieszkalnego nr 7 w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Studzieniec, gmina Sierpc      
277 10.06.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w miejscowości Zegrze Południowe Rybaki gmina Nieporęt      
278 10.06.2014r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w Otwocku przy ulicy Kupieckiej      
279 10.06.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w miejscowości Zegrze Południowe Rybaki gmina Nieporęt      
280 10.06.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w miejscowości Zegrze Południowe Rybaki gmina Nieporęt      
281 10.06.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w Sokołowie Podlaskim uchylone zarz. nr 197 z 29.04.2015r.  
282 10.06.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w miejscowości Pająków gmina Przyłęk      
283 10.06.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Tynieckiej      
284 10.06.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w miejscowości Zegrze Południowe Rybaki gmina Nieporęt      
285 10.06.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokalu mieszkalnego w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy ulicy Bernardyńskiej 10      
286 10.06.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokalu mieszkalnego w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy ulicy Czerniakowskiej 103/105      
287 10.06.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Studzieniec, gmina Sierpc      
288 10.06.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokalu mieszkalnego nr 5 w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Studzieniec, gmina Sierpc      
289 10.06.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokalu mieszkalnego nr 6 w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Studzieniec, gmina Sierpc      
290 10.06.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Studzieniec, gmina Sierpc      
291 10.06.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokalu mieszkalnego nr 5 w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Studzieniec, gmina Sierpc      
292 10.06.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokalu mieszkalnego nr 4 w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Studzieniec, gmina Sierpc      
293 10.06.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokalu mieszkalnego nr 6 w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Studzieniec, gmina Sierpc      
294 10.06.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku przez Komendę Wojewódzką Policji w Radomiu o wydanie decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu przysługującego do nieruchomości położonej w Płocku przy ulicy Kilińskiego      
295 10.06.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Warszawie w Dzielnicy Śródmieście      
296 10.06.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Fizylierów      
297 11.06.2014r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji  Egzaminacyjnej  przeprowadzającej  testy kwalifikacyjne  dla  osóbubiegających się o uzyskanie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej lub kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyśpieszonej w zakresie bloków programowych określonych odpowiednio do kategorii prawa jazdy: C1, C1+E C i C+E lub D1, D1+E D i D+E, oraz nadania jej regulaminu wewnętrznego      
298 16.06.2014r. w sprawie określenia wysokości opłaty za pobyt w jednostce Policji zm zarz Nr 372 z 25.07.2014r.  
299 18.06.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Wygoda 6      
300 18.06.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Targowej 65      
301 18.06.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny na rzecz Gminy Lipowiec Kościelny nieruchomości położonej w gminie Lipowiec Kościelny, obręb Turza Mała      
302 18.06.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Chmielnej      
303 18.06.2014r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Wojewódzkiej do spraw weryfikacji strat powstałych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej w infrastrukturze komunalnej      
304 24.06.2014r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonych w Grodzisku Mazowieckim przy ulicy Królewskiej      
305 24.06.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokalu mieszkalnego w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy ulicy Bernardyńskiej 10      
306 24.06.2014r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Korkowej 161 i 163      
307 24.06.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem garaży znajdujących się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Koźmiana 2      
308 24.06.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem garaży znajdujących się na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Tunelowej      
309 24.06.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem garaży znajdujących się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Platynowej 10      
310 24.06.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Tadeusza Kościuszki 21      
311 24.06.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Postępu      
312 24.06.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w miejscowości Łaguszów gmina Przyłęk      
313 24.06.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa udziału we współwłasności nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Bratniej 22      
314 26.06.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej włąsność Skarbu Państwa położonej w Płocku przy ulicy Kostrogaj 10      
315 26.06.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem garaży znajdujących się na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Makowskiej      
316 26.06.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Radomiu przy ulicy Juliusza Słowackiego 57      
317 26.06.2014r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w miejscowości Karolin gmina Zwoleń      
318 26.06.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Radomiu przy ulicy Ofiar Firleya      
319 26.06.2014r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w miejscowości Kamianka gmina Repki      
321 26.06.2014r. w sprawie przeprowadzenia wojewódzkiego treningu systemu wykrywania i alarmowania      
322 01.07.2014r. zmieniające zarządzenie w sprawie warunków udzielenia bonifikat od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności nieruchomości stanowiących własność skarbu Państwa, którymi gospodaruje Wojskowa Agencja Mieszkaniowa oraz wysokości stawek procentowych tych bonifikat      
323 01.07.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny na rzecz Miasta Ostrów Mazowiecka nieruchomości położonej w gminie i obrębie Ostrów Mazowiecka      
324 01.07.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny na rzecz Gminy Glinojeck nieruchomości położonej w Glinojecku przy ul. Płockiej 20      
325 01.07.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu Skarbu Państwa udziału we współwłasności nieruchomości połozonej w gminie Zabrodzie, obręb Basinów      
326 01.07.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Olimpijskiej 11      
327 01.07.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w gminie Nowy Duninów, obręb Lipianki      
328 01.07.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Mińsku Mazowieckim przy ul. Sędomierskiej      
329 02.07.2014r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Mazowieckiego Wojewózkiego Zespołu nadzorującego realizację zadań w zakresie przeciwdziałania ruchom osuwiskowym oraz usuwania ich skutków      
330 03.07.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości położonej w miejscowości Pająków gmina Przyłęk      
331 03.07.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w gminie Mała Wieś, obręb Podgórze Parcele      
332 03.07.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od odwołania darowizny części nieruchomości położonej w Radzyminie      
333 03.07.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonych w Warszawie w Dzielnicy Praga Północ      
334 03.07.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Wał Miedzeszyński      
335 03.07.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny na rzecz Miasta Płock nieruchomości położonych w Płocku przy Placu 13-stu Straconych oraz przy ulicy Norbertańskiej      
336 03.07.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w Piasecznie przy ulicy Żeromskiego uchyl. zarz. nr 359 z dnia 17.07.2015r.  
337 03.07.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Górczewskiej      
338 03.07.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zrzeczenie się trwałego zarządu przysługującego Mazowieckiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Warszawie do części nieruchomości położonej w Radomiu przy ulicy Romualda Traugutta 57      
339 11.07.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonych na terenie gminy Czarnia, obręby Brzozowy Kąt i Czarnia      
340 11.07.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w Piasecznie przy ulicy Mazurskiej uchyl. zarz. nr 358 z dnia 17.07.2015r.  
341 11.07.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu przysługującego Aresztowi Śledczemu w Warszawie - Służewcu do nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Kłobuckiej 5      
342 11.07.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w formie darowizny na rzecz Gminy Halinów nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w obrębie Halinów      
343 11.07.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonych w Warszawie w Dzielnicy Bielany      
345 11.07.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w formie darowizny na rzecz Miasta Ostrołęka prawa własności części nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Ostrołęce w rejonie ulicy Srebrnej      
346 15.07.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem garaży znajdujących się na części nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Chłopickiego      
347 16.07.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie współużytkownikom wieczystym wyższej o 25 % bonifikaty w związku z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zabytkowych nieruchomości Skarbu Państwa położonych w gminie Brochów, obręb Tułowice      
348 16.07.2014r. zmieniające zarządzenie w sprawie likwidacji przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego "Petrobudowa" z siedzibą w Płocku      
349 16.07.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na remont obiektu budowlanego posadowionego na nieruchomości położonej w gminie Stara Biała, obręb Biała Nowa pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu      
350 16.07.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w gminie Raszyn, obręb Falenty Duże uchylone zarz. nr 589 z 20.08.2015r.  
351 16.07.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Szczęśliwickiej 58      
352 16.07.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Kostrzyńskiej      
353 16.07.2014r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w miejscowości Kamień gmina Białobrzegi      
354 16.07.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu Skarbu Państwa udziału we współwłasności nieruchomości położonej w Warszawie w Dzielnicy Targówek

