Pomoc dla niepełnosprawnych
Uwaga! To jest archiwalna wersja serwisu.

Zapraszamy do nowego serwisu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na portalu rządowym.

Zarządzenia

Zarządzenia Wojewody Mazowieckiego 2011 rok

Poniżej znajduje się lista zarządzeń wydanych przez Wojewodę Mazowieckiego w 2011 roku.

 

                                                                                                                                                                           

Nr. Data Tytuł Pobierz Zmiany/Uchylenie Pobierz Uwagi
1 05.01.2011r.

w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

zm. zarz. Nr 184 z 21.04.2011r.

zm.zarz. Nr 358 z 25.07.2011r.

 zm. zarz. Nr 387 z 19.08.2011r. 

zm.zarz. nr 88 z 17.02.2012r.

uchylone zarz. nr 477 z 21.11.2012r.

 

tekst regulaminu
2 05.01.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w miejscowości Izbica, gmina Serock      
3 05.01.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonych w miejscowości Przedmieście Bliższe gmina Solec nad Wisłą      
 4 12.01.2011r.  zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie      
 5 12.01.2011r.  zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw budżetu zadaniowego      
 6 12.01.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Ciechanowie, obręb Śródmieście      
 7 12.01.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu w budynku połozonym w Mławie przy ul. Sienkiewicza 2      
 8  12.01.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w Otwocku przy ul. Józefa Poniatowskiego 12      
 9 12.01.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem garażu znajdującego się na nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Powsińskiej 73      
 10  12.01.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem garażu znajdującego się na nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Powsińskiej 73      
 11 14.01.2011r.  w sprawie określenia zakresu kompetencji i zadań wykonywanych przez Wicewojewodę Mazowieckiego uchylone zarz. nr 505 z 14.12.2012r.  
 12 14.01.2011r. w sprawie powołania Zespołu Opiniowania Dokumentacji       
 13 14.01.2011r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Prażmów     DZ. Urz. Nr 4, poz. 136
 14 19.01.2011r. 

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w miejscowości Radiówek, gmina Wiązowna 

     
 15 19.01.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w miejscowości Zbuczyn gmina Zbuczyn       
 16 19.01.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w miejscowości Warszawianka przy ul. Uroczej gmina Lesznowola      
 17 19.01.2011r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w miejscowości Bojmie gmina Kotuń      
 18 19.01.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w miejscowości Jastrzębia gmina Jastrzębia      
 19 19.01.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Siedlcach przy ul. Brzeskiej      
 20 19.01.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w miejscowości Zegrze Południowe Rybaki, gmina Nieporęt      
 21 19.01.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w miejscowości Zegrze Południowe Rybaki, gmina Nieporęt      
 22 19.01.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Ciupagi 2a      
 23 19.01.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części nieruchomości pozostającej w trwałym zarządzie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łosicach położonej w Łosicach przy ul. Kilińskiego 2       
 24 19.01.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Węgrowie przy ul. Gdańskiej      
 25 19.01.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Radomiu przy ul. Rodziny Ziętalów zm.zarz. Nr 362 z 28.07.2011 r.     
 26 19.01.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w miejscowości Gliniak, gmina Mińsk Mazowiecki      
 27 19.01.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku przez  Komendę Wojewódzką Policji w Radomiu o wydanie decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu przysługującego do nieruchomości położonej w miejscowości Grębków, gmina Grębków      
 28 19.01.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w miejscowości Zegrze Południowe Rybaki, gmina Nieporęt      
 29 19.01.2011r.  w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w formie darowizny nieruchomości położonej w Warszawie       
 30 19.01.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w formie darowizny nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Puławskiej 145      
 31 19.01.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 3/5      
 32 19.01.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Okopowej 14      
 33 19.01.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Radomiu przy ul. Rynek 1 na część nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Radomia położonej w Radomiu przy ul. Stanisława Wernera i Koszarowej        
 34  19.01.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu przysługującego Zespołowi Państwowych Szkół Muzycznych im. Fryderyka Chopina do nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Połczyńskiej 56       
 35 19.01.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położonychj w Płońsku, obręb Bońki Zwady       
 36 20.01.2011r.  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w miejscowości Radiówek, gmina Wiązowna       
 37 20.01.2011r. wieczystemu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w Płocku przy ul. Zglenickiego      
 38 20.01.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu części nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Radomiu przy ul. Józefa Mariańskiego 36      
 39 20.01.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w miejscowości Iłża przy ul. Pankowszczyzny      
 40 20.01.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Siedlcach przy ul. Karowej 9A      
 41 20.01.2011r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Przasnyszu     Dz. Urz. Nr 6, poz. 225
 42 20.01.2011r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Różanie     Dz. Urz. Nr 6, poz. 226
 43 20.01.2011r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy w w Parysowie     Dz. Urz. Nr 6, poz. 227
 44 21.01.2011r.  w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Ostrołęce, obręb 3      
 45 24.01.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem garażu znajdującego się na nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Powsińskiej      
 46 24.01.2011r.  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w Płocku przy ul. Zglenickiego      
 47 24.01.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Płocku przy ul.  Kostrogaj      
 48 24.01.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Płocku przy ul. Zglenickiego      
 49 24.01.2011r.  w sprawie wyrażenia zgody na na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w Warszawie mna terenie Dzielnicy Praga Północ      
 50 24.01.2011r.  w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa udziału w prawie własności lokalu mieszkalnego w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy ul. Chmielnej 34        
 51 24.01.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w miejscowości Wsola, gmina Jedlińsk       
52  24.01.2011r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Mińsk Mazowiecki       DZ. Ur.z Nr 9 ,poz. 329
53  24.01.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w miejscowości Łajski, gmina Wieliszew  uchylone zarz. Nr 393 z 24.08.2011r.    
 54 24.01.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem garażu znajdującego się na nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Powsińskiej      
 55 24.01.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem garażu znajdującego się na nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Powsińskiej      
 56 24.01.2011r. w sprawie wyborów ponownych do Rady Gminy Wiskitki w okręgu wyborczym nr 7       Dz. Urz. Nr 7, poz. 287
 58 24.01.2011r. w sprawie Karty audytu wewnętrznego oraz Podręcznika procedur audytu wewnętrznego w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie

zm.zarz. nr 95 z 17.02.2012

zm.zarz. nr 162 z 8.04.2015r.

zm.zarz. nr 529 z 20.10.2016r.

załączniki dostępne w Zespole Audytu Wewnętrznego
 59 24.01.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w miejscowości Zegrze Południowe Rybaki, gmina Nieporęt       
 60 24.01.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w miejscowości Osieczek, gmina Pniewy      
 61 28.01.2011r.  w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny nieruchomości położonych w Grodzisku Mazowieckim      
 62 28.01.2011r.  w sprawie zasięgu terytorialnego dodatkowego lotniczego przejścia granicznego Warszawa/Modlin     załącznik dostępny w Wydziale Infrastruktury i Środowiska 
 63 31.01.2011 r. w sprawie zasad rachunkowości w Mazowieckim Urzedzie Wojewódzkim w Warszawie

zm.zarz. nr 329 z 18.07.2012r.

zm.zarz. nr 315 z 2.07.2013r.

zm.zarz. nr 126 z 12.03.2015r.

uchylone zarz. nr 575 z 7.12.2016r.

załaczniki dostępne w Biurze Administracyjno - Budżetowym
 64 31.01.2011 r. w sprawie określenia trybu ogłaszania konkursów ofert na realizację zadań publicznych finansowanych ze środków Wojewody Mazowieckiego, przeprowadzania tych konkursów i ogłaszania ich wyników oraz rozliczania przyznanych dotacji  i kontroli realizowanych zadań finansowanych lub współfinansowanych z dotacji      uchylone zarz. nr 55 z 31.01.2012r.  załączniki dostępne w Biurze Wojewody
65 31.01.2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości położonych przy ul. Ibisa i ul. Gruchacza na nieruchomości stanowiące własność Mayland Real Estate Sp. z o.o. położone przy ul. Puławskiej      
66 31.01.2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku przez Komendę Wojewódzką Policji w Radomiu o wydanie decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu przysług. do nieruchomości położonej w miejscowości Sadowne, gmina Sadowne      
67  31.01.2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w gminie i obrębie Gostynin      
 68 31.01.2011 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Ciepielów     Dz. Urz. Nr 17, poz. 572
 69  04.02.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w Płońsku, obręb Bońki Zawady      
70  04.02.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w Górze Kalwarii przy ul. Dominikańskiej 2/4      
 71 07.02.2011r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Lubowidzu     Dz. Urz. Nr 17, poz. 573
 72 07.02.2011r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Wiązowna      DZ. Urz. Nr 15, poz. 524
 73 07.02.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku przez Komendę Wojewódzką Policji w Radomiu o wydanie decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu przysługującego do części nieruchomości położonej w gminie i obrębie Pokrzywnica      
 74 07.02.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku przez Komendę Wojewódzką Policji w Radomiu o wydanie decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu przysługującego do części nieruchomości położonej w gminie i obrębie Zaręby Kościelne      
 75 07.02.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu Skarbu Państwa nieruchomości położonej w gminie i obrębie Dzierzążnia      
 76 08.02.2011r.  w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonych w Warszawie na terenie Dzielnicy Praga Południe uchylone zarz. nr 132 z 14.03.2012r.  
 77 08.02.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu Skarbu Państwa udziału we współużytkowaniu wieczystym nieruchomości stanowiącej własność m. st. Warszawy położonej w Warszawie przy ul. Emilii Plater 9/11  uchylone zarz. z dnia 30.06.2011r.     
 78 08.02.2011r.  zmieniające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokalu użytkowego w budynku posadowionym na nieruchomości położonej w miejscowości Wola Chynowska      
 79 08.02.2011r. w sprawie powołania Zespołu do oceny wniosków zgłaszanych na terenie województwa mazowieckiego w ramach Rządowego programu wspierania w latach 2009 - 2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I - III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia - "Radosna szkoła". uchylone zarz. nr 540 z 31.10.2013r.  
 80 09.02.2011r. w sprawie ustalania polityki zarządzania ryzykiem w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie

zm.zarz. nr 571 z 22.11.2013r.

uchylone zarz. nr 587 z 14.12.2016r.

