Pomoc dla niepełnosprawnych
Uwaga! To jest archiwalna wersja serwisu.

Zapraszamy do nowego serwisu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na portalu rządowym.

Zarządzenia

Zarządzenia Wojewody Mazowieckiego 2010 rok

Poniżej znajduje się lista zarządzeń wydanych przez Wojewodę Mazowieckiego w 2010 roku.

 

Nr. Data Tytuł Pobierz Zmiany/Uchylenie Pobierz Uwagi
1 04.01.2010

w sprawie nadania statutów Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej oraz powiatowym stacjom sanitarno-epidemiologicznym położonych na obszarze województwa mazowieckiego

zm .zarz. Nr 203 z 25.05.2010r.

uchylone zarz. nr 290z dnia 27.06.2012r.

 
2 04.01.2010

w sprawie wyborów uzupełniającyh do rady gminy w Starym Lubotyniu

    Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2010 r. Nr 3, poz. 42
3 05.01.2010

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości SP położonej w Radomiu przy ul. 1905 - go Roku

     
4 05.01.2010

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości SP nieruchomości położonej w Garwolinie

zm. zarz. Nr 139 z 28.04.2010r.  
5 05.01.2010

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikom wieczystym nieruchomości SP położonej w Radomiu przy ul. Warszawskiej 23

     
6 07.01.2010

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy Bernardyńskiej 19

     
7 07.01.2010

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Wojciechowskiego 36 oraz w sprawie zwolenienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu

     
8 07.01.2010

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikom wieczystym nieruchomości SP położonej w Radomiu przy ul. 1905 - Go Roku

     
9 07.01.2010

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Garwolinie przy ul. Leszczyny

zm zarz. Nr 151 z 05.05.2010r.  
10 07.01.2010

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Garwolinie przy rzece Wildze

zm. zarz. Nr 166 z 07.05.2010r.  
11 07.01.2010

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Garwolinie przy rzece Wildze

zm.zarz. Nr 184 z 17.05.2010r.  
12 08.01.2010

w sprawie wyborów uzupełniającyh do Rady Gminy w Krzynowłodze Małej

    Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2010 r. Nr 8, poz. 132
13 08.01.2010

w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy i Miasta Przysucha

    Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2010 r. Nr 8, poz. 133
14 08.01.2010

w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Somianka

    Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2010 r. Nr 8, poz. 134
15 08.01.2010

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Belwederskiej 44B

     
16 08.01.2010

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Garwolinie

     
17 08.01.2010

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy Al..Szucha 27

     
18 08.01.2010

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Miasta Stołecznego Warszawy położonej w Warszawie przy ul. Kolektorskiej 17

     
19 08.01.2010

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Garwolinie

zm .zarz Nr 140 z 28.04.2010r.     
20 08.01.2010

w sprawie powołania Mazowieckiej Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej, powiatowych komisji lekarskich oraz ustalenia wojewódzkiego planu kwalifikacji wojskowej w 2010 r. na terenie województwa mazowieckiego i dodatkowego wynagrodzenia za udział w pracach komisji lekarskich

 

 Zarz. Nr 50 z 8.02.2010 r.

Zarz. Nr 53 z 15.02.2010 r.

Zarz. Nr 78 z 25.02.2010 r.

Zarz. Nr 81 z 8.03.2010 r.

 

 
21 11.01.2010

w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Osieck

 

    Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2010 r. Nr 8, poz. 135
22 11.01.2010

w sprawie wyrazenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w miejscowości Zbuczyn

 

 zm .zarz Nr 141 z 28.04.2010r. 

uchylone zarz. Nr 15 z 19.01.2011 r.

 

 
23 11.01.2010

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w gminie Regimin, obręb Pawłowo

 

     
24 11.01.2010

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w gminie Stara Biała, obręb Biała

 

 Zarz Nr 127 z 26.04.2010r.

   
25 15.01.2010

w sprawie dokonania zamiany nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w gminie Stara Biała, obręb Stara Biała, na nieruchomość stanowiącą własność spółki akcyjnej położoną w gminie Stara Biała, obręb Stara Białą

 

     
26 15.01.2010

zmieniające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny nieruchomości położonej w Grodzisku Mazowieckim przy ul.Żwirki i Wigury na rzecz Powiatu Grodziskiego

 

     
27 15.01.2010

w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Platerowie

 

    Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2010 r. Nr 13, poz. 197
28 15.01.2010

w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Domanice

 

    Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2010 r. Nr 13, poz. 198
29 20.01.2010

w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miasta Łaskarzew

 

    Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2010 r. Nr 15 poz. 242
30 20.01.2010

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w miejscowości Siczki, gmina Jedlnia Letnisko

 

     
31 20.01.2010

w sprawie wykazu stanowisk oraz rodzajów prac zleconych w MUW z którymi może się łączyć dostęp do informacji niejawnych

 

