Pomoc dla niepełnosprawnych
Uwaga! To jest archiwalna wersja serwisu.

Zapraszamy do nowego serwisu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na portalu rządowym.

Zarządzenia

Zarządzenia Wojewody Mazowieckiego 2015 rok

 Poniżej znajduje się lista zarządzeń wydanych przez Wojewodę Mazowieckiego w 2015 roku.

                                                                                                                                                             

 

Nr. Data Tytuł Pobierz

Zmiany/ Uchylenie

Pobierz Uwagi
1 7.01.2015r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Strzegowo     Dz. Urz. poz. 124
2 7.01.2015r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Solec nad Wisłą     Dz. Urz. poz. 125
3 9.01.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa  w formie darowizny prawa własności nieruchomości położonej w miejscowości Garbatka Letnisko Północ gmina Garbatka Letnisko      
4 13.01.2015r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Iłży     Dz. Urz. poz. 217
5 13.01.2015r. w sprawie zasięgu terytorialnego dodatkowego lotniczego przejścia granicznego Radom-Sadków zm.zarz. nr 149 z 1.04.2016r.  
6 15.01.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w formie darowizny na rzecz Gminy Mrozy nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w miejscowości Mrozy      
7 15.01.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonych w Warszawie przy ulicy Trakt Brzeski      
8 15.01.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości położonej w Konstancinie - Jeziornie przy ulicy Wareckiej uchyl. zarz. nr 1 z 7.01.2016r.  
9 15.01.2015r. zmieniająca zarządzenie w sprawie nadania Statutu Mazowieckiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Warszawie     Dz. Urz. poz 898
10 15.01.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na złożenie przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie wniosku o wydanie decyzji o przekazaniu trwałego zarządu do nieruchomości położonej w Sochaczewie przy ulicy Staszica      
13 19.01.2015r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Sońsk      
14 19.01.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w obrębie Podzakrzówek, gmina Tczów      
15 20.01.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Radomiu przy ulicy Bolesława Limanowskiego 95      
16 20.01.2015r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Garwolin      
17 21.01.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Kazimierzowskiej 11      
18 21.01.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w obrębie Rapaty Sulimy, gmina Chorzele      
19 21.01.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości położonych w Lipsku pozostających w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie      
20 21.01.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości położonych w Lipsku pozostających w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie      
21 21.01.2015r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert dotyczących realizacji zadania publicznego z zakresu ratownictwa i ochrony ludności na terenie województwa mazowieckiego w 2015 r.      
22 21.01.2015r. w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Inspektoratowi Farmaceutycznemu w Warszawie zm. zarz. nr 27 z 25.01.2018r.  
23 21.01.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Inspektoratowi Inspekcji Handlowej w Warszawie      
24 21.01.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa udziału we współużytkowaniu wieczystym nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Emilii Plater 9/11 oraz udziału we współwłasności budynków uchylone zarz. nr. 586 z 12.12.2016r.    
25 21.01.2015r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą      
26 22.01.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w gminie Konstancin-Jeziorna, obręb Kępa Oborska      
27 22.01.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej przy ulicy Doktora Perzyny w Zwoleniu      
28 22.01.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w obrębie Szczawin, gmina Goworowo      
29 22.01.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokalu mieszkalnego w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy ulicy Platynowej 10      
30 22.01.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w miejscowości Kamianka gmina Repki uchylone zarz. nr 95 z 27.02.2015r.  
31 23.01.2015r. w sprawie powołania Mazowieckiej Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej,powiatowych komisji lekarskich oraz ustalenia wojewódzkiego planu kwalifikacji wojskowej w 2015 r. na terenie województwa mazowieckiego i dodatkowego wynagrodzenia za udział w pracach komisji lekarskich

zm.zarz. nr 36 z 2.02.2015r.

zm.zarz. nr 82 z 19.02.2015r.

zm.zarz. nr 160 z 2.04.2015r.

zm. zarz. nr 191 z 29.04.2015r.

 
32 27.01.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Warce      
33 27.01.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Józefowie przy ulicy Owalnej      
34 2.02.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokalu mieszkalnego w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy ulicy Czerniakowskiej 103/105      
35 2.02.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji  Egzaminacyjnej  przeprowadzającej  testy kwalifikacyjne  dla  osóbubiegających się o uzyskanie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej lub kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyśpieszonej w zakresie bloków programowych określonych odpowiednio do kategorii prawa jazdy: C1, C1+E C i C+E lub D1, D1+E D i D+E, oraz nadania jej regulaminu wewnętrznego      
36 2.02.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Mazowieckiej Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej,powiatowych komisji lekarskich oraz ustalenia wojewódzkiego planu kwalifikacji wojskowej w 2015 r. na terenie województwa mazowieckiego i dodatkowego wynagrodzenia za udział w pracach komisji lekarskich      
37 3.02.2015r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Siedlce     Dz. Urz. poz. 981
38 3.02.2015r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Bodzanów     Dz. Urz. poz. 982
39 4.02.2015r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Piasecznie      
40 5.02.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości stanowiącej własności Skarbu Państwa położonej w Warszawie przy ulicy Poborzańskiej      
41 5.02.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Materii 1      
42 5.02.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości położonej w Radomiu przy ulicy Teodora Zielińskiego 13      

43

5.02.2015r. w sprawie określenia "Zadań Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na obszarze województwa mazowieckiego"      
44 5.02.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem garaży znajdujących się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Koźmiana 8      
45 5.02.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokalu mieszkalnego nr 7 w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej w Płocku przy ulicy Kazimierza Wielkiego 6B      
46 5.02.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny prawa własności nieruchomości położonej w miejscowości Wola Suchożerbska gmina Suchożebry      
47 5.02.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w obrębie Kosewo, gmina Nasielsk      
48 9.02.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od odwołania darowizny części nieruchomości położonej w Radzyminie      
49 10.02.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy al. Szucha 27      
50 10.02.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego znajdującego w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Czerniakowskiej 103/105      
51 10.02.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem garaży znajdujących się na częściach nieruchomości stanowiących własności Skarbu Państwa położonych w Warszawie przy ulicy Józefa Jerzego Chłopickiego oraz przy ulicy Makowskiej      
52 10.02.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Piasecznie w rejonie ulic Ludowej i Fabrycznej wraz z przeniesieniem własności budynku      
53 10.02.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w obrębie Zalesie Górne, gmina Piaseczno      
54 10.02.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w obrębie Pasieki Józefowo, gmina Goworowo      
55 10.02.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w obrębie Pasieki Józefowo, gmina Goworowo      
56 10.02.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu Skarbu Państwa udziału we współwłasności nieruchomości położonej w obrębie i gminie Baboszewo      
57 10.02.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w miejscowości Dolne Pole gmina Sokołów Podlaski uchylone zarz. nr 26 z 18.01.2016r.  
58 10.02.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej w Płocku przy ulicy Kazimierza Wielkiego 6B      
59 10.02.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w obrębie i gminie Olszewo-Borki      
60 10.02.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w obrębie Dzwonek, gmina Czerwin      
61 10.02.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Drobinie, obręb 0014      
62 11.02.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Wołominie przy ulicy Gdyńskiej      
63 12.02.2015r. uchylające zarządzenie w sprawie powołania i zasad działania terenowych komisji do spraw szacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę      
64 12.02.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez huragan      
65 13.02.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w miejscowości Brzozów-Kolonia gmina Sokołów Podlaski uchylono zarz. nr 583 z 20.08.2015r.  
66 13.02.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Radzyminie przy Al. Jana Pawła II 30      
67 16.02.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu Organizacyjnego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie      
68 16.02.2015r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miasta i Gminy w Łosicach     Dz. Urz. poz. 1326
69 16.02.2015r. w sprawie przeprowadzenia wyborów ponownych do Rady Gminy Sobolew w okręgu wyborczym nr 1     Dz. Urz. poz. 1327
70 17.02.2015r. w sprawie wyborów ponownych do Rady Gminy Potworów     Dz. Urz. poz. 1398
71 19.02.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu przysługującego Schronisku dla Nieletnich Warszawa Okęcie w Warszawie do nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Warszawie przy ulicy Lipowicza 3      
72 19.02.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości położonej w Ostrołęce przy ulicy Celnej pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie      
73 19.02.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości położonej w Nowym Dworze Mazowieckim przy ulicy Okunin 126 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie      
74 19.02.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości położonej w Nowym Dworze Mazowieckim przy ulicy Okunin 126 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie zm.zarz. nr 231 z 22.05.2015r.  
75 19.02.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości położonej w Nowym Dworze Mazowieckim przy ulicy Okunin 126 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie      
76 19.02.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości położonej w Wyszkowie przy ulicy Strażackiej 6 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie      
77 19.02.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części powierzchni dachu budynku posadowionego na nieruchomości położonej w Płocku przy ulicy Gwardii Ludowej 8 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie      
78 19.02.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części nieruchomości położonej w Ostrołęce przy ulicy Celnej pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie      
79 19.02.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części  nieruchomości położonej w Płocku przy ulicy Gwardii Ludowej 8 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie      
80 19.02.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie części  nieruchomości położonej w Gostyninie przy ulicy Przemysłowej 1 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie      
81 19.02.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości położonej w Garwolinie stanowiącej własność Skarbu Państwa na nieruchomość położoną w Garwolinie stanowiącą własność Skarbu Państwa oddaną we współużytkowanie wieczyste osób fizycznych      
82 19.02.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Mazowieckiej Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej, powiatowych komisji lekarskich oraz ustalenia wojewódzkiego planu kwalifikacji wojskowej w 2015 r. na terenie województwa mazowieckiego i dodatkowego wynagrodzenia za udział w pracach komisji lekarskich      
83 19.02.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie trybu powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzania egzaminów sprawdzających kwalifikacje kandydatów na instruktorów i instruktorów nauki jazdy oraz kandydatów na wykładowców i wykładowców prowadzących szkolenie osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania motorowerem, pojazdem silnikowym lub tramwajem oraz nadania jej regulaminu      
84 19.02.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na wydanie decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu przysługującego Ministerstwu Obrony Narodowej - Stołecznemu Zarządowi Infrastruktury do nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Kolskiej 13      
85 19.02.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Bernardyńskiej 19      
86 19.02.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na wydanie decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu przysługującego Ministerstwu Obrony Narodowej - Stołecznemu Zarządowi Infrastruktury do nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Krasińskiego oraz ulicy Przasnyskiej      
87 20.02.2015r. w sprawie upoważnienia kierowników jednostek budżetowych podległych Wojewodzie Mazowieckiemu do dokonywania w 2015r. przeniesień wydatków budżetowych w obrębie jednego rozdziału      
88 20.02.2015r. w sprawie powołania Komisji do spraw analizy wniosków o dofinansowanie zadań zawartych w "Programie integracji społecznej romskiej w Polsce na lata 2014-2020"

zm.zarz. nr 567 z 16.11.2016r. 

uchylone zarz. nr 626 z 28.11.2017r.