 
 81 09.02.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Radomiu przy ul. Piastowskiej      
 82 14.02.2011r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Celestynów     Dz. Urz. Nr 18, poz. 599
 83 15.02.2011r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Mszczonowie     Dz. Urz. Nr 18, poz. 600
 84 15.02.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Mińsku Mazowieckim przy ul. Przemysłowej 8      
 85 15.02.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Solec 36 a      
 86 21.02.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem garażu znajdującego się na nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Powsińskiej 73      
 87 21.02.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem garażu znajdującego się na nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Powsińskiej 73      
 88 24.02.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Radomiu przy ul. Energetyków 16        
 89 24.02.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Modlińskiej   uchylone zarz. Nr 492 z 17.10.2011  
 90  24.02.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Chlewiskach przy ul. Czachowskiego        
 91  24.02.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w formie darowizny na rzecz Gminy Klembów nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa położonej w Woli Rasztowskiej, Gmina Klembów        
 92 24.02.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w miejscowości Warszawianka przy ul. Uroczej, gmina Lesznowola        
 93 24.02.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Radomiu przy ul. Orzechowej 2        
 94 25.02.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny udziału we współużytkowaniu wieczystym nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Hutniczej        
 95 25.02.2011r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Radomiu przy ul. Kozienickiej        
 96 25.02.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność m. st. Warszawy położonej w Warszawie przy ul. Grochowskiej 90        
 97 25.02.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność m. st. Warszawy położonej w Warszawie przy ul. Hetmańskiej        
 98 25.02.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność m. st. Warszawy położonej w Warszawie przy ul. Hetmańskiej        
 99 25.02.2011r. w sprawie ustalenia warunków wydawania, rozpowszechniania i prenumeraty Dziennika Urzędowego Województwa Mazowieckiego   utraciło moc na podstawie art. 1 pkt 7 ustawy z dnia 4 marca 2011 r. o zmianie ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych oraz niektórych innych ustaw, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.   Dz. Urz. Nr 27, poz. 844
100 01.03.2011r.  w sprawie ustanowienia dysponentów środków budżetowych   uchylone zarz. nr 623 z 23.12.2013r.  
101 01.03.2011r. w sprawie upoważnienia kierowników jednostek budżetowych podległych Wojewodzie Mazowieckiemu do dokonywania w 2011r. przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w obrębie jednego rozdziału        
102 04.03.2011r.  w sprawie powołania Mazowieckiej Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej, powiatowych komisji lekarskich oraz ustalenia wojewódzkiego planu kwalifikacji wojskowej w 2011 r. na terenie województwa mazowieckiego i dodatkowego wynagradzania za udział w pracach komisji lekarskich  

zm. zarz. Nr 140 z 04.04.2011r.

zarz Nr 185 z 26.04.2011r.

zm.zarz. Nr 233 z 27.05.2011r.

zm.zarz. Nr 281 z 24.06.2011r.

zm.zarz. Nr 438 z 22.09.2011r.

 

 
103 04.03.2011r.  w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Orońsku        Dz. Urz. Nr 32, poz. 1021
104 07.03.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Tłomackie 3/5        
105 07.03.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Dobrej 27        
106 07.03.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Radomiu przy ul. 1905  Roku        
107 07.03.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Siedlcach przy ul. Brzeskiej        
108 07.03.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w miejscowości Wiloczgęby, gmina Sadowne        
109 07.03.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku przez Komendę Wojewódzką Policji w Radomiu o wydanie decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu przysługującego do nieruchomości położonej w gminie i obrębie Jednorożec        
110 07.03.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku przez Komendę Wojewódzką Policji w Radomiu o wydanie decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu przysługującego do nieruchomości położonej w gminie i obrębie Gzy        
111 07.03.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku przez Komendę Wojewódzką Policji w Radomiu o wydanie decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu przysługującego do nieruchomości położonej w gminie i obrębie Sypniewo        
112 07.03.2011r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Radomiu przy ul. Średniej        
113 07.03.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Grójcu przy ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 13  

zm.zarz. nr 53 z 25.01.2012r.

uchylone zarz. nr 267 z 6.06.2013r.

 
114  07.03.2011r.  w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w miejscowości Nieciecz Włościańska, gmina Sabnie        
115  07.03.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokal mieszkalnych w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy ul. Wilgi 1        
116  07.03.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Podleśnej        
117 07.03.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w Radomiu przy ul. 1905 Roku        
118  08.03.2011r. w sprawie określenia zadań Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego w 2011r. na obszarze województwa mazowieckiego    uchylone zarz. nr 275 z 6.06.2012r.  
119 10.03.2011r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzania: 1) egzaminów dla kandydatów na instruktorów i instruktorów prowadzących szkolenie osób ubiegających się o uprawnienie do kierowania pojazdem silnikowym albo tramwajem; 2) testów kwalifikacyjnych dla osób ubiegających się o uzyskanie kwalifikacji wstepnej, kwalifikacji wstepnej przyśpieszonej, kwalifikacji wstepnej  uzupełniającej lub kwalifikacji wstepnej  uzupełniającej przyśpieszonej w zakresie bloków programowych określonych odpowiednio do kategorii prawa jazdy : C, C+E, C1 i C1+E lub D, D+E, D1 i D+E  3)egzaminów dla kandydatów na instruktorów nauki jazdy oraz nadania jej regulaminów wewnętrznych       
120 10.03.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w miejscowości Miedzna gmina Miedzna         
121 14.03.2011r.  w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego znajdującego się na nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Ludnej 4          
122 14.03.2011r.  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w Sokołowie Podlaskim przy ul. Wolności        
123  16.03.2011r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Nowe Miasto       Dz. Urz. Nr 41, poz. 1345
124 16.03.2011r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Długosiodło       Dz. Urz. Nr 41, poz. 1346
125 16.03.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w formie darowizny na rzecz Gminy Piaseczno nieruchomości stanowiących Skarbu Państwa położonych w Piasecznie przy ul. Brzezińskiej, Chyliczkowskiej i Przybosia  

zm.zarz. nr 591 z 6.12.2011r.

uchylone zarz. nr 91 z 5.03.2013r.

 
126 16.03.2011r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonych w Garwolinie        
127 16.03.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny udziału w nieruchomości położonej w Ciechanowie przy pl. Piłsudskiego na rzecz Gminy Ciechanów        
128 16.03.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Mińsku Mazowieckim przy ul. Dr Jana Huberta        
129 16.03.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od odwołania darowizny na rzecz Powiatu Piaseczyńskiego niezabudowanej nieruchomości położonej w Górze Kalwarii przy ul. Ks. Sajny 1   uchylono zarz. nr 443 z 23.09.2011r.  
130 21.03.2011r.  w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Garbatka-Letnisko        Dz. Urz. Nr 42, poz. 1388
131 22.03.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny nieruchomości położonej w Garwolinie         
132 22.03.2011r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy użytkowania nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Makowie Mazowieckim przy ul. Kopernika        
133 22.03.2011r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy użytkowania nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Płocku przy ul. Sportowej   zm.zarz. Nr 310 z 1.07.2011r.  
134 25.03.2011r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Cegłów        Dz. Urz. Nr 49, poz. 1615
135  25.03.2011r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Paprotnia       Dz. Urz. Nr 49, poz. 1616
136  25.03.2011r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miasta Sulejówek       Dz. Urz. Nr 49, poz. 1617
137  25.03.2011r. w sprawie wyrażenia zogdy na oddanie w najem lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Jazdów 10 a          
138 30.03.2011r.  w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w Łomiankach przy ul. Łąkowej    uchylone zarz. nr 177 10.04.2012r.  
139 31.03.2011r.  w sprawie powołania Zespołu Kontrolnego do przeprowadzenia kontroli u przedsiębiorców, w zakresie przestrzegania obowiązków wynikających z pozwolenia na nabywanie, przechowywanie lub używanie materiałow wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego       uchylone zarz. nr 215 z 27.04.2012r.  
140 04.04.2011r. zmnieniające zarządzenie w sprawie powołania Mazowieckiej Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej, powiatowych komisji lekarskich oraz ustalenia wojewódzkiego planu kwalifikacji wojskowej w 2011 r. na terenie województwa mazowieckiego i dodatkowego wynagradzania za udział w pracach komisji lekarskich        
141 04.04.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Radomiu przy ul. Mokrej        
142 04.04.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Hucie Podgórnej Popowo A gmina Somianka        
143 04.04.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Garwolinie na nieruchomość stanowiącą własność osoby fizycznej położoną w Garwolinie   zm.zarz. Nr 320 z 8.07.2011r.  
144 04.04.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa udziału w nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Mokotowskiej 63        
145 04.04.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ul.Okulskiej 6        
146 04.04.2011r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokalu użytkowego w budynku posadowionym na nieruchomości położonej w miejscowości Wola Chynowska        
147 04.04.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Pruszkowie przy ul. Obrońców Pokoju 5/7        
148 04.04.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Wyszkowie przy ul. Armii Wojska Polskiego        
149 07.04.2011r. w sprawie powołania Mazowieckiego Wojewódzkiego Zespołu Nadzorującego Realizację Projektu "Osłona Przeciwosuwiskowa"   uchylone zarz. nr 382 z 7.08.2013r.  
150 11.04.2011r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Kazanowie       Dz. Urz. Nr 58, poz. 1873
151  11.04.2011r w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w miejscowości Liszki, gmina Repki        
152  11.04.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w miejscowości Rytele Święcickie, gmina Kosów Lacki   zm.zarz. Nr 297 z 1.07.2011r.     
153 11.04.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Radomiu przy ul. 1905 r.        
154 11.04.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w miejscowości Wólka Jedlańska, gmina Iłża        
155 11.04.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu Skarbu Państwa udziału we współwłasności nieruchomości położonej w Zbuczynie przy ul. Siedleckiej 100        
156 11.04.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Marywilskiej        
157 11.04.2011r.  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Radomiu przy ul. Bolesława Limanowskiego 95         
158 11.04.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Krzyżówki i Płochocińskiej        
159  11.04.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonych w Warszawie przy ul. Nocznickiego 33        
160 11.04.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokali mieszkalnych w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy ul. Ząbkowskiej 33        
161 11.04.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Grójcu przy ul.Mogielnickiej        
162 11.04.2011r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Sabniach       Dz. Urz. Nr 58, poz. 1874
163 12.04.2011r.  w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w Karczewie przy ul. Piłsudskiego   uchylone zarz. nr 339 z 18.07.2012r.  
164 12.04.2011r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Cegielnianej        
165 12.04.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu Skarbu Państwa nieruchomości położonej w gminie Ożarów Mazowiecki, obręb 0013 Ołtarzew        
166 12.04.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiących własność SP położonych w Radomiu przy ul. Malczewskiego18A`        
167 12.04.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu Skarbu Państwa udziału we współwasności  nieruchomości położonej w gminie Siemiątkowo, obręb Suwaki   zm.zarz. Nr 342 z 22.07.2011 r.  
168  12.04.2011r. zmieniające zarządzenie w sprawie Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego w Warszawie oraz powołania jej członków         
169 12.04.2011r. w sprawie powołania Koordynatora czynności kancelaryjnych oraz Komisji skontrowej w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie  

