Pomoc dla niepełnosprawnych
Uwaga! To jest archiwalna wersja serwisu.

Zapraszamy do nowego serwisu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na portalu rządowym.

Zarządzenia

Zarządzenia Wojewody Mazowieckiego 2016 rok

Poniżej znajduje się lista zarządzeń wydanych przez Wojewodę Mazowieckiego w 2016 roku.

                                                                                                                                                             

 

 

 

Nr. Data Tytuł Pobierz

Zmiany/ Uchylenie

Pobierz Uwagi
1 7.01.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ulicy Wareckiej 17      
2 7.01.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem garażu nr 128 znajdującego się na części nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Makowskiej      
3 9.01.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w formie darowizny na rzecz Gminy Brwinów prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa położonych w gminie Brwinów, obręb Moszna Wieś      
4 9.01.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości w Konstancinie-Jeziornie przy ulicy Uzdrowiskowej      
5 9.01.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Miasta Stołecznego Warszawy położonej w Warszawie przy ulicy Witolińskiej 44      
6 9.01.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Ostrowi Mazowieckiej przy ulicy Różańskiej      
7 14.01.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez huragan      
8 14.01.2016r. w sprawie zbycia z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Ciechanowie przy ulicy Orylskiej      
9 14.01.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w gminie i obrębie Mała Wieś      
10 14.01.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w Mszczonowie przy ulicy Szkolnej      
11 18.01.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w obrębie Badów Górny, gmina Mszczonów      
12 18.01.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w Warszawie w Dzielnicy Mokotów przy ulicy Kostrzyńskiej      
13 14.01.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w Warszawie w Dzielnicy Ochota      
14 18.01.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w miejscowości Studzieniec gmina Sierpc      
15 14.01.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem garażu znajdującego się na części nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Makowskiej      
16 14.01.2016r. w sprawie określenia zakresu kompetencji i zadań wykonywanych przez I Wicewojewodę i II Wicewojewodę Mazowieckiego zm.zarz. nr. 273 z 23.05.2016r.  
19 25.01.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w Warszawie w Dzielnicy Wilanów przy ulicy Drewny uchylone zarz. nr 504 z 16.08.2017r.    
20 25.01.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Jagiellońskiej      
21 18.01.2016r. w sprawie powołania Zespołu kwalifikującego oferty składane do Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch - edycja 2016"      
22 19.01.2016r. zmieniające zarządzenie w  sprawie ustalenia procedury kontroli zarządczej w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie      
23 19.01.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w Kozienicach      
24 18.01.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w Kozienicach      
25 18.01.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Kozienicach      
26 18.01.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w miejscowości Dolne Pole gmina Sokołów Podlaski      
27 25.01.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Wołominie przy ulicy Wileńskiej i Nowowiejskiej      
28 25.01.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Wołominie przy ulicy Wileńskiej      
29 25.01.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Juliana Ursyna Niemcewicza 7/9      
30 25.01.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonych w gminie Wyszogród, obręb Chmielewo      
31 25.01.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Wołominie przy ulicy Wileńskiej 51      
32 25.01.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonych na terenie gminy Rybno, obręby Stary Szawrocin, Rybno, Ćmiszew - Parcel i Erminów      
33 25.01.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny nieruchomości położonej w Dąbrowie Chotomowskiej gmina Jabłonna zm.zarz. nr 409 z 2.08.2016r.  
34 25.01.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonych na terenie gminy Rybno, obręb Józin zm.zarz. nr 78 z 3.03.2016r.  
35 25.01.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonych na terenie gminy Rybno, obręb Nowy Szawrocin      
36 25.01.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części nieruchomości położonej w Różanie przy ulicy Mickiewicza pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie      
37 20.01.2016r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Nadarzyn     Dz. Urz. poz. 629
38 20.01.2016r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Podkowa Leśna     Dz. Urz. poz. 630
39 25.01.2016r. zmieniające zarządzenie w sprawie likwidacji przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Produkcji "LAS" w Ostrowi Mazowieckiej      
40 26.01.2016r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Czerwińsk nad Wisłą     Dz. Urz. poz. 806
41 29.01.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego znajdującego sie w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Dąbrowszczaków 6      
42 29.01.2016r.

w sprawie powołania Mazowieckiej Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej, powiatowych komisji lekarskich oraz ustalenia wojewódzkiego planu kwalifikacji wojskowej w 2016 r. na terenie województwa mazowieckiego i dodatkowego wynagrodzenia za udział w pracach komisji lekarskich

zm.zarz. nr 54 z 10.02.2016r.

zm.zarz. nr 58 z 16.02.2016r.

zm.zarz. nr 77 z 3.03.2016r.

 
43 29.01.2016r.

w sprawie wyrażenia zgody  na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa  udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Miasta Stołecznego Warszawy położonej w Warszawie przy ulicy Zielnej 3

     
44 29.01.2016r. w sprawie wyrażenia zgody  na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa  udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Miasta Stołecznego Warszawy położonej w Warszawie przy ulicy Chmielnej 48      
45 1.02.2016r.

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokalu mieszkalnego w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy ulicy Bernardyńskiej 10

     
46 29.01.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w miejscowości Wólka Szelężna      
47 10.02.2016r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Mazowieckiego Wojewódzkiego Zespołu Koordynujacego w ramach Rządowego programu na lata 2014-2016 "Bezpieczna i przyjazna szkoła"      
48 29.01.2016r. w sprawie Mazowieckiego Wojewódzkiego Zespołu interdyscyplinarnego do spraw bezpieczeństwa imprez masowych      
49 4.02.2016r. w sprawie wyrażenia na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w miejscowości Wólka Szelężna      
50 4.02.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonych w obrębie Stare Lubiejewo, gmina Ostrów Mazowiecka      
51 4.02.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem nieruchomości położonej w miejscowości Wszebory przy ulicy Spacerowej 45      
52 10.02.2016r. w sprawie wyrazenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny na rzecz Gminy Naruszewo części nieruchomości położonej w obrębie i gminie Naruszewo      
53 10.02.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego znajdujacego się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Jadźwingów 13      
54 10.02.2016r. zmieniające zarzadzenie w sprawie powołania Mazowieckiej Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej, powiatowych komisji lekarskich oraz ustalenia wojewódzkiego planu kwalifikacji wojskowej w 2016 r. na terenie województwa mazowieckiego i dodatkowego wynagrodzenia za udział w pracach komisji lekarskich      
55 12.02.2016r. w sprawie określenia "Zadań Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na obszarze województwa mazowieckiego" uchylone zarz. nr 42 z 27.02.2017r.  
56 12.02.2016r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Mazowieckiego Kuratora Oświaty      
57 15.02.2016r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Łochowie    