zm zarz Nr 600 z 10.12.2014r.

uchylone zarz. nr 1033 z 1.10.2015r.

 
355 17.07.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na remont obiektu budowlanego posadowionego na nieruchomości położonej w Żyrardowie przy ulicy Chopina 4 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu      
356 22.07.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w miejscowości Ryczywół gmina Kozienice      
357 22.07.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku przez Komendę Wojewódzką Policji w Radomiu o wydanie decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu przysługującego do udziału 86/100 części nieruchomości położonej w Płocku przy ulicy Słowackiego 4/1      
358 22.07.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu przysługującego Aresztowi Śledczemu w Radomiu do nieruchomości położonej w Radomiu przy ulicy Milejowickiej i Wolanowskiej      
359 22.07.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Piasecznie przy Placu Piłsudskiego 1 na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Piaseczno położoną w Piasecznie przy ulicy Kościelnej      
360 22.07.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części budynku posadowionego na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Włochowskiej 25/33 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Stołecznej Policji w Warszawie      
361 22.07.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku przez Komendę Wojewódzką Policji w Radomiu o wydanie decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu przysługującego do nieruchomości położonej w Płocku przy ulicy 1-go Maja 3/5      
362 22.07.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w obrębie Kęczewo, gmina Lipowiec Kościelny      
363 22.07.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Tamka 4      
364 22.07.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w Otwocku przy ulicy Powstańców Warszawy      
365 22.07.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości gruntowej, położonej w Ożarowie Mazowieckim przy ulicy Konotopskiej 9 uchyl. zarz. nr 133 z 13.03.2015r.  
366 25.07.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonych w obrębie Wola Więcieżowa gmina Przysucha      
367 25.07.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Płocku przy ulicy Urodzajnej      
368 25.07.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie na rzecz Powiatu Warszawskiego Zachodniego z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości gruntowych położonych w gminie Izabelin      
369 25.07.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w obrębie Pęsy, gmina Raciąż      
370 25.07.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu Skarbu Państwa lokalu mieszkalnego w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Nowej Iwicznej przy ulicy Zimowej 15, gmina Lesznowola      
371 25.07.2014r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert dotyczących realizacji zadań z zakresu działań edukacyjnych adresowanych do romskiej mniejszości etnicznej      
372 25.07.2014r. zmiana zarządzenia dotyczącego określenia wysokości opłaty za pobyt w jednostce Policji     Dz.Urz. z 2014 r. poz. 7208
373 30.07.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Ciechanowie przy ulicy Orylskiej uchylone zarz. nr 8 z 14.01.2016r.  
374 30.07.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Warszawie przy ulicy Dymińskiego i Alei Wojska Polskiego na nieruchomość stanowiącą własność Miasta Stołecznego Warszawy położoną w Warszawie przy ulicy Rakowieckiej 2D      
375 30.07.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Górze Kalwarii, obręb Linin II      
376 30.07.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Ciechanowie przy ulicy 17 Stycznia 14      
377 31.07.2014r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

