Pomoc dla niepełnosprawnych
Uwaga! To jest archiwalna wersja serwisu.

Zapraszamy do nowego serwisu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na portalu rządowym.

Zarządzenia

Zarządzenia Wojewody Mazowieckiego 2017 rok

 Poniżej znajduje się lista zarządzeń wydanych przez Wojewodę Mazowieckiego w 2017 roku.                                                                                                                                               

Nr. Data Tytuł Pobierz

Zmiany/ Uchylenie

Pobierz Uwagi
1 2.01.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości położonej w Białobrzegach      
2 3.01.2017r. w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Wojewody Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego      
3 13.01.2017r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Platerów     Dz.Urz. poz. 380
4 17.01.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Radomiu przy ulicy Dionizego Czachowskiego 9/11      
5 17.01.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Radomiu przy ulicy Bolesława Limanowskiego      
6 18.01.2017r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyznaczenia zastępców Rzecznika Dyscyplinarnego dla Komisji dla Nauczycieli przy Wojewodzie Mazowieckim      
7 18.01.2017r. zmieniające zarządzenie w sprawie likwidacji przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego "Petrobudowa" w Płocku     Dz. Urz. poz. 628
8 18.01.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz Gminy Nowy Duninów w formie darowizny nieruchomości położonej  w obrębie i gminie Nowy Duninów      
9 18.01.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w miejscowości Zegrze Południowe Rybaki gmina Nieporęt      
10 23.01.2017r. w sprawie powołania Mazowieckiej Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej, powiatowych komisji lekarskich oraz ustalenia wojewódzkiego planu kwalifikacji wojskowej w 2017 r. na terenie województwa mazowieckiego i dodatkowego wynagrodzenia za udział w pracach komisji lekarskich

zm.zarz. nr 44 z 1.03.2017r.

zm.zarz. nr 58 z 20.03.2017r.

 
11 23.01.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w miejscowości Skrzeszew gmina Repki      
12 24.01.2017r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Słupno     Dz. Urz. poz. 777
13 26.01.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Otwocku przy ulicy Stanisława Staszica 13      
14 26.01.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokalu mieszkalnego w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy ulicy gen. R. Abrahama 13      
15 26.01.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokalu mieszkalnego w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy ulicy gen. R. Abrahama 13      
16 26.01.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokalu mieszkalnego w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy ulicy gen. R. Abrahama 11      
17 26.01.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokalu mieszkalnego w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy ulicy gen. R. Abrahama 11      
18 26.01.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokalu mieszkalnego w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy ulicy Łużyckiej 2      
19 26.01.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokalu mieszkalnego w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy ulicy gen. R. Abrahama 13      
20 26.01.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokalu mieszkalnego w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy ulicy gen. R. Abrahama 11      
21 26.01.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku na nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy ulicy Bernardyńskiej 10      
22 26.01.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokalu mieszkalnego w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy ulicy gen. R. Abrahama 13      
23 30.01.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Warszawie przy ulicy Makowskiej      
24 30.01.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa udziałów we współwłasności nieruchomości położonych w obrębach Cerekiew i Cerekiw Kolonia gmina Zakrzew      
25 1.02.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na remont obiektu budowlanego znajdującego się na nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy ulicy Domaniewskiej 40A pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie      
26 1.02.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę z zasobu nieruchomości w Warszawie przy ulicy Gwiaździstej 77      
27 1.02.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokalu mieszkalnego w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy ulicy Platynowej 10      
28 2.02.2017r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Mała Wieś    
Dz.Urz. poz. 1136
29 2.02.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Dobrej 27 uchylone zarz. nr 283 z 6.06.2017r.  
30 2.02.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Jagiellońskiej 72 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Stołecznej Policji w Warszawie      
31 4.02.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na budowę nowej siedziby Komisariatu Policji w Mszczonowie na nieruchomości położonej w Mszczonowie przy ulicy Warszawskiej pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu      
32 6.02.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Grzybowskiej      
33 8.02.2017r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie      
34 8.02.2017r. w sprawie powołania Zespołu Kontrolnego do przeprowadzenia w 2017 r. kontroli przedsiębiorców w zakresie przestrzegania obowiązków wynikających z pozwolenia na nabywanie, przechowywanie, używanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego lub wytwarzanie materiałów wybuchowych metodą in situ zm.zarz. nr 78 z 7.04.2017r.  
35 8.02.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na rozbudowę obiektu budowlanego posadowionego na nieruchomości położonej w miejscowości Zakrzew Kolonia gmina Zakrzew Kolonia pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu      
36 8.02.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części nieruchomości położonej w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 162 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Stołecznej Policji w Warszawie      
37 8.02.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny na rzecz Miasta Ostrołęka nieruchomości położonej w Ostrołęce przy ulicy Wioślarskiej      
38 13.02.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny na rzecz Gminy Brwinów części nieruchomości położonej w gminie Brwinów, obręb Moszna      
39 16.02.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Warszawie przy ulicy Łazienkowskiej      
40 22.02.2017r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Sochaczew     Dz. Urz. poz. 1806
41 27.02.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego znajdującego sie na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Wołoskiej 26      
42 27.02.2017r. w sprawie określenia "Zadań Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego" na obszarze województwa mazowieckiego uchylone zarz. nr 145 z 21.03.2018r.  
43 28.02.2017r. w sprawie upoważnienia kierowników jednostek budżetowych podległych Wojewodzie Mazowieckiemu do dokonywania w 2017 r. przeniesień wydatków budżetowych w obrębie jednego rozdziału      
44 1.03.2017r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Mazowieckiej Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej, powiatowych komisji lekarskich oraz ustalenia wojewódzkiego planu kwalifikacji wojskowej w 2017 r. na terenie województwa mazowieckiego i dodatkowego wynagrodzenia za udział w pracach komisji lekarskich      
45 2.03.2017r. w sprawie wyrażenia zgody zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny na rzecz Gminy Michałowice części nieruchomości położonej w obrębie Granica, gmina Michałowice      
46 2.03.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 32      
47 2.03.2017r. w sprawie wyrażenia zgodny  zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokalu mieszkalnego w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy ulicy R. Abrahama      
48 2.03.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości położonej w Karczewie przy ulicy Kościelnej 57 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Stołecznej Policji w Warszawie      
49 2.03.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości położonej w Wieliszewie przy Alei Solidarności 25 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Stołecznej Policji w Warszawie      
50 2.03.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w miejscowości Wola Rębkowska gmina Garwolin      
51 2.03.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w miejscowości Rytele Świeckie gmina Kosów Lacki      
52 2.03.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego znajdującego się w budynku usytuowanym na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Rozbrat 28/30      
53 7.03.2017r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miasta i Gminy Łosice     Dz.Urz. poz. 2204
54 7.03.2017r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert dotyczących realizacji zadania publicznego z zakresu ratownictwa i ochrony ludności na terenie województwa mazowieckiego w 2017r.      
55 14.03.2017r. w sprawie powołania Zespołu Kontrolnego do przeprowadzenia kontroli przestrzegania warunków utrwalania przebiegu imprezy masowej uchylone zarz. nr 60 z 22.03.2017r.  
56 17.03.2017r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do spraw wyłonienia nagrobka powtarzalnego na kwaterach wojennych żołnierzy Wojska Polskiego zlokalizowanych na Cmentarzu Wojskowym w Warszawie przy ul. Powązkowskiej 43/45     zarządzenie nr 69 z 27.03.2017r.
57 17.03.2017r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Jaktorów     Dz.Urz. poz. 2713
58 20.03.2017r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Mazowieckiej Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej, powiatowych komisji lekarskich oraz ustalenia wojewódzkiego planu kwalifikacji wojskowej w 2017 r. na terenie województwa mazowieckiego i dodatkowego wynagrodzenia za udział w pracach komisji lekarskich      
59 20.03.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę z zasobu Skarbu Państwa nieruchomości położonych w Warszawie przy ulicy Racławickiej i ulicy Mołdawskiej      
60 22.03.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - huragan      
61 22.03.2017r. w sprawie powołania Zespołu Kontrolnego do przeprowadzenia kontroli przestrzegania warunków utrwalania przebiegu imprezy masowej zm. zarz. nr 551 z 18.09.2017r.  
62 23.03.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Duchnickiej 3      
63 23.03.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Deseniowej      
64 23.03.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Czerniakowskiej 103/105      
65 23.03.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Czystej Wody      
66 23.03.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Centurii      
67 27.03.2017r. w sprawie powołania członków Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Mazowieckim zm.zarz. nr 17 z 19.04.2019r.  
68 27.03.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w miejscowości Czarna, gmina Wołomin      
69 27.03.2017r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do spraw wyłonienia projektu nagrobka powtarzalnego na kwaterach wojennych żołnierzy Wojska Polskiego zlokalizowanych na cmentarzu Wojskowym w Warszawie przy ulicy Powązkowskiej 43/45      
70 27.03.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny na rzecz Gminy Nasielsk nieruchomości położonej w gminie Nasielsk, obręby Krzyczki Szumne, Krzyczki Pieniążki, Krzyczki Żabiczki i Pniewo      
71 27.03.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w formie darowizny na rzecz Gminy Nasielsk prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa położonej w obrębie Pieścirogi Stare, gmina Nasielsk      
72 27.03.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem nieruchomości lokalowej położonej w Łosicach przy ulicy Kolejowej 23      
73 27.03.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem nieruchomości lokalowej położonej w Łosicach przy ulicy Kolejowej 23      
74 27.03.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Lubkowskiej 7/9      
75 27.03.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokalu mieszkalnego w budynku znajdującym się na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Ciasnej 10      
76 4.04.2017r. w sprawie powołania Mazowieckiego Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego uchyl. zarz. 113 z 16.03.2018  
77 7.04.2017r. w sprawie powołania Komitetu Sterującego do spraw projektu pod nazwą "Wdrożenie i popularyzacja e-usług realizowanych przez administrację rządową w województwie mazowieckim (WIPER)" zm.zarz. nr 529 z 9.09.2017r.  
78 7.04.2017r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Kontrolnego do przeprowadzenia w 2017 r. kontroli przedsiębiorców w zakresie przestrzegania obowiązków wynikających z pozwolenia na nabywanie, przechowywanie, używanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego lub wytwarzanie materiałów wybuchowych metodą in situ      
79 10.04.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem garaży znajdujących się na nieruchomościach stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w Warszawie przy ulicy Józefa Grzegorza Chłopickiego oraz ulicy Makowskiej      
80 10.04.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Koźmiana 2      
81 7.04.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej na terenie gminy Rybno, obręb Erminów      
82 7.04.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonych na terenie gminy Rybno, obręb Józin      
83 10.04.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości położonej w Mławie przy ulicy Padlewskiego 15 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie      
84 10.04.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości położonej w Mławie przy ulicy Padlewskiego 15 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie      
85 10.04.2017r. w sprawie powołania Zespołu realizacyjnego do spraw projektu pod nazwą "Wdrożenie i popularyzacja e-usług realizowanych przez administrację rządową w województwie mazowieckim (WIPER)