     
32 21.01.2010

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomośći Skarbu Państwa w formie darowizny części nieruchomośći położonej w Milanówku przy ul. Wiatracznej na rzecz Gminy Milanówek

 

     
33 21.01.2010

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiacej własność Skarbu Państwa położonej w Ciechanowie, obręb Śmiecin

 

     
34 21.01.2010

w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Zawidz

 

    Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2010 r. Nr 15 poz. 243
35 27.01.2010

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie części nieruchomości pozostającej w trwałym zarządzie Wojewódzkiego Biura Techniki i Nadzoru Geodezyjno - Kartograficznego położonej w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 28

 

     
36 28.01.2010

w sprawie likwidacji przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: Warszawskie Przedsiębiorstwo Budowy Elektrowni i Przemysłu "BETON - STAL"

 

zm.zarz. nr 590 z 9.12.2014r. Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2010 r. Nr 20 poz. 311 
37 29.01.2010

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Złotej 70

 

     
38 01.02.2010

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Radomiu przy ul. Stalowej

 

     
39 01.02.2010

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Sokołowie Podlaskim przy ul. Fabrycznej

 

     
40 01.02.2010

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa udziału we współwłasności nieruchomości położonej w miejscowości Jastrząb

 

     
41 01.02.2010

zmieniające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu Skarbu Państwa części nieuchomości położonej w Warszawie przy ul. Miodowej 8

 

     
42 01.02.2010

w sprawie powołania Terenowych Komisji do spraw szacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowani, przymrozki wiosenne, powódz, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę

 

   

Dz.Urz.Woj.Mazow.z 2010 r. Nr 25, poz. 370

Załącznik dostępny w WGiR

43 01.02.2010

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Kozienicach

 

     
44 01.02.2010

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Radomiu przy ul. 1905 - Go Roku

 

     
45 01.02.2010

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Legionowie przy ul.Szarych Szeregów 25

 

     
46 01.02.2010

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikom wieczystym nieruchomośći stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Ciechanowie, obręb Szczurzyn

 

     
47 01.02.2010

w sprawie określenia zakresu kompetencji i zadań wykonywanych przez Wicewojewodę

 

 uchylone zarz. Nr 11 z 14.01.2011 r.    
48 01.02.2010

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

 

   

Tekst jednolity Reg. Org. MUW

49 08.02.2010

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Doradczego do spraw rozstrzygania protestów wnioskodawców w zakresie oceny merytorycznej wniosków składanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007 - 2013

 

     
50 08.02.2010

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Mazowieckiej Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej, powiatowych komisji lekarskich oraz ustalenia wojewódzkiego planu kwalifikacji wojskowej w 2010 roku na terenie województwa mazowieckiego i dodatkowego wynagradzania za udział w pracach komisji lekarskich

 

     
51 09.02.2010

w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Skarbu Państwa na terenie województwa mazowieckiego

 

 uchylone zarządzeniem Nr 261 z 22.06.2010r.   Dz.Urz.Woj.Mazow.z 2010 r. Nr 29, poz. 417
52 09.02.2010

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie części nieruchomości pozostającej w trwałum zarządzie Komendy Stołecznej Policji w budynku położonym w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Bartniaka

 

     

53

15.02.2010

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Mazowieckiej Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej, powiatowych komisji lekarskich oraz ustalenia wojewódzkiego planu kwalifikacji wojskowej w 2010 roku na terenie województwa mazowieckiego i dodatkowego wynagradzania za udział w pracach komisji lekarskich

 

     

54

15.02.2010

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa udziału we współwłasności nieruchomości położonej w Przysusze przy ulicy Lubelskiej

 

 uchylone zarządzeniem Nr 303 z 15.07.2010r.    

55

15.02.2010

w sprawie określenia zadań Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego w 2010 r. na obszarze województwa mazowieckiego

 

    Załącznik w WBiZK

56

15.02.2010

w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Stołecznej Policj położonej w Warszawie przy ul. Nowolipie 2

 

     

57

15.02.2010

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Radomiu przy ul. Młodzianowskiej 75f

 

     

58

15.02.2010

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w gminie Stara Biała, obręb Biała

 

     

59

15.02.2010

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu Skarbu Państwa udziału we współwłasności nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Smogorskiej

 

 zm. zarz. Nr 385 z 27.08.2010r.    