Dz. Urz. poz. 1431

58 17.02.2016r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Mazowieckiej Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej, powiatowych komisji lekarskich oraz ustalenia wojewódzkiego planu kwalifikacji wojskowej w 2016 r. na terenie województwa mazowieckiego i dodatkowego wynagrodzenia za udział w pracach komisji lekarskich      
59 18.02.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Koźmiana 2      
61 23.02.2016r. w sprawie powołania Zespołu Kontrolnego do przeprowadzenia w 2016 r. kontroli przedsiębiorców w zakresie przestrzegania obowiązków wynikających z pozwolenia na nabywanie, przechowywanie lub używanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego      
62 9.03.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części nieruchomości położonej w miejscowości Koszary gmina Iłża      
63 22.02.2016r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miasta Mińsk Mazowiecki     Dz. Urz. poz. 1725
64 29.02.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w miejscowości Mrozy      
65 4.03.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części nieruchomości pozostającej w trwałym zarządzie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łosicach położonej w Łosicach przy ulicy Kilińskiego 2      
66 26.02.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Belwederskiej      
67 4.03.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w obrębie Bońki Zawady, gmina Płońsk      
68 4.03.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Bernardyńskiej 10      
69 29.02.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy gen. R. Abrahama 11      
70 26.02.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem garaży znajdujących się na części nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Makowskiej      
71 3.03.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w formie darowizny na rzecz Powiatu Mińskiego nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w miejscowości Barcząca, gmina Mińsk Mazowiecki      
72 4.03.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Zegrze Południowe Rybaki gmina Nieporęt      
73 26.02.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa udziału we współwłasności nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Kresowej 6      
74 3.03.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu położonej w Raciążu przy ulicy Błonie 1      
75 4.03.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem garażu znajdującego się na nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Warszawie w Dzielnicy Wola przy ulicy Jana Szymczaka      
76 29.02.2016r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Pokrzywnica     Dz. Urz. poz. 2015
77 3.03.2016r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Mazowieckiej Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej, powiatowych komisji lekarskich oraz ustalenia wojewódzkiego planu kwalifikacji wojskowej w 2016 r. na terenie województwa mazowieckiego i dodatkowego wynagrodzenia za udział w pracach komisji lekarskich      
78 3.03.2016r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonych na terenie gminy Rybno, obręb Józin      
80 2.03.2016r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Latowicz     Dz. Urz. poz. 2126
81 8.03.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - ujemne skutki przezimowania zm.zarz. nr 259 z 10.05.2016r.  
82 7.03.2016r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Statutu Mazowieckiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Warszawie     Dz. Urz. poz. 4244
83 8.03.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - ujemne skutki przezimowania      
84 10.03.2016r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Brwinowie     Dz. Urz. poz. 2382
85 10.03.2016r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Chotczy     Dz. Urz. poz. 2383
86 10.03.2016r. zmieniające zarządzenie w sprawie Zakładowego Planu Kont, polityki rachunkowości oraz obiegu dokumentów finansowo-księgowych zm. zarz. nr 604 z 29.12.2016r.    
87 10.03.2016r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania wojewódzkiego zespołu koordynującego w ramach Rządowego programu wspomagania w latach 2015–2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+”      
88 11.03.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - ujemne skutki przezimowania      
89 15.03.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - ujemne skutki przezimowania      
90 17.03.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Mławie przy ulicy Warszawskiej      
91 17.03.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na remont obiektu budowlanego posadowionego na nieruchomości położonej w Radomiu przy ulicy 11 Listopada 37/59 oraz Żwirki i Wigury pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu      
92 17.03.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na remont obiektu budowlanego posadowionego na nieruchomości położonej w Siedlcach przy ulicy Starowiejskiej pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu      
93 17.03.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na remont obiektu budowlanego posadowionego na nieruchomości położonej w Sokołowie Podlaskim przy ulicy Wolności 50 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu      
94 17.03.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na remont obiektu budowlanego posadowionego na nieruchomości położonej w Węgrowie przy ulicy Piłsudskiego 6 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu      
95 17.03.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na remont obiektu budowlanego posadowionego na nieruchomości położonej w Radomiu przy ulicy 11 Listopada 37/59 oraz Żwirki i Wigury pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu      
96 17.03.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na remont obiektu budowlanego posadowionego na nieruchomości położonej w Radomiu przy ulicy 11 Listopada 37/59 oraz Żwirki i Wigury pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu      
97 17.03.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na remont obiektu budowlanego posadowionego na nieruchomości położonej w Szydłowcu przy ulicy Kościuszki 194 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu      
98 17.03.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w obrębie Huta Podgórna Popowo A, gmina Somianka      
99 17.03.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Majdańskiej 38/40 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie uchyl. zarz. nr 474 z 6.09.2016r.    
100 17.03.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Brackiej      
101 17.03.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz Gminy Lelis w formie darowizny nieruchomości położonej w gminie i obrębie Lelis      
102 16.03.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - ujemne skutki przezimowania      
103 24.03.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - ujemne skutki przezimowania      
104 18.03.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - ujemne skutki przezimowania      
106 1.04.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiacej własność Skarbu Państwa położonej w obrębie Sierakowo, gmina Przasnysz      
107 24.03.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - ujemne skutki przezimowania      
108 24.03.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - ujemne skutki przezimowania      
109 24.03.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - ujemne skutki przezimowania      
110 24.03.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - ujemne skutki przezimowania      
111 24.03.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - ujemne skutki przezimowania      
112 24.03.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - ujemne skutki przezimowania      
113 24.03.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - ujemne skutki przezimowania      
114 24.03.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - ujemne skutki przezimowania      
115 24.03.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - ujemne skutki przezimowania      
116 24.03.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - ujemne skutki przezimowania      
117 24.03.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - ujemne skutki przezimowania      
118 24.03.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - ujemne skutki przezimowania      
119 24.03.2016r. w sprawie upoważnienia kierowników jednostek budżetowych podległych Wojewodzie Mazowieckiemu do dokonywania w 2016 r. przeniesień wydatków budżetowych w obrębie jednego rozdziału zm.zarz. nr 496 z 16.09.2016r.  
120 24.03.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Złotej 70      
121 25.03.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Madalińskiego uchyl. zarz. nr 286 z 6.06.2017r.  
122 24.03.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w Szydłowcu      
123 25.03.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny na rzecz Centralnego Szpitala Klinicznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie nieruchomości położonej w Makowie Mazowieckim przy ulicy Kopernika 3      
124 25.03.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - ujemne skutki przezimowania      
125 25.03.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - ujemne skutki przezimowania      
126 25.03.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - ujemne skutki przezimowania      
127 25.03.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Powsińskiej 73      
128 30.03.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - ujemne skutki przezimowania      
129 30.03.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - ujemne skutki przezimowania      
130 30.03.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - ujemne skutki przezimowania      
131 30.03.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - ujemne skutki przezimowania zm. zarz. nr 223 z 18.04.2016r.  
132 30.03.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - ujemne skutki przezimowania      
133 30.03.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - ujemne skutki przezimowania zm.zarz. nr 249 z 27.04.2016r.  
134 30.03.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - ujemne skutki przezimowania      
135 30.03.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - ujemne skutki przezimowania      
136 30.03.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - ujemne skutki przezimowania      
137 30.03.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - ujemne skutki przezimowania      
138 30.03.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - ujemne skutki przezimowania      
139 30.03.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - ujemne skutki przezimowania      
140 30.03.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - ujemne skutki przezimowania      
141 30.03.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - ujemne skutki przezimowania      
142 31.03.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - ujemne skutki przezimowania      
143 31.03.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - ujemne skutki przezimowania      
144 31.03.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - ujemne skutki przezimowania      
145 31.03.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - ujemne skutki przezimowania      
146 31.03.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - ujemne skutki przezimowania      
147 1.04.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - ujemne skutki przezimowania      
148 1.04.2016r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy i Miasta Przysucha     Dz. Urz. poz. 3104
149 1.04.2016r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasięgu terytorialnego dodatkowego lotniczego przejścia granicznego Radom-Sadków      
150 4.04.2016r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Brudzeń Duży zm.zarz. nr 206 z 13.04.2016r. Dz. Urz. poz. 3163
151 4.04.2016r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Tczowie     Dz. Urz. poz. 3164