zm.zarz. nr 546 z 14.11.2014r.

uchylone zarz. nr 141 z 21.03.2018r.

 
170  15.04.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonych w miejscowości Ostrowiec, gmina Repki      
171 15.04.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonych w miejscowości Lipki, gmina Repki   uchylone zarz. Nr 301 z 1.07.2011  
172 15.04.2011r. w sprawie wyrażenia zogdy na oddanie w najem lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Walcowniczej 28c        
173  15.04.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w miejscowości Brzuza, gmina Łochów   uchylone zarz. nr 58 z 3.02.2012r.  
174  15.04.2011r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokali mieszkalnych  w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy ul. Belgijskiej 9         
175  15.04.2011r.  w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonych w miejscowości Sawice Dwór, gmina Repki        
176 18.04.2011r. w sprawie wyrażenia zogdy na oddanie w najem lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Lubkowskiej 7/9   zm.zarz. nr 620 z dnia 16.12.2011r.  
177 18.04.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w miejscowości Wilga, gmina Wilga   zm.zarz. Nr 303 z 1.07.2011     
178 18.04.2011r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Tarczynie       Dz. Urz. Nr 60, poz. 1936
179 20.04.2011r. w sprawie wyborów ponownych do Rady Gminy Maciejowice w okręgu wyborczym Nr 1        Dz. Urz. Nr 63, poz. 2014
180 20.04.2011r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Błędów       Dz. Urz. Nr 63, poz. 2015
181 20.04.2011r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Jastrzębi       Dz. Urz. Nr 63, poz. 2016
182 20.04.2011r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Opinogóra Górna       Dz. Urz. Nr 63, poz. 2017
183 20.04.2011r. w sprawie powłania Zespołu kwalifikującego oferty składane do "Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech realizowanego w latach 2011-2013 MALUCH"  

zm.zarz. nr 266 z 22.06.2011r.

zm.zarz. nr 216 z 27.04.2012r.

zm.zarz. nr 112 z 25.03.2013r.

zm. zarz. nr 380 z 7.08.2013r.

 
184 21.04.2011r.  zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie        
185 26.04.2011r.   zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Mazowieckiej Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej, powiatowych komisji lekarskich oraz ustalenia wojewódzkiego planu kwalifikacji wojskowej w 2011 r. na terenie województwa mazowieckiego i dodatkowego wynagradzania za udział w pracach komisji lekarskich        
186 29.04.2011r.  w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Michałowice        Dz. Urz. Nr 68, poz. 2155
187 29.04.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w obrębie Józefów II, gmina Jabłonna        
188 29.04.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu Skarbu Państwa udziału we współwłasności nieruchomości połozonej w gminie i obrębie Szreńsk        
189 29.04.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej Otwocku przy ul. Kupieckiej 1        
190 29.04.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w gminie Baboszewo, obręb Dziektarzewo        
191  29.04.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonych w miejscowości Sawice Wieś, gmina Repki    zm.zarz. Nr 474 z 5.10.2011r.  
192 29.04.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem garażu znajdującego się na nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Powsińskiej 73        
193  29.04.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości położonej w Siedlcach przy ul. Prusa 16-18 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu          
194  29.04.2011r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia do użytku założeń i schematu akcji kurierskiej na terenie województwa mazowieckiego        
195  06.05.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Żurominie przy ul. Żeromskiego   zm.zarz. 326 z 12.07.2011r.  
196 06.05.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Radomiu przy ul. Odrodzenia 31/35 B        
197  06.05.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w gminie Rzekuń w obrębach Ławy i Goworki        
198 06.05.2011r.  w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim       Dz. Urz. Nr 75, poz. 2339
198A 06.05.2011r.  w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert dotyczących realizacji zadań z zakresu rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem Bezpieczniej"        
199 09.05.2011r. w sprawie powołania Mazowieckiego Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego     uchylone zarządzeniem nr 76 z 4.04.2017r.  
200 10.05.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Radomiu przy ul. Młodzianowskiej        
201 13.05.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku przez  Komendę Wojewódzką Policji w Radomiu o wydanie decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu przysługującego do nieruchomości położonej w gminie i obrębie Gąbin        
202  13.05.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu Skarbu Państwa nieruchomości połozonej w gminie i obrębie Szreńsk        
203  13.05.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Nowym Dworze Mazowieckim przy ul. Mazowieckiej        
204 13.05.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Hucie Podgórnej Popowo A gmina Somianka        
205  13.05.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż łużytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Hucie Podgórnej Popowo A gmina Somianka        
206  13.05.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Wyszkowie        
207  13.05.2011r.  w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa udziału w nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Magenta 40         
208  13.05.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położonych na terenie gminy Ożarów Mazowiecki w rejonie ul. Leśnej        
209  13.05.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Bieżuniu przy ul. Zacisze         
210  13.05.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu w budynku położonym w Płocku przy ul. 1 Maja      zm.zarz. nr 183 z 12.04.2012r.  
211  13.05.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Municypalnej 69          
212 13.05.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem garażu znajdującego się na nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Powsińskiej 73        
213  13.05.2011r.  w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert dotyczących realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej     zm zarz Nr 225 z 25.05.2011r.    
214 18.05.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie na rzecz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Rembelszczyźnie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa połozonej w Człekówce, gmina Kołbiel        
215  18.05.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Radomiu przy ul. Młodzianowskiej 73 L   zm.zarz.Nr 429 z 22.09.2011r.  
216  18.05.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Warszawie prz ul. Sosnowieckiej 58   uchylone zarz. nr 81 z 15.02.2012r.       
217  18.05.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Radomiu przy ul. 1905  Roku 3a        
218  18.05.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Bielskiej        
219  18.05.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku przez  Komendę Wojewódzką Policji w Radomiu o wydanie decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu przysługującego do nieruchomości położonej w miejscowości Garbatka Letnisko gmina Garbatka Letnisko        
220 20.05.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Zielonce przy ul. Przemysłowej 4A        
221  20.05.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Radomiu przy ul. Młodzianowskiej i 1905 Roku        
222  20.05.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Hucie Podgórnej Popowo A gmina Somianka        
223 23.05.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w Żyrardowie przy ul. Mickiewicza   uchylone zarz. nr 175 z 3.04.2012r.  
224  23.05.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Sochaczewie przy al. 600 Lecia        
225 24.05.2011r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert dotyczących realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej         
226  24.05.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w obrębie Świniary, gmina Słubice         
227  26.05.2011r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Gielniów       Dz. Urz. Nr 90, poz. 2886
228 26.05.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w formie darowizny na rzecz Gminy Tłuszcz nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa położonej w Tłuszczu przy ul. Kościelnej 1          
229   26.05.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w obrębie Świniary, gmina Słubice         
230  26.05.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w obrębie Świniary, gmina Słubice         
231 26.05.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku przez  Komendę Wojewódzką Policji w Radomiu o wydanie decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu przysługującego do nieruchomości położonej w Ostrołęce przy ul. Bogusławskiego i Kościuszki   zm zarz nr 163 z 28.03.2012r.  
232 26.05.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Góry        
233 27.05.2011r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Mazowieckiej Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej, powiatowych komisji lekarskich oraz ustalenia wojewódzkiego planu kwalifikacji wojskowej w 2011 r. na terenie województwa mazowieckiego i dodatkowego wynagradzania za udział w pracach komisji lekarskich         
234 01.06.2011r. w sprawie powołania i zasad działania terenowych komisjii do spraw szacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódz, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę   

zm. zarz. nr 164 z 30.03.2012r.

zm.zarz. nr 217a z 2.05.2012r.

uchylone zarz. nr 199 z 9.05.2013r.