 
89 20.02.2015r. w sprawie powołania Zespołu Kontrolnego do przeprowadzenia w 2015 r. kontroli przedsiębiorców w zakresie przestrzegania obowiązków wynikających z pozwolenia na nabywanie, przechowywanie lub używanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego zm.zarz. nr 958 z 9.09.2015r.  
90 25.02.2015r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miasta Milanówek     Dz. Urz. poz.1631
91 27.02.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części nieruchomości położonej w Płocku przy ulicy Gwardii Ludowej 8 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie      
93 27.02.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części nieruchomości położonej w Płocku przy ulicy Wyszogrodzkiej 1A pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie      
94 27.02.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części nieruchomości położonej w Płocku przy ulicy Wyszogrodzkiej 1A pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie      
95 27.02.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w miejscowości Kamianka gmina Repki      
96 27.02.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Miasta Stołecznego Warszawy położonej w Warszawie przy ulicy Wileńskiej 11      
97 27.02.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Perkuna      
98 27.02.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie oraz powiatowym stacjom sanitarno-epidemiologicznym położonym na terenie województwa mazowieckiego      
99 27.02.2015r. w sprawie określenia trybu ogłaszania konkursów ofert na realizację zadań publicznych finansowanych ze środków Wojewody Mazowieckiego, przeprowadzania tych konkursów i ogłoszenia ich wyników oraz rozliczania przyznanych dotacji i kontroli realizowanych zadań finansowanych lub współfinansowanych z dotacji uchylone zarz. nr 94 z 26.04.2017r.  
100 2.03.2015r. w sprawie przeprowadzenia wyborów ponownymi do Rady Miasta Zielonka      
101 3.03.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez huragan      
102 4.03.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od odwołania darowizny nieruchomości położonych w miejscowości Lipsko przy ulicy Bibliotecznej      
103 4.03.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Wilgi 1      
104 4.03.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości położonej w Warce pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu      
105 4.03.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości położonej w Radomiu przy ulicy 11 Listopada 37/59 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu      
106 4.03.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości położonej w Radomiu przy ulicy 11 Listopada 37/59 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu      
107 4.03.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w miejscowości Izbica gmina Serock      
108 4.03.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy S. Ligonia 37      
109 4.03.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Jagiellońskiej      
110 5.03.2015r. w sprawie wyborów ponownych do Rady Miejskiej w Pruszkowie     Dz. Urz. poz. 1911
111 6.03.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Kontrolnego do przeprowadzenia kontroli przestrzegania warunków utrwalania przebiegu imprezy masowej      
112 9.03.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Wojewódzkiej do spraw weryfikacji szkód i szacowania strat powstałych wskutek zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej w Infrastrukturze komunalnej      
113 12.03.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w obrębie Sierakowo, gmina Przasnysz      
114 12.03.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu położonej w Ostrowi Mazowieckiej przy ulicy Piłata 12      
115 12.03.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości położonej w Szydłowcu przy ulicy Strażackiej pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie      
116 12.03.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Siedlcach przy ulicy Brzeskiej      
117 12.03.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości położonej w Szydłowcu przy ulicy Strażackiej pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie      
118 12.03.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości położonej w Ciechanowie przy ulicy Płockiej 32 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie      
119 12.03.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości gruntowej położonej we wsi Jeżewice, gmina Tarczyn zm.zarz. nr 1190 z 22.12.2015r.  
120 12.03.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w Mińsku Mazowieckim przy ulicy Mrozowskiej      
121 12.03.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Ostrołęce w obrębie 0003 3      
122 12.03.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Ostrołęce w obrębie 0003 3      
123 12.03.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w miejscowości Janów, gmina Mińsk Mazowiecki      
124 12.03.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w Mińsku Mazowieckim przy ulicy Bolesława Limanowskiego      
125 12.03.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutów Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie oraz powiatowym stacjom sanitarno-epidemiologicznym położonym na terenie województwa mazowieckiego      
126 12.03.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad rachunkowości w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie      
127 12.03.2015r. w sprawie powołania Zespołu kwalifikującego oferty składane do Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch-edycja 2015" zm.zarz. nr 145 z 20.03.2015r.  
128 12.03.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Walecznych 4/6 i ulicy Wał Miedzeszyński zm.zarz. nr 1106 z 5.11.2015r.  
129 12.03.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa udziałów w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Miasta Stołecznego Warszawy położonych w Warszawie przy ulicy Nowogrodzkiej 46      
130 12.03.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Mińsku Mazowieckim      
131 12.03.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa udziału we współwłasności nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Malowniczej 20      
132 13.03.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem nieruchomości położonej w miejscowości Kręski, gmina Stawiguda pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie      
133 13.03.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości gruntowej położonej w Ożarowie Mazowieckim przy ulicy Konotopskiej 9      
134 17.03.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości położonej w miejscowości Błonie przy ulicy Jana Pawła II 2 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Stołecznej Policji w Warszawie      
135 17.03.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na remont obiektu budowlanego posadowionego na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Chłodnej 3 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej państwowej Straży Pożarnej w Warszawie      
136 17.03.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Emilii Plater 21      
137 17.03.2015r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Zabrodzie     Dz. Urz. poz 2437
138 17.03.2015r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Goszczyn     Dz. Urz. poz 2438
139 18.03.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny prawa własności części nieruchomości położonej w miejscowości Kotuń gmina Kotuń      
140 19.03.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez huragan      
141 20.03.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem stanowiska garażowego w budynku znajdującym się na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Belgijskiej 9      
142 20.03.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ulicy Tulipanów      
143 20.03.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części nieruchomości położonej w Nasielsku przy ulicy Kościuszki 29 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Stołecznej Policji w Warszawie      
144 24.03.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie systemów wykonywania czynności kancelaryjnych w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie      
145 20.03.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu kwalifikującego oferty składane do Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch-edycja 2015"      
146 24.03.2015r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miasta Kobyłka     Dz. Urz. poz. 2764
147 26.03.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w obrębie Biała Nowa, gmina Stara Biała      
148 26.03.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Węgrowie przy ulicy Mickiewicza i Kard. S. Wyszyńskiego 7      
149 26.03.2015r. w sprawie wyrażenia zgody oddanie w najem garaży znajdujących się na nieruchomościach położonych w Warszawie przy ulicy Makowskiej      
150 26.03.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w obrębie i gminie Olszewo-Borki      
151 26.03.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Ostrołęce przy ulicy I Armii Wojska Polskiego 23a      
152 26.03.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od odwołania darowizny nieruchomości położonej w Warszawie przy Alei Armii Ludowej 3/5      
153 26.03.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości stanowiącej własność Uniwersytetu Warszawskiego      
154 31.03.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie oraz powiatowym stacjom sanitarno-epidemiologicznym położonym na terenie województwa mazowieckiego      
155 31.03.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem garaży znajdujących się na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Tunelowej      
156 1.04.2015r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Słupno     Dz. Urz. poz 3011
157 1.04.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w miejscowości Kadź gmina Klwów      
158 1.04.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa udziału we współużytkowaniu wieczystym nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy ulicy Zielnej      
159 2.04.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od odwołania darowizny części nieruchomości położonej w Kozienicach przy ulicy Kochanowskiego 28      
160 2.04.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Mazowieckiej Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej,powiatowych komisji lekarskich oraz ustalenia wojewódzkiego planu kwalifikacji wojskowej w 2015 r. na terenie województwa mazowieckiego i dodatkowego wynagrodzenia za udział w pracach komisji lekarskich      
161 7.04.2015r. w sprawie powołania zespołu do spraw wdrożenia ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia      
162 8.04.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie Karty audytu wewnętrznego oraz Podręcznika procedur audytu wewnętrznego w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie      
163 8.04.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez huragan      
164 9.04.2015r. w sprawie organizacji i przeprowadzenia ćwiczenia sztabowego z zakresu zarządzania kryzysowego pod kryptonimem "FALA 2015"      
165 9.04.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na remont obiektu budowlanego posadowionego na nieruchomości położonej w Łosicach przy ulicy Kolejowej 6 i 6A pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu      
166 15.04.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na remont obiektu budowlanego posadowionego na nieruchomości położonej w Łaskarzewie przy ulicy Szkolnej pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu      
167 15.04.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na remont obiektu budowlanego posadowionego na nieruchomości położonej w Grabowie nad Pilicą pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu      
168 15.04.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w miejscowości Sobolew gmina Sobolew      
169 15.04.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa udziału we współwłasności nieruchomości położonej w Wołominie przy ulicy Miłej 33      
170 15.04.2015r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Sieciechowie     Dz. Urz. poz. 3503
171 16.04.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Christa Botewa      
172 16.04.2015r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Warszawie zm.zarz. nr 280 z 30.05.2016r.  
173 17.04.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w Mławie, obręb 0010      
174 17.04.2015r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert dotyczących realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej      
175 17.04.2015r. w sprawie wyborów ponownych do Rady Miasta Mława     Dz. Urz. poz. 3643
176 17.04.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na remont obiektów budowlanych posadowionego na nieruchomości położonej w Radomiu przy ulicy Energetyków14 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu      
177 17.04.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Chłopickiego      
178 17.04.2015r. w sprawie nabycia do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa udziału w prawie użytkowania wieczystego części nieruchomości stanowiącej własność Miasta Stołecznego Warszawy położonej w Warszawie przy ulicy Tykocińskiej 74      
179 17.04.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na remont obiektu budowlanego posadowionego na nieruchomości położonej w Zwoleniu przy ulicy Lubelskiej 6 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie      
180 17.04.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na remont obiektu budowlanego posadowionego na nieruchomości położonej w Płocku przy ulicy Otolińskiej 29 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu      
181 17.04.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w Nasielsku      
182 17.04.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w miejscowości Kaliska gmina Łochów      
183 11.05.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa udziałów w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Miasta Stołecznego Warszawy położonych w Warszawie przy ulicy Odyńca 7      
184 17.04.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonych w Płocku, obręb 0012 Radziwie      
185 27.04.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonych w miejscowości Kępa Piotrawińska gmina Solec nad Wisłą      
186 27.04.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na remont obiektu budowlanego posadowionego na nieruchomości położonej w Różanie przy ulicy Lwowskiej 6 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu      
187 27.04.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w miejscowości Jedlanka gmina Zwoleń      
188 27.04.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na remont obiektu budowlanego posadowionego na nieruchomości położonej w Radomiu przy ulicy Limanowskiego 95 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu      
189 27.04.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w miejscowości Łochów gmina Łochów      
190 27.04.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Mazowieckiego Wojewódzkiego Zespołu nadzorującego realizację zadań w zakresie przeciwdziałania ruchom osuwiskowym oraz usuwaniem ich skutków      
191 29.04.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Mazowieckiej Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej, powiatowych komisji lekarskich oraz ustalenia wojewódzkiego planu kwalifikacji wojskowej w 2015 r. na terenie województwa mazowieckiego i dodatkowego wynagrodzenia za udział w pracach komisji lekarskich      
192 27.04.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zabudowę obiektem nowej siedziby nieruchomości położonej w Sierpcu przy ulicy Kilińskiego pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu      
193 27.04.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w miejscowości Kaliska gmina Łochów      
194 27.04.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w miejscowości Kaliska gmina Łochów      
195 27.04.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w miejscowości Kaliska gmina Łochów      
196 27.04.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w miejscowości Kaliska gmina Łochów      
197 29.04.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w Sokołowie Podlaskim      
198 29.04.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części nieruchomości położonej w Ciechanowie przy ulicy Płockiej 32 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie      
199 4.05.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w miejscowości Kaliska gmina Łochów      
200 4.05.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Lewickiej 13/15      
201 4.05.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części nieruchomości położonej w Ciechanowie przy ulicy Płockiej 32 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie      
202 4.05.2015r. w sprawie przeprowadzenia wyborów ponownych do Rady Miejskiej w Chorzelach w okręgu wyborczym nr 12     Dz. Urz. poz. 4245
203 4.05.2015r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Sieciechowie     Dz. Urz. poz. 4246
204 7.05.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w obrębie Ołtarzew, gmina Ożarów Mazowiecki      
205 7.05.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w miejscowości Sobolew gmina Sobolew      
206 7.05.2015r. w sprawie udziału w ćwiczeniu RENEGADE - KAPER 15/I      
207 11.05.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonych w obrębie Boiska gmina Solec nad Wisłą      
208 12.05.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonych w obrębie Kolonia Boiska, gmina Solec nad Wisłą      
209 13.05.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Marymonckiej 89/91 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie      
210 13.05.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Majdańskiej 38/40 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie      
211 13.05.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonych w obrębie Białobrzegi gmina Chotcza      
212 13.05.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w miejscowości Ujrzanów, gmina Siedlce      
213 13.05.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonych w obrębie Jarentowskie Pole gmina Chotcza      
214 19.05.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez huragan      
215 19.05.2015r. w sprawie powołania komisji do spraw likwidacji rzeczowych składników majątku ruchomego obrony cywilnej      
216 20.05.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez huragan      
217 19.05.2015r. w sprawie wyrażenia zgody z zasobu Skarbu Państwa udziałów we współużytkowaniu wieczystym nieruchomości gruntowych położonych w Warszawie przy ulicy Grójeckiej      
218 19.05.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w formie darowizny na rzecz Gminy Cegłów nieruchomości położonej w miejscowości Cegłów      
219 20.05.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Miasta Stołecznego Warszawy położonej w Warszawie przy ulicy Gniewkowskiej 23      
220 20.05.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny na rzecz Powiatu Piaseczyńskiego nieruchomości połozonej w Piasecznie przy ulicy Czajewicza 2/4      
221 21.05.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez huragan zm.zarz. nr 257 z 3.06.2015r.  
222 21.05.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez huragan      
223 22.05.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez huragan      
224 21.05.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Górze Kalwarii, obręb Linin II      
225 21.05.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części nieruchomości położonej w Gostyninie przy ulicy Przemysłowej 1 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie      
226 21.05.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części nieruchomości położonej w Gostyninie przy ulicy Przemysłowej 1 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie      
227 21.05.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Ciechanowie przy ulicy Sienkiewicza      
228 21.05.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości położonej w Radomiu przy ulicy Bolesława Limanowskiego 134b      
229 21.05.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie likwidacji przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego "Petrobudowa" w Płocku      
230 22.05.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na remont obiektu budowlanego posadowionego na nieruchomości położonej w Zwoleniu pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie      
231 22.05.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości położonej w Nowym Dworze Mazowieckim przy ulicy Okunin 126 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie      
232 22.05.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Zwoleniu, gmina Zwoleń      
233 22.05.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w obrębie Swojęcin, gmina Lutocin      
234 22.05.2015r. w sprawie przeprowadzenia przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 83, położonego w Pruszkowie przy ulicy Kopernika 15      
235 25.05.2015r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Wierzbno     Dz. Urz. poz. 4804
236 27.05.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem garażu nr 5 znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Platynowej 10      
237 27.05.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem garażu nr 8 znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Platynowej 10      
238 27.05.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Królowej Aldony 22      
239 27.05.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na złożenie przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie wniosku o wydanie decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu przysługującego do nieruchomości położonych w Gostyninie przy ulicy Przemysłowej 1      
240 27.05.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku posadowionym na nieruchomości położonej w Stawiszynie 31B gmina Białobrzegi      
241 28.05.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku posadowionym na nieruchomości położonej w Stawiszynie 31B gmina Białobrzegi      
242 28.05.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku posadowionym na nieruchomości położonej w Stawiszynie 31B gmina Białobrzegi      
243 28.05.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku posadowionym na nieruchomości położonej w Stawiszynie 31B gmina Białobrzegi      
244 28.05.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku posadowionym na nieruchomości położonej w Stawiszynie 31B gmina Białobrzegi      
245 28.05.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w Płocku przy ulicy Kilińskiego      
246 28.05.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku posadowionym na nieruchomości położonej w Stawiszynie 31B gmina Białobrzegi      
247 28.05.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku posadowionym na nieruchomości położonej w Stawiszynie 31B gmina Białobrzegi      
248 28.05.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w Płocku przy ulicy Bielskiej      
249 28.05.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Wyszkowie przy ulicy Strażackiej 6 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie      
250 28.05.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku przez Komendę Stołeczną Policji w Warszawie o wydanie decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu przysługującego do nieruchomości położonej w miejscowości Jabłonna gmina Jabłonna      
251 28.05.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości położonej w Sochaczewie przy ulicy Staszica 7 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie      
252 28.05.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem garażu znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Platynowej 10      
253 1.06.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem garażu nr 2 znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Platynowej 10      
254 1.06.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez grad      
255 3.06.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Polnej      
256 3.06.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części nieruchomości położonej w Radomiu przy ulicy 1905 Roku      
257 3.06.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez huragan      
258 8.06.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez huragan      
259 15.06.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez przymrozki wiosenne      
260 15.06.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez grad      
261 15.06.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez grad      
262 15.06.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez przymrozki wiosenne      
263 15.06.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez przymrozki wiosenne      
264 15.06.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez przymrozki wiosenne      
265 12.06.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Eugeniusza Horbaczewskiego 3      
266 12.06.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w Warszawie przy Al. Sztandarów      
267 12.06.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy 1 Sierpnia      
268 12.06.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na remont obiektu budowlanego posadowionego na nieruchomości położonej w Sochaczewie przy ulicy Staszica 7 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej      
269 12.06.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Sprawnej      
270 15.06.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez przymrozki wiosenne      
271 15.06.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez przymrozki wiosenne      
272 15.06.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez przymrozki wiosenne      
273 12.06.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w gminie Radziejowice, obręb Budy Mszczonowskie      
274 15.06.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez przymrozki wiosenne zm. zarz. nr 310 z dnia 15.06.2015r.  
275 15.06.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez grad      
276 12.06.2015r. w sprawie ustanowienia systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie      
277 15.06.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zrzeczenie się trwałego zarządu przysługującego Mazowieckiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Warszawie do części nieruchomości położonej w Warszawie przy Placu Bankowym 1A      
278 16.06.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny na rzecz Gminy Nasielsk nieruchomości położonej w Nasielsku w obrębie 0001 Miasto Nasielsk      
279 16.06.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa udziału we współwłasności nieruchomości położonej w gminie Lipowiec Kościelny, obręb Turza Wielka      
280 16.06.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny części nieruchomości położonej w obrębie Kozienice gmina Kozienice      
281 16.06.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w miejscowości Chlewiska gmina Chlewiska      
282 16.06.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa udziału we współwłasności nieruchomości położonej w obrębie 20 Śniadków Górny gmina Sobienie Jeziory      
283 16.06.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w formie darowizny części nieruchomości położonej w obrębie SHR Wolica gmina Ożarów Mazowiecki      
284 16.06.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny nieruchomości położonej w obrębie Garbatka-Letnisko Południe gmina Garbatka-Letnisko      
285 16.06.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny prawa własności części nieruchomości położonej w miejscowości Kotuń gmina Kotuń      
286 16.06.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny części nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w miejscowości Osieck gmina Osieck      
287 16.06.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny części nieruchomości położonej w obrębie SHR Płochocin gmina Ożarów Mazowiecki      
288 19.06.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie systemów wykonywania czynności kancelaryjnych w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie      
289 19.06.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w gminie Góra Kalwaria, obręb Tomice      
290 19.06.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem stanowiska garażowego w budynku znajdującym się na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Konopnickiej 5      
291 19.06.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny na rzecz Gminy Słubice nieruchomości położonej w gminie i obrębie Słubice      
292 17.06.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez przymrozki wiosenne      
293 17.06.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez przymrozki wiosenne      
294 18.06.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutów Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie oraz powiatowym stacjom sanitarno-epidemiologicznym na terenie województwa mazowieckiego      
295 18.06.2015r. w sprawie przeprowadzenia przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 46, położonego w Pruszkowie przy ulicy Lipowej 9      
296 18.06.2015r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert składanych w ramach programu wieloletniego "Senior-WIGOR" na lata 2015-2020      
297 24.06.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez przymrozki wiosenne      
298 22.06.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Ostrołęce, obręb 0002 2      
299 22.06.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w miejscowości Pogorzel, gmina Siennica      
300 24.06.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez przymrozki wiosenne      
301 24.06.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez grad      
303 24.06.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez przymrozki wiosenne zm. zarz. Nr 316 z dn. 30.06.2015r.  
304 24.06.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w miejscowości Borówek, gmina Siennica uchylone zarz. nr 426 z 5.08.2016r.  
305 24.06.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Kazimierzowskiej 11      
306 26.06.2015r. w sprawie powołania Wojewódzko-Miejskiego Zespołu do spraw zapewnienia bezpieczeństwa podczas Światowych Dni Młodzieży w 2016 r.      
307 25.06.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez grad      
308 25.06.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa udziału w nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Rzodkiewki 21      
309 25.06.2015r. w sprawie ustalenia składu oraz okreslenia wynagrodzenia dla członków Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Warszawie