152 4.04.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - ujemne skutki przezimowania      
153 5.04.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - ujemne skutki przezimowania      
154 5.04.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - ujemne skutki przezimowania      
155 5.04.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - ujemne skutki przezimowania zm.zarz. nr 233 z 21.04.2016r.  
156 5.04.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - ujemne skutki przezimowania      
157 5.04.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - ujemne skutki przezimowania      
158 5.04.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - ujemne skutki przezimowania      
159 5.04.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - ujemne skutki przezimowania      
160 6.04.2016r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Radzanów     Dz. Urz. poz. 3254
161 8.04.2016r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Stanisławów     Dz. Urz. poz. 3389
162 8.04.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - ujemne skutki przezimowania      
163 8.04.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - ujemne skutki przezimowania      
164 8.04.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - ujemne skutki przezimowania      
165 8.04.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - ujemne skutki przezimowania      
166 8.04.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - ujemne skutki przezimowania zm.zarz. nr 217 z 18.04.2016r.  
167 8.04.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - ujemne skutki przezimowania      
168 8.04.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - ujemne skutki przezimowania      
169 8.04.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - ujemne skutki przezimowania      
170 8.04.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - ujemne skutki przezimowania      
171 8.04.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - ujemne skutki przezimowania      
172 8.04.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - ujemne skutki przezimowania      
173 8.04.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - ujemne skutki przezimowania      
174 8.04.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - ujemne skutki przezimowania zm.zarz. nr 215 z 18.04.2016r.  
175 8.04.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - ujemne skutki przezimowania      
176 8.04.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - ujemne skutki przezimowania zm.zarz. nr 230 z 21.04.2016r.  
177 8.04.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - ujemne skutki przezimowania      
178 8.04.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - ujemne skutki przezimowania      
179 8.04.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - ujemne skutki przezimowania      
180 8.04.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - ujemne skutki przezimowania zm.zarz. nr 253 z 28.04.2016r.  
181 8.04.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - ujemne skutki przezimowania      
182 8.04.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - ujemne skutki przezimowania      
183 8.04.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - ujemne skutki przezimowania      
184 8.04.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - ujemne skutki przezimowania      
185 8.04.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - ujemne skutki przezimowania      
186 8.04.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - ujemne skutki przezimowania      
187 8.04.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - ujemne skutki przezimowania      
188 8.04.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - ujemne skutki przezimowania      
189 8.04.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - ujemne skutki przezimowania      
190 8.04.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - ujemne skutki przezimowania      
191 8.04.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - ujemne skutki przezimowania      
192 8.04.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - ujemne skutki przezimowania      
193 8.04.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - ujemne skutki przezimowania      
194 8.04.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - ujemne skutki przezimowania      
195 8.04.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - ujemne skutki przezimowania      
196 8.04.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - ujemne skutki przezimowania      
197 8.04.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - ujemne skutki przezimowania      
198 8.04.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - ujemne skutki przezimowania      
199 11.04.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - ujemne skutki przezimowania      
200 11.04.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - ujemne skutki przezimowania      
201 13.04.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - ujemne skutki przezimowania zm.zarz. nr 248 z 27.04.2016r.  
202 13.04.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - ujemne skutki przezimowania      
203 13.04.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - ujemne skutki przezimowania      
204 13.04.2016r. w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości położonej w Górze Kalwarii przy ulicy Dominikańskiej 2/4      
205 13.04.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonych w Konstancinie-Jeziornie      
206 13.04.2016r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Brudzeń Duży     Dz.Urz. poz 3510
207 13.04.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy gen. R. Abrahama 11      
208 13.04.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Tanecznej 67      
209 14.04.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - ujemne skutki przezimowania      
210 14.04.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - ujemne skutki przezimowania      
211 14.04.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - ujemne skutki przezimowania      
212 14.04.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - ujemne skutki przezimowania      
213 14.04.2016r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyznaczenia zastępców Rzecznika Dyscyplinarnego dla Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Mazowieckim      
214 15.04.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Ostrołęce przy ulicy Traugutta 19 zm.zarz. nr 228 z 21.04.2016r.  
215 18.04.2016r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - ujemne skutki przezimowania      
216 18.04.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - ujemne skutki przezimowania zm.zarz. nr 262 z 11.05.2016r.  
217 18.04.2016r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - ujemne skutki przezimowania      
218 18.04.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - ujemne skutki przezimowania      
219 18.04.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - ujemne skutki przezimowania      
220 18.04.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - ujemne skutki przezimowania      
221 18.04.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - ujemne skutki przezimowania zm.zarz. nr 252 z 28.04.2016r.  
222 18.04.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - ujemne skutki przezimowania      
223 18.04.2016r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - ujemne skutki przezimowania      
224 18.04.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - ujemne skutki przezimowania      
225 19.04.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - ujemne skutki przezimowania      
226 19.04.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - ujemne skutki przezimowania      
227 20.04.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - ujemne skutki przezimowania      
228 21.04.2016r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Ostrołęce przy ulicy Traugutta 19      
229 21.04.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - ujemne skutki przezimowania      
230 21.04.2016r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - ujemne skutki przezimowania      
231 20.04.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - ujemne skutki przezimowania      
232 21.04.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - ujemne skutki przezimowania      
233 21.04.2016r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - ujemne skutki przezimowania      
234 21.04.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - ujemne skutki przezimowania      
235 21.04.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - ujemne skutki przezimowania      
236 21.04.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - ujemne skutki przezimowania      
237 21.04.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - ujemne skutki przezimowania      
238 21.04.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonych w Warszawie przy ulicy Kawęczyńskiej      
239 22.04.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem garażu znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Koźmiana 2      
240 22.04.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchcomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonych w miejscowości Gołębiów gmina Jasieniec      
241 22.04.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem garaży znajdujących się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Belwederskiej 44B      
242 22.04.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części nieruchomości położonej w Radomiu przy ulicy 1905 Roku i Bolesława Limanowskiego      
243 22.04.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w miejscowości Białobrzegi      
244 22.04.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie prac remonowych na części nieruchomości położonej w Płońsku przy ulicy 1-go Maja 3 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu      
245 26.04.2016r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Platerów     Dz. Urz. poz. 4175
246 27.04.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - ujemne skutki przezimowania      
247 27.04.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - ujemne skutki przezimowania      
248 27.04.2016r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - ujemne skutki przezimowania      
249 27.04.2016r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - ujemne skutki przezimowania      
250 28.04.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - ujemne skutki przezimowania      
251 28.04.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - ujemne skutki przezimowania      
252 28.04.2016r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - ujemne skutki przezimowania      
253 28.04.2016r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - ujemne skutki przezimowania      
254 2.05.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa udziałów w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Miasta Stołecznego Warszawy położonych w Warszawie przy ulicy Okrężnej 5a      
255 2.05.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - ujemne skutki przezimowania      
256 2.05.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - ujemne skutki przezimowania zm.zarz. nr 285 z 31.05.2016r.  
257 5.05.2016r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Raciąż     Dz. Urz. poz. 4335
258 6.05.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - ujemne skutki przezimowania      
259 10.05.2016r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - ujemne skutki przezimowania      
260 10.05.2016r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Kozienicach     Dz. Urz. poz. 4561
261 10.05.2016r. w sprawie trybu powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzania egzaminów sprawdzających kwalifikacje kandydatów na instruktorów i instruktorów nauki jazdy, kandydatów na wykładowców oraz wykładowców prowadzących szkolenie osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania motorowerem, pojazdem silnikowym lub tramwajem