zmienione zarz. nr 67 z 16.02.2015r.

zm.zarz.nr 377 z 213.09.2015r.

uchylone zarz. nr 267 z 17.05.2016r.

 
378 4.08.2014r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie oraz powiatowym stacjom sanitarno-epidemiologicznym położonym na terenie województwa mazowieckiego      
379 7.08.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokali mieszkalnych w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy ulicy Lubkowskiej 7/9      
380 7.08.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od odwołania darowizny na rzecz Powiatu Piaseczyńskiego niezabudowanej nieruchomości położonej w Górze Kalwiarii przy ulicy Ks. Sajny 1      
381 7.08.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w gminie Konstancin-Jeziorna, obręb Kępa Oborska      
382 7.08.2014r. w sprawie określenia zakresu kompetencji i zadań wykonywanych przez Wicewojewodę Mazowieckiego      
383 7.08.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Płocku przy ulicy Powiśle 1      
384 7.08.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w obrębie Wach, gmina Kadzidło      
385 7.08.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w obrębie Goworki, gmina Rzekuń      
386 7.08.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w oWarszawie przy ulicy Krasickiego 55/59      
387 7.08.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w radomiu przy ulicy Wierzbickiej      
388 7.08.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w obrębie Lucynów, gmina Wyszków      
389 7.08.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonych w Warszawie w Dzielnicy Białołęka      
390 7.08.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonych w Warszawie w Dzielnicy Białołęka      
391 8.07.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu Skarbu Państwa udziału we współwłasności nieruchomości położonej w gminie Pomiechówek, obręb 10 Goławice Pierwsze      
392 8.07.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości  położonej w Warszawie przy ulicy Jana Kazimierza 1/29       
393 8.07.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w obrębie Obory, gmina Konstancin-Jeziorna      
394 8.07.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa  części nieruchomości położonej w Warszawie w Dzielnicy Białołęka      
395 8.07.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości położonej w Lipsku przy ulicy Spacerowej 31A pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu      
396 8.07.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości położonej w Łosicach przy ulicy Kolejowej 6 i 6A pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu      
397 8.07.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości położonej w Garwolinie przy ulicy Stacyjnej pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu      
398 8.07.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości położonej w Sokołowie Podlaskim przy ulicy Wolności 50 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu      
399 8.07.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości położonej w Szydłowcu przy ulicy Kościuszki 194 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu      
400 8.07.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości położonej w Kozienicach pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu      
401 8.07.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości położonej w Zwoleniu pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu      
402 8.07.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości położonej w Węgrowie przy ulicy Piłsudskiego 6 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu      
403 8.07.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości położonej w Białobrzegach przy ulicy Żeromskiego 23 pozostającej w trwałym zarządzie
Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu
     
404 8.07.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości położonej w Radomiu przy ulicy 11 Listopada 37/59 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu      
405 8.07.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości położonej w Siedlcach przy ulicy Starowiejskiej pozostającej w trwałym zarządzie
Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu
     