zm.zarz. nr 1112 z 9.11.2015r.

zm.zarz. nr 297 z 10.06.2016r.

zm. zarz. nr 524 z 6.09.2017r.

uchyl. zarz. nr 149 z 28.03.2018r.

 
310 26.06.2015r. zmieniajace Zarządzenie Nr 274 Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 czerwca 2015 r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez przymrozki wiosenne      
311 26.06.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez przymrozki wiosenne      
312 29.06.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez przymrozki wiosenne      
313 29.06.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez przymrozki wiosenne      
314 30.06.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez przymmrozki wiosenne      
315 30.06.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez przymrozki wiosenne      
316 30.06.2015r. zmieniające Zarządzenie Nr 303 Wojewody Mazowieckiego z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez przymrozki wiosenne      
317 03.07.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę zm.zarz. nr 724 z 4.09.2015r.  
318 03.07.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę zm.zarz. nr 725 z 4.09.2015r.  
319 03.07.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę zm.zarz. nr 726 z 4.09.2015r.  
320 03.07.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę zm.zarz. nr 727 z 4.09.2015r.  
321 06.07.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę

zm.zarz. nr 356 z 17.07.2015r.

zm.zarz. nr 728 z 4.09.2015r.

 
322 03.07.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez przymrozki wiosenne      
323 03.07.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez przymrozki wiosenne      
324 02.07.2015r. w sprawie wyborów uzupełnijących do Rady Gminy Stanisławów     Dz. Urz. poz. 5989
325 07.07.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę zm.zarz. nr 749 z 4.09.2015r.  
326 07.07.2015r. w sprawie przeprowadzenia wojewódzkiego treningu systemu wykrywania i alarmowania      
327 10.07.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę zm.zarz. nr 729 z 4.09.2015r.  
328 10.07.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę zm.zarz. nr 750 z 4.09.2015r.  
329 10.07.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę

zm. zarz. nr 426 z 24.07.2015r.

zm.zarz. nr 751 z 4.09.2015r.

 
330 10.07.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Warszawie przy Al. Sztandarów      
331 10.07.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w miejscowości Kaliska gmina Łochów      
332 10.07.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa udziału we współwłasności nieruchomości położonej w Wołominie przy ul. Jaśminowej      
333 14.07.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez grad      
334 14.07.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę zm.zarz. nr 730 z 4.09.2015r.  
335 14.07.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę zm.zarz. nr 731 z 4.09.2015r.  
336 14.07.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę

zm.zarz. nr 732 z 4.09.2015r.

zm.zarz. nr 988 z 21.09.2015r.

 
337 14.07.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę zm.zarz. nr 734 z 4.09.2015r.  
338 14.07.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę

zm.zarz. nr 733 z 3.09.2015r.

zm.zarz. nr 951 z 9.09.2015r.

 
339 15.07.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonych w gminie i obrębie Brochów oraz na podwyższenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków      
340 15.07.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Siedlcach przy ulicy Prezydenta Lecha Kaczyńskiego      
341 15.07.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę

zm.zarz. nr 353 z 16.07.2015r.

zm.zarz. nr 752 z 4.09.2015r.