zm. zarz. nr 569 z 5.10.2017r.

zm. zarz. nr 237 z dnia1.06.2018 r.

zm. zarz nr 646 z dn. 31.07.2018r.

 
86 12.04.2017r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Zwoleniu     Dz. Urz. poz. 3679
87 12.04.2017r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Celestynów     Dz. Urz. poz. 3680
88 18.04.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny na rzecz Miasta Ostrołęka nieruchomości położonej w Ostrołęce przy ulicy Insurekcyjnej      
89 26.04.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - przymrozki wiosenne      
90 26.04.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - przymrozki wiosenne      
91 26.04.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - przezimowanie      
92 26.04.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokalu mieszkalnego w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy Al. Jana Chrystiana Szucha 27 uchylone zarz. nr 10 z 09.01.2018  
93 26.04.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz Gminy Miasta Sierpc w formie darowizny nieruchomości położonej w Sierpcu, obręb 0001      
94 26.04.2017r. w sprawie określenia szczegółowego trybu zlecania zadań publicznych organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego      
95 26.04.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w gminie Gąbin, obręb Dobrzyków      
96 26.04.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa udziałów we współużytkowaniu wieczystym nieruchomości położonych w Warszawie przy ulicy A. E. Odyńca 7 oraz udziału we współwłasności budynku      
97 28.04.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - przymrozki wiosenne zm.zarz. nr 183 z 23.05.2017r.  
98 28.04.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - przymrozki wiosenne zm.zarz. nr 223 z 25.05.2017r.  
99 28.04.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - przymrozki wiosenne zm.zarz. nr 172 z 23.05.2017r.  
100 28.04.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - przymrozki wiosenne      
101 28.04.2017r. zmieniające zarządzenie w sprawie likwidacji przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego "Petrobudowa" w Płocku      
102 5.05.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - przymrozki wiosenne      
103 5.05.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - przymrozki wiosenne zm.zarz. nr 266 z 31.05.2017r.  
104 8.05.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - przymrozki wiosenne      
105 8.05.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - przymrozki wiosenne zm.zarz. nr 190 z 23.05.2017r.  
106 8.05.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - przymrozki wiosenne zm.zarz. nr 222 z 25.05.2017r.  
107 8.05.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - przymrozki wiosenne zm.zarz. nr 410 z 14.07.2017r.  
108 8.05.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - przymrozki wiosenne

zm.zarz. nr 326 z 12.06.2017r.

zm.zarz. nr 373 z 6.07.2017r.

 
109 8.05.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - przymrozki wiosenne zm.zarz. nr 227 z 25.05.2017r.  
110 8.05.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - przymrozki wiosenne      
111 8.05.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - przymrozki wiosenne zm.zarz. nr 226 z 25.05.2017r.  
112 8.05.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - przymrozki wiosenne zm.zarz. nr 212 z 23.05.2017r.  
113 8.05.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - przymrozki wiosenne      
114 8.05.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - przymrozki wiosenne      
115 8.05.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - przymrozki wiosenne zm.zarz. nr 167 z 8.05.2017r.  
116 8.05.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - przymrozki wiosenne zm.zarz. nr 205 z 23.05.2017r.  
117 8.05.2017r. w sprawie powołania Zespołu do spraw realizacji projektu pod nazwą "Wzrost efektywności energetycznej poprzez termomodernizację trzech budynków użyteczności publicznej położonych w Zielonce. Radomiu oraz Siedlcach, pozostającej w trwałym zarządzie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie"

zm.zarz. nr 371 z 4.07.2017r.

zm.zarz. nr 632 z 6.12.2017r.

 
118 8.05.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy A. Gierymskiego 1      
119 8.05.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Łużyckiej 2      
120 8.05.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Wolskiej 171/175      
121 8.05.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości położonej w Mławie przy ulicy Padlewskiego 15 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie      
122 8.05.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Marynarskiej 65      
123 8.05.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem nieruchomości lokalowej położonej w budynku posadowionym na nieruchomości położonej w Szydłowcu przy ulicy Kolejowej 3      
124 8.05.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem nieruchomości lokalowej położonej w budynku posadowionym na nieruchomości położonej w Szydłowcu przy ulicy Kolejowej 3      
125 8.05.2017r. oddanie w dzierżawę z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Glebowej      
126 8.05.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - przymrozki wiosenne

zm.zarz. nr 221 z 25.05.2017r.

zm. zarz. nr 409 z 14.07.2017r.