60

15.02.2010

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w Radomiu

 

     

61

15.02.2010

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Piasecznie przy ul. Kauna

 

     

62

15.02.2010

zmieniające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Ostrowii Mazowieckiej

 

     

63

15.02.2010

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Garwolinie przy ul. Andersa

 

     

64

15.02.2010

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 3/5

 

     

65

15.02.2010

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 3/5

 

     

66

16.02.2010

w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku przez Komendę Wojewódzką Policji z siedzibą w Radomiu o wydanie decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu przysługującego do nieruchomości położonej w Nurze powiat Ostrowski

 

     

67

16.02.2010

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w miejscowości Siczki, gmina Jedlnia Letnisko

 

     

68

18.02.2010

zmieniające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej we wsi Górki, gmina Dębe Wielkie

 

     

69

18.02.2010

w sprawie wyrażenia zgody na urzielenia bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu przysługującego Trzeciemu Urzędowie Skarbowemu Warszawa Śródmieście do nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Lindleya 14

 

     

70

18.02.2010

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Madalińskiego 77/79/81

 

uchylone zarz. nr 236 z 1.06.2011r.  

71

18.02.2010

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w miejscowości Głogów, gmina Wieniawa na nieruchomość stanowiącą własność osób fizycznych położoną w miejscowości Głogów, gmina Wieniawa

 

     

72

18.02.2010

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Radomiu przy ul. Młodzianowskiej

 

     

73

19.02.2010

w sprawie ustalenia warunków udzielania bonifikat od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa w prawo własności tych nieruchomości

 

uchylone zarz. nr 241 z 28.05.2012r.

Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2010 r. Nr 41, poz. 569

74

19.02.2010

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 3/5

 

     

75

23.02.2010

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Łochowie

 

     

76

23.02.2010

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w Radomiu przy ul. Piastowskiej

 

     

77

24.02.2010

zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia gospodarstwa pomocniczego - Wojewódzkie Biuro Techniki i Nadzoru Geodezyjno - Kartograficznego w Warszawie

 

   

Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2010 r. Nr 42, poz. 597

Załącznik w WGiR

78

25.02.2010

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Mazowieckiej Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej, powiatowych komisji lekarskich oraz ustalenia wojewódzkiego planu kwalifikacji wojskowej w 2010 roku na terenie województwa mazowieckiego i dodatkowego wynagradzania

 

     

79

26.02.2010

zmieniające zarządzenie w sprawie wyznaczenia Rzecznika Dyscyplinarnego dla Nauczycieli przy Wojewodzie Mazowieckim oraz jego zastępców

 

     

80

03.03.2010

w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych na obszarze województwa mazowieckiego do Sejmiku Województwa Mazowieckiego, rad powiatów, rad gminnych oraz rad dzielnic m.st.Warszawy w wyborach samorządowych w 2010 r.

 

   

Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2010 r. Nr 47, poz. 689

81 08.03.2010

zmieniajace zarządzenie w sprawie powołania Mazowieckiej Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej, powiatowych komisji lekarskich oraz ustalenia wojewódzkiego planu kwalifikacji wojskowej w 2010 r. na terenie województwa mazowieckiego i dodatkowego wynagradzania za udział w pracach komisji lekarskich

 

     
82 09.03.2010

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny na rzecz Powiatu Otwockiego zabudowanej nieruchomości położonej w Podbieli, gmina Celestynów

 

     
83 09.03.2010

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Garwolinie przy ul. Sławińskiej

 

     
84 09.03.2010

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie części nieruchomości położonej w obrębie Pałuki, gmina Opinogóra Górna

 

     
85 12.03.2010

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Repkach

 

     
86 16.03.2010

zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego w Warszawie oraz powołania jej członków

 

     

87

25.03.2010

w sprawie zadań realizowanych przez wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) w zakresie Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego na obszarze gminy (miasta) w województwie mazowieckim

 

     
 88  31.03.2010  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu budynku stanowiącego własność Skarbu Państwa znajdującego się na nieruchomości gruntowej położonej w Grójcu przy ul. Józefa Piłsudskiego         
 89  31.03.2010  w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny nieruchomości położonej w miejscowości Ruda Talubska          
 90  31.03.2010  w sprawie wyrażenia zgody na zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku na nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy ul. Grzesiuka 4        
 91 31.03. 2010    w sprawie powołania Mazowieckiego Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego  

 zm. zarz. Nr 517 z 14.12.2010r.  

uchylone zarz. nr 199 z 09.05.2011r.

 