 
342 15.07.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę

zm. zarz. nr 463 z 28.07.2015r.

zm.zarz. nr 753 z 4.09.2015r.

 
343 15.07.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie oraz powiatowym stacjom sanitarno-epidemiologicznym położonym na terenie województwa mazowieckiego      
344 16.07.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę

zm.zarz. nr 756 z 4.09.2015r.

zm. zarz. nr 1005 z 21.09.2015r.

 
345 15.07.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę zm.zarz. nr 755 z 4.09.2015r.  
346 15.07.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę      
347 15.07.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę

zm.zarz. nr 695 z 4.09.2015r.

zm.zarz. nr 736 z 2.09.2015r.

 
348 15.07.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę

zm.zarz. nr 437 z 29.07.2015r.

zm.zarz. nr 735 z 4.09.2015r.

 
349 15.07.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę zm.zarz. nr 754 z 4.09.2015r.  
350 16.07.2015r.
w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę

zm.zarz. nr 494 z 31.07.2015r.

zm. zarz. nr 595 z 20.08.2015r.

zm.zarz. nr 757 z 4.09.2015r.

 

 
351 16.07.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny na rzecz Gminy Szulborze Wielkie nieruchomości położonej w gminie i obrębie Szulborze Wielkie      
352 16.07.2015r.
w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę
zm.zarz. nr 758 z 4.09.2015r.  
353 16.07.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę      
354 16.07.2015r.
w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę
zm.zarz. nr 759 z 4.09.2015r.  
355 17.07.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę

zm.zarz. nr 544 z 7.08.2015r.

zm.zarz. nr 737 z 4.09.2015r.

 
356 17.07.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę      
357 17.07.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w obrębie Moszna - Wieś, gmina Brwinów      
358 17.07.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w Piasecznie przy ulicy Mazurskiej      
359 17.07.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w Piasecznie przy ulicy Żeromskiego      
360 17.07.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonch w gminie Bodzanów, obręb Stanowo i Osmolinek      
361 17.07.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę zm.zarz. nr 760 z 4.09.2015r.  
362 17.07.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę zm.zarz. nr 696 z 4.09.2015r.  
363 20.07.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę zm.zarz. nr 738 z 4.09.2015r.  
364 20.07.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę zm.zarz. nr 739 z 4.09.2015r.  
365 17.07.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę

zm.zarz. nr 397 z 22.07.2015r.

zm.zarz. nr 697 z 4.09.2015r.

 
366 21.07.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w Pruszkowie przy ulicy Parzniewskiej      
367 20.07.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę zm.zarz. nr 764 z 4.09.2015r.  
368 20.07.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę zm.zarz. nr 763 z 4.09.2015r.  
369 20.07.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę zm.zarz. nr 761 z 4.09.2015r.  
370 20.07.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę zm.zarz. nr 762 z 4.09.2015r.  
371 20.07.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę

zm.zarz. nr 547 z 10.08.2015r.

zm.zarz. nr 765 z 4.09.2015r.

 
372 20.07.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę zm.zarz. nr 766 z 3.09.2015r.  
373 21.07.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę zm.zarz. nr 698 z 4.09.2015r.  
374 21.07.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez grad      
375 21.07.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę

zm. zarz. nr 405 z 23.07.2015r.

zm.zarz. nr 699 z 4.09.2015r.

 
376 23.07.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad i huragan zm.zarz. nr 700 z 4.09.2015r.  
377 21.07.2015r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Kadzidło     Dz. Urz. poz. 6412
378 21.07.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę

zm. zarz. nr 448 z 28.07.2015r.

zm.zarz. nr 769 z 4.09.2015r.

 
379 21.07.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę

zm.zarz. nr 495 z 31.07.2015r.

zm.zarz. nr 767 z 4.09.2015r.

 
380 22.07.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę

zm.zarz. nr 741 z 4.09.2015r.

zm.zarz. nr 1031 z 2.10.2015r.

 
381 22.07.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę zm.zarz. nr 740 z 4.09.2015r.  
382 23.07.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę zm.zarz. nr 742 z 4.09.2015r.  
383 24.07.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę zm.zarz. nr 743 z 4.09.2015r.  
384 21.07.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę

zm.zarz. nr 469 z 29.07.2015r.

zm.zarz. nr 768 z 4.09.2015r.

 
385 22.07.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez grad zm. zarz. nr 471 z 28.07.2015r.  
386 22.07.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę zm.zarz. nr 701 z 4.09.2015r.  
387 22.07.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, huragan i grad

zm. zarz. nr 406 z 23.07.2015r.

zm.zarz. nr 702 z 4.09.2015r.

 
388 22.07.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę i grad zm.zarz. nr 703 z 4.09.2015r.  
389 22.07.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę zm.zarz. nr 770 z 4.09.2015r.  
390 22.07.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę

zm.zarz. nr 539 z 7.08.2015r.

zm.zarz. nr 771 z 4.09.2015r.

 
391 22.07.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez grad i suszę

zm.zarz. nr 466 z 29.07.2015r.

zm.zarz. nr 578 z 18.08.2015r.

zm.zarz. nr 772 z 4.09.2015r.

 
392 22.07.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę zm.zarz. nr 773 z 4.09.2015r.  
393 23.07.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę zm.zarz. nr 774 z 4.09.2015r.  
394 23.07.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez grad      
395 23.07.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez huragan i grad      
396 23.07.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez grad      
397 22.07.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę      
398 23.07.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę i huragan zm.zarz. nr 704 z 4.09.2015r.  
399 23.07.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez huragan      
400 23.07.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez huragan      
401 23.07.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę i huragan zm.zarz. nr 705 z 4.09.2015r.  
402 23.07.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, huragan i deszcz nawalny zm.zarz. nr 706 z 4.09.2015r.  
403 23.07.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę

zm.zarz. nr 707 z 4.09.2015r.

zm.zarz. nr 1016 z 30.09.2015r.

 
404 23.07.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez grad      
405 23.07.2015r. zmieniające Zarządzenie Nr 375 Wojewody Mazowieckiego z dnia 21 lipca 2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę      
406 23.07.2015r. zmieniające Zarządzenie Nr 387 Wojewody Mazowieckiego z dnia 22 lipca 2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, huragan i grad      
407 23.07.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę

zm.zarz. nr 515 z 4.08.2015r.

zm.zarz. nr 775 z 4.09.2015r.

 
408 23.07.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę i grad

zm. zarz. nr 467 z 28.07.2015r.

zm.zarz. nr 776 z 4.09.2015r.

 
409 23.07.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę zm.zarz. nr 777 z 4.09.2015r.  
410 23.07.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez huragan i grad      
411 23.07.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę i huragan zm.zarz. nr 778 z 4.09.2015r.  
412 23.07.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, huragan i grad

zm. zarz. nr 465 z 28.07.2015r.

zm.zarz. nr 779 z 4.09.2015r.

zm.zarz. nr 1020 z 30.09.2015r.

 
413 24.07.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez huragan zm.zarz. nr 957 z 10.09.2015r.  
414 24.07.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez huragan i grad      
415 24.07.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez huragan      
416 23.07.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w Zwoleniu      
417 23.07.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skrabu Państwa nieruchomości  położonej w miejscowości Białobrzegi gmina Nieporęt      
418 24.07.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez huragan i grad      
419 24.07.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez huragan i grad      
420 24.07.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez huragan i grad      
421 31.07.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę zm.zarz. nr 708 z 4.09.2015r.  
422 24.07.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę

zm.zarz. nr 709 z 4.09.2015r.

zm.zarz. nr 1014 z 30.09.2015r.

 
423 24.07.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę

zm.zarz. nr 710 z 4.09.2015r.

zm.zarz. nr 950 z 9.09.2015r.

 
424 24.07.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę zm.zarz. nr 785 z 4.09.2015r.  
425 24.07.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę zm.zarz. nr 780 z 4.09.2015r.  
426 24.07.2015r. zmieniające Zarządzenie Nr 329 Wojewody Mazowieckiego z dnia 10 lipca 2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę      
427 24.07.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę zm.zarz. nr 784 z 4.09.2015r.  
428 24.07.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę zm.zarz. nr 783 z 4.09.2015r.  
429 24.07.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę zm.zarz. nr 781 z 4.09.2015r.    
430 24.07.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę oraz huragan, grad, deszcz nawalny

zm. zarz. nr 468 z 28.07.2015r.

zm.zarz. nr 519 z 5.08.2015r.

zm.zarz. nr 782 z 4.09.2015r.

 
431 27.07.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę zm.zarz. nr 786 z 4.09.2015r.  
432 28.07.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę zm.zarz. nr 746 z 4.09.2015r.  
433 28.07.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę zm.zarz. nr 744 z 4.09.2015r.  
434 28.07.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę

zm.zarz. nr 745 z 4.09.2015r.

zm.zarz. nr 974 z 15.09.2015r.

 
435 28.07.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez huragan i deszcz nawalny      
436 28.07.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez huragan i deszcz nawalny      
437 29.07.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę      
438 28.07.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w Warszawie przy Wale Golędzinowskim      
439 28.07.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa udziału we współwłasności nieruchomości położonej w Wołominie przy ulicy Jaśminowej      
440 28.07.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem garaży znajdujących się na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Józefa Grzegorza Chłopickiego      
441 28.07.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie części nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Nowogrodzkiej 82 pozostającej w trwałym zarządzie Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie      
442 28.07.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokalu mieszkalnego w budynku znajdującym się na nieruchomości położonej w Siedlcach przy ulicy Jana III Sobieskiego 9      
443 28.07.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości położonych w Legionowie przy ulicy Jagiellońskiej 26b pozostających w trwałym zarządzie Komendy Stołecznej Policji      
444 24.07.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez huragan      
445 28.07.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez grad i huragan      
446 28.07.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez huragan i grad      
447 27.07.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę zm.zarz. nr 787 z 4.09.2015r.  
448 28.07.2015r. zmieniające Zarządzenie Nr 378 Wojewody Mazowieckiego z dnia 21 lipca 2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę      
449 27.07.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez huragan i deszcz nawalny      
450 28.07.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę

zm.zarz. nr 788 z 4.09.2015r.

zm.zarz. nr 972 z 15.09.2015r.

 
451 27.07.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę zm.zarz. nr 789 z 4.09.2015r.  
452 27.07.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę zm.zarz. nr 790 z 4.09.2015r.  
453 27.07.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę zm.zarz. nr 791 z 4.09.2015r.  
454 28.07.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę zm.zarz. nr 792 z 4.09.2015r.  
455 27.07.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę zm.zarz. nr 793 z 4.09.2015r.  
456 27.07.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Miasta Stołecznego Warszawy położonej w Warszawie przy ulicy Gniewkowskiej r. Mszczonowskiej      
457 28.07.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez deszcz nawalny, huragan i grad      
458 28.07.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę zm.zarz. nr 711 z 4.09.2015r.  
459 28.07.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez grad      
460 28.07.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, deszcz nawalny, grad i huragan zm.zarz. nr 712 z 4.09.2015r.  
461 28.07.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez grad      
462 28.07.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę zm.zarz. nr 713 z 4.09.2015r.  
463 28.07.2015r. zmieniające Zarządzenie Nr 342 Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 lipca 2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę      
464 28.07.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, huragan i deszcz nawalny zm.zarz. nr 794 z 4.09.2015r.  
465 28.07.2015r. zmieniające Zarządzenie Nr 412 Wojewody Mazowieckiego z dnia 23 lipca 2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, huragan i grad      
466 29.07.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez grad i suszę      
467 28.07.2015r. zmieniające Zarządzenie Nr 408 Wojewody Mazowieckiego z dnia 23 lipca 2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę i grad      
468 28.07.2015r. zmieniające Zarządzenie Nr 430 Wojewody Mazowieckiego z dnia 24 lipca 2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę oraz huragan, grad, deszcz nawalny      
469 29.07.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez grad i suszę      
470 28.07.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Miasta Stołecznego Warszawy położonej w Warszawie przy ulicy Gniewkowskiej 19      
471 28.07.2015r. zmieniające Zarządzenie Nr 385 Wojewody Mazowieckiego z dnia 22 lipca 2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez grad      
472 28.07.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez huragan      
473 28.07.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez huragan      
474 28.07.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez huragan      
475 30.07.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę zm.zarz. nr 747 z 4.09.2015r.  
476 30.07.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez huragan      
477 31.07.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę

zm.zarz. nr 748 z 4.09.2015r.

zm.zarz. nr 1055 z 13.10.2015r.