Dz. Urz. Nr 93, poz. 2988
235 01.06.2011r w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Poborzańskiej 7        
236 1.06.2012r. w sprawie zbycia z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Madalińskiego 77/79/81      
237 01.06.2011r  zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji do spraw analizy wniosków o dofinansowanie zadań zawartych w Programie na rzecz społeczności romskiej w Polsce      
238 03.06.2011r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Przasnyszu       Dz. Urz. Nr 104, poz. 3284
239 03.06.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Warszawie przy ul. Wojciechowskiego, z obrębu 2-09-07        
240 03.06.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w Radomiu przy ul. Samuela Bogumiła Lindego i Grzybowskiej      
241 03.06.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Wroniej        
242 03.06.2011r.  w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Ligonia 37        
243 03.06.2011r w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Emilii Plater 21        
244 03.06.2011r  w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Postępu   uchylone zarz. nr 230 z 18.05.2012r.  
245 03.06.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w Ciechanowie przy ul. Zagumiennejw sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w Ciechanowie przy ul. Zagumiennej        
246 03.06.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od odwołania darowizny na rzecz Gminy Czernice Borowe nieruchomości położonej we wsi Węgra, gmina Czernice Borowe      
247 03.06.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Bielskiej      
 248 03.06.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Bielskiej      
249  07.06.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w miejscowości Siczki, gmina Jedlnia Letnisko      
250 07.06.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w miejscowości Filipówka gmina Borowie      
251 07.06.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Radomiu przy ul. Stanisława Zbrowskiego      
252 07.06.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w miejscowości Śmiłów gmina Jastrząb      
253 08.06.2011r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Inspektoratowi Transportu Drogowego      
254 09.06.2011r. w sprawie przeprowadzenia wyborów ponownych do Rady Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy w okręgu wyborczym nr 3     Dz. Urz. Nr 99,poz. 3139
255 10.06.2011r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Orońsku     DZ. Urz. Nr 110, poz. 3503
256 10.06.2011r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds. kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie      
257 10.06.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części zabudowanej nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa, położonej w Mińsku Mazowieckim przy ul. Siennickiej 25 uchylone zarz. nr 146 z 20.03.2012r.  
258 10.06.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w miejscowości Ostrowiec, gmina Repki      
259 10.06.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Przasnyszu, obręb Sierakowo      
260 16.06.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny na rzecz Gminy Pomiechówek części nieruchomości położonej w miejscowości Wójtostwo, gmina Pomiechówek      
261 16.06.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny nieruchomości położonej w Wierzbnie, gmina Wierzbno      
262 16.06.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w gminie Wiśniewo, obręb Kosiny Bartosowe      
263 16.06.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w miejscowości Wilga, gmina Wilga      
264 16.06.2011r w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Ciechanowie, obręb Szczurzyn      
265 20.06.2011r. w sprawie powołania Zespołu do przeprowadzenia postępowania konkursowego w celu wyłonienia kandydatów na stanowisko Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków      
266 22.06.2011r. zmieniające zarządzenie w sprawie powłania Zespołu kwalifikującego oferty składane do "Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech realizowanego w latach 2011-2013 MALUCH"      
267 22.06.2011r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa udziału w prawie własności lokalu mieszkalnego w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy ul. Chmielnej 34       
268 22.06.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Radomiu przy ul. Franciszka Zubrzyckiego      
269 22.06.2011r w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Mrówczej uchylone zarz. nr 80 z 27.02.2014r.  
270 22.06.2011r w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości połozonej w miejscowości Pająków gmina Przyłęk      
271 22.06.2011r w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy al. Szucha 2/4      
272 22.06.2011r w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Siedlcach przy ul. Ujrzanowskiej 12      
273 22.06.2011r w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w miejscowości Kłudzie gmina Solec nad Wisłą      
274 22.06.2011r w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w miejscowości Kłudzie gmina Solec nad Wisłą      
275 22.06.2011r w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonych w gminie Słubice, obręby Wiączemin Polski i Świniary uchylone zarz. nr 277 z 14.06.2012r.  
276 22.06.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w miejscowości Łagów gmina Przyłęk zm.zarz. nr 197 z 24.04.2012r.  
277 24.06.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Górczewskiej      
278 24.06.2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współuzytkownkom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Hucie Podgórnej Popowo A, gmina Somianka      
279 24.06.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w gminie i obręcie Sońsk      
280 24.06.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w formie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Warszawie przy ulicy Żegańskiej uchylone zarz. nr 90 z 6.03.2014r.  
281 24.06.2011r. zm.zarz. w sprawie powołania Mazowieckiej Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej, powiatowych komisji lekarskich oraz ustalenia wojewódzkiego planu kwalifikacji wojskowej w 2011 r. na terenie województwa mazowieckiego i dodatkowego wynagradzania za udział w pracach komisji lekarskich      
282 28.06.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości położonej w Radomiu przy ulicy 11 Listopada 37/59 pozostającej w trwałym zarządzie komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu      
283 29.06.2011r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w gminie Szczutowo, obręb Blinno      
284 30.06.2011r. w sprawie przeprowadzenia wojewódzkiego treningu systemu wykrywania i alarmowania      
285 30.06.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w miejscowości Rzeczków, gmina Wierzbica      
286 30.06.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w miejscowości Józefów uchylone zarz. nr 196 z 24.04.2012r.  
287 30.06.2011r. w sprawie uchylenia zarządu komisarycznego oraz likwidacji przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe "HOLDBUD" w Warszawie

zm.zarz. nr 615 z 14.12.2011r.

zarz.zarz. Nr 318 z 11.07.2012r.

zm.zarz. nr 412 z 25.09.2012r.

zm.zarz. nr 108 z 20.03.2013r.

zm.zarz. nr 260a z 30.05.2014r.

zm.zarz. nr 597 z 10.12.2014r.

Dz. Urz. Nr 116, poz. 3665
288 30.06.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w gminie i obrębie Mława      
289 30.06.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej wHucie Podgórnej Popowo A, gmina Somianka      
290 30.06.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w Radomiu      
291 30.06.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w miejscowościach Wrzos i Potkanna, gmina Przytyk      
292 30.06.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu Skarbu Państwa udziału we współużytkowaniu wieczystym nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Emilii Plater 9/11 oraz udziału we współwłasności budynków zm.zarz. nr 174 z 22.04.2013r.  
293 30.06.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu Skarbu Państwa udziału we współużytkowaniu wieczystym nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Kąkolowej 2A oraz udziału we współwłasności budynków uchylone zarz. nr 154 z 27.03.2012r.  
294 30.06.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współuzytkownikom wieczystym nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Otwocku przy ulicy Smolnej 2      
295 30.06.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Stołecznej Policji położonej w Łomiankach przy ulicy Warszawskiej 87 uchylone zarz. nr 370 z 27.08.2012r.  
296 30.06.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Hucie Podgórnej Popowo A, gmina Somianka      
297 1.07.2011r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w miejscowości Rytele Święcickie gmina Kosów Lacki      
298 1.07.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w gminie Wąsewo, obręb Przyborowie Kolonia      
299 1.07.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w Radomiu przy ulicy Tygodniowej uchylone zarz. nr 390 z 11.09.2012r.  
300 1.07.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Tłuszczu przy ulicy Przemysłowej 21 zm.zarz. nr 68 z 15.02.2012r.  
301 1.07.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w miejscowości Liszki gmina Repki      
302 1.07.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Miasta Stołecznego Warszawy położonej w Warszawie przy ulicy Narwiańskiej 1      
303 1.07.2011r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w miejscowości Wilga gmina Wilga      
304 1.07.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Garwolinie      
305 1.07.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w formie darowizny nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w miejscowości Jabłonna, gmina Jabłonna      
306 1.07.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w Siedlcach      
307 1.07.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Różanie przy ulicy Szkolnej 7 uchylone zarz. Nr 515 z 3.11.2011     
308 1.07.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie o przekazaniu trwałego zarządu przysługującego do nieruchomości położonej w gminie i obrębie Gostynin      
309 1.07.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku na nieruchomości położnej w Warszawie przy ulcy Podwale 5      
310 1.07.2011r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy użytkowania nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Płocku przy ulicy Sportowej      
311 1.07.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Hucie Podgórnej Popowo A, Gmina Somianka      
312 1.07.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w gminie Wiskitki, obręb Oryszew Osada      
313 6.07.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku przez Komendę Wojewódzką Policji w Radomiu o wydanie decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu przysługującego do nieruchomości położonej Chlewiskach przy ulicy Czachowskiego 47      
314 8.07.2011r. w sprawie powołania Zespołu Kontrolnego do przeprowadzenia kontroli przestrzegania warunków utrwalania przebiegu imprezy masowej

zm.zarz. nr 369 z 5.08.2012r.

uchylone zarz. nr 350 z 31.07.2012r.