zm.zarz. nr 576 z 7.12.2016r.

zm.zarz. nr 640 z 14.12.2017r.

uchylone zarz nr 151 z dn. 09.07.2019r.

 
262 11.05.2016r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - ujemne skutki przezimowania      
263 12.05.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny nieruchomości położonej w miejscowości Wysokie Koło, gmina Gniewoszów      
264 12.05.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie prac remontowych na nieruchomości położonej w Płocku przy ulicy Zglenickiego 42 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu      
265 12.05.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w formie darowizny prawa własności części nieruchomości położonej w miejscowości Kotuń gmina Kotuń      
266 12.05.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w formie darowizny prawa własności części nieruchomości położonej w miejscowości Kotuń gmina Kotuń      
267 17.05.2016r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

zm.zarz. nr 497 z 16.09.2016r.

zm.zarz. nr 33 z 8.02.2017r.

zm.zarz. nr 174 z 23.05.2017r.

zm.zarz. nr 248 z 1.06.2017r.

zm. zarz. nr 540 z 13.09.2017r.

 
268 17.05.2016r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Celestynów     Dz. Urz. poz. 4734
269 18.05.2016r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Mazowieckiego Wojewódzkiego Zespołu Koordynującego w ramach Rządowego programu na lata 2014-2016 "Bezpieczna i przyjazna szkoła"      
270 18.05.2016r. w sprawie oddania w najem garaży znajdujących się na części nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Makowskiej      
271 19.05.2016r. w sprawie organizacji i przeprowadzenia ćwiczenia sztabowego z zakresu zarządzania kryzysowego pod kryptonimem "DELTA 2016"      
272 19.05.2016r. w sprawie powołania Komisji Wojewódzkiej do spraw weryfikacji strat powstałych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej w infrastrukturze komunalnej uchylone zarz. nr 654 z 28.12.2017r.    
273 23.05.2016r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia zakresu kompetencji i zadań wykonywanych przez I Wicewojewodę i II Wicewojewodę Mazowieckiego      
274 23.05.2016r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert dotyczących realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej      
275 23.05.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w formie darowizny z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w Grójcu      
276 23.05.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w formie darowizny z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w Białobrzegach      
277 23.05.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem garażu znajdującego się na części nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Józefa Grzegorza Chłopickiego      
278 23.05.2016r. w sprawie powołania Mazowieckiego Wojewódzkiego Zespołu nadzorującego realizację zadań w zakresie przeciwdziałania ruchom osuwiskowym oraz usuwania ich skutków

zm.zarz. nr 396 z 28.07.2016r.

zm.zarz. nr 518 z 12.10.2016r.

 
279 24.05.2016r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Olszewo- Borki     Dz.Urz. poz. 4931
280 30.05.2016r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Warszawie      
281 30.05.2016r. w sprawie wprowadzenia w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie zasad udostępniania informacji publicznej w trybie wnioskowym, w tym udostępniania w celu ponownego wykorzystania uchylone zarz nr 146 z dn. 02.07.2019r.  
282 30.05.2016r. w sprawie przeprowadzenia wojeódzkiego treningu systemu wczesnego ostrzegania w ramach ćwiczenia RENEGATE-SAREX 16/I      
283 30.05.2016r.

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części nieruchomości położonej w Radomiu przy ulicy 1905 Roku, Maratońskiej I Ks. Andrzeja Łukasika