406 19.08.2014r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu realizacyjnego do spraw projektu pod nazwą "Elektroniczna platforma wymiany i obiegu dokumentów administracji rządowej województwa mazowieckiego (EPWiOD)"      
407 19.08.2014r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w miejscowości Białobrzegi gmina Nieporęt      
408 20.08.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Okopowej 16      
409 20.08.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w obrębie Józefów II, gmina Jabłonna      
410 20.08.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Miasta Stołecznego Warszawy położonej w Warszawie przy ulicy Twardej 8/12 zm.zarz. nr 540 z 7.11.2014r.  
411 20.08.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w Warszawie przy al. Niepodległości 52      
412 20.08.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Łosicach przy ulicy Bialskiej 3      
413 20.08.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa udziału w nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny numer 1 w budynku położonym w Warszawie przy ulicy Patriotów 309      
414 20.08.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości położonej w Przysusze przy ulicy 3 Maja 8 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu      
415 20.08.2014r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie oraz powiatowym stacjom sanitarno-epidemiologicznym położonym na terenie województwa mazowieckiego      
416 22.08.2014r. zmieniające zarządzenie w sprawie likwidacji przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: Zakłady Budownictwa Mostowego Przedsiębiorstwo Państwowe w Warszawie      
417 26.08.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego znajdującego sie w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Jazdów 10A      
418 26.08.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w Mińsku Mazowieckim      
419 26.08.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w miejscowości Stawiszyn gmina Białobrzegi      
420 26.08.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w miejscowości Stawiszyn gmina Białobrzegi      
421 26.08.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w miejscowości Stawiszyn gmina Białobrzegi      
422 26.08.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w miejscowości Stawiszyn gmina Białobrzegi      
423 26.08.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w miejscowości Stawiszyn gmina Białobrzegi      
424 26.08.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w miejscowości Stawiszyn gmina Białobrzegi      
425 26.08.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w miejscowości Stawiszyn gmina Białobrzegi      
426 26.08.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Chłodnej 3 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie      
427 26.08.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Chłodnej 3 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie      
428 28.08.2014r. zmieniające zarządzenie w sprawie likwidacji przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Produkcji "LAS" w Ostrowi Mazowieckiej      
431 28.08.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokalu mieszkalnego w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy ulicy Rozbrat 28/30      
432 29.08.2014r. w sprawie powołania Mazowieckiego Wojewódzkiego Zespołu Koordynującego w ramach rządowego programu na lata 2014-2016 "Bezpieczna i przyjazna szkoła"

zm.zarz. nr 481 z 1.10.2014r.

zm.zarz. nr 47 z 10.02.2016r.

zm.zarz. nr 269 z 18.05.2016r.

zm.zarz. nr 243 z 25.05.2017r.

 
433 3.09.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa udziału we współużytkowaniu wieczystym nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Pańskiej 112      
434 4.09.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Sulejówku przy ulicy Asfaltowej      
435 5.09.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Okopowej 16      
436 5.09.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w miejscowości Józefów      
437 10.09.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Warszawie przy ulicy Fosa      
438 10.09.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w obrębie Sierakowo, gmina Przasnysz      
439 10.09.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości Państwa położonej w Płocku przy ulicy Bielskiej      
440 10.09.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Bonifacego 90      
441 10.09.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Złocienia 3      
442 10.09.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa udziału we współwłasności nieruchomości położonej w gminie Puszcza Mariańska. obręb Wycześniak      
443 10.09.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonych w obrębie Umiastów, Pogroszew i Koprki, gmina Ożarów Mazowiecki      
444 10.09.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w miejscowości Marianka, gmina Mińsk Mazowiecki      
445 10.09.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w obrębie Olszyny, gmina Myszyniec uchylone nr 1092 z 2.11.2015r.  
446 10.09.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Platynowej 10      
447 10.09.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku przez Komendę Wojewódzką Policji w Radomiu o wydanie decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu przysługującego do nieruchomości położonej w Ostrołęce przy ulicy Kościuszki 30/34      
448 10.09.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Płocku przy ulicy Bielskiej      
449 10.09.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w obrębie Krysiaku, gmina Myszyniec      
450 10.09.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Warszawie przy ulicy Sowińskiego      
451 10.09.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w obrębie Przysowy, gmina Chorzele      
452 10.09.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od odwołania darowizny części nieruchomości położonej w Kozienicach przy ulicy Kochanowskiego28      
453 11.09.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w Węgrowie      
454 11.09.2014r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny lokali w budynkach na nieruchomości położonej w miejscowości Parysów gmina Parysów      
456 16.09.2014r. w sprawie stanowisk kierowania i zapasowych miejsc pracy w systemie kierowania bezpieczeństwem narodowym w województwie mazowieckim      
457 16.09.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w obrębie Stanisławów, gmina Baranów      
458 16.09.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości położonej w Radomiu przy ulicy 11 Listopada 37/59 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu      
459 16.09.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na przebudowę obiektu budowlanego posadowionego na części nieruchomości położonej w Siedlcach przy ulicy Starowiejskiej 66 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu      
460 16.09.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w miejscowości Piątków gmina Policzna      
461 16.09.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w miejscowości Piaseczno, gmina Jedlińsk      
462 18.09.2014r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego      
463 18.09.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w obrębie Strzałki, gmina Gostynin      
464 18.09.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny na rzecz Powiatu Wołomińskiego nieruchomości położonej w Radzyminie przy ulicy Konstytucji 3-go Maja      
465 18.09.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na najem części nieruchomości położonej w Radomiu przy ulicy Piastowskiej      
466 18.09.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości położonej w obrębie Jastrzębia, gmina Gostynin      
467 18.09.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości położonej w Radomiu przy ulicy Bolesława Limanowskiego 134b      
468 18.09.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w formie darowizny na rzecz Gminy Mała Wieś prawa własności nieruchomości Skarbu państwa położonej w gminie i obrębie Mała Wieś      
469 18.09.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa udziałów w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Miasta Stołecznego Warszawy położonych w Warszawie przy ulicy Barcickiej 43      
470 18.09.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie na rzecz Gminy Ostrów Mazowiecka w formie darowizny nieruchomości Skarbu Państwa położonej w obrębie Komorowo, gmina Ostrów Mazowiecka      
471 18.09.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny nieruchomości położonej w obrębie Gózd gmina Gózd      
472 18.09.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości położonej w Siedlcach przy ulicy Starowiejskiej 66 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu      
473 19.09.2014r. w sprawie powołania Zespołu Kontrolnego do przeprowadzenia kontroli przestrzegania warunków utrwalania przebiegu imprezy masowej