 
127 8.05.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - przymrozki wiosenne      
128 8.05.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - przymrozki wiosenne zm.zarz. nr 208 z 23.05.2017r.  
129 8.05.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - przymrozki wiosenne zm.zarz. nr 197 z 23.05.2017r.  
130 8.05.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - ujemne skutki przezimowania      
131 8.05.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - przymrozki wiosenne      
132 8.05.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - przymrozki wiosenne zm.zarz. nr 191 z 23.05.2017r.  
133 8.05.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - przymrozki wiosenne zm.zarz. nr 355 z 24.06.2017r.  
134 10.05.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - przymrozki wiosenne zm.zarz. nr 186 z 23.05.2017r.  
135 10.05.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - przymrozki wiosenne      
136 10.05.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - przymrozki wiosenne      
137 10.05.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - przymrozki wiosenne zm.zarz. nr 224 z 25.05.2017r.  
138 10.05.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - przymrozki wiosenne      
139 10.05.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - przymrozki wiosenne      
140 10.05.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - przymrozki wiosenne      
141 10.05.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - przymrozki wiosenne zm.zarz. nr 246 z 31.05.2017r.  
142 10.05.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - przymrozki wiosenne      
143 10.05.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - ujemne skutki przezimowania i przymrozki wiosenne      
144 10.05.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - przymrozki wiosenne      
145 10.05.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - ujemne skutki przezimowania zm. zarz. nr 587 z 20.10.2017r.  
146 10.05.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - przymrozki wiosenne      
147 11.05.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w Warszawie przy Al. Prymasa Tysiąclecia      
148 11.05.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w formie darowizny nieruchomości położonej w obrębie 0015 Zajezierze gmina Sieciechów      
149 12.05.2017r. w sprawie organizacji i przeprowadzenia ćwiczenia sztabowego z zakresu zarządzania kryzysowego pod kryptonimem "Procedura 2017"      
150 12.05.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - przymrozki wiosenne zm.zarz. nr 249 z 31.05.2017r.  
151 12.05.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - przymrozki wiosenne zm.zarz. nr 250 z 31.05.2017r.  
152 12.05.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - przymrozki wiosenne      
153 12.05.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem nieruchomości lokalowej położonej w budynku posadowionym na nieruchomości położonej w Szydłowcu przy ulicy Kolejowej 3      
154 12.05.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem nieruchomości lokalowej położonej w budynku posadowionym na nieruchomości położonej w Szydłowcu przy ulicy Kolejowej 3      
155 13.05.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - przymrozki wiosenne      
156 13.05.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - przymrozki wiosenne      
157 13.05.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - przymrozki wiosenne zm.zarz. nr 377 z 6.07.2017r.  
158 13.05.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - przymrozki wiosenne      
159 13.05.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - przymrozki wiosenne zm.zarz. nr 206 z 23.05.2017r.  
160 13.05.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - przymrozki wiosenne zm.zarz. nr 366 z 29.06.2017r.  
161 13.05.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - przymrozki wiosenne      
162 13.05.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w obrębie 0012 PGR Lesznowola, gmina Lesznowola      
163 16.05.2017r. zmieniajace zarządzenie w sprawie powołania Komisji oceniającej wnioski zgłoszone prze gminy i powiaty w ramach programu wieloletniego pod nazwą "Program rozwoju gminnej i powtaowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019"      
164 16.05.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa udziałów we współużytkowaniu wieczystym nieruchomości położonych w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej oraz udziałów we współwłasności budynku oraz na obniżenie bonifikaty od ceny sprzedaży wpisanych do rejestru zabytków nieruchomości uchylone zarz. nr 623 z 17.11.2017r.  
165 17.05.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - przymrozki wiosenne      
166 17.05.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - przymrozki wiosenne      
167 17.05.2017r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - przymrozki wiosenne      
168 17.05.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem nieruchomości lokalowej położonej w budynku posadowionym na nieruchomości położonej w Szydłowcu przy ulicy Kolejowej 3      
169 17.05.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - przymrozki wiosenne      
170 17.05.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem nieruchomości lokalowej położonej w budynku posadowionym na nieruchomości położonej w Szydłowcu przy ulicy Kolejowej 3      
171 17.05.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - przymrozki wiosenne      
172 17.05.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem nieruchomości lokalowej położonej w budynku posadowionym na nieruchomości położonej w Szydłowcu przy ulicy Kolejowej 3      
173 17.05.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem nieruchomości lokalowej położonej w budynku posadowionym na nieruchomości położonej w Szydłowcu przy ulicy Kolejowej 3      
174 23.05.2017r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie      
175 22.05.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ulicy Sienkiewicza      
176 22.05.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne obciążenie służebnością gruntową na rzecz Miasta Mińsk Mazowiecki nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Mińsku Mazowieckim przy ulicy Warszawskiej 120      
177 22.05.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieuchomości położonej w Ostrołęce przy ulicy Rodziny Ulmów      
178 23.05.2017r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia zasad rachunkowości dla dysponenta III stopnia      
179 23.05.2017r. w sprawie przeprowadzenia wojeódzkiego treningu systemu wykrywania i alarmowania w ramach ćwiczenia RENEGATE-SAREX 17/I      
180 23.05.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - przymrozki wiosenne      
181 23.05.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - przymrozki wiosenne      
182 23.05.2017r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - przymrozki wiosenne      
183 23.05.2017r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - przymrozki wiosenne      
184 22.05.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - przymrozki wiosenne      
185 23.05.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - przymrozki wiosenne zm. zarz. nr 315 z 8.06.2017r  
186 23.05.2017r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - przymrozki wiosenne      
187 23.05.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - przymrozki wiosenne      
188 23.05.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - przymrozki wiosenne      
189 23.05.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - przymrozki wiosenne      
190 23.05.2017r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - przymrozki wiosenne      
191 23.05.2017r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - przymrozki wiosenne      
192 23.05.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - przymrozki wiosenne      
193 23.05.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - przymrozki wiosenne      
194 23.05.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - przymrozki wiosenne      
195 23.05.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - przymrozki wiosenne      
196 23.05.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - przymrozki wiosenne      
197 23.05.2017r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - przymrozki wiosenne      
198 23.05.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - przymrozki wiosenne      
199 23.05.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - przymrozki wiosenne      
200 23.05.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - przymrozki wiosenne      
201 23.05.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - przymrozki wiosenne zm. zarz. nr 494 z dnia 16.08.2017r.  
202 23.05.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - przymrozki wiosenne      
203 22.05.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - przymrozki wiosenne      
204 23.05.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - przymrozki wiosenne      
205 23.05.2017r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - przymrozki wiosenne      
206 23.05.2017r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - przymrozki wiosenne      
207 23.05.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - przymrozki wiosenne      
208 23.05.2017r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - przymrozki wiosenne      
209 23.05.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - przymrozki wiosenne      
210 23.05.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - przymrozki wiosenne      
211 23.05.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - przymrozki wiosenne      
212 23.05.2017r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - przymrozki wiosenne      
213 23.05.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - grad zm.zarz. nr 264 z 31.05.2017r.  
214 23.05.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - przymrozki wiosenne      
215 23.05.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - przymrozki wiosenne zm.zarz. nr 263 z 31.05.2017r.  
216 23.05.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - przymrozki wiosenne      
217 23.05.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - przymrozki wiosenne      
218 23.05.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - przymrozki wiosenne      
219 25.05.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - przymrozki wiosenne      
220 25.05.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - przymrozki wiosenne      
221 25.05.2017r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - przymrozki wiosenne      
222 25.05.2017r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - przymrozki wiosenne      
223 25.05.2017r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - przymrozki wiosenne      
224 25.05.2017r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - przymrozki wiosenne      
225 25.05.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - przymrozki wiosenne      
226 25.05.2017r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - przymrozki wiosenne      