 
315 8.07.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokalu użytkowego w budynku posadowionym na nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Wola Chynowska uchylone nr 136 z 16.03.2012r.  
316 8.07.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokalu użytkowego w budynku posadowionym na nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Wola Chynowska uchylone nr 140 z 16.03.2012r.  
317 8.07.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Garwolinie na część nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa oddanej we współużytkowanie wieczyste osobom fizycznym położnej w Garwolinie

zm.zarz. nr 51 z 23.01.2012r.

uchylone zarz. nr 173 z 2.04.2012r.

 
318 8.07.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokalu w budynku znajdującym się na nieruchomości położonej w Garwolinie przy Alei Legionów 44C      
319 8.07.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokalu w budynku znajdującym się na nieruchomości położonej w Garwolinie przy ulicy Jagodzińskiej 10      
320 8.07.2011r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany części nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Garwolinie na nieruchomość stanowiącą własność osoby fizycznej położoną w Garwolinie      
321 8.07.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części nieruchomości pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu położonej w Radomiu przy ulicy 11 Listopada 37/59      
322 8.07.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku przez Komendę Wojewódzką Policji w Radomiu o wydanie decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu przysługującego do nieruchomości położonej w Solcu nad Wisłą przy ulicy Łoteckiego 18      
323 8.07.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części budynku na nieruchomości położonej w Radomiu przy ulicy Bolesława Limanowskiego 134      
324 8.07.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Miasta Stołecznego Warszawy położonej w Warszawie przy ulicy Czerniakowskiej zm.zarz. Nr 349 z 25.07.2011r.     
325 12.07.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny nieruchomości położonej w Przasnyszu przy ulicy Świerkowej na rzecz Miasta Przasnysz      
326 12.07.2011r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Żurominie przy ulicy Żeromskiego      
327 14.07.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu Skarbu Państwa udziału we współwłasności nieruchomości położonej w gminie Lubowidz, obręb Straszewy      
328 14.07.2011r. zmieniające zarządzenie w sprawie w sprawie powołania na terenie województwa mazowieckiego Zespołu do spraw zapewnienia bezpieczeństwa  trakcie przygotowywania i sprawowania przez Rzeczpospolitą Polską przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej w 2011r.      
329 14.07.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części nieruchomości pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Stołecznej Policji położonej w Warszawie przy ulicy Aleje Jerozolimskie      
330 15.07.2011r. w sprawie wyborów ponownych Wójta Gminy Jedlnia-Letnisko     Dz. Urz. Nr 125, poz. 3974
331 15.07.2011r. w sprawie powołania Zespołu do spraw realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS w województwie mazowieckim

zm.zarz. nr 94 z 17.02.2012r.

zm.zarz. nr 287 z 21.06.2013r.

 
332 20.07.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu Skarbu Państwa udziału we współwłasności nieruchomości położonej w gminie i obrębie Mława zm.zarz. nr 3 z 3.01.2012r.  
333 20.07.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w Garwolinie      
334 20.07.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku przez Komendę Wojewódzką Policji w Radomiu o wydanie decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu przysługującego do nieruchomości położonej w gminie Strzegowo, obręb Strzegowo Osada      
335 20.07.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku przez Komendę Wojewódzką Policji w Radomiu o wydanie decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu przysługującego do nieruchomości położonej w Szczutowie przy ulicy Lipowej 9      
336 20.07.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w gminie Gostynin, obręb Miałkówek      
337 20.07.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Łochowie      
338 20.07.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku przez Komendę Wojewódzką Policji w Radomiu o wydanie decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu przysługującego do nieruchomości położonej w gminie i obrębie Obryte      
339 20.07.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zabudowanej nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa, położonej w miejscowości Gulczewo, gmina Wyszków      
340 20.07.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w miejscowości Łagów gmina Przyłęk zm.zarz.nr 271 z 6.06.2012r.  
341 20.07.2011r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Radzanów     Dz. Urz. Nr 141, poz. 4506
342 22.07.2011r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu Skarbu Państwa udziału we współwłasności nieruchomości położonej w gminie Siemiątkowo, obręb Suwaki      
343 22.07.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny nieruchomości położonej w gminie Kuczbork Osada, obręb Kuczbork na rzecz Gminy Kuczbork Osada      
344 22.07.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku przez Komendę Wojewódzką Policji w Radomiu o wydanie decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu przysługującego do nieruchomości położonej w gminie Przyłęk, obręb Lipiny      
345 22.07.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Radomiu przy ulicy Młodzianowskiej 73A      
346 22.07.2011r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Radomiu przy ulicyBolesława Limanowskiego 93a      
347 22.07.2011r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonych w gminie Płoniawy-Bramura, w miejscowościach Kobylinek, Węgrzynowo, Szczuki oraz Szlasy Bure      
348 22.07.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Miasta Stołecznego Warszawy położonej w Warszawie przy ulicy Aleje Jerozolimskie róg Grójecka      
348a 22.07.2011r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rzeczowych składników majątku Obrony Cywilnej zm.zarz. Nr 466 z 30.09.2011r.  
349 25.07.2011r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Miasta Stołecznego Warszawy położonej w Warszawie przy ulicy Czerniakowskiej      
350 25.07.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku przez Komendę Wojewódzką Policji w Radomiu o wydanie decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu przysługującego do nieruchomości położonej w gminie i obrębie Szczawin Kościelny      
351 25.07.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku przez Komendę Wojewódzką Policji w Radomiu o wydanie decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu przysługującego do nieruchomości położonej w gminie i obrębie Krasne      
352 25.07.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Siedlcach przy ulicy Stefana Starzyńskiego 12a      
353 25.07.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w Ciechanowie, obręb Śmiecin      
354 25.07.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Broniewskiego, Al. Reymonta i Renesansowej      
355 25.07.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w gminie i obrębie Ostrołęka      
356 25.07.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w gminie Ciechanów, obręb Szczurzyn      
357 25.07.2011r. w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnych dla ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego pracowników pedagogicznych zatrudnionych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz ośrodkach adopcyjno-opiekuńczych      
358 25.07.2011r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie      
359 27.07.2011r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Magnuszew     Dz. Urz. Nr 133, poz. 4232
360 28.07.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w gminie Lutocin, obręb Jonne      
361 28.07.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej wSiedlcach przy ulicy Stefana Starzyńskiego      
362 28.07.2011r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Radomiu przy ulicy Rodziny Ziętalów      
363 28.07.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Płocku przy ulicy Tartacznej      
364 28.07.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części nieruchomości w budynku położonym w gminie Ostrów Mazowiecki, obręb Komorowo      
365 28.07.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku przez Komendę Wojewódzką Policji w Radomiu o wydanie decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu przysługującego do nieruchomości położonej w gminie i obrębie Bieżuń      
366 28.07.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Łużyckiej 2      
367 28.07.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Przyczółkowskiej      
368 01.08.2011r. w sprawie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego      
369 05.08.2011r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Kontrolnego do przeprowadzenia kontroli przestrzegania warunków utrwalania przebiegu imprezy masowej      
370 08.08.2011r. w sprawie odwołania pogotowia przeciwpowodziowego      
371 09.08.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Tamka 4      
372 09.08.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu Skarbu Państwa w formie darowizny nieruchomości położonej w Serocku przy ulicy Chopina      
373 12.08.2011r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert dotyczących realizacji zadań z zakresu rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem bezpieczniej"      
374 12.08.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w formie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Otwocku przy ul. Andriollego i Bema na rzecz Parafii Rzymsko - Katolickiej Św. Wincentego a'Paulo w Otwocku      
375 12.08.2011r. zmieniające zarządzenie w sprawie likwidacji przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: Warszawskie Przedsiębiorstwo Kamienia Budowlanego "KAM"     Dz. Urz. Nr 147, poz. 4666
376 12.08.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w Warszawie przy al. Solidarności 115 zm.zarz. nr 627 z 22.12.2011r.  
377 12.08.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w Płocku przy ulicy Bielskiej      
378 12.08.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonych w gminie Jaktorów, obręb Budy Grzybek      
379 12.08.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Targowej 65, d. Targowa 67 uchylone zarz. nr 300 z 18.06.2014r.  
380 12.08.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokalu mieszkalnego w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy ul. Belwederskiej 44 B      
381 12.08.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku przez Komendę Wojewódzką Policji w Radomiu o wydanie decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu przysługującego do nieruchomości położonej w Żyrardowie przy ul. Chopina      
382 12.08.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie nieruchomości pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie położonej w Płocku przy ul. Gwardii Ludowej      
383 12.08.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie nieruchomości pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie położonej w Płocku przy ul. Popłacińskiej      
384 12.08.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie nieruchomości pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie położonej w Płocku przy ul. Wyszogrodzkiej      
385 12.08.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny nieruchomości położonej w gminie Nowy Duninów, obręb Nowa Wieś na rzecz Gminy Nowy Duninów      
386 12.08.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu przysługującego Urzędowi Kontroli Skarbowej do nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 55      
387 19.08.2011r.  zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie       
388 19.08.2011r.  w sprawie przeprowadzenia wybrów ponownych do Rady Gminy Dąbrówka     Dz. Urz. Nr 150, poz. 4774
389 19.08.2011r. w sprawie nadania statutu Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Sokołowie Podlaskim      
390 23.08.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w  Siedlcach      
391 23.08.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Białobrzegach      
392 24.08.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w gminie Słubice, obręb Świniary uchylone zarz. nr 333 z 18.07.2012r.  
393 24.08.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w miejscowości Łajski, gmina Wieliszew      
394 24.08.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny nieruchomości położonej w Płocku przy ulicy Otolińskiej na rzecz Miasta Płock      
395 24.08.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Bielskiej      
396 24.08.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Warszawie przy al. Jana Pawła II  Warszawie przy   uchylone zarz. nr 141 z 19.03.2012r.  
397 24.08.2011r.  w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie o wydanie decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu przysługującego do nieruchomości położonej w Łosicach przy ul. Kolejowej 23