 uchyla Zarządzenie Nr 228 Wojewody Mazowieckiego z dnia 13.08.2008 r.  w sprawie powołania Mazowieckiego Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
 92  31.03.2010    w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Garwolinie przy ulicy Sławińskiej         
 93  31.03.2010   w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokalu mieszkalnego w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy ul. Grochowskiej 263         
 94  31.03.2010 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w Radomiu        
 95 31.03.2010   w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Radomiu przy ul. Czarnej 25        
 96  31.03.2010   w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Marszałkowskiej 3/5         
 97  31.03.2010   w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa cześci nieruchomości położonej w Garwolinie        
 98  31.03.2010   w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Tamka 4        
 99  31.03.2010   w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Radomiu przy ul. Bolesława Limanowskiego 93 a    uchylone zarządzeniem Nr 556 z 31.12.2010r.     
 100  31.03.2010   w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Radomiu przy ul. Bolesława Limanowskiego 93 a        
 101  31.03.2010  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Radomiu przy ul. 1905 r.        
 102  31.03.2010  w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Baonu Zośka 4a        
 103  31.03.2010  w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku na nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy ul. Brazylijskiej 10 B        
 104  31.03.2010 w sprawie upoważnienia kierowników jednostek budżetowych podległych Wojewodzie Mazowieckiemu do dokonywania w 2010 r. przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami oraz zmian w planach dochodów własnych w obrębie jednego rozdziału          
 105  31.03.2010  zmienieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Ragulaminu Organizacyjnego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie         
 106 06.04.2010 r.  w sprawie utworzenia Wojewódzkiego Buira Spisowego w warszawie        
 107  07.04.2010r. w sprawie wyrażenia zgody na  sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Sakrbu Państwa połozonej w Radomiu przy ul. 1905 Roku        
 108  07.04.2010r.  w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Kolegialnej 15        
 109 12.04.2010 r.  w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości pozostającej w trwałum zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu położonej w siedlcach przy ul. Starowiejskiej        
 110 13.04.2010 r.

 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzania:

1) egzaminów dla kandydatów na instruktorów i instruktorów prowadzących szkolenie osób ubiegających się o uprawnienie do kierowania pojazdem silnikowym albo tramwajem;

2) testów kwalifikacyjnych dla osób ubiegających się o uzyskanie kwalifikacji wstepnej, kwalifikacji wstepnej przyśpieszonej, kwalifikacji wstepnej  uzupełniającej lub kwalifikacji wstepnej  uzupełniającej przyśpieszonej w zakresie bloków programowych określonych odpowiednio do kategorii prawa jazdy : C, C+E, C1 i C1+E lub D, D+E, D1 i D+E

3)egzaminów dla kandydatów na instruktorów nauki jazdy    

oraz do nadania jej regulaminów wewnętrznych

 

 zm .zarz. Nr 119 z 10.03.2011r.

zm .zarz. Nr 595 z 7.12.2011r.

zm.zarz. nr 149 z 26.03.2012r.

uchylone zarz. nr 37 z 29.01.2013r.

 

 
 111 13.04.2010 r.  w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Bielskiej        
 112 13.04.2010 r.  w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Otwocku przy ul. Józefa Poniatowskiego 12    uchylone zarz. Nr 8 z 12.01.2011 r.    
 113 13.04.2010 r.  w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie prz ul. Belgijskiej 9        
 114 13.04.2010 r.  w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie prz Al. Jana Pawła II 63        
 115  16.04.2010r.  w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie części nieruchomości pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Stołecznej Policji położonej w Warszawie przy ul. Pytlasińskiego 17        
 116  16.04.2010r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości SP nieruchomości położonej w miejscowości Orońsko     uchylone zarz. Nr 400 z 25.08.2011r.  http--mazowieckie.pl-download.phps=1&id=14274   
 117  16.04.2010r.  w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku na nieruchomości połozonej w Warszawie przy ul. Zielonej 38        
 118  16.04.2010r.  w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomośći Skarbu Państwa w formie darowizny nieruchomośći położonych w Płocku, obręb Radziwie na rzecz Gminy Płock         
 119 16.04.2010r.  w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości SP nieruchomości położonych w miejscowości Wsola, gmina Jedlińsk        
 120  16.04.2010r.  w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części nieruchomości pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu położonej w Radomiu przy ul. 11 Listopada        
 121  16.04.2010r.  w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w Warszawie przy ul. Ibisa i ul. Gruchacza na nieruchomości stanowiące własność Mayland Real Estate Sp. z o.o. położone w Warszawie przy ul. Puławskiej    zm.zarz. nr 373 z 27.08.2012r.  
 122  16.04.2010r.  w sprawie przeprowadzenia wojewódzkiego treningu systemu wykrywania i alarmowania        
 123 22.04.2010r.   w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w miejscowości Rdzuchów, gmina Potworów         
 124 23.04.2010r.   

w sprawie powołania Mazowieckiej Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej, powiatowych komisji lekarskich oraz ustalenia wojewódzkiego planu kwalifikacji wojskowej w 2010 r. na terenie województwa mazowieckiego i dodatkowego wynagrodzenia za udział w pracach komisji lekarskich