zm.zarz. nr 111 z 6.03.2015r.

zm.zarz. nr 1010 z 22.09.2015r.

zm.zarz. nr 1204 z 29.12.2015r.

uchylone zarz.

nr 55 z 14.03.2017r.

 
474 23.09.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na stosowanie innej niż ustawowa stopy procentowej niespłaconej ceny nieruchomości oraz nieuiszczenia części opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa na terenie województwa mazowieckiego     Dz.Urz. z 2014r. poz. 8724
475 23.09.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w obrębie Zawidz Mały, gmina Zawidz      
476 25.09.2014r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw przeciwdziałania nietolerancji wobec grup mniejszościowych oraz grup zagrożonych wykluczeniem      
477 29.09.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w miejscowości Rzeczków gmina Wierzbica      
478 30.09.2014r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do oceny wniosków zgłaszanych na terenie województwa mazowieckiego w ramach Rządowego programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia - "Radosna Szkoła"      
479 30.09.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny na rzecz Gminy Lesznowola nieruchomości położonej w gminie Lesznowola, obręb Stara Iwiczna      
480 30.09.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie nieruchomości położonych w Zielonce przy ulicy 11-go Listopada      
481 1.10.2014r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Mazowieckiego Wojewódzkiego Zespołu Koordynującego w ramach rządowego programu na lata 2014-2016 "Bezpieczna i przyjazna szkoła"      
482 2.10.2014r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji oceniającej wnioski zgłoszone przez gminy i powiaty w ramach programu wieloletniego pod nazwą "Narodowy program przebudowy dróg lokalnych - Etap II bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój"      
483 2.10.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonych na terenie gminy Ożarów Mazowiecki      
484 6.10.2014r. w sprawie powołania Komisji oceniającej przydatność składników majątku Obrony Cywilnej      
485 6.10.2014r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyznaczenia Rzecznika Dyscyplinarnego dla Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Mazowieckim oraz jego zastępców       
486 8.10.2014r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych osobowych w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim
w Warszawie
     