 

   
398 25.08.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w  miejscowości Wierzbica, gmina Wierzbica      
399 25.08.2011r . w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w miejscowości Czarnolas, gmina Policzna      
400 25.08.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w miejscowości Orońsko      
401 25.08.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w Radomiu przy ul. gen. Franciszka Ksawerego Christianiego, Warszawskiej i Mokrej         
402 25.08.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany części nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w miejscowości Krzywda, gmina Przyłęk na część nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej położonej w miejscowości Krzywda, gmina Przyłęk       
403 25.08.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Płocku przy u. Zglenickiego uchylone zarz. nr 176 z 3.04.2012r.  
404 25.08.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonych w Warszawie na terenie Woli, Białołęki oraz Mokotowa      
405 25.08.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż z zasobu Skarbu Państwa udziału wynoszącego 1/16 w nieruchomości położonej w Kobyłce przy ul. Załuskiego      
406 25.08.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Hucie Podgórnej Popowo A gmina Somianka      
407 25.08.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie przez Agencję Mienia Wojskowego darowizny na rzecz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki nieruchomości stanowiącej zasób nieruchomości Skarbu Państwa-Agencji Mienia Wojskowego położonej na terenie Twierdzy Modlin w Nowym Dworze Mazowieckim przy ul. Mieszka I ego uchylone zarz. Nr 427 z 15.09.2011r.  
408 25.08.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Prostej i Paryskiej zm. zarz. nr 301 z 29.06.2012r.  
409 25.08.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Żurominie przy ul. Lidzbarskiej      
410 25.08.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Racławickiej uchylone zarz. nr 180 z 12.04.2012r.  
411 29.08.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Siedlcach przy ulicy Obozowej      
412 29.08.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w pułtusku, obręb 23      
413 29.08.2011r. w sprawie prywatyzacji bezpośredniej przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: Stołeczne Przedsiębiorstwo Handlu Opałem i Materiałami Budowlanymi z siedzibą w Warszawie

zm.zarz. nr 625 z 20.12.2011r.

zm.zarz. nr 217 z 30.04.2012r.

Dz. Urz. Nr 157, poz. 4967
414 30.08.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny na rzecz Gminy Pomiechówek części nieruchomości położonej w miejscowości Wójtostwo, gmina Pomiechówek      
415 30.08.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych w Mińsku Mazowieckim przy ulicy Juliana Grobelnego      
416 31.08.2011r. w sprawie zasięgu terytorialnego stałego lotniczego przejścia granicznego Warszawa-Okęcie zm.zarz. nr 459 z 8.08.2017r.  
417 1.09.2011r. zmieniajace zarządzenie w sprawie powołania członków Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Mazowieckim      
418 1.09.2011r. zmieniajace zarządzenie w sprawie wyznaczenia zastępców Rzecznika Dyscyplinarnego dla Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Mazowieckim      
419 6.09.2011r. w sprawie organizacji i przeprowadzenia ćwiczenia obronnego i zarządzania kryzysowego masowego wypadku kolejowego, przeciwdziałania zagrożeniom terrorystycznym oraz postępowania w przypadku awarii instalacji przemysłowej zawierającej amoniak pod kryptonimem  "WYPADEK 2011"      
420 14.09.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Hucie Podgórnej Popowo A, gmina Somianka      
421 14.09.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Hucie Podgórnej Popowo A, gmina Somianka      
422 14.09.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku przez Komendę Wojewódzką Policji w Radomiu o wydanie decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu przysługującego do częsci nieruchomości położonej w gminie i obrębie Dzierzgowo      
423 14.09.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w gminie Szelków, obręb Chyliny      
424 14.09.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Spiska 16 oraz na udzielenie bonifikaty      
425 14.09.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na odstapienie od odwołania darowizny na rzecz Powiatu Piaseczyńskiego części nieruchomości położonej w Górze Kalwarii przy ulicy Dominikańskiej 9      
426 15.09.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w miejscowości Wyśmierzyce przy Placu Wolności 8      
427 15.09.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie przez Agencję Mienia Wojskowego darowizny na rzecz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki nieruchomości stanowiącej zasób nieruchomości Skarbu Państwa-Agencji Mienia Wojskowego położonej na terenie Twierdzy Modlin w Nowym Dworze Mazowieckim      
428 22.09.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w miejscowości Wierzbica gmina Wierzbica      
429 22.09.2011r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Radomiu przy ulicy Młodzianowskiej 73 L      
430 22.09.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Radomiu przy ulicy warszawskiej 27/35      
431 22.09.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w miejscowości Wierzbica gmina Wierzbica zm.zarz. nr 47 z 23.01.2012r.  
432 22.09.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Radomiu przy ulicy Tokarskiej 3      
433 22.09.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku przez Komendę Wojewódzką Policji w Radomiu o wydanie decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu przysługującego do nieruchomości położonej w gminie i obrębie Siemiatkowo      
434 22.09.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie przez Agencję Mienia Wojskowego darowizny na rzecz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki nieruchomości stanowiącej zasób nieruchomości Skarbu Państwa-Agencji Mienia Wojskowego położonej na terenie Twierdzy Modlin w Nowym Dworze Mazowieckim      
435 22.09.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w miejscowościwarszawianka przy ulicy Uroczej, gmina Lesznowola      
436 22.09.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w miejscowości Kamień, gmina Białobrzegi      
437 22.09.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Królewskiej 45      
438 22.09.2011r. zm.zarz. w sprawie powołania Mazowieckiej Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej, powiatowych komisji lekarskich oraz ustalenia wojewódzkiego planu kwalifikacji wojskowej w 2011 r. na terenie województwa mazowieckiego i dodatkowego wynagradzania za udział w pracach komisji lekarskich      
439 23.09.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Siennicy, gmina Nasielsk      
440 23.09.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa położonej w miejscowości Henryków Urocze, gmina Piaseczno uchylone zarz. nr 267 z 6.06.2012  
441 23.09.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Płocku przy ulicy Zglenickiego      
442 23.09.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Warszawie przy ulicy Pełczyńskiego uchylone zarz. nr 165 z 2.04.2014r.  
443 23.09.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od odwołania darowizny na rzecz Powiatu Piaseczyńskiego niezabudowanej nieruchomości położonej w Górze Kalwarii przy ulicy Sajny 1

zm. zarz. nr 60 z 3.02.2012r.

uchylone zarz. nr 94 z 6.03.2013r.

 
444 23.09.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Hucie Podgórnej Popowo A, gmina Somianka      
445 23.09.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Hucie Podgórnej Popowo A, gmina Somianka      
446 23.09.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem garażu znajdującego się na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Kożmiana 2      
447 23.09.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w Radomiu przy ulicy 1905 Roku 3      
448 23.09.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Hucie Podgórnej Popowo A, gmina Somianka      
449 23.09.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w wsi Jastrzębiec przy ulicy Ogrodowej, gmina Lesznowola      
450 23.09.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Hucie Podgórnej Popowo A, gmina Somianka      
451 23.09.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Brańszczyku przy ulicy Jana Pawła II, gmina Brańszczyk      
452 23.09.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Mińsku Mazowieckim przy ulicy Polowej 1      
453 23.09.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Piasecznie przy ulicy Czajewicza      
454 23.09.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w formie darowizny na rzecz Gminy Miasto Pruszków prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Pruszkowie przy ulicy Broniewskiego      
455 23.09.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Hucie Podgórnej Popowo A, gmina Somianka      
456 23.09.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego znajdującego się na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Bagatela 14      
457 23.09.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w gminie i obrębie Małkinia Górna      
458 23.09.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w gminie i obrębie Baboszewo      
459 23.09.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej      
460 23.09.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokali mieszkalnych w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Pułtusku przy ulicy Białowiejskiej 5      
461 23.09.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Płońsku przy ulicy Młodzieżowej      
462 23.09.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Miasta Stołecznego Warszawy położonej w Warszawie przy ulicy Towarowej 8      
463 26.09.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w Radomiu przy ulicy Tokarskiej      
464 26.09.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Garwolinie przy ulicy Al. Legionów      
465 28.09.2011r. w sprawie powołania Komisji oceniającej wnioski zgłoszone przez gminy i powiaty w ramach programu wieloletniego pod nazwą "Narodowy program przebudowy dróg lokalnych - Etap II bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój"

zm.zarz. nr 145 z 20.03.2012r.

zm.zarz. nr 466 z 27.09.2013r.

zm.zarz. nr 482 z 2.10.2014r.

zm.zarz. nr 1086 z 2.11.2015r.