227 25.05.2017r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - przymrozki wiosenne      
228 25.05.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - przymrozki wiosenne      
229 25.05.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - przymrozki wiosenne      
230 25.05.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - przymrozki wiosenne      
231 25.05.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - przymrozki wiosenne      
232 25.05.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - przymrozki wiosenne      
233 25.05.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - przymrozki wiosenne      
234 25.05.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - przymrozki wiosenne zm. zarz. nr 314 z 8.06.2017r.  
235 25.05.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - przymrozki wiosenne      
236 25.05.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - przymrozki wiosenne      
237 25.05.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - przymrozki wiosenne      
238 25.05.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - przymrozki wiosenne zm.zarz. nr 367 z 29.06.2017r.  
239 25.05.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - przymrozki wiosenne      
240 26.05.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - przymrozki wiosenne      
241 26.05.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - przymrozki wiosenne      
242 25.05.2017r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania wojewódzkiego zespołu koordynującego w ramach Rządowego programu wspomagania w latach 2015–2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+”      
243 25.05.2017r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Mazowieckiego Wojewódzkiego Zespołu Koordynującego w ramach rządowego programu na lata 2014-2016 "Bezpieczna i przyjazna szkoła"      
244 29.05.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - przymrozki wiosenne      
245 29.05.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - przymrozki wiosenne      
246 31.05.2017r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - przymrozki wiosenne      
247 31.05.2017r zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji oceniającej wnioski zgłoszone przez gminy i powiaty w ramach programu wieloletniego pod nazwą "Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019" na rok 2017      
248 1.06.2017r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie      
249 31.05.2017r zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - przymrozki wiosenne      
250 31.05.2017r zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - przymrozki wiosenne      
251 31.05.2017r w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - przymrozki wiosenne      
252 31.05.2017r w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - przymrozki wiosenne      
253 31.05.2017r w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - przymrozki wiosenne      
254 31.05.2017r w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - przymrozki wiosenne      
255 31.05.2017r w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - przymrozki wiosenne zm. zarz. nr 323 z 12.06.2017r.  
256 31.05.2017r w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - przymrozki wiosenne      
257 31.05.2017r w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - przymrozki wiosenne      
258 31.05.2017r w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - przymrozki wiosenne      
259 31.05.2017r w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - przymrozki wiosenne      
260 31.05.2017r w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - przymrozki wiosenne      
261 31.05.2017r w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - przymrozki wiosenne      
262 31.05.2017r w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - przymrozki wiosenne      
263 31.05.2017r zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - przymrozki wiosenne      
264 31.05.2017r zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - grad      
265 31.05.2017r w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - ujemne skutki przezimowania i przymrozki wiosenne      
266 31.05.2017r zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - przymrozki wiosenne      
267 31.05.2017r w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - przymrozki wiosenne      
268 31.05.2017r w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - przymrozki wiosenne      
269 31.05.2017r w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - przymrozki wiosenne      
270 2.06.2017r. w sprawie organzacji i przeprowadzenia ćwiczenia sztabowego z zakresu zarządzania kryzysowego pod kryptonimem "POMÓR 2017"      
271 5.06.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Ząbkowskiej 33      
272 5.06.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Ciupagi 2d      
273 5.06.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Smolnej 13      
274 5.06.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w miejscowości Izbica gmina Serock      
275 5.06.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Ludnej 4      
276 5.06.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Podskarbińskiej 9      
277 6.06.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Łużyckiej 2      
278 6.06.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Romana Statkowskiego 25      
279 6.06.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa udziału w wysokości 1/5 części nieruchomości położonej w Warszawie w Dzielnicy Włochy przy ulicy Redaktorskiej 7      
280 6.06.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny na rzecz Miasta Mława nieruchomości położonej w Mławie, obręb 0010 Miasto Mława      
281 6.06.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Markowskiej 18A      
282 6.06.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny na rzecz Miasta Płock nieruchomości położonej w Płocku przy ulicy Kilińskiego      
283 6.06.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Dobrej 27      
284 6.06.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Alpejskiej      
285 6.06.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Bernardyńskiej 10      
286 6.06.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Madalińskiego      
287 6.06.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości położonej w Piasecznie przy ulicy Staszica 19 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie      
288 6.06.2017r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miasta Otwock     Dz. Urz. poz. 5222
290 8.06.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - przymrozki wiosenne      
291 8.06.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - przymrozki wiosenne      
292 8.06.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - przymrozki wiosenne      
293 8.06.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - przymrozki wiosenne      
294 8.06.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - przymrozki wiosenne zm.zarz. nr 369 z 4.07.2017r.  
295 8.06.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - przymrozki wiosenne      
296 8.06.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - przymrozki wiosenne      
297 8.06.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - przymrozki wiosenne      
298 8.06.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - przymrozki wiosenne      
299 8.06.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - przymrozki wiosenne      
300 8.06.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - przymrozki wiosenne      
301 8.06.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - przymrozki wiosenne      
302 8.06.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - przymrozki wiosenne      
303 8.06.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - przymrozki wiosenne      
304 8.06.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - przymrozki wiosenne      
305 8.06.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - przymrozki wiosenne      
306 8.06.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - przymrozki wiosenne      
307 8.06.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - przymrozki wiosenne      
308 8.06.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - przymrozki wiosenne      
309 8.06.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - przymrozki wiosenne      
310 8.06.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - przymrozki wiosenne      
311 8.06.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - przymrozki wiosenne      
312 8.06.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - przymrozki wiosenne      
313 8.06.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - przymrozki wiosenne      
314 8.06.2017r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - przymrozki wiosenne      
315 8.06.2017r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - przymrozki wiosenne      
316 8.06.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - przymrozki wiosenne      
317 8.06.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - przymrozki wiosenne      
318 8.06.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - przymrozki wiosenne      
319 9.06.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - przymrozki wiosenne      
320 9.06.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - przymrozki wiosenne      
321 9.06.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - przymrozki wiosenne      
322 9.06.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - przymrozki wiosenne      
323 12.06.2017r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - przymrozki wiosenne      
324 12.06.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - przymrozki wiosenne      
325 12.06.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - przymrozki wiosenne      
326 12.06.2017r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - przymrozki wiosenne      
327 12.06.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - przymrozki wiosenne      
328 13.06.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - przymrozki wiosenne      
329 13.06.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Koźmiana 2      
330 13.06.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy M. Konopnickiej 5      
331 13.06.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Tamka 4      
332 13.06.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Tamka 4      
333 13.06.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy św. Bonifacego 90      
334 13.06.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Łużyckiej 2      
335 13.06.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Deotymy 43      
336 13.06.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy al. Jana Pawła II 63      
337 19.06.2017r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Wodynie     Dz. Urz. poz. 5432
338 19.06.2017r. w sprawie powołania Zespołu analizującego szanse i zagrożenia oraz potencjalne kierunki rozwoju obszarów wiejskich w województwie mazowieckim