487 8.10.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w formie darowizny na rzecz Gminy Halinów nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w obrębie Halinów      
488 8.10.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w miejscowości Parysów, gmina Parysów      
489 10.10.2014r. w sprawie powołania Zespołu Konsultacyjnego do spraw zagrożenia chorobami szczególnie niebezpiecznymi i wysoce zakaźnymi      
490 15.10.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w obrębie Aleksandrowo, gmina Lelis      
491 15.10.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w obrębie Duninopol, gmina Wiskitki      
492 15.10.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Radomiu przy ulicy Przemysłowej 19      
493 15.10.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części nieruchomości położonej w Radomiu przy ulicy Piastowskiej      
494 15.10.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zrzeczenie się trwałego zarządu przysługującego Mazowieckiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Warszawie do nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Nowy świat 21      
495 15.10.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w obrębie Gaśno, gmina Gostynin      
496 15.10.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Radomiu przy ulicy Energetyków      
497 15.10.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części nieruchomości położonej w Radomiu przy ulicy Odlewniczej      
498 15.10.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Powsińskiej 73      
499 15.10.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w obrębie Rudki gmina Przyłęk      
500 15.10.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w obrębie Rudki gmina Przyłęk      
501 15.10.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej Warszawie przy ulicy Warszawskiej      
502 15.10.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od odwołania darowizny części nieruchomości położonej w Garwolinie      
503 20.10.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości położonych w Wyszkowie przy ulicy Kościuszki 13 pozostających w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu      
504 20.10.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części  nieruchomości położonej w Warszawie przy Al. Jerozolimskich pozostających w trwałym zarządzie Komendy Stołecznej Policji w Warszawie      
505 20.10.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w formie darowizny na rzecz Gminy Mrozy części nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w miejscowości Mrozy      
506 20.10.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w formie darowizny na rzecz Gminy Mrozy części nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w miejscowości Mrozy      
507 22.10.2014r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad gospodarowania środkami trwałymi oraz zasad prowadzenia gospodarki magazynowej majątku Obrony Cywilnej w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie uchylone zarz. nr 397 z 29.07.2016r.  
508 24.10.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku na  nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Bernardyńskiej 19      
509 24.10.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem garaży znajdujących się na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Tunelowej      
510 24.10.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części nieruchomości położonej w Radomiu przy ulicy Piastowskiej      
511 24.10.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku na  nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Koźmiana 2 uchylone zarz. nr 595 z 15.12.2016r.  
512 24.10.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w miejscowości Kłudno gmina Wieniawa      
513 24.10.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w miejscowości Czarna, gmina Wołomin      
514 24.10.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości położonej w Iłży przy ulicy Przy Malenie pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu      
515 28.10.2014r. w sprawie organizacji i przeprowadzenia ćwiczeń z zakresu zarządzania kryzysowego pod kryptonimem "EBOLA 2014"      
516 29.10.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny prawa własności nieruchomości położonej w miejscowości Przygody gmina Suchożebry uchylone zarz. nr 566 z 25.11.2014r.  
517 29.10.2014r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie      
518 29.10.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości położonej w Sokołowie Podlaskim przy ulicy Kolejowej pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie      
519 29.10.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części zabudowanej nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Kuninie, gmina Goworowo      
520 29.10.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości położonej w Gostyninie przy ulicy 3-go Maja 17 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu      
521 29.10.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości położonej w Pułtusku przy ulicy Rynek 23 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu      
522 29.10.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w obrębie Legarda, gmina Gostynin      
523 29.10.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości lokalowej nr 4 znajdującej się w budynku położonym w Płońsku przy ulicy 1-go Maja 3 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu      
524 29.10.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości położonej w Żyrardowie przy ulicy Chopina 4/6 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu      
525 29.10.2014r. w sprawie ustalenia zasad postępowania w zakresie udzielania zamówień publicznych w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie oraz formy i trybu przekazywania informacji dotyczących procedur związanych z udzielaniem zamówień publicznych przez kierowników służb, inspekcji i straży wojewódzkich oraz kierowników jednostek podporządkowanych Wojewodzie Mazowieckiemu      
526 31.10.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokalu mieszkalnego w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy ulicy Bernardyńskiej 10      
527 31.10.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości położonej w Otwocku przy ulicy Mieszka I 13/15 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie      
528 31.10.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości położonej w Przasnyszu przy ulicy Świerkowej 5 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu      
529 31.10.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości położonej w Ostrowi Mazowieckiej przy ulicy Karola Piłata 12 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu      
530 31.10.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości położonej w Makowie Mazowieckim przy ulicy Łąkowej 3 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu      
531 31.10.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości położonej w Mławie przy ulicy Sienkiewicza 2 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu      
532 31.10.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości położonej w Żurominie przy ulicy Warszawskiej 8 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu      
533 31.10.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem garażu nr 4 znajdującego się na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Koźmiana 8      
534 31.10.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Ordona      
535 4.11.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Modlińskiej      
536 4.11.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Marysińskiej i ulicy V Poprzecznej      
537 4.11.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości połozonej w Sokołowie Podlaskim przy ulicy Kolejowej pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie      
538 4.11.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste części nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Grodzisku Mazowieckim przy ulicy Bałtyckiej      
539 6.11.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym udziału Skarbu Państwa we własności nieruchomości położonej w Radomiu przy ulicy 1905 Roku 30b uchylone zarz. nr 1045 z 7.10.2015r.  
540 7.11.2014r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Miasta Stołecznego Warszawy położonej w Warszawie przy ulicy Twardej 8/12      
541 7.11.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny na rzecz Miasta Ostrołęka nieruchomości położonych w Ostrołęce przy ulicy Kołobrzeskiej 11      
542 7.11.2014r. w sprawie powołania komisji do likwidacji składników rzeczowych majątku ruchomego obrony cywilnej      
543 12.11.2014r. w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Inspektoratowi Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie      
544 13.11.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w miejscowości Kiełpiniec gmina Sterdyń      
545 14.11.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycei z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa udziału we współwłąsności nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w miejscowości Wirów gmina Jabłonna Lacka      
546 14.11.2014r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Koordynatora czynności kancelaryjnych oraz Komisji skontrowej w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie      
547 14.11.2014r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu udziału w nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Warszawie przy ulicy Podskarbińskiej 25      
548 18.11.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości położonej w Otwocku przy ulicy Mieszka I 13/15 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie      
549 18.11.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości położonej w Otwocku przy ulicy Mieszka I 13/15 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie      
550 18.11.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w miejscowości Rożki gmina Kowala      
551 18.11.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w miejscowości Lipka, gmina Klembów      
552 18.11.2014