 
478 31.07.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez huragan      
479 29.07.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę zm.zarz. nr 795 z 4.09.2015r.  
480 29.07.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie prz ulicy Bernardyńskiej 10      
481 30.07.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę zm.zarz. nr 796 z 4.09.2015r.  
482 30.07.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę i grad zm.zarz. nr 797 z 4.09.2015r.  
483 31.07.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę i grad zm.zarz. nr 798 z 4.09.2015r.  
484 31.07.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez grad i deszcz nawalny      
485 30.07.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez grad i deszcz nawalny      
486 30.07.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez huragan      
487 30.07.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez huragan i grad      
488 30.07.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę zm.zarz. nr 714 z 4.09.2015r.  
489 30.07.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę zm.zarz. nr 715 z 4.09.2015r.  
490 30.07.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez deszcz nawalny i huragan      
491 30.07.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez huragan i grad      
492 31.07.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę zm.zarz. nr 716 z 4.09.2015r.  
493 31.07.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez huragan i deszcz nawalny      
494 31.07.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę      
495 31.07.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę      
496 4.08.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomościstanowiącej włąsność Skarbu Państwa położonej w Siedlcach przy ulicy Targowej      
497 3.08.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa udziałów w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w Warszawie przy ulicy Piotra Wysockiego      
498 3.08.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Miasta Stołecznego Warszawy położonej w Warszawie przy ulicy Żółkiewskiego 4      
499 3.08.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w gminie Puszcza Mariańska, obręb Kamion      
500 3.08.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zabudowę nieruchomości położonej w miejscowości Pionki przy ulicy Zakładowej 3 pozostającej w trwałym      
501 3.08.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem garażu nr 2 znajdującego się na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Białowieskiej 17      
502 3.08.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonych w miejscowości Pionki gmina Pionki      
503 4.08.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Al. Jana Pawła II 63      
504 3.08.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w Grójcu

zm.zarz. nr 1009 z 22.09.2015r.

uchylone zarz. nr 456 z 7.08.2017r.

 
505 3.08.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w Grójcu zm.zarz. nr 1008 z 22.09.2015r.  
506 3.08.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutów Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie oraz powiatowym stacjom sanitarno-epidemiologicznym położonym na terenie województwa Mazowieckiego      
507 3.08.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę zm.zarz. nr 717 z 4.09.2015r.  
508 4.08.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez grad      
509 4.08.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez huragan i grad

zm. zarz. nr 611 z dnia 25.08.2015r.

zm.zarz. nr 837 z 4.09.2015r.

 
510 4.08.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez huragan      
511 4.08.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez huragan      
512 4.08.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez huragan      
513 4.08.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, huragan i grad zm.zarz. nr 800 z 4.09.2015r.  
514 4.08.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę zm.zarz. nr 801 z 4.09.2015r.  
515 4.08.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę      
516 4.08.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę i grad zm.zarz. nr 802 z 4.09.2015r.  
517 4.08.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę zm.zarz. nr 799 z 3.09.2015r.  
518 5.08.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę

zm.zarz. nr 548 z 11.08.2015r.

zm.zarz. nr 803 z 4.09.2015r.

 
519 5.08.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę oraz huragan, grad, deszcz nawalny      
520 5.08.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę zm.zarz. nr 804 z 4.09.2015r.  
521 5.08.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego znajdującego się na budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Racławickiej 3      
522
5.08.2015r.

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Bernardyńskiej 10

uchyl. zarz. nr 285 z 6.06.2017r.  
523
5.08.2015r.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Chmielnej 5      
524
5.08.2015r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Żwirki i Wigury      
525 5.08.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę

zm.zarz. nr 805 z 4.09.2015r.

zm.zarz. nr 1004 z 21.09.2015r.

 
526 5.08.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez deszcz nawalny, huragan i grad      
527 5.08.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez deszcz nawalny, huragan i grad      
528 5.08.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez huragan i grad

zm. zarz. nr 622 z dnia 27.08.2015r.

zm.zarz. nr 863 z 3.09.2015r.

 
529 5.08.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez huragan      
530 5.08.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez grad      
531
5.08.2015r.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie części nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Żelaznej 79 pozostającej w trwałym zarządzie Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie      
532
5.08.2015r.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny na rzecz Miasta i Gminy Serock nieruchomości położonej w obrębie Jadwisin, gmina Serock      
533
5.08.2015r.
w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Płocku przy ulicy Kolegialnej 20      
534 6.08.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę i grad

zm.zarz. nr 694 z 3.09.2015r.

zm.zarz. nr 914 z 9.09.2015r.

 
535 6.08.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę

zm.zarz. nr 718 z 4.09.2015r.

zm.zarz. nr 1001 z 21.09.2015r.

 
536 6.08.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę i huragan zm.zarz. nr 719 z 4.09.2015r.  
537 6.08.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez huragan      
538 6.08.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę

zm.zarz. nr 806 z 4.09.2015r.

zm.zarz. nr 944 z 8.09.2015r.

 
539 7.08.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę      
540 6.08.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę

zm.zarz. nr 807 z 4.09.2015r.

zm.zarz. nr 969 z 21.09.2015r.

 
541 7.08.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę i huragan zm.zarz. nr 693 z 3.09.2015r.  
542 7.08.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę zm.zarz. nr 720 z 4.09.2015r.  
543 7.08.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę zm.zarz. nr 721 z 4.09.2015r.  
544 7.08.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę      
545 7.08.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę

zm.zarz. nr 808 z 4.09.2015r.

zm.zarz. nr 971 z 11.09.2015r.

 
546 7.08.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez huragan      
547 10.08.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę      
548 11.08.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, huragan i grad      
549 13.08.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę i huragan zm.zarz. nr 809 z 4.09.2015r.  
550 10.08.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę

zm.zarz. nr 722 z 4.09.2015r.

zm.zarz. nr 947 z 9.09.2015r.

551 11.08.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez grad

zm. zarz. nr 605 z dnia 24.08.2015r.

zm.zarz. nr 838 z 4.09.2015r.

 
552 11.08.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę i huragan

zm.zarz. nr 723 z 4.09.2015r.

zm. zarz. nr 935 z 7.09.2015r.

 
553 11.08.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym na rzecz Powiatu Warszawskiego Zachodniego z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Izabelin przy ulicy Kuncewicza      
554 11.08.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny nieruchomości położonej w miejscowości Jabłonna gmina Jabłonna      
555 11.08.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez huragan      
556 12.08.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez huragan      
557 13.08.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę zm.zarz. nr 810 z 4.09.2015r.  
558 13.08.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad i huragan zm.zarz. nr 812 z 4.09.2015r.  
559 13.08.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę

zm.zarz. nr 811 z 4.09.2015r.

zm.zarz. nr 1046 z 7.10.2015r.

 
560 13.08.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę zm.zarz. nr 813 z 4.09.2015r.  
561 13.08.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez huragan      
562 13.08.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez huragan i grad

zm. zarz. nr 613 z dnia 25.08.2015r.

zm.zarz. nr 842 z 4.09.2015r.

 
563 13.08.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz Gminy Sońsk w formie darowizny nieruchomości położonej w obrębie Gołotczyzna, gmina Sońsk      
564 13.08.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od odwołania darowizny nieruchomości położonej w Płocku, obręb Radziwie      
565 13.08.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w formie darowizny na rzecz Gminy Mała Wieś prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa położonej w gminie i obrębie Mała Wieś      
566 13.08.2015r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Iłży      
567 13.08.2015r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim      
568 13.08.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny na rzecz Gminy Staroźreby nieruchomości położonej w gminie i obrębie Staroźreby      
569 14.08.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę

zm. zarz. nr 631 z dnia 26.08.2015r.

zm.zarz. nr 815 z 4.09.2015r.

 
570 18.08.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez grad i piorun zm.zarz. nr 654 z 3.09.2015r.  
571 14.08.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę zm.zarz. nr 816 z 4.09.2015r.  
572 14.08.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę zm.zarz. nr 814 z 4.09.2015r.  
573 14.08.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu niueruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny na rzecz Powiatu Pruszkowskiego nieruchomości położonej w Pruszkowie ulicy Ołówkowej 3      
574 14.08.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie likwidacji przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego "Petrobudowa" w Płocku      
575 18.08.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę zm.zarz. nr 817 z 4.09.2015r.  
576 18.08.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód  w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę

zm.zarz. nr 818 z 4.09.2015r.

zm.zarz. nr 980 z 16.09.2015r.

 
577 18.08.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę zm.zarz. nr 819 z 4.09.2015r.  
578 18.08.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez grad i suszę      
579 18.08.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez huragan i piorun

zm. zarz. nr 614 z dnia 25.08.2015r.

zm.zarz. nr 834 z 4.09.2015r.

 
580 20.08.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości po9łożonej w gminie Lutocin, obręb Pietrzyk      
581 20.08.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Białobrzegach przy ulicy Polnej 6      
582 20.08.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w obrębie Proszkowo, gmina Szreńsk      
583 20.08.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w miejscowości Brzozów-Kolonia gmina Sokołów Podlaski      
584 20.08.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w Zwoleniu      
585 20.08.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku przez Komendę Wojewódzką Policji w Radomiu o wydanie decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu przysługującego do nieruchomości położonej w miejscowości Zawidz Kościelny, gmina Zawidz      
586 20.08.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie systemów wykonywania czynności kancelaryjnych w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie      
587 20.08.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód  w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolne, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę

zm.zarz. nr 820 z 4.09.2015r.

zm.zarz. nr 1018 z 30.09.2015r.

 
588 20.08.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości położonych w Legionowie przy ulicy Jagiellońskiej 26b pozostających w trwałym zarządzie Komendy Stołecznej Policji w Warszawie      
589 20.08.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w gminie Raszyn, obręb Falenty Duże      
590 20.08.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny na rzecz Miasta Płocka nieruchomości położonej w Płocku przy ulicy Południowej 13      
591 20.08.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz Gminy Grodzisk Mazowiecki w formie darowizny części nieruchomości położonej w Grodzisku Mazowieckim przy ulicy Żydowskiej      
592 20.08.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zrzeczenie się trwałego zarządu przysługującego Mazowieckiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Warszawie do części nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Długiej 5      
593 20.08.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę oraz huragan, grad, deszcz nawalny zm.zarz. nr 822 z 4.09.2015r.  
594 20.08.2015r. w sprawie powołania składu komisji szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w którym wystąpiły szkody spowodowane przez suszę zm.zarz. nr 821 z 4.09.2015r.  
595 20.08.2015r. zmieniające Zarządzenie Nr 350 Wojewody Maozieckiego z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę      
596 20.08.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Statutu Mazowieckiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Warszawie      
597 20.08.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Warce      
598 21.08.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód  w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę zm.zarz. nr 824 z 4.09.2015r.  
599 21.08.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód  w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę zm.zarz. nr 823 z 4.09.2015r.  
600 21.08.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód  w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez grad

zm. zarz. nr 602 z dnia 24.08.2015r.

zm.zarz. nr 839 z 3.09.2015r.