zm.zarz. nr 343 z 21.06.2017r.

zm. zarz. nr 530 z 9.09.2017r.

zm. zarz. nr 646 z 21.12.2017r.

zarz. nr 80 z 22.02.2018r.

zm. zarz nr 807 z dn. 25.09.2018r.

zm. zarz nr 929 z dn. 18.12.2018r.

zm. zarz. nr 55 z 28.02.2019r.

 

 

 

 

 
339 20.06.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - przymrozki wiosenne      
340 20.06.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - ujemne skutki przezimowania      
341 20.06.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem garaży znajdujących się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Powsińskiej73      
342 20.06.2017r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Rzecznika Dyscyplinarnego dla Nauczycieli przy Wojewodzie Mazowieckim i jego zastępców. Przewodniczącego Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Mazowieckim i jego zastępców oraz przewodniczącego składu orzekającego Komisji Dyscyplinarnej      
343 21.06.2017r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu analizującego szanse i zagrożenia oraz potencjalne kierunki rozwoju obszarów wiejskich w województwie mazowieckim      
344 23.06.2017r. w sprawie powołania Zespołu do spraw realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS w Województwie Mazowieckim      
345 24.06.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - ujemne skutki przezimowania      
346 24.06.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - przymrozki wiosenne      
347 24.06.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - grad      
348 24.06.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - grad      
349 24.06.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - przymrozki wiosenne      
350 24.06.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - ujemne skutki przezimowania i przymrozki wiosenne      
351 24.06.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - przymrozki wiosenne      
352 24.06.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - przymrozki wiosenne zm.zarz. nr 370 z 4.07.2017r.  
353 24.06.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - przymrozki wiosenne      
354 24.06.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - przymrozki wiosenne      
355 24.06.2017r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - przymrozki wiosenne      
356 24.06.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny na rzecz Gminy Miasta Sierpc nieruchomości położonej w Sierpcu obręb 0001      
357 24.06.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w miejscowości Zegrze Południowe Rybaki gmina Nieporęt      
358 24.06.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w gminie Konstancin-Jeziorna, obręb Kępa Oborska      
359 24.06.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu Skarbu Państwa udziału we współużytkowaniu wieczystym nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Ostroroga 23      
360 24.06.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Złocienia 3      
361 26.06.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - ujemne skutki przezimowania      
362 27.06.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - przymrozki wiosenne      
363 27.06.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - przymrozki wiosenne      
364 27.06.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - przymrozki wiosenne      
365 27.06.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - przymrozki wiosenne      
366 29.06.2017r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - przymrozki wiosenne      
367 29.06.2017r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - przymrozki wiosenne      
368 4.07.2017r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Gołymin-Ośrodek     Dz. Urz. poz. 5820
369 4.07.2017r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - przymrozki wiosenne      
370 4.07.2017r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - przymrozki wiosenne      
371 4.07.2017r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw realizacji projektu pod nazwą "Wzrost efektywności energetycznej poprzez termomodernizację trzech budynków użyteczności publicznej położonych w Zielonce. Radomiu oraz Siedlcach, pozostającej w trwałym zarządzie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie"      
372 6.07.2017r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Inspektoratowi Inspekcji Handlowej w Warszawie      
373 6.07.2017r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - przymrozki wiosenne      
374 6.07.2017r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - przymrozki wiosenne      
375 7.07.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - deszcz nawalny i huragan      
376 6.07.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - przymrozki wiosenne      
377 6.07.2017r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - przymrozki wiosenne      
378 7.07.2017r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie oraz powiatowym stacjom sanitarno-epidemiologicznym położonym na terenie województwa mazowieckiego      
379 7.07.2017r. w sprawie powołania komisji oceniającej przydatność składników rzeczowych majątku ruchomego obrony cywilnej      
380 10.07.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - grad      
381 10.07.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - przymrozki wiosenne      
382 10.07.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na remont obiektu budowlanego posadowionego na nieruchomości położonej w Węgrowie przy ulicy Piłsudskiego 6 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu      
383 10.07.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na remont części budynku posadowionego na nieruchomości położonej w Krasnosielcu przy ulicy Młynarskiej 2 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu      
384 10.07.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku posadowionym na nieruchomości położonej w Łosicach przy ulicy Kolejowej 23      
385 10.07.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku posadowionym na nieruchomości położonej w Łosicach przy ulicy Kolejowej 23      
386 10.07.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na remont obiektu budowlanego posadowionego na nieruchomości położonej w Nowym Duninowie przy ulicy Gostynińskiej 8 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu      
387 10.07.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na remont obiektu budowlanego posadowionego na nieruchomości położonej w Płocku przy ulicy Zglenickiego 42 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu      
388 10.07.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na remont obiektu budowlanego posadowionego na nieruchomości położonej w Szydłowie przy ulicy Mazowieckiej 62 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu      
389 10.07.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na remont obiektu budowlanego posadowionego na nieruchomości położonej w Węgrowie przy ulicy Piłsudskiego 6Skaryszewie przy ulicy Słowackiego 6 pozostającej w części w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu      
390 10.07.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na remont obiektu budowlanego posadowionego na nieruchomości położonej w Mławie przy ulicy Sienkiewicza 2 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu      
391 10.07.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na remont obiektu budowlanego posadowionego na nieruchomości położonej w miejscowości Nowa Sucha pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu      
392 10.07.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na remont obiektu budowlanego posadowionego na nieruchomości położonej w Teresinie przy ulicy Lipowej 15 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu      
393 10.07.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na remont obiektu budowlanego posadowionego na nieruchomości położonej w Nowym Mieście przy ulicy Rynek 23 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu      
394 10.07.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na remont obiektów budowlanych posadowionych na nieruchomości położonej w Radomiu przy ulicy 11 Listopada 37/59 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu zm. zarz. nr 144 z 21.03.2018r.  
395 10.07.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na remont obiektu budowlanego posadowionego na nieruchomości położonej w Puszczy Mariańskiej przy ulicy Papczyńskiego 1 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu      
396 10.07.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na remont obiektów budowlanych posadowionych na nieruchomości położonej w Kosów Lacki pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu zm. zarz nr 602 z dn. 11.04.2018 r.  
397 10.07.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem garaży znajdujących się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Powsińskiej73      
398 10.07.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na remont obiektu budowlanego posadowionego na nieruchomości położonej w Łosicach przy ulicy Kolejowej pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu zm. zarz. nr 143 z 21.03.2018 r.  
399 10.07.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na remont obiektu budowlanego posadowionego na nieruchomości położonej w Radomiu przy ulicy 11 Listopada 37/59 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu zm. zarz. nr 139 z 21.03.2018r.  
400 10.07.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem garażu i boksów motocyklowych znajdujących się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Platynowej 10      
401 10.07.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na remont obiektu budowlanego posadowionego na nieruchomości położonej w Ostrowi Mazowieckiej przy ulicy Piłata 12 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu      
402 10.07.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na remont obiektu budowlanego posadowionego na nieruchomości położonej w Węgrowie przy ulicy Piłsudskiego 6 Bielsku przy ulicy Spółdzielczej 11 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu      
403 11.07.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - grad      
404 11.07.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu przysługującego Aresztowi Śledczemu w Warszawie - Mokotowie do nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Rakowieckiej 37      
405 11.07.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Przyłęckiej 32      
406 12.07.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - grad      
407 13.07.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - huragan      
408 13.07.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - grad, huragan i deszcz nawalny      
409 14.07.2017r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - przymrozki wiosenne      
410 14.07.2017r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - przymrozki wiosenne      
411 14.07.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - grad      
412 14.07.2017r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania oferty dotyczącej realizacji zadania publicznego z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego w ramach „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017”      
413 14.07.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w drodze darowizny nieruchomości położonej w Warszawie w Dzielnicy Żoliborz przy ulicy L.Rydygiera      
414 14.07.2017r. w sprawie wyrażenie zgody na użyczenie części nieruchomości położonej w Grodzisku Mazowieckim przy ulicy Bartniaka 19 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Stołecznej Policji w Warszawie      
415 18.07.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w obrębie i gminie Mała Wieś      
416 18.07.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w Zwoleniu przy ulicy Batalionów Chłopskich      
417 18.07.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w gminie Wąsewo, obręb Przyborowie zm. zarz. nr 501 z 11.08.2017r.  
418 18.07.2017r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji  Egzaminacyjnej  przeprowadzającej  testy kwalifikacyjne  dla  osóbubiegających się o uzyskanie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej lub kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyśpieszonej w zakresie bloków programowych określonych odpowiednio do kategorii prawa jazdy: C1, C1+E C i C+E lub D1, D1+E D i D+E, oraz nadania jej regulaminu wewnętrznego      
419 18.07.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ulicy Wąskiej      
420 18.07.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - grad      
421 19.07.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Płocku przy ulicy Kolejowej      
422 20.07.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - deszcz nawalny i huragan      
423 20.07.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - grad, huragan, deszcz nawalny      
424 20.07.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - grad      
425 20.07.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na złożenie przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie wniosku o wydanie decyzji o przekazaniu trwałego zarządu do nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Modlińskiej 15B      
426 20.07.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Ciechanowie przy ulicy Strażackiej      
427 20.07.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości położonej w Przysusze przy ulicy Targowej 1 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie      
428 20.07.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w obrębie Tumanek, gmina Wyszków      
429 20.07.2017r. w sprawie wyrażenia zgody  na udzielenie bonifikaty z tytułu trwałęgo zarządu przysługującego Powiatowemu Inspektoratowi Weterynarii w Pruszkowie do nieruchomości położonej w Pruszkowie przy ulicy Gordziałkowskiego 5      
430 21.07.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - huragan      
431 21.07.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - grad      
432 25.07.2017r. w sprawie powołania komisji likwidacji zbędnych lub zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego obrony cywilnej      
433 26.07.2017r. w sprawie szczegółowych warunków wynagradzania oraz wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowisk i Gospodarki Wodnej w Warszawie      
434 31.07.2017r. zmieniające zarządzenie w sprawie likwidacji przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego "Petrobudowa" z siedzibą w Płocku     Dz. Urz. poz. 6525
435 31.07.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - deszcz nawalny      
436 31.07.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - grad      
437 31.07.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - grad      
438 1.08.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - huragan      
439 2.08.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - huragan i deszcz nawalny      
440 2.08.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - huragan i deszcz nawalny      
441 3.08.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w formie darowizny nieruchomości położonych w obrębie Jabłonna gmina Jabłonna      