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w obrębie Policzna gmina Policzna

     
553 20.11.2014r. w sprawie przeprowadzenia przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 201, położonego w Warszawie przy ul. Markowskiej 6      
554 20.11.2014r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Statutu Mazowieckiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Warszawie     nie zatwierdzone przez Prezesa Rady Ministrów
555 21.11.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Płocku przy ulicy Bielskiej      
556 21.11.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w obrębie Pawłowo, gmina Regimin      
557 21.11.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Płocku przy ulicy Bielskiej      
558 21.11.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w obrębie Pawłowo, gmina Regimin      
559 21.11.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Przyczółkowskiej      
560 21.11.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem garażu nr 11 znajdującego się w budynku na nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Warszawie przy ulicy Powsińskiej 73      
561 21.11.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Sosnkowskiego      
562 21.11.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem garaży znajdujących się w budynku na nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Warszawie przy ulicy Powsińskiej 73      
563 21.11.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Regulskiej      
564 25.11.2014r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ulicy Uzdrowiskowej      
565 25.11.2014r. w sprawie wyrażenbia zgody na sprzedaż wpółużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Zielonce      
566 25.11.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny prawa własności nieruchomości położonej w miejscowości Przygody gmina Suchożebry      
567 28.11.2014r. w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Wojewody Mazowieckiego w 2015 r. z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego"      
568 28.11.2014r. w sprawie powołania Rzecznika Dyscyplinarnego dla osób wykonujących samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii      
569 28.11.2014r. w sprawie powołania członków komisji dyscyplinarnej orzekazjącej o dopowiedzialności dyscyplinarnej osób wykonujących samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii      
570 01.12.2014r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego i powołania jej członków      
571 2.12.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem garaży znajdujących się na nieruchomościach stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w Warszawie przy ulicy Józefa Grzegorza Chłopickiego oraz ulicy Makowskiej      
572 2.12.2014r. w sprawie organizacji i przeprowadzenia ćwiczenia z zakresu zarządzania kryzysowego pod kryptonimem "EPIDEMO 2014"      
573 2.12.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w formie darowizny na rzecz Powiatu Mińskiego nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w miejscowości Cegłów      
574 2.12.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości położonej w Wyszkowie przy ulicy Strażackiej 6 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie      
575 2.12.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Bernardyńskiej 10      
576 2.12.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Powsińskiej 73      
577 2.12.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości położonej w Piasecznie przy ulicy Staszica 19 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie      
578 2.12.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości położonej w Ostrołęce przy ulicy Celnej pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie      
579 2.12.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Piasecznie przy ulicy Puławskiej 44E pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Stołecznej Policji w Warszawie      
580 2.12.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości położonej w Nowym Dworze Mazowieckim przy ulicy Okunin 126 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie      
581 2.12.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości położonej w Płocku przy ulicy Wyszogrodzkiej 1A pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie      
582 2.12.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości położonej w Płocku przy ulicy Gwardii Ludowej 8 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie      
583 2.12.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Grabowej 7 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Stołecznej Policji w Warszawie      
584 2.12.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny na rzecz Miasta Płock nieruchomości położonej w Płocku przy ulicy Ośnickiej      
585 2.12.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości położonej w Radomiu pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie      
586 2.12.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości położonej w Radomiu pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie      
587 2.12.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości położonej w Radomiu pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie      
588 3.12.2014r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyznaczenia Rzecznika Dyscyplinarnego dla Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Mazowieckim oraz jego zastępców       
589 4.12.2014r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Wieniawa     Dz. Urz. poz. 11174
590 9.12.2014r. zmieniające zarządzenie w sprawie likwidacji przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: Warszawskie Przedsiębiorstwo Budowy Elektrowni i Przemysłu "BETON - STAL"     Dz. Urz. poz. 11475
591 9.12.2014r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej Węgrowa     Dz. Urz. poz. 11390
592 9.12.2014r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Brochów     Dz. Urz. poz. 11391
593 9.12.2014r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Mirów     Dz. Urz. poz. 11392
594 9.12.2014r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Zatory     Dz. Urz. poz. 11393
596 9.12.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku przez Komendę Wojewódzką Policji w Radomiu o wydanie decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu przysługującego do części nieruchomości położonej w Siedlcach przy ulicy Starowiejskiej      
597 10.12.2014r. zmieniające zarządzenie w sprawie uchylenia zarządu komisarycznego oraz likwidacji przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe "HOLDBUD" w Warszawie     Dz. Urz. poz. 11872
598 10.12.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości położonej w Różanie przy ulicy Mickiewicza pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej      
599 10.12.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości położonej w Płocku przy ulicy Wyszogrodzkiej 1A pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej      
600 10.12.2014r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości udziału we współwłasności nieruchomości położonej w Warszawie w Dzielnicy Targówek      
601 10.12.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na najem części nieruchomości położonej w Garwolinie przy ulicy Targowej pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej      
602 10.12.2014r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w gminie Puszcza Mariańska, obręb Wycześniak      
603 10.12.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości położonej w Płocku przy ulicy Wyszogrodzkiej 1A pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej      
604 10.12.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości położonej w Ciechanowie przy ulicy Płockiej 32 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej zm.zarz. nr 118 z 12.03.2015r.  
605 10.12.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości położonej w Różanie przy ulicy Mickiewicza pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej      
606 10.12.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości położonej w Różanie przy ulicy Mickiewicza pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej      
607 10.12.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części nieruchomości położonej w Różanie przy ulicy Mickiewicza pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej      
608 10.12.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w obrębie Łagów gmina Przyłęk      
609 10.12.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa udziału we współwłasności neruchomości połozonej w obrębie 3 Boryszew gmina Wiązowna      
610 10.12.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w gminie i obrębie Wiskitki      
611 10.12.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości położonej w Garwolinie przy ul. Targowej pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewózkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie      
612 10.12.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na najem części nieruchomości położonej w Garwolinie przy ulicy Targowej pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie      
614 10.12.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny prawa własności nieruchomości położonej w miejscowości Kotuń, gmina Kotuń      
615 12.12.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Planetowej uchyl.zarz. nr 983 z 18.09.2015r.  
616 12.12.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na oddaniew dzierżawę z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Nowy świat 58      
617 17.12.2014r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Młodzieszyn     Dz. Urz. poz.11833
618 17.12.2014r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Piastowie     Dz. Urz. poz.11862
619 17.12.2014r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Radzyminie     Dz. Urz. poz.11863
620 17.12.2014r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miasta Marki     Dz. Urz. poz.11834
621 22.12.2014r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Wojewódzkiej Komisji do spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Warszawie      
622 22.12.2014r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do realizacji budżetu zadaniowego      
623 22.12.2014r. w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Inspektoratowi Inspekcji Handlowej w Warszawie