     
284 30.05.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości położonej w Otwocku przy ulicy Mieszka I 13/15 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej      
285 31.05.2016r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - ujemne skutki przezimowania      
286 31.05.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - ujemne skutki przezimowania      
287 2.06.2016r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji  Egzaminacyjnej  przeprowadzającej  testy kwalifikacyjne  dla  osóbubiegających się o uzyskanie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej lub kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyśpieszonej w zakresie bloków programowych określonych odpowiednio do kategorii prawa jazdy: C1, C1+E C i C+E lub D1, D1+E D i D+E, oraz nadania jej regulaminu wewnętrznego      
288 3.06.2016r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Cegłów     Dz. Urz. poz. 5185
289 6.06.2016r. w sprawie powołania Zespołu do spraw utrzymania projektu pod nazwą "Elektroniczna Platforma Wymiany i Obiegu Dokumentów Administracji Rządowej Województwa Mazowieckiego (EPWiOD)      
290 7.06.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - grad      
291 8.06.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - ujemne skutki przezimowania zm.zarz. nr 301 z 14.06.2016r.  
292 8.06.2016r. w sprawie wzorów dokumentacji w zakresie wzajemnych wyłączeń należności zobowiązań, przychodów, kosztów i funduszu oraz ustalenia wartości do której można nie dokonywać wyłączeń      
293 8.06.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w gminie Bodzanów, obręb Osmolinek      
294 9.06.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - przymrozki wiosenne      
295 9.06.2016r. w sprawie wprowadzenia "Regulaminu używania służbowych kart płatniczych przy dokonywaniu wydatków z budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie"      
296 10.06.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - ujemne skutki przezimowania      
297 10.06.2016r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia składu oraz określenia wynagrodzenia dla członków Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności      
298 10.06.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w obrębie Borkowo Kościelne. gmina Sierpc      
299 10.06.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny na rzecz Centralnego Szpitala Klinicznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie lokalu użytkowego nr 1 w budynku na nieruchomości położonej w Pułtusku przy ulicy Piotra Skargi 31      
300 13.06.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie prac  remontowych na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Majdańskiej 38/40 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie      
301 14.06.2016r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - ujemne skutki przezimowania      
302 14.06.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - grad      
303 14.06.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Wybrzeże Szczecińskie 6 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Stołecznej Policji w Warszawie      
304 14.06.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Bernardyńskiej 19      
305 14.06.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie prac remontowych na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Domaniewskiej 40 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie      
306 15.06.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny na rzecz Centralnego Szpitala Klinicznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie nieruchomości położonej w Ciechanowie przy ulicy Mickiewicza 8      
307 20.06.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - grad      
308 20.06.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - grad      
309 20.06.2016r. w sprawie organizacji i przeprowadzenia ćwiczenia z zakresu zarządzania kryzysowego pod kryptonimem "KATASTROFA 2016"      
310 20.06.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem garażu znajdującego się na części nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Makowskiej      
311 20.06.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - grad      
312 21.06.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - grad      
313 22.06.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - grad, huragan zm.zarz. nr 340 z 1.07.2016r.  
314 22.06.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - grad, huragan      
315 22.06.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - grad      
316 22.06.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - grad      
317 22.06.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - grad, huragan zm.zarz. nr 348 z 4.07.2016r.  
318 22.06.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - huragan, deszcz nawalny i grad      
319 22.06.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - huragan      
320 22.06.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - huragan, deszcz nawalny i grad      
321 23.06.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - deszcz nawalny, grad, huragan zm.zarz. nr 377 z 25.07.2016r.  
322 23.06.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - huragan      
323 24.06.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - huragan, deszcz nawalny i grad      
324 23.06.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - grad i huragan zm.zarz. nr 338 z 1.07.2016r.  
325 23.06.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - grad i huragan      
326 27.06.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - grad      
327 28.06.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - huragan i deszcz nawalny      
328 28.06.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - huragan      
329 28.06.2016r. zmieniające zarządzenie w sprawie likwidacji przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego "Petrobudowa" z siedzibą w Płocku      
330 28.06.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie pomieszczeń znajdujących się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Nowolipie 2 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Stołecznej Policji w Warszawie      
331 27.06.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem pomieszczenia znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Nowolipie 2 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Stołecznej Policji w Warszawie      
332 29.06.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - grad      
333 29.06.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - deszcz nawalny, grad, huragan      
334 30.06.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - deszcz nawalny, grad, huragan zm.zarz. nr 356 z 11.07.2016r.  
335 30.06.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - grad, huragan      
336 1.07.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanmie w najem lokalu mieszkalnego znajdującego sie w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Agawy 11      
337 1.07.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - grad, huragan      
338 1.07.2016r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - grad, huragan      
339 1.07.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - grad, huragan      
340 1.07.2016r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - grad, huragan      
341 4.07.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - huragan      
342 4.07.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - grad, huragan      
343 4.07.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - huragan      
344 4.07.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - huragan      
345 4.07.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - huragan zm.zarz. nr 361 z 12.07.2016r.    
346 4.07.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - deszcz nawalny i huragan      
347 4.07.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne -huragan, deszcz nawalny i grad      
348 4.07.2016r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne -grad i huragan      
349 4.07.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Markach przy ulicy Małachowskiego 2A      
350 4.07.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonych w gminie Słupno, obręb Borowiczki Pieńki      
351 5.07.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - huragan, grad      
352 5.07.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem garażu znajdującego się na części nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Makowskiej      
353 6.07.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - grad      
354 6.07.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - grad i huragan      
355 6.07.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - grad      
356 11.07.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - deszcz nawalny, grad, huragan      
357 11.07.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - huragan      
358 12.07.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - huragan      
359 12.07.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - huragan      
360 13.07.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - suszę      
361 12.07.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - huragan      
362 11.07.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - huragan      
363 14.07.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - susza      
364 15.07.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - huragan zm.zarz. nr 453 z 22.08.2016r.  
365 15.07.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - grad i huragan      
366 18.07.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - susza      
367 19.07.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - susza zm.zarz. nr 386 z 27.07.2016r.  
368 19.07.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - grad, huragan i deszcz nawalny      
369 19.07.2016r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie oraz powiatowym stacjom sanitarno-epidemiologicznym położonym na terenie województwa mazowieckiego      
370 21.07.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - susza      
371 21.07.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - grad      
372 21.07.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - grad      
373 21.07.2016r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miasta Ciechanów     Dz. Urz. poz. 7033
374 22.07.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Ludnej 4      
375 25.07.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - grad      
376 25.07.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - grad zm.zarz .nr 452 z 22.08.2016r.  
377 25.07.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - deszcz nawalny, grad i huragan      
378 25.07.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - deszcz nawalny i grad      
379 25.07.2016r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Chorzelach     Dz. Urz. poz. 7100
381 26.07.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w Karczewie przy ulicy Świderskiej      
382 26.07.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku posadowionym na części nieruchomości położonej w miejscowości Lipie, gmina Błędów      
383 26.07.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie wniosku o wydanie decyzji o przekazaniu trwałego zarządu do nieruchomości położonej w Mławie przy ulicy Padlewskiego      
384 26.07.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku posadowionym na części nieruchomości położonej w miejscowości Lipie, gmina Błędów      
385 27.07.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - grad      
386 27.07.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - suszę      
387 27.07.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - grad      
388 28.07.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - grad      
389 28.07.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - grad

zm.zarz. nr 419 z 5.08.2016r.

zm.zarz. nr 466 z 30.08.2016r.

 
390 28.07.2016r. w sprawie powołąnia Wojewódzkiego Zespołu do spraw "Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysłąwa Stasiaka na lata 2016-2017      
391 28.07.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości położonej w Radomiu przy ulicy Teodora Zielińskiego 13      
392 28.07.2016r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Jaktorów     Dz. Urz. poz. 7192
393 28.07.2016r. w sprawie powołania Komisji do oceny przydatności składników rzeczowych majątku ruchomego obrony cywilnej      
394 28.07.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Siedlcach      
395 28.07.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - grad

zm.zrz. nr 447 z 11.08.2016r.

zm.zarz. nr 491 z 13.09.2016r.