442 4.08.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - grad, huragan i deszcz nawalny      
443 4.08.2017r. w sprawie powołania Zespołu koordynującego przejęcie przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków od Stołecznego Konserwatora Zabytków spraw z zakresu właściwości Wojewody Mazowieckiego zm. zarz. nr 543 z 15.09.2017r.  
444 4.08.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Ostrołęce w rejonie ulicy Antoniego Pęksy      
445 4.08.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny na rzecz Gminy Czosnów nieruchomości położonej w gminie Czosnów, obręb Kazuń Nowy      
446 4.08.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na złożenie przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie wniosku o wydanie decyzji o przekazaniu trwałego zarządu do nieruchomości położonej w Ostrowi Mazowieckiej przy ulicy 11-go Listopada 5      
447 4.08.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w obrębie Tomice, gmina Góra Kalwaria      
448 4.08.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na złożenie przez Komendę Wojewódzką Policji w Radomiu wniosku o wydanie decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu przysługującego do nieruchomości położonej w Mszczonowie przy ulicy Kościuszki 3      
449 4.08.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Warszawie      
450 4.08.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - deszcz nawalny      
451 7.08.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie nieruchomości położonej w miejscowości Piwonin gmina Sobienie-Jeziory      
452 7.08.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Piasecznie przy ulicy Puławskiej 44E pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Stołecznej Policji w Warszawie      
453 7.08.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu Skarbu Państwa udziału we współwłasności nieruchomości położonej w obrębie Straszewy, gmina Lubowidz      
454 7.08.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa położonej w gminie Góra Kalwaria, obręb Linin II      
455 7.08.2017r. w sprawie udzielenia bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu przysługującego Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Powiecie Warszawskim Zachodnim z siedzibą w Błoniu do udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Błoniu przy ulicy Lesznowskiej 20A      
456 7.08.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w Grójcu      
457 7.08.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę z zasobu Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Zabranieckiej      
458 8.08.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - grad      
459 8.08.2017r. zmieniające zarządzeniew sprawie zasięgu terytorialnego stałego lotniczego przejścia granicznego Warszawa-Okęcie      
460 8.08.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w gminie i obrębie Lelis      
461 9.08.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w miejscowości Buczyn Dworski gmina Kosów Lacki      
462 9.08.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa  nieruchomości położonej w miejscowości Karolin gmina Zwoleń      
463 9.08.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa  nieruchomości położonej w miejscowości Łagów gmina Przyłęk      
464 9.08.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym udziału Skarbu Państwa we własności nieruchomości położonej w Radomiu przy ulicy 1905 Roku 30b      
465 9.08.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa  części nieruchomości położonej w miejscowości Repki gmina Repki      
466 9.08.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa  części nieruchomości położonej w miejscowości Grodzisk gmina Sabnie      
467 9.08.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w miejscowości Wyrozęby-Konaty gmina Repki      
468 9.08.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokali biurowychznajdujących się w budynku na nieruchomości położonej w Płocku przy Placu Dąbrowskiego 1      
469 9.08.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa  nieruchomości położonej w miejscowości Sobolew gmina Sobolew      
470 9.08.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w miejscowości Łagów gmina Przyłęk      
471 9.08.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w miejscowości Łagów gmina Przyłęk      
472 9.08.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części nieruchomości położonej w miejscowości Stawiszyn gmina Białobrzegi      
473 9.08.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa  nieruchomości położonej w obrębie Huta Podgórna Popowo A, gmina Somianka      
474 9.08.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w gminie Puszcza Mariańska, obręb Wycześniak      
475 9.08.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokalu użytkowego znajdującego się w budynku posadowionym na nieruchomości położonej w Łosicach przy ulicy Kolejowej 23      
476 9.08.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części nieruchomości położonej w Radomiu obręb 0101 Glinice 1      
477 9.08.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części nieruchomości położonej w Radomiu obręb 0101 Glinice 1      
478 9.08.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w formie darowizny na rzecz Gminy Piaseczno prawa własności części nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Piasecznie w rejonie ulic Przybosia i Brzezińskiej      
479 9.08.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - grad      
480 9.08.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Tamka 4      
481 9.08.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w Warszawie w Dzielnicy Bielany      
482 10.08.2017r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miasta Milanówka     Dz. Urz. poz. 6712
483 10.08.2017r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Kołbiel     Dz. Urz. poz. 6713
484 10.08.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w miejscowości Skrzyńsko gmina Przysucha      
485 10.08.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w Siedlcach przy ulicy Wojska Polskiego i ulicy Henryka Sienkiewicza      
486 10.08.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości połozonej w miejscowości Zamość Stary gmina Przyłęk      
487 11.08.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości położonej w Ostrołęce przy ulicy J. Korczaka 16 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu      
488 11.08.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości położonej w Płocku przy ulicy Kilińskiego 8 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej olicji z siedzibą w Radomiu      
489 11.08.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Modlińskiej      
490 22.08.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawisko atmosferyczne – huragan      
491 22.08.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawisko atmosferyczne – huragan      
492 22.08.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne – huragan, deszcz nawalny      
493 25.08.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne – deszcz nawalny i huragan zm. zarz. nr 547 z 18.09.2017r.  
494 16.08.2017r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w  gospodarstwach rolnych i działach specjalnych  produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody  spowodowane przez niekorzystne zjawisko  atmosferyczne – przymrozki wiosenne      
495 25.08.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne – huragan i piorun      
496 25.08.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawisko atmosferyczne – huragan      
497 25.08.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawisko atmosferyczne – huragan      
498 25.08.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawisko atmosferyczne – deszcz nawalny      
499 25.08.2017r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Żurominie     Dz. Urz. poz 7048
500 30.08.2017r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miasta Marki     Dz. Urz. poz. 7135
501 11.08.2017r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w gminie Wąsewo, obręb Przyborowie      
502 11.08.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości położonej w Płocku przy ulicy Kilińskiego 8 pozostającej w trwałym zarządzie  Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w  Radomiu      
503 11.08.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Białobrzegach przy ulicy Polnej 6      
504 16.08.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części  nieruchomości położonej w Warszawie w Dzielnicy Wilanów przy ulicy Drewny      
505 16.08.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Bernardyńskiej 19      
506 18.08.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Kruczej 5      
507 18.08.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw  szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i  działach specjalnych produkcji rolnej, w których  wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawisko atmosferyczne – huragan.      
508 18.08.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw  szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i  działach specjalnych produkcji rolnej, w których  wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawisko atmosferyczne – huragan.      
509 18.08.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Radzymińskiej 105      
510 18.08.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty  od opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu przysługującego Aresztowi Śledczemu w Płońsku do nieruchomości położonej w Płońsku przy ulicy Warszawskiej      
511 18.08.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty  od opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu przysługującego Zakładowi Karnemu w Przytułach Starych do nieruchomości położonej w Przytułach  Starych, gmina Rzekuń      
512 18.08.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w miejscowości  Izbica gmina Serock      
513 30.08.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawisko atmosferyczne – grad zm. zarz. nr 544 z 18.09.2017r.  
514 30.08.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokalu mieszkalnego w budynku znajdującym się na nieruchomości  gruntowej położonej w Warszawie przy ulicy Koźmiana 2      
515 30.08.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokalu mieszkalnego w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy ulicy gen.  R. Abrahama 11      
516 30.08.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokalu mieszkalnego w budynku znajdującym się na nieruchomości  gruntowej położonej w Warszawie przy ulicy  Bernardyńskiej 10      
517 30.08.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokalu mieszkalnego w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy ulicy  Bernardyńskiej 10      
518 30.08.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokalu mieszkalnego w budynku znajdującym się na nieruchomości  gruntowej położonej w Warszawie przy ulicy gen. R. Abrahama 13      
519 30.08.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw  szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i  działach specjalnych produkcji rolnej, w których  wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawisko atmosferyczne – grad zm. zarz. nr 537 z 12.09.2017r.  
520 31.08.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw  szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i  działach specjalnych produkcji rolnej, w których  wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawisko atmosferyczne – huragan      
521 4.09.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw  szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i  działach specjalnych produkcji rolnej, w których  wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawisko atmosferyczne – huragan      
522 5.09.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw  szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i  działach specjalnych produkcji rolnej, w których  wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawisko atmosferyczne – huragan, deszcz nawalny      
523 6.09.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw  szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i  działach specjalnych produkcji rolnej, w których  wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawisko atmosferyczne – huragan      
524 6.09.2017r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia składu oraz określenia wynagrodzenia dla członków Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Warszawie      
525 7.09.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw  szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i  działach specjalnych produkcji rolnej, w których  wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawisko atmosferyczne – grad zm. zarz. nr 553 z 20.09.2017r.  
526 8.08.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw  szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i  działach specjalnych produkcji rolnej, w których  wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawisko atmosferyczne – huragan      
527 8.08.2017r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miasta Legionowo     Dz. Urz. poz. 7512
528 8.08.2017r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Strachówka     Dz. Urz. poz. 7513
529 9.09.2017r. zmieniajace zarządzenie w sprawie powołania Komitetu Sterującego do spraw projektu pod nazwą "Wdrożenie i popularyzacja e-usług realizowanych przez administrację rządową w województwie mazowieckim (WIPER)"      
530 9.09.2017r. zmieniajace zarządzenie w sprawie powołania Zespołu analizującego szanse i zagrożenia oraz potencjalne kierunki rozwoju obszarów wiejskich w województwie mazowieckim      
531 9.09.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku na nieruchomości poło,żonej w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 63      
532 11.09.2017r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert dotyczących realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej      
533 12.09.2017r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Piastowie     Dz. Urz. poz. 7634
534 12.09.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części nieruchomości w Warszawie przy ulicy Włochowskiej 25/33 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Stołecznej policji w Warszawie      
535 12.09.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Ostrołęce przy Alei Wojska Polskiego      
536 12.09.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem garaży znajdujących się na nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa połozonej w Warszawie przy ulicy Makowskiej      
537 12.09.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw  szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i  działach specjalnych produkcji rolnej, w których  wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawisko atmosferyczne – grad      
538 12.09.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Laskowcu przy ulicy Mazurskiej 30      
539 12.09.2017r. w sprawie powołania Komisji oceniającej wnioski zgłoszone przez gminy i powiaty w ramach programu wieloletniego pod nazwą "Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019" na rok 2018