 
466 30.09.2011r. zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rzeczowych składników majątku Obrony Cywilnej      
467 5.10.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę przez Agencję Mienia Wojskowego części nieruchomości stanowiącej zasób nieruchomości Skarbu Państwa-Agencji Mienia Wojskowego położonej w Warszawie przy Forcie Bema      
468 5.10.2011r. zmieniajace zarządzenie w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiego Inspektoratowi Ochrony Środowiska      
469 5.10.2011r. sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem garażu znajdującego się na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Koźmiana 8      
470 5.10.2011r. sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem garażu znajdującego się na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Koźmiana 8      
471 5.10.2011r. sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Połczyńskiej      
472 5.10.2011r. sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części budynku znajdującego się na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Włościańskiej 25/33 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Stołecznej Policji w Warszawie      
473 5.10.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w formie darowizny nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w Warszawie przy ulicy Żołnierzy Wyklętych      
474 5.10.2011r. zmieniajace zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Sawice Wieś gmina Repki      
475 5.10.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku przez Komendę Stołeczną Policji w Warszawie o wydanie decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu przysługującego do części nieruchomości położonej w Zalesiu Górnym przy ulicy Jelonka 2      
476 5.10.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zabudowanej nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa, położonej w Mińsku Mazowieckim przy ulicy Warszawskiej 104 uchylone zarz. nr 58 z 14.02.2014r.  
477 5.10.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem garażu znajdującego się na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Koźmiana 8      
478 5.10.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Bernardyńskiej 10      
479 5.10.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu Skarbu Państwa, części nieruchomości położonej w Otwocku Małym przy ulicy Częstochowskiej, gmina Karczew      
480 5.10.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku przez Komendę Wojewódzką Policji w Radomiu o wydanie decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu przysługującego do części nieruchomości położonej wSzydłowcu      
481 5.10.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości położonej w Radomiu przy ulicy 11 Listopada 37/59 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu      
482 5.10.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem garażu znajdującego się na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Koźmiana 8      
483 5.10.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w formie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w obrębie Chotomów, gmina Jabłonna      
484 5.10.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny nieruchomości położonej w miejscowości Łuczynów gmina Kozienice      
485 7.10.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zosobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonych w miejscowości Wola Pawłowska gmina Solec nad Wisłą      
486 13.10.2011r. w sprawie powołania członków Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Mazowieckim

zarz.nr 495 z 21.10.2011r., 

zarz Nr 539 z 09.11.2011 r.

zarz. nr 62 z 18.02.2013 r.

zarz. nr 259 z 28.05.2014r.

 

 
487 13.10.2011r. w sprawie powołania Zespołu do oceny wniosków złożonych przez spółdzielnie mieszkaniowe o refundacje kosztów

zm. zarz. nr 564 z 21.11.2011r.

zm.zarz. nr 191 z 16.04.2014r.

 
488 13.10.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Łochowie przy ulicy Al.Łochowska      
489 17.10.2011r. sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Radomiu przy ulicy 1905 Roku      
490 17.10.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny na rzecz Mińsk Mazowiecki nieruchomości położonej w Mińsku Mazowieckim przy ulicy Stankowizna 19      
491 17.10.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w Łochowie przy ulicy Al.Łochowska      
492 17.10.2011r. sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Modlińskiej      
493 21.10.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Hucie Podgórnej Popowo A, gmina Somianka      
494 21.10.2011r. w sprawie powołania Wojewódzkiej Komisji Oceniającej prace uczestników konkursu "Moja szkoła w Unii Europejskiej - edycja powrót do szkoły"      
495 21.10.2011r. zmieniające zarzadzenie w sprawie powołania członków Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Mazowieckim      
496 21.10.2011r. sprawie wyrażenia zgody na złożenie przez Komendę Stołeczną Policji w Warszawie wniosku o wydanie decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu przysługującego do lokalu mieszkalnego nr 27A, stanowiącego odrębną własność, położonego w Ząbkach przy ulicy Reymonta 29A oraz udziału we współwłasności nieruchomości i udziału we współwłasności części wspólnych budynku i urzadzeń        
497 21.10.2011r. sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Horbaczewskiego 3      
498 21.10.2011r. sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Nowy Świat 58      
499 21.10.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w miejscowości Wilga gmina Wilga      
500 21.10.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w miejscowości Wilga gmina Wilga      
501 21.10.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Mińsku Mazowieckim przy ulicy Dr Jana Huberta 5      
502 21.10.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w miejscowości Wilga gmina Wilga      
503 21.10.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w miejscowości Łaguszów gmina Przyłęk zm.zarz. nr 274 z 6.06.2012r.  
504 21.10.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości gruntowej wraz z udziałem wynoszącym 1/2 w nieruchomości gruntowej położonych w Sulejówku przy ulicy Kieleckiej      
505 27.10.2011r. sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w miejscowości Wieniawa gmina Wieniawa      
506 27.10.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Piasecznie przy ulicy Julianowskiej      
507 27.10.2011r. sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w miejscowości Wieniawa gmina Wieniawa      
508 27.10.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w miejscowości Łaguszów gmina Przyłęk zm.zarz. nr 272 z 6.06.2012r.  
509 27.10.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Radomiu przy ulicy Starokrakowskiej 133      
510 28.10.2011r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Czerwin     Dz. Urz. Nr 203, poz. 6080
511 2.11.2011r. sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Blokowej 38      
512 2.11.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny nieruchomości położonej w Grójcu przy Alei Niepodległości 20      
513 2.11.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Olkuskiej 6      
514 3.11.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokalnego mieszkalnego w budynku wraz z udziałem w prawie użytkowania wieczystego ieruchomości położonej w mieście Brwinów przy ulicy Pszczelińskiej 99 F      
515 3.11.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Różanie przy ulicy Szkolnej 7 za cenę niższą niż jej wartość rynkowa      
516 7.11.2011r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Sterdyń     Dz. Urz. Nr 204, poz. 6104
517 7.11.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny części nieruchomości położonej w miejscowości Łaguszów gmina Przyłęk      
518 7.11.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w gminie Słubice, obręb Wiączemin Polski      
519 7.11.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Mińsku Mazowieckim przy ulicy Dr Jana Huberta 13      
520 7.11.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Wóycickiego      
521 7.11.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie budynku oraz boksu garażowego wraz z udziałami w nieruchomościach położonych w Ciechanowie przy ulicy Niechodzkiej      
522 7.11.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Wóycickiego      
523 7.11.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Wóycickiego      
524 7.11.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu Skarbu Państwa nieruchomości położonej w miejscowości Białobrzegi, gmina Nieporęt

zm.zarz. nr 231 z 18.05.2012r.

uchylone zarz. nr 541 z 31.10.2013r.

 
525 7.11.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w gminie Krasne. obręb Żbiki      
526 8.11.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Łużyckiej 2       
527 8.11.2011r.  w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę  nieruchomości położonych w Warszawie przy ulicy Nasypowej oraz ulicy Kapelanów Armii Krajowej       
528 8.11.2011r.  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w Radomiu przy ul. 1905  Roku 3 r      
529 8.11.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Łochowie przy ulicy Al.Łochowska      
530 8.11.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Łochowie przy ulicy Al.Łochowska        
531 8.11.2011r.  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Łochowie przy ulicy Al.Łochowska      
532 8.11.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Łochowie przy ulicy Al.Łochowska      
533 8.11.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w miejscowości Parysów gmina Parysów         
534 8.11.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości położonej w Siedlcach przy ul. Prusa 16-18 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu       
535 9.11.2011r.  w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Wóycickiego        
536 9.11.2011r.  w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Wóycickiego      
537 9.11.2011r . w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Radomiu przy ul. Marywilskiej 4 c        
538 9.11.2011r . w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Raszyn     Dz.Urz. nr 206, poz. 6172
539 9.11.2011r .  zmieniające zarządzenie w sprawie powołania członków Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Mazowieckim      
540 9.11.2011r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyznaczenia zastępców Rzecznika Dyscyplinarnego dla Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Mazowieckim      
541 15.11.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonych w miejscowości Dębina i w miejscowości Czosnów, gmina Czosnów      
542 18.11.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu Skarbu Państwa w formie darowizny części nieruchomości położonej w Głuchowie gmina Grójec      
543 18.11.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w formie darowizny na rzecz Gminy Miasto Pruszków prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Skarbu państwa, położonej w Pruszkowie przy ulicy M.Zimińskiej-Sygietyńskiej      
544 18.11.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Wóycickiego      
545 18.11.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w miejscowości Gąsawy Rządowe gmina Jastrząb      
546 18.11.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Makowie przy ulicy Ciechanowskiej      
547 18.11.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Wóycickiego      
548 18.11.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Wóycickiego      
549 18.11.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w Płocku przy ulicy Bielskiej      
550 18.11.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Żyrardowie przy ulicy Mickiewicza      
551 18.11.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w miejscowości Gąsawy Rządowe gmina Jastrząb      
552 18.11.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku przez Komendę Wojewódzką Policji w Radomiu o wydanie decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu przysługującego do nieruchomości położonej w miejscowości Przytyk przy ulicy Rynek 34      
553 18.11.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w miejscowości Gąsawy Rządowe gmina Jastrząb      
554 18.11.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Płocku przy ulicy Kolegialnej 15      
556 24.11.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od odwołania darowizny na rzecz Powiatu Piaseczyńskiego części nieruchomości położonej w Górze Kalwarii przy ulicy Dominikańskiej 9      
557 24.11.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Polnej 46A      
558 24.11.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Hucie Podgórnej Popowo A, gmina Somianka      
559 24.11.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w Płońsku przy ulicy Warszawskiej      
560 24.11.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokalu mieszkalnego w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy ulicy Bernardyńskiej 10      
561 24.11.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w gminie i obrębie Mława      
562 24.11.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Wóycickiego      
563 24.11.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości położonej w Radomiu przy ulicy 11 Listopada 37/59 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu      
564 24.11.2011r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do oceny wniosków złożonych przez spółdzielnie mieszkaniowe o refundacje kosztów      
565 30.11.2011r. w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Wojewody Mazowieckiego w 2012 r. z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego" zm.zarz. nr 103a z 29.02.2012r.  
566 30.11.2011r. w sprawie powołania Zespołu projektowego do spraw podziału dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania z zakresu administracji rządowej

zm.zarz. nr 177 z 15.04.2014r.

zm.zarz. nr 1011 z 22.09.2015r.