 
601 24.08.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania skód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę zm.zarz. nr 825 z 4.09.2015r.  
602 24.08.2015r. zmieniające Zarządzenie Nr 600 Wojewody Mazowieckiego z dnia 21 sierpnia 2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez grad      
603 24.08.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę zm.zarz. nr 827 z 4.09.2015r.  
604 24.08.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód  w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę

zm.zarz. nr 828 z 4.09.2015r.

zm.zarz. nr 975 z 16.09.2015r.

 
605 24.08.2015r. zmieniające Zarządzenie Nr 551 Wojewody Mazowickiego z dnia 11 sierpnia 2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez grad      
606 24.08.2015r. w sprawie powolania skladu komisji do spraw szacowania szkód   w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę zm.zarz. nr 829 z 4.09.2015r.  
607 24.08.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód  w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolne,  w których wystapiły szkody spowodowane przez suszę zm.zarz. nr 826 z 3.09.2015r.  
608 25.08.2015. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę zm.zarz. nr 830 z 4.09.2015r.  
609 25.08.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę zm.zarz. nr 831 z 4.09.2015r.  
610 25.08.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę zm.zarz. nr 832 z 4.09.2015r.  
611 25.08.2015r. zmieniające Zarządzenie Nr 509 Wojewody Mazowieckiego z dnia 4 sierpnia 2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez huragan i grad      
612 25.08.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę

zm.zarz. nr 833 z 4.09.2015r.

zm.zarz. nr 949 z 8.09.2015r.

 
613 25.08.2015r. zmieniające Zarzadzenie Nr 562 Wojewody Mazowieckiego z dnia 13 sierpnia 2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez huragan i grad      
614 25.08.2015r. zmieniające Zarządzenie Nr 579 Wojewody Mazowieckiego z dnia 18 sierpnia 2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez huragan i grad      
615 25.08.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę

zm.zarz. nr 835 z 4.09.2015r.

zm.zarz. nr 1015 z 30.09.2015r.

 
616 25.08.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę zm.zarz. nr 836 z 4.09.2015r.  
617 25.08.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę

zm. zarz. nr 640 z dnia 26.08.2015r.

zm.zarz. nr 846 z 3.09.2015r.

 
618 25.08.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę zm.zarz. nr 843 z 3.09.2015r.  
619 25.08.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę zm.zarz. nr 845 z 3.09.2015r.  
620 25.08.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę zm.zarz. nr 844 z 3.09.2015r.  
621 26.08.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę zm.zarz. nr 856 z 3.09.2015r.  
622 27.08.2015r. zmieniające Zarządzenie 528 Wojewody Mazowieckiego z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
623 25.08.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę zm.zarz. nr 840 z 4.09.2015r.  
624 25.08.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę zm.zarz. nr 841 z 4.09.2015r.  
625 25.08.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa udziału we współwłasności nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Bratniej 22      
626 26.08.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę zm.zarz. nr 855 z 3.09.2015r.  
627 28.08.2015r. w sprawie powolania skladu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
628 26.08.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę zm.zarz. nr 853 z 3.09.2015r.  
629 26.08.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę zm.zarz. nr 854 z 3.09.2015r.  
630 26.08.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę zm.zarz. nr 852 z 3.09.2015r.  
631 26.08.2015r. zmieniające Zarządzenie Nr 569 Wojewody Mazowieckiego z dnia 14 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
632 26.08.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę zm.zarz. nr 848 z 3.09.2015r.  
633 26.08.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę

zm.zarz. nr 849 z 3.09.2015r.

zm.zarz. nr 1047 z 7.10.2015r.

 
634 26.08.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę zm.zarz. nr 851 z 3.09.2015r.  
635 26.08.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę zm.zarz. nr 850 z 3.09.2015r.  
636 26.08.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę i grad zm.zarz. nr 859 z 3.09.2015r.  
637 26.08.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez huragan      
638 26.08.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę zm.zarz. nr 847 z 3.09.2015r.  
639 26.08.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę zm.zarz. nr 857 z 3.09.2015r.  
640 26.08.2015r. zmieniające Zarządzenie Nr 617 Wojewody Mazowieckiego z dia 25 sierpnia 2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
641 26.08.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę zm.zarz. nr 860 z 3.09.2015r.  
642 26.08.2015r. w sprawie powolania skladu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę zm.zarz. nr 861 z 3.09.2015r.  
643 27.08.2015r. w sprawie powolania skladu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę zm.zarz. nr 862 z 3.09.2015r.  
644 27.08.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę zm.zarz. nr 864 z 3.09.2015r.  
645 26.08.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę zm.zarz. nr 858 z 3.09.2015r.  
646 28.08.2015r. w sprawie powolania skladu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
647 28.08.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
648 28.08.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
649 28.08.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
650 28.08.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
651 28.08.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
652 28.08.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
653 28.08.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
654 3.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez grad i piorun      
655 28.08.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
656 3.09.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
657 3.09.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę zm.zarz. nr 979 z 16.09.2015r.  
658 28.08.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
659 27.08.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w miejscowości Pionki gmina Pionki      
660 27.08.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie cześci nieruchomości położonej w miejscowości Pająków gmina Przyłęk      
661 27.08.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własnośc Skarbu Państwa położonej w Przasnyszu przy ulicy Szosa Ciechanowska      
662 27.08.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własnośc Skarbu Państwa położonej w gminie Sochaczew, obręb Malesin      
663 27.08.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę z zasobu nieruchomości skarbu Państwa cześci nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Czardasza      
664 27.08.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własnść Skarbu Państwa położonej w radomiu przy ulicy Energetyków      
665 27.08.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty z tytułu trwałego zarządu przysługującego Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Płóńsku do nieruchomości położonej w Płońsku przy ulicy Sienkiewicza 7A      
666 27.08.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skrbu Państwa udziału we współwłasności nieruchomości położonej w obrębie 0014, Kuligów, gmina Dąbrówka      
667 27.08.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w Warszawie w Dzielnicy Bielany uchyl. zarz. nr 504 z 20.09.2016r.  
668 27.08.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w obrębie Sierakowo, gmina Przasnysz      
668a 31.08.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
669 27.08.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokalu mieszkalnego w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy ulicy Wilgi 1      
670 27.08.2015r. zmieniajace zarządzenie w sprawie utworzenia w województwie mazowieckim Komendy Wojewódzkiej i Posterunków Terenowych Państwowej Straży Rybackiej w Warszawie oraz ustalenia Regulaminu Państwowej Straży Rybackiej      
671 28.08.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę zm.zarz. nr 1027 z 30.09.2015r.  
672 28.08.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę zm.zarz. nr 919 z 9.09.2015r.  
673 28.08.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
674 28.08.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
675 28.08.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
676 28.08.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
677 28.08.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
678 28.08.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
679 28.08.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
680 28.08.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
681 28.08.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
682 31.08.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
683 31.08.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
684 31.08.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
685 31.08.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
686 31.08.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
687 31.08.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
688 31.08.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
689 1.09.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
690 31.08.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
691 1.09.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
692 1.09.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
693 3.09.2015r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę i huragan

     
694 3.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę i grad      
695 4.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
696 4.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
697 4.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
698 4.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
699 4.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
700 4.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę, grad i huragan      
701 4.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
702 4.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę, huragan i grad      
703 4.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę i grad      
704 4.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę i huragan      
705 4.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę i huragan      
706 4.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę, huragan i deszcz nawalny      
707 4.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
708 4.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
709 4.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
710 4.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
711 4.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
712 4.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę, deszcz nawalny, grad i huragan      
713 4.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
714 4.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
715 4.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
716 4.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
717 4.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
718 4.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
719 4.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę i huragan      
720 4.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
721 4.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
722 4.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
723 4.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę i huragan      
724 4.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
725 4.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
726 4.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
727 4.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
728 4.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
729 4.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
730 4.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
731 4.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
732 4.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
733 3.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
734 4.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
735 4.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
736 2.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
737 4.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
738 4.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
739 4.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
740 4.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
741 4.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
742 4.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
743 4.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
744 4.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
745 4.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
746 4.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
747 4.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
748 4.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
749 4.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
750 4.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
751 4.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
752 4.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
753 4.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
754 4.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez      
755 4.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
756 4.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
757 4.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
758 4.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
759 4.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
760 4.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
761 4.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
762 4.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
763 4.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
764 4.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
765 4.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
766 3.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
767 4.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
768 4.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez grad i suszę      
769 4.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
770 4.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
771 4.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
772 4.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez grad i suszę      
773 4.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
774 4.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
775 4.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
776 4.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę i grad      
777 4.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
778 4.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę i huragan      
779 4.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę, huragan i grad      
780 4.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
781 4.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
782 4.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę oraz huragan, grad, deszcz nawalny      
783 4.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
784 4.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
785 4.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
786 4.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
787 4.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
788 4.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
789 4.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
790 4.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
791 4.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
792 4.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
793 4.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
794 3.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę, huragan i deszcz nawalny      
795 4.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
796 4.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
797 4.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę i grad      
798 4.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę i grad      
799 3.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
800 4.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę, huragan i grad      
801 4.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
802 4.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę i grad      
803 4.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
804 4.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
805 4.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
806 4.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
807 4.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
808 4.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
809 4.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę i huragan      
810 4.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
811 4.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
812 4.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę, grad i huragan      
813 4.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
814 4.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
815 4.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
816 4.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
817 4.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
818 4.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
819 4.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
820 4.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
821 4.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
822 4.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę, huragan, grad i deszcz nawalny      
823 4.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
824 4.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
825 4.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
826 3.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
827 4.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
828 4.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
829 4.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
830 4.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
831 4.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
832 4.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
833 4.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
834 4.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez huraga i piorun      
835 4.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
836 4.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
837 4.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez huragan i grad      
838 4.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez grad      
839 3.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez grad      
840 4.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
841 4.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
842 4.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez huragan i grad      
843 3.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
844 3.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
845 3.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
846 3.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
847 3.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
848 3.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
849 3.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
850 3.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
851 3.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
852 3.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
853 3.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
854 3.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
855 3.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
856 3.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
857 3.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
858 3.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
859 3.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę i grad      
860 3.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
861 3.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
862 3.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
863 3.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez huraga i grad      
864 3.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
865 31.08.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę zm.zarz. nr 946 z 8.09.2015r.  
866 31.08.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
867 31.08.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
868 7.09.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
869 1.09.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
870 1.09.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
871 1.09.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
872 1.09.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
873 1.09.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
874 1.09.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
875 1.09.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
876 3.09.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
877 3.09.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
878 3.09.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
879 3.09.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
880 2.09.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
881 1.09.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
882 1.09.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
883 1.09.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
884 1.09.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
885 1.09.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
886 1.09.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę zm.zarz. nr 978 z 15.09.2015r.  
887 1.09.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
888 1.09.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
889 1.09.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę zm.zarz. nr 963 z 10.09.2015r.  
890 1.09.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
891 1.09.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez grad, huragan, deszcz nawalny i suszę      
892 1.09.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
893 1.09.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę zm.zarz. nr 1017 z 29.09.2015r.  
894 1.09.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
895 1.09.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny części nieruchomości położonych w obrębie SHR Płochocin gmina Ożarów Mazowiecki      
896  3.09.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Mławie przy Alei Marszałka Józefa Piłsudskiego      
897
3.09.2015r.
w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku przez Komendę Wojewódzką Policji w Radomiu o wydanie decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu przysługującego do nieruchomości położonej w miejscowości Jabłonna Lacka gmina Jabłonna Lacka      
898
3.09.2015r.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości części nieruchomości położonej w Radomiu przy ulicy Tygodniowej      
899 1.09.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
900 1.09.2015r. w sprawie powołania Zespołu do spraw weryfikacji i potwierdzenia na protokołach komisji terenowych szkód spowodowanych przez wystąpienie niekorzystnego zjawiska atmosferycznego      
901 3.09.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
902 3.09.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
903 3.09.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
904 3.09.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
905 3.09.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
906 3.09.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
907 3.09.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
908 3.09.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę zm.zarz. nr 948 z 8.09.2015r.  
909 3.09.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
910 3.09.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
911 3.09.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
912 3.09.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
913 2.09.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
914 9.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez grad i suszę      
915 2.09.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę zm.zarz. nr 981 z 16.09.2015r.  
916 3.09.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
917 4.09.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
918 7.09.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
919 3.09.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
920 3.09.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
921 3.09.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
922 3.09.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
923 3.09.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
924 3.09.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
925 4.09.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
926
3.09.2015r.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny udziału we współwłasności nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Górczewskiej 110      
927
3.09.2015r.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Radzymińskiej 105      
928
3.09.2015r.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Brackiej uchylone zarz. nr 100 z 17.03.2016r.  
929 4.09.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
930 4.09.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę zm.zarz. nr 954 z 9.09.2015r.  
931 7.09.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
932 7.09.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę zm.zarz. nr 962 z 10.09.2015r.  
933 7.09.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
934 7.09.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
935 7.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę i huragan      
936 7.09.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
937 7.09.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
938 7.09.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
939 9.09.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
940 9.09.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
941 9.09.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
942 7.09.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
943 7.09.2015r. w sprawie powołania zespołu do realizacji zadań do spraw ekshumacji zwłok i szczątków osób pochowanych w kwaterze Ł i Ł II na Cmentarzu Wojskowym w Warszawie      
944 8.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
945 9.09.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
946 8.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
947 9.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
948 9.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
949 9.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
950 9.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
951 9.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
952 9.09.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
953 9.09.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
954 9.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
955 9.09.2015r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych

zm. zarz nr 647 z dnia 22.12.2017r.

uchylone zarz. nr 82 z 23.02.2018r.

 
956 9.09.2015r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Kołbiel     Dz.Urz. poz. 7514
957

10.09.2015r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez huragan      
958 9.09.2015r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Kontrolnego do przeprowadzenia   w 2015 r. kontroli przedsiębiorców w zakresie przestrzegania obowiązków wynikających z pozwolenia na nabywanie, przechowywanie lub używanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego

     
959 9.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie systemów wykonywania czynności kancelaryjnych w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim      
960 9.09.2015r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Dzierzążnia     Dz.Urz. poz. 7515
961 10.09.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
962 10.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
963 10.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
964 10.09.2015r. w sprawe wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokalu mieszkalnego w budynku znajdującego się na nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy ulicy Brazylijskiej 10B      
965 11.09.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
966 11.09.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
967 11.09.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez huragan      
969 21.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
970 11.09.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
971 11.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
972 15.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
973 15.09.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
974 15.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
975 16.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
976 16.09.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
977 16.09.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
978 15.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
979 16.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
980 16.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
981 16.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
982 18.09.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku przez Komendę Stołeczną Policji iw Warszawie o wydanie decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu przysługującego do udziału w nieruchomości położonej w miejscowości Dobre przy ulicy Rynek 21      
983 18.09.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Planetowej      
984 18.09.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokalu w budynku znajdującym się na nieruchomości połozonej w Garwolinie przy ulicy Alei Legionów 44a      
985 18.09.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w gminie Strzegowo, obręb 0041 Strzegowo Osada      
986 18.09.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy użytkowania nieruchomości położonych w Otwocku przy ulicy Konarskiego i Lelewela      
987 19.09.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na przebudowę obiektu budowlanego posadowionego na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Strażackiej 141 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie      
988 21.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
989 18.09.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Płocku przy ulicy Zglenickiego      
990 18.09.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Płocku przy ulicy Zglenickiego      
991 18.09.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Płocku przy ulicy Zglenickiego      
992 18.09.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Płocku przy ulicy Zglenickiego      
993 18.09.2015r.

w sprawie powołania Zespołu do oceny standardu straży gminnych (miejskich) w województwie mazowieckim

     
994 18.09.2015r.

w sprawie powołania wojewódzkiego zespołu koordynującego w ramach Rządowego programu wspomagania w latach 2015–2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+”

zm.zarz. nr 87 z 10.03.2016r.

zm.zarz. nr 242 z 25.05.2017r.

zm.zarz. nr 90 z 28.02.2018r. 

 
995 18.09.2015r. zmieniające zarzdzenie w sprawie powołania Komisji  Egzaminacyjnej  przeprowadzającej  testy kwalifikacyjne  dla  osóbubiegających się o uzyskanie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej lub kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyśpieszonej w zakresie bloków programowych określonych odpowiednio do kategorii prawa jazdy: C1, C1+E C i C+E lub D1, D1+E D i D+E, oraz nadania jej regulaminu wewnętrznego      
996 18.09.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na wyrażenie zgody na oddanie w użyczenie nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Strażackiej 141 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie      
997 18.09.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę zm.zarz. nr 1019 z 30.09.2015r.  
998 18.09.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę zm.zarz. nr 1026 z 30.09.2015r.  
999 18.09.2015r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Sochaczew     Dz. Urz. poz. 7666
1000 18.09.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Pułtusku, obręb 24      
1001 21.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
1002 21.09.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
1003 21.09.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
1004 21.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
1005 21.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
1006 22.09.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
1007 22.09.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny części nieruchomości położonej w Garwolinie      
1008 22.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w Grójcu      
1009 22.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w Grójcu      
1010 22.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Kontrolnego do przeprowadzenia kontroli przestrzegania warunków utrwalania przebiegu imprezy masowej      
1011 22.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu projektowego do spraw podziału dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania z zakresu administracji rządowej      
1012 30.09.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę zm.zarz. nr 1048 z 7.10.2015r.  
1013 23.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie      
1014 30.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
1015 30.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
1016 30.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
1017 29.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
1018 30.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
1019 30.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
1020 30.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę, huragan i grad      
1021 30.09.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu przysługującego dla Domu Lekarza Seniora im. Dr Kazimierza Fritza w Warszawie do nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Wołoskiej 139      
1022 30.09.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w formie darowizny na rzecz Powiatu Mińskiego prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Mrozach zm.zarz. nr 1089 z 2.11.2015r.  
1023 30.09.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części nieruchomości położonej w Piasecznie przy ulicy Staszica 19 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie      
1024 30.09.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości położonych w Płocku przy ulicy Kilińskiego      
1025 30.09.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w obrębie Grodzisk, gmina Mrozy      
1026 30.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
1027 30.09.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
1029 1.10.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w Warszawie w Dzielnicy Włochy      
1030 1.10.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości położonej w Lipsku przy ulicy Partyzantów 4      
1031 2.10.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
1032 5.10.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw budżetu zadaniowego Wojewody Mazowieckiego      
1033 1.10.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa udziału we współwłasności nieruchomości położonej w Warszawie w Dzielnicy Targówek      
1034 2.10.2015r. w sprawie powołania członków Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Mazowieckim

zm.zarz. nr 1059 z 14.10.2015r.

uchylone zarz. nr 67 z 27.03.2017r.

 
1035 7.10.2015r. w sprawie powołania Wojewódzko-Miejskiego Zespołu do spraw zapewnienia bezpieczeństwa podczas szczytu NATO w 2016 roku      
1036 2.10.2015r. w sprawie udziału w ćwiczeniu RENEGATE-SANEX 15/II      
1037 2.10.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Bartyckiej 110A pozostającej w trwałym zarządzie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska      
1038 7.10.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w miejscowości Słomczyn, gmina Grójec      
1039 7.10.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w obrębie Strzałki, gmina Gostynin      
1040 7.10.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części nieruchomości położonej w Ciechanowie przy ulicy Płockiej 32 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie      
1041 7.10.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w miejscowości Skrzeszew gmina Repki uchylone zarz. nr 11 z 23.01.2017r.  
1042 7.10.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w miejscowości Grodzisk gmina Sabnie uchylone zarz. nr 466 z 9.08.2017r.  
1043 7.10.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w miejscowości Buczyn Dworski gmina Kosów Lacki uchylone zarz. nr 461 z 9.08.2017r.  
1044 7.10.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w miejscowości Mazowszany gmina Kowala      
1045 7.10.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym udziału Skarbu Państwa we własności nieruchomości położonej w Radomiu przy ulicy 1905 Roku 30b uchylone zarz. nr 464 z 9.08.2017r.  
1046 7.10.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
1047 7.10.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
1048 7.10.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
1049 8.10.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Koźmiana 2      
1050 8.10.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokalu mieszkalnego w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy ulicy Łużyckiej 2      
1051 8.10.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokalu mieszkalnego w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy ulicy Łużyckiej 2      
1052 8.10.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu przysługującego Izbie Celnej w Warszawie do nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Erazma Ciołka 14A      
1053 8.10.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w obrębie Czerwonka Parcele, gmina Sochaczew      
1054 8.10.2015r. w sprawie powołania Zespołu doradczego do spraw transportu towarów niebezpiecznych na terenie województwa mazowieckiego      
1055 13.10.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
1056 13.10.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie systemów wykonywania czynności kancelaryjnych w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie      
1057 14.10.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji systemu wykrywania i alarmowania na terenie województwa mazowieckiego      
1058 14.10.2015r. w sprawie zbycia z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz Gminy Gostynin w formie darowizny nieruchomości położonej w Gostyninie przy ulicy Bierzewickiej      
1059 14.10.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania członków Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Mazowieckim      
1060 14.10.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości położonej w miejscowości Łochów pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu      
1061 14.10.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Pruszkowie      
1062 15.10.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Piasecznie przy ulicy Energetycznej      
1063 14.10.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego nr 1 znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Laskowcu przy ulicy Mazurskiej 30      
1064 14.10.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego nr 5 znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Laskowcu przy ulicy Mazurskiej 30      
1065 19.10.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Płocku przy ulicy Zglenickiego      
1066 19.10.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości zabudowanej położonej w Warszawie przy ulicy Szańcowej 25      
1067 19.10.2015r. w sprawie ustanowienia dysponentów środków budżetowych zm.zarz. nr 495 z 16.09.2016r.  
1068 20.10.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w miejscowości Tczów Średni gmina Tczów      
1069 20.10.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Kazimierzowskiej 11      
1070 20.10.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego nr 6 znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Laskowcu przy ulicy Mazurskiej 26      
1071 21.10.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w Grójcu      
1072 21.10.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy użytkowania nieruchomości położonej w Siedlcach przy ulicy Starowiejskiej      
1073 21.10.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Gładkiej 14      
1074 21.10.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części nieruchomości położonej w Radomiu przy ulicy Kazimierza Pułaskiego 9A pozostającej w trwałym zarządzie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie      
1075 21.10.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w miejscowości Łochów gmina Łochów      
1076 23.10.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez suszę      
1077 26.10.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny prawa własności części nieruchomości położonej w Radomiu przy ulicy Obrońców      
1078 26.10.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Pruszkowie przy ulicy Przejazdowej 25      
1079 23.10.2015r. w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska w Warszawie      
1080 23.10.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości w formie darowizny części nieruchomości położonej w Warszawie w Dzielnicy Rembertów      
1081 27.10.2015r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Platerów     Dz. Urz. poz. 8577
1082 27.10.2015r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Bielsk     Dz. Urz. poz. 8578
1083 27.10.2015r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Skórzec     Dz. Urz. poz. 8579
1084 27.10.2015r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Grębków     Dz. Urz. poz. 8580
1085 30.10.2015r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły skody spowodowane przez huragan      
1086 2.11.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji oceniającej wnioski zgłoszone prze gminy i powiaty w ramach programu wieloletniego pod nazwą "Narodowy program przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostepność - Rozwój"      
1087 2.11.2015r. w sprawie powołania Komisji oceniającej wnioski zgłoszone prze gminy i powiaty w ramach programu wieloletniego pod nazwą "Program rozwoju gminnej i powtaowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019"

zm.zarz. nr 479 z 8.09.2016r.

zm.zarz. nr 163 z 16.05.2017r.