zm. zarz. 638 z 14.12.2017r.

zm. zarz nr 640 z dn. 11.07.2018r.

 
540 13.09.2017r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie      
541 15.09.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw  szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i  działach specjalnych produkcji rolnej, w których  wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawisko atmosferyczne - przymrozki wiosenne      
542 15.09.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw  szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i  działach specjalnych produkcji rolnej, w których  wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawisko atmosferyczne - przymrozki wiosenne      
543 15.09.2017r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu koordynującego przejęcie przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków od Stołecznego Konserwatora Zabytków spraw z zakresu właściwości Wojewody Mazowieckiego      
544 18.09.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw  szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i  działach specjalnych produkcji rolnej, w których  wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawisko atmosferyczne - grad      
545 18.09.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw  szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i  działach specjalnych produkcji rolnej, w których  wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawisko atmosferyczne - huragan zm. zarz. nr 566 z 26.09.2017r.  
546 18.09.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw  szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i  działach specjalnych produkcji rolnej, w których  wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawisko atmosferyczne - huragan      
547 18.09.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw  szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i  działach specjalnych produkcji rolnej, w których  wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawisko atmosferyczne - deszcz nawalny i huragan      
548 18.09.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw  szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i  działach specjalnych produkcji rolnej, w których  wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawisko atmosferyczne - przymrozki wiosenne      
549 18.09.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw  szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i  działach specjalnych produkcji rolnej, w których  wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawisko atmosferyczne - grad i huragan      
550 18.09.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw  szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i  działach specjalnych produkcji rolnej, w których  wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawisko atmosferyczne - huragan      
551 18.09.2017r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Kontrolnego do przeprowadzenia kontroli przestrzegania warunków utrwalania przebiegu imprezy masowej      
552 19.09.2017r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Kotuń      
553 20.09.2017r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw  szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i  działach specjalnych produkcji rolnej, w których  wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawisko atmosferyczne - grad      
554 20.09.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw  szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i  działach specjalnych produkcji rolnej, w których  wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawisko atmosferyczne - huragan      
555 21.09.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw  szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i  działach specjalnych produkcji rolnej, w których  wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawisko atmosferyczne - piorun i huragan      
556 21.09.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw  szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i  działach specjalnych produkcji rolnej, w których  wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawisko atmosferyczne - huragan      
557 22.09.2017r w sprawie nadania Statutu Mazowieckiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Warszawie zm. zarz nr 625 z dn. 23.11.2017r. Dz. Urz. poz. 9457
558 22.09.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w gminie Mała Wieś, obręb PGR Dzierżanowo      
559 22.09.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w formie darowizny części nieruchomości położonej w Łochowie      
560 22.09.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku posadowionym na nieruchomościach położonych w Warszawie przy ulicy Jasnej 8 zm.zarz nr 635 z 12.12.2017r.  
561 22.09.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Czerniakowskiej 103/105 zm. zarz. nr 634 z 12.12.2017r.  
562 22.09.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokalu mieszkalnego w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy ulicy Czerniakowskiej 103/105      
563 22.09.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Kwiatowej 24A zm. zarz. nr 636 z 12.12.2017r.  
564 22.09.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Piasecznie przy ulicy Puławskiej 44E pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Stołecznej Policji w Warszawie      
565 26.09.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw  szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i  działach specjalnych produkcji rolnej, w których  wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawisko atmosferyczne - przymrozki wiosenne      
566 26.09.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw  szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i  działach specjalnych produkcji rolnej, w których  wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawisko atmosferyczne - huragan      
567 28.09.2017r. zmieniajace zarządzenie w sprawie przyjmowania, ewidencjonowania i rozpatrywania skarg, wniosków oraz petycji w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie      
568 5.10.2017r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miasta i Gminy w Białobrzegach     Dz. Urz. poz. 8691
569 5.10.2017r. zmieniajace zarządzenie w sprawie powołania Zespołu realizacyjnego do spraw projektu pod nazwą "Wdrożenie i popularyzacja e-usług realizowanych przez administrację rządową w województwie mazowieckim (WIPER)      
570 5.10.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem garaży znajdujących się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Koźmiana      
571 5.10.2017r. w sprawie powołania zespołu do organizacji i przeprowadzenia ćwiczenia z zakresu zarządzania kryzysowego "NATO CMX17" i EU PACE17"      
572 6.10.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem garaży znajdujących się na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Tunelowej      
573 6.10.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Karolkowej 46 pozostającej w trwałym zrządzie Komendy Stołecznej Policji w Warszawie      
573a 9.10.2017r. zmieniające zarządzenie w sprawie likwidacji przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego "Petrobudowa" w Płocku      
574 10.10.2017r. w sprawie powołania zastępców Rzecznika Dyscyplinarnego dla Nauczycieli przy Wojewodzie Mazowieckim zm. zarz nr 828 z dn. 09.10.2018r.  
575 11.10.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości położonej w Raciążu przy ulicy Błonie 1 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu      
576 11.10.2017r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Górzno     Dz. Urz. poz. 9284
577 12.10.2017r. w sprawie powołania Mazowieckiego Zespołu do spraw Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi      
578 16.10.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw  szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i  działach specjalnych produkcji rolnej, w których  wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawisko atmosferyczne - huragan      
579 16.10.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw  szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i  działach specjalnych produkcji rolnej, w których  wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawisko atmosferyczne - huragan      
580 16.10.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw  szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i  działach specjalnych produkcji rolnej, w których  wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawisko atmosferyczne - huragan      
581 16.10.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw  szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i  działach specjalnych produkcji rolnej, w których  wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawisko atmosferyczne - huragan zm. zarz. nr 622 z 14.11.2017r.  
582 16.10.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw  szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i  działach specjalnych produkcji rolnej, w których  wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawisko atmosferyczne - huragan      
583 18.10.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw  szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i  działach specjalnych produkcji rolnej, w których  wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawisko atmosferyczne - powódź      
584 20.10.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw  szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i  działach specjalnych produkcji rolnej, w których  wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawisko atmosferyczne - huragan zm. zarz. nr 611 z 3.11.2017r.  
585 20.10.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw  szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i  działach specjalnych produkcji rolnej, w których  wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawisko atmosferyczne - huragan      
586 20.10.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw  szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i  działach specjalnych produkcji rolnej, w których  wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawisko atmosferyczne - huragan      
587 20.10.2017r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw  szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i  działach specjalnych produkcji rolnej, w których  wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawisko atmosferyczne - ujemne skutki przezimowania      
588 20.10.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw  szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i  działach specjalnych produkcji rolnej, w których  wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawisko atmosferyczne - huragan      
589 20.10.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw  szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i  działach specjalnych produkcji rolnej, w których  wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawisko atmosferyczne - huragan      
590 20.10.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na remont obiektu budowlanego znajdującego się na nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy ulicy Majdańskiej 38/40 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie      
591 20.10.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na remont obiektu budowlanego posadowionego na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Polnej 1 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie      
592 25.10.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw  szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i  działach specjalnych produkcji rolnej, w których  wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawisko atmosferyczne - huragan      
593 25.10.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Legionowie przy ulicy Jagiellońskiej 71A      
594 27.10.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw  szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i  działach specjalnych produkcji rolnej, w których  wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawisko atmosferyczne - huragan      
595 27.10.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw  szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i  działach specjalnych produkcji rolnej, w których  wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawisko atmosferyczne - huragan      
596 27.10.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw  szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i  działach specjalnych produkcji rolnej, w których  wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawisko atmosferyczne - deszcz nawalny      
597 27.10.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw  szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i  działach specjalnych produkcji rolnej, w których  wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawisko atmosferyczne - huragan      
598 30.10.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw  szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i  działach specjalnych produkcji rolnej, w których  wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawisko atmosferyczne - huragan      
599 30.10.2017r. w sprawie powołania Rzecznika Dyscyplinarnego dla Nauczycieli przy Wojewodzie Mazowieckim      
600 30.10.2017r. w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Urzędowi Ochrony Zabytków w Warszawie      
601 30.10.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw  szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i  działach specjalnych produkcji rolnej, w których  wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawisko atmosferyczne - huragan      
602 30.10.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw  szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i  działach specjalnych produkcji rolnej, w których  wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawisko atmosferyczne - huragan      
603 30.10.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw  szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i  działach specjalnych produkcji rolnej, w których  wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawisko atmosferyczne - huragan      
604 31.10.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na remont obiektu budowlanego posadowionego na nieruchomości położonej w Różanie przy ulicy Lwowskiej 6 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu      
605 31.10.2017r. w sprawie wyrażenia zgody  na przeprowadzenie prac remontowych na części nieruchomości położonej w Płońsku przy ulicy 1-go Maja 3 pozostajacej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu      
606 31.10.2017r w sprawie wyrażenia zgody na remont obiektu budowlanego posadowionego na nieruchomości położnej w Radomiu przy ulicy Energetyków 14 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu      
607 31.10.2017r w sprawie wyrażenia zgody na remont obiektu budowlanego posadowionego na nieruchomości położnej w Płocku przy ulicy Zglenickiego 42L pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu      
608 31.10.2017r w sprawie wyrażenia zgody na remont obiektu budowlanego posadowionego na nieruchomości położnej w Sannikach przy ulicy Warszawskiej 155 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu      
609 31.10.2017r w sprawie wyrażenia zgody na remont obiektu budowlanego posadowionego na nieruchomości położnej w Przysusze pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu      
610 31.10.2017r w sprawie wyrażenia zgody na remont obiektu budowlanego posadowionego na nieruchomości położnej w Makowie Mazowieckim przy ulicy Łąkowej 3 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu      
611 3.11.2017r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw  szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i  działach specjalnych produkcji rolnej, w których  wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawisko atmosferyczne - huragan      
612 3.11.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw  szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i  działach specjalnych produkcji rolnej, w których  wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawisko atmosferyczne - huragan      
613 3.11.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem garażu znajdującego się na nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Warszawie w Dzielnicy Wola przy ulicy Jana Szymczaka      
614 3.11.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na remont obiektu budowlanego posadowionego na nieruchomości położonej w Łącku przy ulicy Warszawskiej 17 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu      
615 9.11.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym na rzecz Gminy jastrząb z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa udziału w nieruchomości w miejscowości Jastrząb gmina Jastrząb      
616 9.11.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw  szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i  działach specjalnych produkcji rolnej, w których  wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawisko atmosferyczne - huragan      
617 10.11.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw  szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i  działach specjalnych produkcji rolnej, w których  wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawisko atmosferyczne - huragan      
618 13.11.2017r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