 
567 1.12.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokali mieszkalnych w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Laskowcu przy ulicy Mazurskiej 26 i 30      
568 1.12.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości gruntowych stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w Piastowie przy ulicy Warszawskiej 49/51      
569 1.12.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w gminie Słubice, obręb Świniary      
570 1.12.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku przez Komendę Wojewódzką Policji w Radomiu o wydanie decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu przysługującego do lokalu mieszkalnego w budynku posadowioym na nieruchomości gruntowej położonej w Białobrzegach przy ulicy Żeromskiego 53      
571 1.12.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości położonej w Płocku przy ulicy Kilińskiego pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu      
572 5.12.2011r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia procedur kontroli zarządczej w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim      
573 5.12.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie przez Agencję Mienia Wojskowego darowizny na rzecz Gminy Miasta Radom nieruchomości stanowiącej zasób nieruchomości Skarbu Państwa -Agencji Mienia Wojskowego, położonej w Radomiu przy ulicy Lubelskiej zm. zarz. Nr 356 z 10.08.2012r.  
574 5.12.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa udziału we współwłasności nieruchomości położonej w Radomiu przy ulicy Moniuszki 4c uchylone zarz. Nr 362 z 16.08.2012r.  
575 5.12.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Ostrobramskiej      
576 5.12.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w miejscowości Łaguszów gmina Przyłęk

zm.zarz.nr 273 z 6.06.2012r.

uchylone zarz. nr 258 z 5.06.2013r.

 
577 5.12.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa udziału wynoszącego 1/70 w nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Michałowice Osiedle przy ulicy Parkowej 21      
578 5.12.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Mszczonowie przy ulicy Szkolnej      
579 5.12.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w miejscowości Wilga gmina Wilga      
580 5.12.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokalu mieszkalnego w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy ulicy Zielonej 38      
581 5.12.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku przez Komendę Wojewódzką Policji w Radomiu o wydanie decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu przysługującego do części nieruchomości położonej w miejscowości Ceranów, gmina Ceranów      
582 5.12.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie współużytkownikom wieczystym nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w miejscowości Warszawianka przy ulicy Uroczej, gmina Lecznowola      
583 5.12.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Hucie Podgórnej Popowo A, gmina Somianka      
584 5.12.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w gminie i obrębie Chorzele      
585 5.12.2011r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie      
586 6.12.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w gminie Słubice, obręb Wiączemin Polski      
587 6.12.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w gminie Słubice, obręb Świniary      
588 6.12.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w gminie Słubice, obręb Świniary uchylone zarz Nr 354 z 08.08.2012r.  
589 6.12.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w gminie Słubice, obręb Świniary uchylone zarz. nr 332 z 18.07.2012r.  
590 6.12.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny nieruchomości położonej w Kozienicach      
591 6.12.2011r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w formie darowizny na rzecz Gminy Piaseczno nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych w Piasecznie przy ulicach Brzezińskiej, Chyliczkowskiej i Przybosia      
592 6.12.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości położonej w Radomiu przy ulicy 11 Listopada 37/59 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu      
593 6.12.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości położonej w Radomiu przy ulicy 11 Listopada 37/59 pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu      
594 6.12.2011r. w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnych dla ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego pracowników pedagogicznych zatrudnionych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz ośrodkach adopcjno-opiekuńczych      
595 7.12.2011r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzania:

1) egzaminów dla kandydatów na instruktorów i instruktorów prowadzących szkolenie osób ubiegających się o uprawnienie do kierowania pojazdem silnikowym albo tramwajem;

2) testów kwalifikacyjnych dla osób ubiegających się o uzyskanie kwalifikacji wstepnej, kwalifikacji wstepnej przyśpieszonej, kwalifikacji wstepnej  uzupełniającej lub kwalifikacji wstepnej  uzupełniającej przyśpieszonej w zakresie bloków programowych określonych odpowiednio do kategorii prawa jazdy : C, C+E, C1 i C1+E lub D, D+E, D1 i D+E

3)egzaminów dla kandydatów na instruktorów nauki jazdy 

oraz nadania jej regulaminów wewnętrznych

     
596 8.12.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty z tytułu trwałego zarządu przysługującego Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Płońsku do nieruchomości położonej w Płońsku przy ulicy Sienkiewicza      
597 8.12.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Grodzisku Mazowieckim przy ulicy Traugutta      
598 8.12.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w Płocku przy ulicy Kostrogaj i Przemysłowej      
599 8.12.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Bieżuniu przy ulicy Rynek      
600 8.12.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w gminie Słubice, obręb Świniary      
601 8.12.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w gminie Słubice, obręb Świniary      
602 8.12.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Przasnyszu przy ulicy Gdańskiej      
603 8.12.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Pilawie przy ulicy Sportowej      
604 8.12.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż wpółużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w gminie Sochocin, obręb Bolęcin      
605 8.12.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Płocku przy ulicy Kostrogaj 14a      
606 9.12.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż wpółużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Radomiu przy ulicy Wierzbickiej      
607 13.12.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Wóycickiego      
608 13.12.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Wóycickiego      
609 13.12.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Wóycickiego      
610 13.12.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Wóycickiego      
611 13.12.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w gminie Słubice, obręb Wiączemin Polski zm.zarz. Nr 286 z 26.06.2012r.  
612 13.12.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w gminie Słubice, obręb Wiączemin Polski      
613 13.12.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w gminie Słubice, obręb Wiączemin Polski uchylone zarz. nr 443 z 30.10.2012r.  
614 13.12.2011r. zmieniające zarządzenie w sprawie Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego w Warszawie oraz powołania jej członków      
615 14.12.2011r. zmieniające zarządzenie w sprawie uchylenia zarządu komisarycznego oraz likwidacji przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: Przedsiębiorstwo Budowlano - Usługowe "Holdbud" w Warszawie     Dz.Urz. nr 237 poz. 8375
616 15.12.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w gminie Słubice, obręb Świniary zm.zarz. Nr 288 z 26.06.2012r.  
617 15.12.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w gminie Słubice, obręb Świniary zm.zarz. nr 278 z 14.06.2012r.  
618 15.12.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w gminie Słubice, obręb Wiączemin Polski zm.zarz. nr 279 z 14.06.2012r.  
619 16.12.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Bernardyńskiej 19      
620 16.12.2011r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Lubkowskiej 7/9      
621 16.12.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Gagarina 32a      
622 16.12.2011r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Głowaczów     Dz.Urz. nr 237 poz. 8376
623 20.12.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w miejscowości Chronów Wieś gmina Orońsko      
624 20.12.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w miejscowości Garbatka Letnisko gmina Garbatka Letnisko      
625 20.12.2011r. zmieniające zarządzenie o prywatyzacji bezpośredniej przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: Stołeczne Przedsiębiorstwo Handlu Opałem i Materiałami Budowlanymi z siedzibą w Warszawie     Dz.Urz. nr 237 poz. 8377
626 22.12.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny nieruchomości położonej w miejscowości Gośniewice gmina Jasieniec      
627 22.12.2011r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w Warszawie przy Al. Solidarności 115      
628 22.12.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w formie darowizny części nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w obrębie Jadwisin, gmina Serock      
629 22.12.2011r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Wojciechowskiego 36      
630 22.12.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokalu mieszkalnego w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy ulicy Platynowej 10      
631 22.12.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w miejscowości Kłudno, gmina Wieniawa      
632 22.12.2011r. w sprawie likwidacji przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: Zakłady Budownictwa Mostowego Przedsiębiorstwo Państwowe w Warszawie

zm.zarz. nr 503 z 14.10.2013r.

zm.zarz. nr 416 z 22.08.2014r.

Dz. Urz. Nr 239 Poz. 8483
633 27.12.2011r. w sprawie prywatyzacji bezpośredniej przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: Warszawskie Zakłady Zielarskie "Herbapol" z siedzibą w Pruszkowie     Dz. Urz. Nr 240 Poz. 8583
634 30.12.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Radomiu przy ulicy Czarnej      
635 30.12.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Pułtusku przy ulicy Przechodniej 5A      
636 30.12.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Mińsku Mazowieckim przy ulicy Szczecińskiej 16      
637 30.12.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Radomiu przy ulicy Miłej i Czystej      
638 30.12.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Radomiu przy ulicy Staromiejskiej 8/12      
639 30.12.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Radomiu przy ulicy Wodnej 23      
640 30.12.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Radomiu przy ulicy Władysława Domagalskiego      
641 30.12.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Hucie Podgórnej Popowo A, gmina Somianka      
642 30.12.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Hucie Podgórnej Popowo A, gmina Somianka      
643 30.12.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Wyszogrodzie przy ulicy Klasztornej 1      
644 30.12.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości gruntowych stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w miejscowości Stojadła przy ulicy Kobielsiej 55, gmina Mińsk Mazowiecki      
645 30.12.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w gminie i obrębie Mława      
646 30.12.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu Skarbu Państwa nieruchomości położonej w obrębie Skarboszewo, gmina Naruszewo      
647 30.12.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Pruszkowie przy ulicy Kraszewskiego 19      
648 30.12.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości  pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu położonej w Ostrowi Mazowieckiej przy ulicy Piłata      
Podziel / Share
24.06.2011, Ilość wejść: 9978, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0)

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy
do góry