       
 125  23.04.2010r.  w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części nieruchomości pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Stołecznej Policji położonej w Warszawie przy ul.  Okrzei 11/13        
 126  26.04.2010r.  w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie o wydanie decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu przysługującego do części nieruchomości poł. w Radomiu prz ul. Młodzianowskiej 2         
 127 26.04.2010r.   zmieniające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w gminie Stara Biała, obręb Biała        
 128 26.04.2010r.   w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Wróblewskiego        
 129  26.04.2010r. w  sprawie wyrażenia zgody na zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokalu mieszkalnego w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie prz ul. Brazylijskiej 10 B        
 130  26.04.2010r.  zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia dysponentów środków budżetowych oraz zasad dysponowania środkami budżetowymi     zm. zarz. Nr 320 Woj. Maz. z dnia 1 października 2009 r. z późn. zm.    
 131  26.04.2010r.  w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Chocimskiej        
 132  26.04.2010r.  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Radomiu przy ul. Odrodzenia 31/35        
 133  26.04.2010r.  w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Sokołowie Podlaskim przy ul. Długiej 70        
 134  26.04.2010r.  w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku przez Komendę Wojewódzką Policji z siedzibą w Radomiu o wydanie decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu przysługującego do nieruchomości położonej w Radomiu prz ul. Plac Wolności 11    zm. zarz. Nr 380 z 26.08.2010r.    
 135  26.04.2010r.  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Radomiu przy ul. Młodzianowskiej 75 d        
 136 26.04.2010r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego w Warszawie oraz powołania jej członków        
 137 28.04.2010r.  w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa połozonych w gminie Brochów, obręb Lasocin na nieruchomość stanowiącą własność osoby fizycznej połozonej w gminie Leoncin, obręb Nowa Dąbrowa         
 138  28.04.2010r.  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Radomiu przy ul. Lubelskiej        
 139  28.04.2010r.  zmieniające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Garwolinie        
 140  28.04.2010r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Garwolinie        
 141  28.04.2010r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w miejscowości Zbuczyn        
 142 05.05.2010r.  w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Dolnej         
 143  05.05.2010r.  w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Korabie, gmina Bielany        
 144  05.05.2010r.  w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Legionowie przy ul. J. Piłsudskiego        
 145  05.05.2010r.  w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Garwolinie      
 146  05.05.2010r.  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikom wieczystym  zabudowanej nieruchomości gruntowej Skarbu Państwa położonej w Somiance Parcele, gmina Somianka      
 147  05.05.2010r.  zmieniające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu  nieruchomości Skarbu Państwa nieuchomości położonych w miejscowościach Kobylinek, Węgrzynowo, Szczuki, oraz Szlasy Bure         
 148  05.05.2010r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Garwolinie        
 149  05.05.2010r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Solec 36 a        
 150  05.05.2010r.  w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Bagatela 14        
 151  05.05.2010r.  zmieniające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Garwolinie przy ul. Leszczyny        
 152  05.05.2010r.  w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Bernardyńskiej 19        
 153  05.05.2010r.  w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Niemcewicza 7/9        
 154  05.05.2010r.  w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w miejscowości Zbuczyn        
 155  05.05.2010r.  w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części nieruchomości w budynku położonym w Płocku przy pl. Dąbrowskiego 1        
 156  05.05.2010r.  w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części nieruchomości w budynku położonym w Płocku przy pl. Dąbrowskiego 1        
 157 05.05.2010r.   w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Broniewskiego        
 158  06.05.2010r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Koźmiana 2        
 159  06.05.2010r.  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikom wieczystym  zabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Hucie Podgórnej Popowo A , gmina Somianka        
 160  06.05.2010r.  w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty z tytułu trwałego zarządu przysługującego Archiwum Państwowemu m. st. Warszawy do nieruchomości położonej w Pułtusku, obręb 20        
 161  06.05.2010r.   w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Makowie Mazowieckim przy ul. Mickiewicza 26        
 162  06.05.2010r.   w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Makowie Mazowieckim przy ul. Mostowej na rzecz Gminy Krasnosielc    zm zarz Nr 339 z 29.07.2010r.    
 163  06.05.2010r.  w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Kazimierza Wielkiego        
 164 07.05.2010r.   w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa udziału w prawie użytkowania wieczystego części nieruchomości stanowiących własność m. st. Warszawy położonych w Warszawie przy ul. Kościańskiej 9 oraz Słowiańskiej        
 165  07.05.2010r.   w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Grójcu        
 166  07.05.2010r.  zmieniające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Garwolinie przy rzece Wildze        
 167  07.05.2010r.  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż z zasobu Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Sierpcu przy ul. Piastowskiej         
 168  07.05.2010r.  zmieniające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Radomiu przy ul. Tygodniowej        
 169   07.05.2010r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w miejscowości Józefów         
 170  07.05.2010r.  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Sokołowie Podlaskim przy ul. Ząbkowskiej          
 171  10.05.2010r. zmieniające zarządzenie w sprawie likwidacji przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: Przedsiębiorstwo Remontowo - Budowlane Szkół Wyższych "SZKOLBUD" z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 5         Dz. Urz. Nr 157, poz. 4967
 172 11.05.2010r.   w sprawie powołania Komisji do sprawdzenia oceny i zbiorczego wniosku o udzielenie dotacji na finansowanie wydatków związanych ze świadczeniem usług przyłączenia do sieci w celu zapewnienia korzystania z usługi szerokopasmowego dostępu do internetu        
 173 12.05.2010r.   w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Ciupagi        
 174  12.05.2010r.  w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 63        
 175  12.05.2010r.  w sprawie wyrażenia zgody na na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokalu mieszkalnego  w budynku znajdującym się na nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Tamka 4        
 176  12.05.2010r.  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Radomiu przy ul. 1905 Roku 3p        
 177  12.05.2010r.  w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Bielskiej        
 178 12.05.2010r.   w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny dwóch samodzielnych lokali wraz z udziałem w cześciach wspólnych budynku i gruntu nieruchomości położonej w Żyrardowie przy ul. Moniuszki na rzecz Powiatu Żyrardowskiego         
 179  12.05.2010r.  w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie lokalu użytkowego znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Tamka 4        
 180  12.05.2010r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w miejscowości Łochów przy ul. Aleja Łochowska        
 181  12.05.2010r.  w sprawie wyrażenia zgody na zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokali mieszkalnych  w budynku posadowionym na nieruchomości gruntowej położonej w Kozienicach przy ul. Spokojnej 4        
 182  12.05.2010r.  w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w Warszawie        
 183 14.05.2010r.  w sprawie utworzenia Wojewódzkiego Biura Spisowego w Warszawie         
184   17.05.2010r. zmieniające zarządzenie w  w sprawie wyrażenia zgody na zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Garwolinie przy rzece Wildze        
 185 17.05.2010r.  w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Bernardyńskiej 10        
 186  17.05.2010r.  w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokali mieszkalnych  w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy ul. Belgijskiej 9    zm zarz. nr 174 z 15.04.2011r.    
 187  17.05.2010r.  w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny nieruchomośći położonej w miejscowości Wola Rębkowska        
 188  17.05.2010r.  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Radomiu przy ul. Młodzianowskiej        
 189  18.05.2010r.  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikom wieczystym nieruchomości gruntowych stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w miejscowości Lelewo, gmina Nasielsk        
 190  18.05.2010r.  w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części nieruchomości położonej w Radomiu przy ul. Bolesława Limanowskiego 134 b        
 191   18.05.2010r.  w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części nieruchomości pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Stołecznej Policji  położonej w Warszawie przy ul. Nowolipie 2        
 192  19.05.2010r.  w sprawie ogłoszenia alarmu przeciwpowodziowego  