 
1088 2.11.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyznaczenia zastępców Rzecznika Dyscyplinarnego dla Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Mazowieckim      
1089 2.11.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w formie darowizny na rzecz Powiatu Mińskiego prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Mrozach      
1090 2.11.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Nowym Dworze Mazowieckim przy ulicy Obrońców Modlina      
1091 2.11.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu Skarbu Państwa udziału we współwłasności nieruchomości położonej w Grodzisku Mazowieckim przy ulicy Skrajnej 7      
1092 2.11.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w obrębie Olszyny, gmina Myszyniec      
1093 2.11.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Brwinowie przy ulicy Pruszkowskiej      
1094 2.11.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Płocku przy ulicy Jędrzejewo      
1095 2.11.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny części nieruchomości położonej w obrębie SHR Wolica gmina Ożarów Mazowiecki      
1096 3.11.2015r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą     Dz, Urz. poz. 8761
1097 5.11.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w obrębie Sierakowo, gmina Przasnysz      
1098 5.11.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Przasnyszu przy ulicy szosa Ciechanowska      
1099 5.11.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w obrębie Gołotczyzna, gmina Sońsk      
1100 5.11.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Pułtusku, obręb 24      
1101 5.11.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Górze Kalwarii, obręb Linin II      
1102 5.11.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w miejscowości Moszna-Parcela, gmina Brwinów      
1103 5.11.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w miejscowości Repki gmina Repki uchylone zarz. nr 465 z 9.08.2017r.  
1104 5.11.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie części nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy 11 Listopada 17/19      
1105 5.11.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem garażu znajdującego się na części nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Tunelowej      
1106 5.11.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Walecznych 4/6 i ulicy Wał Miedzeszyński      
1107 5.11.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Polnej 1 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie      
1108 5.11.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Mysikrólika 16      
1109 6.11.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Waliców 11A      
1110 6.11.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości stanowiącej wlasność Skarbu Państwa położonej w miejscowości Gawrych Ruda pozostającej w trwałym zarządzie Kuratorium Oświaty w Warszawie      
1111 9.11.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Makowie Mazowieckim przy ulicy Pułaskiego      
1112 9.11.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia składu oraz określenia wynagrodzenia dla członków Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Warszawie      
1113 10.11.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Makowie Mazowieckim przy ulicy 1-go Maja      
1114 10.11.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Makowie Mazowieckim przy ulicy 1-go Maja      
1115 10.11.2015r.

w sprawie przeprowadzenia ogólnokrajowego ćwiczenia Krajowego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania pod kryptonimem „PATROL 15"

     
1116 10.11.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Kozienicach      
1117 10.11.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Pułtusku przy ulicy Białowiejskiej 10      
1118 10.11.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w obrębie Kaszewiec, gmina Różan      
1119 12.11.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w miejscowości Prostyń, gmina Małkinia Górna      
1120 12.11.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Sulejówku przy ulicy Kasprowicza 2      
1121 12.11.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zrzeczenie się trwałego zarządu Mazowieckiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Warszawie do części nieruchomości położonej w Siedlcach przy ulicy Józefa Piłsudskiego 4      
1122 12.11.2015r. w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Wojewody Mazowieckiego w 2016 r. z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego"      
1123 12.11.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę z zasobu Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Mysikrólika 16 zm.zarz. nr 1189 z 22.12.2015r.  
1124 13.11.2015r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miasta i Gminy Białobrzegi     Dz.Urz. poz. 9140
1125 16.11.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z drodze darowizny na rzecz Powiatu Pruszkowskiego prawa własności nieruchomości położonej w Pruszkowie przy ulicy 3-go Maja 8A.      
1126 17.11.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem garażu znajdującego się na części nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Makowskiej      
1127 17.11.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem garażu znajdującego się na części nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Makowskiej      
1128 17.11.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem garażu znajdującego się na części nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Makowskiej zm.zarz. nr 1162 z 2.12.2015r.    
1129 17.11.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem garażu znajdującego się na części nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Makowskiej      
1130 17.11.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem garażu znajdującego się na części nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Makowskiej      
1131 18.11.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem garażu znajdującego się na części nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Makowskiej      
1132 18.11.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem garażu znajdującego się na części nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Makowskiej      
1133 18.11.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny na rzecz Gminy Latowicz części nieruchomości położonej w miejscowości Latowicz      
1134 18.11.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem garażu znajdującego się na części nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Makowskiej      
1135 18.11.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Pionkach      
1136 18.11.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem garażu znajdującego się na części nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Makowskiej      
1137 18.11.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę z zasobu Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Strażackiej zm.zarz. nr 1172 z dnia 2.12.2015r.  
1138 18.11.2015r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Drobinie     Dz.Urz. poz. 9364
1139 19.11.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku na nieruchomości gruntowej położonej w Wołominie przy ulicy Piłsudskiego 57      
1140 20.11.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie      
1141 20.11.2015r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Staroźreby     Dz.Urz. poz. 9496
1142 20.11.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem garażu znajdującego się na części nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Makowskiej      
1143 20.11.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem garażu znajdującego się na części nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Chłopickiego      
1144 20.11.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem garażu znajdującego się na części nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Chłopickiego      
1145 24.11.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Annopol      
1146 24.11.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem garażu znajdującego się na części nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Makowskiej      
1147 24.11.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem garażu znajdującego się na części nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Makowskiej      
1148 24.11.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Księżnej Anny 14      
1149 24.11.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem garaży znajdujących się na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Szaserów      
1150 24.11.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem garażu znajdującego się na części nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Makowskiej      
1151 24.11.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem garażu znajdującego się na części nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Makowskiej      
1152 24.11.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem garażu znajdującego się na części nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Makowskiej      
1153 24.11.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem garażu znajdującego się na części nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Makowskiej      
1154 24.11.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem garażu znajdującego się na części nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Makowskiej      
1155 24.11.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem garażu znajdującego się na części nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Makowskiej      
1156 24.11.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem garażu znajdującego się na części nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Makowskiej      
1157 24.11.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem garażu znajdującego się na części nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Makowskiej      
1158 24.11.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem garażu znajdującego się na części nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Makowskiej      
1159 27.11.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę między Skarbem Państwa a Powiatem Ciechanowskim udziałów we współwłasności nieruchomości położonej w obrębie 12 Gołotczyzna, gmina Sońsk      
1160 27.11.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonych w gminie Słupno, obręby Borowiczki Pieńki i Słupno      
1161 2.12.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Makowie Mazowieckim przy ulicy Krótkiej na część nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Makowskiego położonej w Makowie Mazowieckim przy ulicy Krótkiej      
1162 2.12.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem garażu znajdującego się na części nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Makowskiej      
1163 2.12.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem garażu znajdującego się na części nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Makowskiej      
1164 2.12.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem garażu znajdującego się na części nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Makowskiej      
1165 2.12.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem garażu znajdującego się na części nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Makowskiej      
1166 2.12.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem garażu znajdującego się na części nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Makowskiej      
1167 2.12.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa udziału we współwłasności nieruchomości położonej w Piastowie przy ulicy Kujawskiej      
1168 2.12.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu przysługującego Izbie Celnej w Warszawie do nieruchomości położonej w Radomiu przy ulicy Andrzeja Struga 60      
1169 2.12.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokalu mieszkalnego w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy ulicy Bernardyńskiej 10      
1170 2.12.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokalu mieszkalnego w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy ulicy Bernardyńskiej 10      
1171 2.12.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w miejscowości Kietlanka, gmina Zaręby Kościelne      
1172 2.12.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę z zasobu Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Strażackiej      
1173 3.12.2015r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Sochaczewie     Dz.Urz. poz. 10068
1174 3.12.2015r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim     Dz.Urz. poz. 10025
1175 4.12.2015r. w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej rzeczowych składników majątku ruchomego obrony cywilnej      
1176 4.12.2015r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Kazanowie     Dz.Urz. poz. 10357
1177 15.12.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Statutu Mazowieckiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Warszawie     Dz. Urz. poz. 960
1178 18.12.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z formie darowizny na rzecz Gminy Regimin prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa położonej w gminie Regimin, obręb Pawłowo      
1179 18.12.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem garażu znajdującego się na części nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Warszawie przy ulicy Makowskiej      
1180 18.12.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach na nieruchomości położonej w miejscowości Lipie gmina Błędów      
1181 16.12.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa udziału w części nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Smolnej 40      
1182 22.12.2015r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia spisu z natury aktywów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie      
1183 17.12.2015r. w sprawie powołania Zespołu do ustalenia stanu faktycznego i zdiagnozowanie ryzyka w wybranych obszarach działania wojewody mazowieckiego      
1184 17.12.2015r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert dotyczących realizacji zadania publicznego z zakresu ratownictwa i ochrony ludności na terenie województwa mazowieckiego w 2016r.      
1185 22.12.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz Powiatu Płońskiego w formie darowizny lokalu użytkowego w budynku na nieruchomości położonej w Płońsku przy ulicy Sienkiewicza 4C      
1186 22.12.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny nieruchomości położonej w obrębie Toporów gmina Łosice      
1187 22.12.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem garażu znajdującego się na części nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Makowskiej      
1188 22.12.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem garażu znajdującego się na części nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Makowskiej      
1189 22.12.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę z zasobu Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Mysikrólika 16      
1190 22.12.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości gruntowej położonej we wsi Jeżewice, gmina Tarczyn      
1191 22.12.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w miejscowości Rytele Świeckie gmina Kosów Lacki uchylone zarz. nr 1191 z 2.03.2017r.  
1192 22.12.2015r. w sprawie powołania Zespołu do porównania stanu majątku Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie      
1193 22.12.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie likwidacji przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego "Petrobudowa" w Płocku      
1194 22.12.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych osobowych w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie      
1195 24.12.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny części nieruchomości położonej we wsi Wierzbica gmina Serock      
1196 24.12.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny nieruchomości położonej w Legionowie      
1198 24.12.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Markach przy ulicy Małachowskiego 2A      
1199 24.12.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w Warszawie w Dzielnicy Bielany przy ulicy Kazimierza Wóycickiego (działka nr 231)      
1200 24.12.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w Warszawie w Dzielnicy Bielany przy ulicy Kazimierza Wóycickiego (działka nr 224)      
1201 24.12.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku na części nieruchomości położonej w miejscowości Dębe gmina Serock      
1202 24.12.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokalu mieszkalnego w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy ulicy Koźmiana 2      
1203 31.12.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne obciążenie służebnością gruntową na rzecz Gminy Gostynin nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Gostyninie przy ulicy Bierzewickiej      
1204 29.12.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Kontrolnego do przeprowadzenia kontroli przestrzegania warunków utrwalania przebiegu imprezy masowej      
             

 

Podziel / Share
02.01.2015, Ilość wejść: 17934, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0)

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy
do góry