zm. zarz. nr 77 z 22.02.2018

zm. zarz. nr 195 z dn. 07.05.2018r.

zm. zarz. nr 249 z dn. 25.05.2018r.

zm. zarz. nr 294 z dn. 03.07.2018 r.

zm. zarz nr 560 z dn. 06.07.2018r.

zm. zarz nr 832 z dn. 01.10.2018r.

zm. zarz. nr 5 z dn. 18.01.2019 r. 

     

 
619 14.11.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw  szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i  działach specjalnych produkcji rolnej, w których  wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawisko atmosferyczne - huragan      
620 14.11.2017r. w sprawie powołania Komitetu Sterującego do spraw projektu pod nazwą "Cyfrowe udostępnienie dokumentacji administracji sektora publicznego - urzędów wojewódzkich"      
621 14.11.2017r. w sprawie powołania zespołu realizacyjnego do spraw projektu pod nazwą "Cyfrowe udostępnienie dokumentacji administracji sektora publicznego - urzędów wojewódzkich (DIGITALIZACJA)"

zm. zarz. nr 140 z 21.03.2018 r.

zm. zarz nr 826 z dn. 09.10.2018r.

 
622 14.11.2017r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu komisji do spraw  szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i  działach specjalnych produkcji rolnej, w których  wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawisko atmosferyczne - huragan      
623 17.11.2017r. uchylające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa udziałów we współużytkowaniu wieczystym nieruchomości położonych w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej oraz udziałów we współwłasności budynku oraz na obniżenie bonifikaty od ceny sprzedaży wpisanych do rejestru zabytków nieruchomości      
624 21.11.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny nieruchomości położonej w Legionowie przy ulicy Adama Mickiewicza 11      
625 23.11.2017r. zmieniajace zarządzenie w sprawie nadania Statutu Urzędowi Wojewódzkiemu w Warszawie      
626 28.11.2017r. w sprawie powołania Komisji do spraw opiniowania wniosków na realizację zadań w ramach "Programie integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020"      
627 28.11.2017r. w sprawie powołania Zespołu kwalifikującego oferty składane w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch+" 2018      
630 29.11.2017r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Statutu Kuratorium Oświaty      
631 04.12.2017r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia spisu z natury aktywów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie      
632 06.12.2017r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw realizacji projektu pod nazwą "Wzrost efektywności energetycznej poprzez termomodernizację trzech budynków użyteczności publicznej położonych w Zielonce, Radomiu oraz Siedlcach, pozostających w trwałym zarządzie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie"      
634 12.12.2017r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Czerniakowskiej 103/105      
635 12.12.2017r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku posadowionym na nieruchomościach położonych w Warszawie przy ulicy Jasnej 8      
636 12.12.2017r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Kwiatowej 24A      
637 13.12.2017r. w sprawie powołania wojewódzkiej rady konsultacyjnej do spraw działaczy opozycji antykomunistycznej oraz osób represjonowanych z powodów politycznych zm. zarz nr 151 z 05.04.2018r.  
638 14.12.2017r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji oceniającej wnioski zgłoszone przez gminy i powiaty w ramach programu wieloletniego pod nazwą "Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019" na rok 2018      
639 14.12.2017r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji oceniającej wnioski zgłoszone przez gminy i powiaty w ramach programu wieloletniego pod nazwą "Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019" na rok 2017      
640 14.12.2017r. zmieniające zarządzenie w sprawie trybu powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzania egzaminów sprawdzających kwalifikacje kandydatów na instruktorów i instruktorów nauki jazdy oraz kandydatów na wykładowców i wykładowców prowadzących szkolenie osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania motorowerem, pojazdem silnikowym lub tramwajem      
641 15.12.2017r. zmieniające zarządzenie w sprawie planowania i realizacji w województwie mazowieckiem zadań na potrzeby obronne państwa przez podmioty lecznicze oraz jednostki samorządu terytorialnego      
642 18.12.2017r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutów Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie oraz powiatowym stacjom sanitarno-epidemiologicznym położonym na terenie województwa mazowieckiego      
643 18.12.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na remont obiektu budowlanego posadowionego na nieruchomości położonej w miejscowości Iłża przy ulicy Przy Malenie pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu      
644 18.12.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonych w Płocku, obręb Podolszyce-Borowiczki      
645 18.12.2017r. w sprawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawisko atmosferyczne - huragan      
646 21.12.2017r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu analizującego szanse i zagrożenia oraz potencjalne kierunki rozwoju obszarów wiejskich w województwie mazowieckim       
647 22.12.2017r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Warszawie      
648 22.12.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w formie darowizny nieruchomości położonej w obrębie 0011 Jaworska Wola gmina Sienno      
649 22.12.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w formie darowizny nieruchomości położonej w obrębie 0031 Wierzchowiska I gmina Sienno      
650 22.12.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części nieruchomości położonej w Różanie przy ulicy Mickiewicza pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie      
651 22.12.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w Płocku, obręb Podolszyce-Borowiczki      
652 28.12.2017r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej oraz powołania Komisji inwentaryzacyjnej      
653 28.12.2017r. zmieniające zarządzenie w sprawie przyjmowania, ewidencjonowania i rozpatrywania skarg, wniosków oraz petycji w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie      
654 28.12.2017r. w sprawie powołania Komisji Wojewódzkiej do spraw weryfikacji strat powstałych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej w infrastrukturze komunalnej

     
Podziel / Share
04.01.2017, Ilość wejść: 14207, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0)

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy
do góry