 zm. zarz. Nr 195 z 20.05.2010r.

zm. zarz. Nr 197 z 21.05.2010r.

 

 
 193  19.05.2010r.  w sprawie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego    zm. zarz. Nr 196 z 20.05.2010r.    
 194  20.05.2010r.  w sprawie powołania Zespołu Kontrolnego do przeprowadzenia kontroli u przedsiębiorców, w zakresie przestrzegania obowiązków wynikających z pozwolenia na nabywanie, przechowywanie lub używanie materiałow wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego       uchylone zarz. nr 139 z 31.03.2011r.    
 195  20.05.2010r.  zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia alarmu przeciwpowodziowego        
 196  20.05.2010r.   zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego        
 197 21.05.2010r.    zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia alarmu przeciwpowodziowego        
 198  21.05.2010r.  zmieniające zarządzenie  w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomośći Skarbu Państwa  nieruchomości położonych w Gostyninie przy ul. Kutnowskiej oraz w gminie Sanniki, obręb Wólka         
 199  21.05.2010r.  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w miejscowości Wierzbica        
 200  21.05.2010r.  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położonej w Radomiu przy ul. Warsztatowej        
 201  21.05.2010r  w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od odwołania darowizny na rzecz Miasta Siedlce części nieruchomości położonej w siedlcach        
 202  25.05.2010r.  w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego  znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Nowy Świat 21    uchylone zarządzeniem Nr 278 z 28.06.2010r.    
 203  25.05.2010r.  zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutów Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej oraz powiatowym stacjom sanitarno-epidemiologicznym położonych na obszarze województwa mazowieckiego         
 204 26.05.2010r.    w sprawie odwołania alarmu przeciwpowodziowego        
 205  27.05.2010r.  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w miejscowości Łochów przy ul. Aleja Łochowska        
 205a  27.05.2010r.  w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu Skarbu Państwa udziału we współwłasności nieruchomości położonej w miejscowości Bojmie gmina Kotuń        
 205b  27.05.2010r.  w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Tamka 4        
206   31.05.2010r.  w sprawie odwołania pogotowia przeciwpowodziowego        
 207  31.05.2010r.  w sprawie odwołania alarmu przeciwpowodziowego        
 208  31.05.2010r.  w sprawie odwołania pogotowia przeciwpowodziowego        
 209  31.05.2010r.  w sprawie likwidacji gospodarstwa pomocniczego - Wojewódzkie Biuro Techniki i Nadzoru Geodezyjno - Kartograficznego w Warszawie       DZ. Urz. Woj.. Maz. Nr 111, poz. 2223
 210  31.05.2010r.  zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego oraz powołania jej członków        
 211  31.05.2010r.  w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Mławie, obręb Mława Scalenie        
 212   31.05.2010r.   w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Ostrołęce prz ul. Kościuszki        
 213   31.05.2010r.  w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku przez Komendę Wojewódzką Policji z siedzibą w Radomiu o wydanie decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu przysługującego do części nieruchomości położonej w miejscowości Suchożebry        
 214  31.05.2010r.   w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Warszawie prz ul. Grochowskiej 314         
 215  31.05.2010r.  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w Mińsku Mazowieckim przy ul. Dźwigowej        
 216  31.05.2010r.   w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w miejscowości Bojmie, gmina Kotuń     zm. zarz. Nr 17 z 19.01.2011 r.    
 217  31.05.2010r.  w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Mokotowskiej 63        
 218   31.05.2010r.  w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Bernardyńskiej 10         
 219  31.05.2010r.  w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonych w miejscowości Władysławów, gmina Żelechów        
 220  31.05.2010r.  zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Doradczego do spraw rozstrzygania protestów Wnioskodawców w zakresie oceny merytorycznej wniosków składanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007 - 2013        
 221  31.05.2010r.  w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnych dla ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego pracowników pedagogicznych zatrudnionych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych oraz ośrodkach adopcyjno - opiekuńczych        
 222  31.05.2010r.  w sprawie przyjęcia programu współpracy Wojewody Mazowieckiego w 2010r. z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie         
 223  31.05.2010r.  w sprawie powołania Komisji do spraw analizy wniosków o dofinansowanie zadań zawartych w Programie na rzecz społeczności romskiej w Polsce   