 
396 28.07.2016r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Mazowieckiego Wojewódzkiego Zespołu nadzorującego realizację zadań w zakresie przeciwdziałania ruchom osuwiskowym oraz usuwania ich skutków      
397 1.08.2016r. w sprawie ustalenia zasad gospodarowania środkami trwałymi oraz zasad prowadzenia gospodarki magazynowej majątku obrony cywilnej w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie      
398 1.08.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę między Skarbem Państwa a osobami fizycznymi udziałów we współwłasności nieruchomości położonej w Płocku przy ulicy Mostowej 6      
399 1.08.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - grad zm.zarz. nr 467 z 30.08.2016r.  
400 1.08.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny na rzecz Miasta Ostrołęka nieruchomości położonej w Ostrołęce przy ulicy Bohaterów Westerplatte      
401 1.08.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie części nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Chłodnej 3 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie      
402 1.08.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Romana Statkowskiego 25 uchyl. zarz. nr 278 z 6.06.2017r.  
403 1.08.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny nieruchomości położonej w Węgrowie      
404 1.08.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w gminie Czosnów, obręb Cząstków Polski      
405 1.08.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Grójcu przy ulicy Mogielnickiej 7      
406 1.08.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa udziałów we współużytkowaniu wieczystym nieruchomości położonych w Warszawie przy ulicy Nowogrodzkiej oraz udziałów we współwłasności budynku oraz obniżenie bonifikaty od ceny sprzedaży wpisanych do rejestru zabytków nieruchomości uchylone zarz. nr 164 z 16.05.2017r.  
407 2.08.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz Gminy Gozdowo w formie darowizny nieruchomości położonej w gminie i obrębie Gozdowo      
408 2.08.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w formie darowizny na rzecz Gminy Jadów części nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w obrębie 0017, Starowola gmina Jadów      
409 2.08.2016r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny nieruchomości położonej w Dąbrowie Chotomowskiej gmina Jabłonna      
410 2.08.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu umowy użytkowania części nieruchomości położonej w Otwocku przy ulicy Konarskiego      
411 2.08.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa udziału we współwłasności nieruchomości położonej w miejscowości Kózki gmina Sarnaki      
412 3.08.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - grad      
413 3.08.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - grad      
414 3.08.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego znajdującego sie w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Tamka 4      
415 3.08.2016r. zmieniające zarządzenie w sprawie planowania i relizacji w województwie mazowieckim zadań na potrzeby obronne państwa przez podmioty lecznicze oraz jednostki samorządu terytorialnego      
416 3.08.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - grad      
417 3.08.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - grad      
418 5.08.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - grad      
419 5.08.2016r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - grad      
420 5.08.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w miejscowości Kroczków Większy gmina Kazanów      
421 5.08.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w miejscowości Mszadla Nowa gmina Przyłęk      
422 5.08.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w miejscowości Mszadla Nowa gmina Przyłęk      
423 5.08.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w miejscowości Piątków, gmina Policzna      
424 5.08.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w Warce      
425 5.08.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w miejscowości Wyrozęby-Konaty uchylone zarz. nr 467 z 9.08.2017r.  
426 5.08.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w miejscowości Borówek gmina Siennica      
427 5.08.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem budynku mieszkalnego znajdującego się na części nieruchomości położonej w miejscowości Lipie gmina Błędów      
428 5.08.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w gminie Regimin, obręb Szulmierz      
429 5.08.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w miejscowości Karolin gmina Zwoleń uchylone zarz. nr 462 z 9.08.2017r.  
430 5.08.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w Płocku przy ulicy Góry      
431 5.08.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz Gminy Zawidz w formie darowizny nieruchomości położonej w Zawidzu Kościelnym przy ulicy Słonecznej      
432 5.08.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny nieruchomości położonych w miejscowości Izabelin gmina Izabelin      
433 5.08.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa udziału w nieruchomości położonej w Szydłowcu      
434 5.08.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w obrębie Antoninów, gmina Gostynin      
435 8.08.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - grad      
436 10.08.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w obrębie 0008 Jeruzal, gmina Mrozy      
437 10.08.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu Skarbu Państwa udziału we współużytkowaniu wieczystym nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Ostroroga 23 uchylone zarz. nr 359 z 24.06.2017r.  
438 10.08.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Grójcu przy ulicy Starostwo 1A      
439 10.08.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w miejscowości Goszczyn gmina Goszczyn      
440 10.08.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku przez Komendę Stołeczną Policji w Warszawie o wydanie decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu przysługującego do nieruchomości położonej w Siennicy przy ulicy Nowej 1      
441 10.08.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - grad      
442 11.08.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Garwolinie przy ulicy Stachowskiego      
443 11.08.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - grad      
444 11.08.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem nieruchomości położonej w Ząbkach przy ulicy ks. Ignacego Skorupki      
445 11.08.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w obrębie Mozolice Duże i Małe gmina Sieciechów      
446 11.08.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku posadowionym na części nieruchomości położonej w miejscowości Lipie gmina Błędów      
447 11.08.2016r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawisko atmosferyczne - grad      
448 11.08.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawisko atmosferyczne - grad      
449 12.08.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawisko atmosferyczne - huragan      
450 16.08.2016r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Wiśniewie     Dz. Urz. poz. 7550
451 18.08.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawisko atmosferyczne – grad      
452 22.08.2016r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawisko atmosferyczne – grad      
453 22.08.2016r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawisko atmosferyczne – huragan      
454 23.08.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawisko atmosferyczne – huragan      
455 23.08.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny nieruchomości położonej w miejscowości Dziekanów Leśny gmina Łomianki      
456 23.08.2016r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia wojewódzkiego ćwiczenia obronnego pod kryptonimem „Mazowsze 2016”      
457 23.08.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa udziału we współwłasności nieruchomości położonej w obrębie 0008 Emilów gmina Głowaczów      
458 23.08.2016r. na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny części nieruchomości położonej w Sokołowie Podlaskim przy ulicy Wolności      
459 23.08.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny na rzecz Miasta Ostrołęka nieruchomości położonej w Ostrołęce przy ulicy Spacerowej      
460 23.08.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w obrębie Osowiec, gmina Żabia Wola      
461 23.08.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny na rzecz Gminy Miasta Ciechanów nieruchomości położonych w Ciechanowie przy ulicach Pułtuskiej i 17-go Stycznia      
462 24.08.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawisko atmosferyczne – grad      
463 23.08.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany pomiędzy  Fundacją Caritas Diecezji Płockiej a Skarbem Państwa praw do nieruchomości położonych w obrębie Huta Podgórna Popowo A, gmina Somianka zm.zarz. nr 530 z 21.10.2016r.  
464 25.08.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji  rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawisko atmosferyczne – huragan      
465 26.08.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Bernardyńskiej 19      
466 30.08.2016r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji  rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawisko atmosferyczne - grad      
467 30.08.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji  rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawisko atmosferyczne      
468 30.08.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji  rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawisko atmosferyczne - grad      
469 30.08.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji  rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawisko atmosferyczne - huragan      
470 30.08.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokalu mieszkalnego w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy ulicy Bernardyńskiej 10      
471 1.09.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz Gminy Słupno w formie darowizny nieruchomości położonej w obrębach Cekanowo i Miszewko Strzałkowskie, gmina Słupno      
472 1.09.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa udziału we współwłasności położonej w miejscowości Śnadków Górny gmina Sobienie-Jeziory      
473 6.09.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji  rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawisko atmosferyczne - grad      
474 6.09.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie części nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Majdańskiej 38/40 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie      
475 6.09.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa udziału we współwłasności części nieruchomości  położonej w obrębie Policzna gmina Policzna      
476 6.09.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w Legionowie przy ulicy marsz. Józefa Piłsudskiego      
477 8.09.2016r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych do niszczenia znalezionych materiałów wybuchowych i niebezpiecznych      
478 8.09.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem pomieszczeń znajdujących się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Żytniej 36 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Stołecznej Policji w Warszawie      
479 08.09.2016r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji oceniającej wnioski zgłoszone przez gminy i powiaty w ramach programu wieloletniego pod nazwą "Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019"      
480 12.09.2016r. w sprawie powołania Komisji oceniającej wnioski zgłoszone przez gminy i powiaty w ramach programu wieloletniego pod nazwą "Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019" na rok 2017

zm.zarz. nr 247 z 31.05.2017r.

zm.zarz. nr 639 z 14.12.2017r.