zm. zarz. Nr 23 z 21.01.2015r.

zm.zarz. nr 372 z 6.07.2017r.     

zm. zarz nr 748 z 06.08.2018r.

 
625 22.12.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w Warszawie w Dzielnicy Białołęka      
626 22.12.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w obrębie Baryczka gmina Przyłęk      
627 22.12.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Garwolinie przy ulicy Kościuszki      
628 22.12.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie części nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Nowogrodzkiej 82 pozostającej w trwałym zarządzie Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie uch. zarz. nr 441 z 28.07.2015r.  
629 22.12.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w gminie Długosiodło, obręb Chrzczanka Włościańska      
630 22.12.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie części nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Żelaznej 79 pozostającej w trwałym zarządzie Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie uchyl. zarz. nr 531 z 5.08.2015r.  
631 22.12.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa udziału w nieruchomości położonej w Ciechanowie przy ulicy Witosa      
632 22.12.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w obrębie Stara Huta, gmina Puszcza Mariańska      
633 23.12.2014r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Nasielsku     Dz. Urz. poz. 11906
634 29.12.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części nieruchomości położonych w Ostrołęce przy ulicy Targowej 4 pozostających w trwałym zarządzie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie      
635 29.12.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w Płocku, obręb 0012 Radziwie      
636 31.12.2014r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w miejscowości Ławeczko Stare gmina Przyłęk      
637 31.12.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości położonej w Ciechanowie przy ulicy Płockiej 32 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie      
638 31.12.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości położonej w Makowie Mazowieckim przy ulicy Noniuszki 6A pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie      
639 31.12.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości położonej w Ciechanowie przy ulicy Płockiej 32 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie      
640 31.12.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Rechniewskiego 9B      
Podziel / Share
10.01.2014, Ilość wejść: 18047, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0)

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy
do góry