zm.zarz. nr 237 z 1.06.2011r.

zm.zarz. nr 396 z 20.09.2012r.

uchylone zarz. nr 88 z 20.02.2015r.

 
 224  01.06.2010r. w sprawie likwidacji przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: "Warszawskie Przedsiębiorstwo Kamienia Budowlanego KAM"   

zm. zarz Nr 375 z 12.08.2011r.

Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 112, poz. 2242
 225  01.06.2010r.  w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonych w Warszawie przy ul. Światowida        
 226  01.06.2010r.  w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokali mieszkalnych w budynku znajdującym się  na nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie prz ul. Zielonej 38   uchylone zarz. Nr 580 z 5.12.2011r.  
 227  01.06.2010r.  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Radomiu przy ul. Rodziny Ziętalów 5a        
 228  01.06.2010r.  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w miejscowości Łochów przy ul. Aleja Łochowska        
 229  01.06.2010r.  w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Nowy Świat 24 i ul. Smolnej        
 230   01.06.2010r.  w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu Skarbu Państwa udziału we współwłasności nieruchomości położonej w Zbuczynie przy ul. Siedleckiej 100   uchylone zarz. nr 155 z 11.04.2011r.    
 231  01.06.2010r.  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Legionowie przy ul. Szarych Szeregów        
 232  02.06.2010r.  w sprawie ogłoszenia alarmu przeciwpowodziowego        
 233  04.06.2010r.  w sprawie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego        
 234  04.06.2010r.   w sprawie ogłoszenia alarmu przeciwpowodziowego        
 235  05.06.2010r.  w sprawie ogłoszenia alarmu przeciwpowodziowego        
 236  08.06.2010r.  w sprawie powołania Komisji Wojewódzkiej do spraw weryfikacji szkód i  szacowania strat powstałych wskutek zdażeń noszących znamiona klęski żywiołowej   zm.zarz. nr 321 z 3.07.2013r.  
 237  09.06.2010r. w sprawie zniesienia Delegatur w Ciechanowie, Ostrołęce, Płocku, Radomiu i Siedlcach oraz utworzenia Oddziałów w Ciechanowie, Ostrołęce, Płocku, Radomiu i Siedlcach Wojewódzkiego Inspektoratu Ochorny Roślin i Nasiennictwa          
 238 10.06.2010r.   w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny części nieruchomości położonej w miejscowości Wierzbno        
 239  10.06.2010r.   w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Marysińskiej i ul. V Poprzecznej        
 240  10.06.2010r.  w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Izbica, gmina Serock        
 241   10.06.2010r.  w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu Skarbu Państwa  części nieruchomości położonej w Warszawie prz ul. Odkrytej        
 242  11.06.2010r.  w sprawie odwołania alarmu przeciwpowodziowego        
 243  12.06.2010r.  w sprawie odwołania alarmu przeciwpowodziowego        
 244  14.06.2010r.   w sprawie odwołania alarmu przeciwpowodziowego        
 245  14.06.2010r.  w sprawie odwołania pogotowia przeciwpowodziowego        
 246  15.06.2010r.  w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert dotyczących realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej        
 247  15.06.2010r.  w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego  znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie prz ul. Mokotowskiej 63        
 248  15.06.2010r.  w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w gminie Stupsk, obręb Konopki         
 249  15.06.2010r.  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w Sochaczewie przy ul. Żyrardowskiej        
 250  15.06.2010r.   w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Łomiankach przy ul. Łąkowej    uchylone zarzadzeniem Nr 138 z 30.03.2011r.    
251   15.06.2010r.  w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części nieurchomości pozostającej w trwałym zarządzie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie poł. w Radomiu przy ul. Kazimierza Pułaskiego 9        
 252  16.06.2010r.   w sprawie odwołania alarmu przeciwpowodziowego        
 253  17.06.2010r.  w sprawie odwołania pogotowia przeciwpowodziowego        
 254   17.06.2010r.  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w miejscowości Rzeczków, gmina Wierzbica         