 
481 12.09.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji  rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawisko atmosferyczne - grad      
482 12.09.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości położonej w Kozienicach pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu      
483 12.09.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w Warszawie w Dzielnicy Wilanów      
484 12.09.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Powązkowskiej 80      
485 12.09.2016r. zmieniające zarządzenie w sprawie systemów wykonywania czynności kancelaryjnych w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie      
486 13.09.2016r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Bulkowo     Dz. Urz. poz. 8058
487 13.09.2016r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Poświętne     Dz. Urz. poz. 8059
488 13.09.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - grad zm.zarz. nr 517 z 12.10.2016r.  
489 13.09.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - grad, huragan i deszcz nawalny      
490 13.09.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - grad i huragan      
491 13.09.2016r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - grad      
492 13.09.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - grad

zm.zarz. nr 511 z 29.09.2016r.

zm.zarz. nr 523 z 17.10.2016r.

 
493 15.09.2016r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Sienno     Dz. Urz. poz. 8126
494 15.09.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - grad zm.zarz. nr 515 z 7.10.2016r.  
495 16.09.2016r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia dysponentów środków budżetowych      
496 16.09.2016r. zmieniające zarządzenie w sprawie upoważnienia kierowników jednostek budżetowych podległych Wojewodzie Mazowieckiemu do dokonywania w 2016 r. przeniesień wydatków budżetowych w obrębie jednego rozdziału      
497 16.09.2016r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie      
498 19.09.2016r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Olszewo-Borki     Dz. Urz. poz.8177
499 20.09.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie części nieruchomości położonej w Legionowie przy ulicy Jagiellońskiej 26b pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Stołecznej Policji w Warszawie      
500 20.09.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny nieruchomości położonej w miejscowości Dziekanów Leśny, gmina Łomianki      
501 20.09.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie części nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Pytlasińskiego 17 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Stołecznej Policji w Warszawie      
502 20.09.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie części nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Włochowskiej 25/33 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Stołecznej Policji w Warszawie      
503 20.09.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Smolnej 13 uchylone zarz. nr 273 z 5.06.2017r.  
504 20.09.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w Warszawie w Dzielnicy Bielany      
505 21.09.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na remont obiektu budowlanego posadowionego na nieruchomości położonej w Płocku przy ulicy Armii Krajowej 62 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu      
506 22.09.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Górze Kalwarii, obręb Linin II      
507 22.09.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Płocku przy ulicy Lachmana      
508 27.09.2016r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia "Instrukcji przeprowadzania inwentaryzacji w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie"      
509 27.09.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w Ostrołęce przy ulicy Wiejskiej      
510 29.09.2016r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie      
511 29.09.2016r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - grad      
512 30.09.2016r. w sprawie wyznaczenia zastępców Rzecznika Dyscyplinarnego dla Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Mazowieckim

zm. zarz. 6 z 18.01.2017r.

uchylone zarz. nr 574 z 10.10.2017r.

 
513 30.09.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku posadowionym na części nieruchomości położonej w Dziekanowie Leśnym gmina Łomianki      
514 6.10.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości położonej w Piasecznie przy ulicy Puławskiej 44E pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Stołecznej Policji w Warszawie      
515 7.10.2016r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - grad      
516 10.12.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w formie darowizny na rzecz Gminy Słupno prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa położonej w obrebie Miszewko Strzałkowskie, gmina Słupno      
517 12.10.2016r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - grad      
518 12.10.2016r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Mazowieckiego Wojewódzkiego Zespołu nadzorującego realizację zadań w zakresie przeciwdziałania ruchom osuwiskowym oraz usuwania ich skutków      
519 14.10.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem garażu znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Koźmiana 2      
520 14.10.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem garażu nr 6 znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Platynowej 10      
521 14.10.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem garażu znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie w Dzielnicy Wola przy ulicy Jana Szymczaka      
522 14.10.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w Płocku przy ulicy Wyszogrodzkiej      
523 17.10.2016r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - grad      
524 17.10.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w formie darowizny części nieruchomości położonej w gminie Garwolin      
525 17.10.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Bajana 1      
526 17.10.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w miejscowości Rożki gmina Kowala      
527 17.10.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w formie darowizny prawa własności nieruchomości położonej w Siedlcach      
528 19.10.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem garażu znajdującego się na nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Warszawie przy ulicy Tunelowej 10BE      
529 20.10.2016r. zmieniające zarządzenie w sprawie Karty audytu wewnętrznego oraz Podręcznika procedur audytu wewnętrznego w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie      
530 21.10.2016r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany pomiędzy  Fundacją Caritas Diecezji Płockiej a Skarbem Państwa praw do nieruchomości położonych w obrębie Huta Podgórna Popowo A, gmina Somianka      
531 26.10.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Złocienia 3 uchylone zarz. nr 360 z 24.06.2017r.  
532 26.10.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa udziału we współużytkowaniu wieczystym nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Rajców 9 oraz udziału we współwłasności budynku      
533 3.11.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny na rzecz Gminy Brwinów nieruchomości położonej w Brwinowie przy ulicy Pszczelińskiej 99      
534 8.11.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w Płocku przy ulicy Sannickiej      
535 8.11.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w miejscowości Izbica gmina Serock      
536 8.11.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem garaży znajdujących się na nieruchomościach stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w Warszawie przy ulicy Makowskiej      
537 8.11.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu przysługującego Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu do nieruchomości położonej w Radomiu przy ulicy 25-go Czerwca i ulicy Juliana Fałata      
538 8.11.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Ostrołęce w rejonie ulicy Łęczysk      
539 8.11.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Łomiankach przy ulicy Akacjowej      
540 8.11.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Ostrowi Mazowieckiej      
541 8.11.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w Ostrołęce przy ulicy Rodziny Ulmów      
542 8.11.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny na rzecz Gminy Czosnów nieruchomości położonej w gminie Czosnów, obręb Dębina      
543 8.11.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w obrębie Dobrzenica, gmina Prażmów      
544 8.11.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części nieruchomości położonej w Piasecznie przy ulicy Puławskiej 44E pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Stołecznej Policji w Warszawie      
545 8.11.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa udziału w nieruchomości położonej w mieście kosów Lacki      
546 8.11.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Saskiej 63/75      
547 8.11.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny nieruchomości położonej w miejscowości Tymoteuszew      
548 8.11.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości położonych w obrębie Wieliszew gmina Wieliszew      
549 8.11.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa udziału we współwłasności części nieruchomości położonej w miejscowości Władzin gmina Kołbiel      
550 8.11.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy Al. Szucha 2/4      
551 8.11.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem garażu znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Belgijskiej      
552 8.11.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokalu mieszkalnego w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy ulicy Bernardyńskiej 10      
553 8.11.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Alpejskiej uchyl. zarz. nr 284 z 6.06.2017r.  
554 8.11.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokalu mieszkalnego w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy ulicy Łużyckiej 2      
555 8.11.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku posadowionym na nieruchomości położonej w miejscowości Stawiszyn gmina Białobrzegi      
556 8.11.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku posadowionym na nieruchomości położonej w miejscowości Stawiszyn gmina Białobrzegi      
557 8.11.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku posadowionym na nieruchomości położonej w miejscowości Stawiszyn gmina Białobrzegi      
558 8.11.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku posadowionym na nieruchomości położonej w miejscowości Stawiszyn gmina Białobrzegi      
559 8.11.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Dobrej 27      
560 9.11.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na budowę nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Sochaczewie na nieruchomości położonej w Sochaczewie przy ulicy 1-go Maja 10 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu      
561 9.11.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie prac remontowych na nieruchomości położonej w Płocku przy ulicy Zglenickiego 42 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu      
562 9.11.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w obrębie Chosna, gmina Prażmów      
563 9.11.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu położonej w Otrowii Mazowieckiej przy ulicy Piłata 12      
564 9.11.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny na rzecz Gminy Czosnów nieruchomości położonej w gminie Czosnów, obręb Izabelin-Dziekanówek      
565 10.11.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Karolkowej 49      
566 16.11.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonych w gminie Słupno, obręb Borowiczki Pieńki      
567 16.11.2016r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji do spraw analizy wniosków o dofinansowanie zadań zawartych w "Programie integracji społecznej romskiej w Polsce na lata 2014-2020"      
568 17.11.2016r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miasta Marki     Dz. Urz. poz. 9847
569 22.11.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w obrębie Linin II, gmina Góra Kalwaria      
570 22.11.2016r. w sprawie uzupełnienia jednolitego rzeczowego wykazu akt      
571 23.11.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w gminie Słupno, obręb Borowiczki Pieńki      
572 28.11.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem garaży znajdujących się na nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Warszawie przy ulicy Makowskiej      
572a 29.11.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem garaży znajdujących się na nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Warszawie przy ulicy Makowskiej      
573 2.12.2016r. zmieniające zarządzenie w sprawie systemów wykonywania czynności kancelaryjnych w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie      
574 6.12.2016r. w sprawie oddania w najem garaży znajdujących się na nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w Warszawie przy ulicy Chłopickiego i ulicy Makowskiej      
575 6.12.2016r. w sprawie ustalenia zasad rachunkowości dla dysponenta III stopnia

zm.zarz. nr 178 z 2017r.

uchylone zarz nr 844 z dn. 14.12.2018r.

 
576 7.12.2016r. zmieniające zarządzenie w sprawie trybu powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzania egzaminów sprawdzających kwalifikacje kandydatów na instruktorów i instruktorów nauki jazdy, kandydatów na wykładowców oraz wykładowców prowadzących szkolenie osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania motorowerem, pojazdem silnikowym lub tramwajem      
577 .12.2016r. w sprawie powołania Zespołu kwalifikującego oferty składane do Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do laty 3 "Maluch plus" 2017      
578 12.12.2016r. w sprawie wyrażenia zgody n zbycie z zasobu Skarbu Państwa udziału we współwłasności nieruchomości położonej w Milanówku przy ulicy Krasińskiego 28A      
579 12.12.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Podole Stare, gmina Wilga      
580 12.12.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części nieruchomości położonej w Płocku przy ulicy Gwardii Ludowej 8 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej      
581 12.12.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz Gminy Miasta Sierpc w formie darowizny nieruchomości położonej w Sierpcu, obręb 0001 uchylone zarz. nr 93 z 26.04.2017r.  
582 12.12.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny na rzecz Gminy Brwinów nieruchomości połoonej w Brwinowie przy ulicy Pruszkowskiej      
583 12.12.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa budynku mieszkalnego posadowionego na części nieruchomości położonej w miejscowości Lipie gmina Błędów      
584 12.12.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny na rzecz Gminy Wyszków części nieruchomości położonej w Wyszkowie, obręb 0001      
585 12.12.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w formie darowizny na rzecz Miasta Mińsk Mazowiecki nieruchomości położonej w Mińsku Mazowieckim przy ulicy Jana Łupińskiego      
586 12.12.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa udziału we współużytkowaniu Skarbu Państwa udziału we współużytkowaniu wieczystym nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Emilii Plater 9/11 oraz udziału we współwłasności budynków      
587 14.12.2016r. w sprawie kontroli zarządczej w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie zm. zarz. 29 z 26.01.2018r.  
588 14.12.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem miejsca postojowego znajdującego się w budynku na nieruchomości w Warszawie przy ulicy Lewickiej 13/15      
589 15.12.2016r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Płońsku     Dz.Urz. poz. 11483
590 15.12.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Powązkowskiej 80      
591 15.12.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w formie darowizny na rzecz Gminy Radzymin nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Radzyminie przy ulicy Witosa      
592 15.12.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Obozowej      
593 15.12.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części nieruchomości położonej w Radomiu przy ulicy Warszawskiej      
594 15.12.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokalu mieszkalnego w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy ulicy Bernardyńskiej 10      
595 15.12.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Koźmiana 2      
596 15.12.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w obrębie Sierakowo, gmina Przasnysz      
597 15.12.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Ząbkowskiej 33      
598 15.12.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomośi położonej w Garwolinie przy ulicy Romanówka      
599 15.12.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Garwolinie      
600 19.12.2016r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji  rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawisko atmosferyczne - huragan      
601 19.12.2016r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Winnica     Dz.Urz. poz. 11639
602 21.12.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na  oddanie w dzierżawę z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Broniewskiego      
604 29.12.2016r. zmieniające zarządzenie w sprawie Zakładowego Planu Kont, polityki rachunkowości oraz obiegu dokumentów finansowo-księgowych      
605 29.12.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny na rzecz Gminy Radzymin nieruchomości położonej w miejscowości Radzymin w obrębie 0017. 03-03      
606 29.12.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w miejscowości Siczki gmina Jedlnia-Letnisko      
607 29.12.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Radomiu przy ulicy Warszawskiej      
608 29.12.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Ezopa      
609 30.12.2016r. w sprawie przyjmowania, ewidencjonowania i rozpatrywania skarg, wniosków oraz petycji w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie

zm. zarz. nr 567 z 28.09.2017r.

zm.zarz nr 653 z 28.12.2017r.

uchyl. zarz nr 170 z dn. 14.05.2018r.

 

 
             

 

 

Podziel / Share
12.01.2016, Ilość wejść: 14177, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0)

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy
do góry