 255  17.06.2010r.  w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego  znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie prz ul. Mokotowskiej 63        
 256  17.06.2010r.   w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego  znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie prz ul. Mokotowskiej 63        
 257  17.06.2010r.  w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego  znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie prz ul. Mokotowskiej 63        
 258  17.06.2010r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Kościuszki 21        
 259  17.06.2010r.  w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w formie darowizny prawa własności nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa położonych w obrębie Rokitno i Żukówka, gmina Błonie na rzecz Miasta i Gminy Błonie         
 260 22.06.2010r.  zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego w Warszawie oraz powołania jej członków        
 261  22.06.2010r.  w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Skarbu Państwa na terenie województwa mazowieckiego   uchylone zarz. nr 45 z 4.02.2013r. Dz. Urz. Woj. Maz.Nr 129, poz. 2911
 262  22.06.2010r.  w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert dotyczących realizacji zadań z zakresu rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem Bezpieczniej"        
 263  23.06.2010r.  w sprawie postępowania naprawczego oraz ustanowieniu zarządu komisarycznego   przedsiębiorstwem państwowym pod nazwą: Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Szkół "CEZAS"       Dz. Urz. Woj. Maz.Nr 129, poz. 2912
 264  23.06.2010r.  zmieniające zarządzenie w sprawie postępowania naprawczego oraz ustanowieniu zarządu komisarycznego   przedsiębiorstwem państwowym pod nazwą: Przedsiębiorstwo Budowlano - Usługowe "HOLBUD"       Dz. Urz. Woj. Maz.Nr 129, poz. 2913
 265  23.06.2010r.  zmieniające zarządzenie w sprawie postępowania naprawczego oraz ustanowieniu zarządu komisarycznego   przedsiębiorstwem państwowym pod nazwą: Fabryka Tarcz Ściernych       Dz. Urz. Woj. Maz.Nr 129, poz. 2914
 266  23.06.2010r.  zmieniające zarządzenie w sprawie postępowania naprawczego oraz ustanowieniu zarządu komisarycznego   przedsiębiorstwem państwowym pod nazwą: Stołeczne Przedsiębiorstwo Handlu Opałem i Materiałami Budowlanymi       Dz. Urz. Woj. Maz.Nr 129, poz. 2915
 267  23.06.2010r.  w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Inspektoratowi Inspekcji Handlowej w Warszawie    uchylone zarz. nr 506 z 14.12.2012r.  
 268  24.06.2010r.  w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Warszawie przy Al. Sztandarów 2         
 269  25.06.2010r.  w sprawie powołania Zespołu do realizacji budżetu zadaniowego  

 zm. zarz. Nr 5 z 12.01.2011 r.

zm.zarz. nr 90 z 17.02.2012r.

zm.zarz. nr 416 z 27.08.2013r.

zm.zarz. nr 622 z 22.12.2014r.

zm.zarz. nr 1032 z 5.10.2015r.

 

 
 270  25.06.2010r.  w sprawie nadania Statutu Państwowej Straży Rybackiej w Warszawie     zm. zarz. Nr 494 z 30.11.2010r.    
 271  25.06.2010r.  w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku przez Komendę Wojewódzką Policji z siedzibą w Radomiu o wydanie decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu przysługującego do części nieruchomości położonej w gminie i obrębie Ojrzeń        
 272  25.06.2010r.  w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego  znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie prz ul. Marszałkowskiej 3/5        
 273  25.06.2010r.  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w gminie Stara Biała, obręb Proboszczewice Stare         
 274  25.06.2010r.   w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego  znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie prz ul. Marszałkowskiej 3/5        
 275  25.06.2010r.   w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego  znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie prz ul. Marszałkowskiej 3/5        
 276  25.06.2010r.  w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Cegielnianej        
 277  28.06.2010r.  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w gminie i obrębie Zatory        
 278  28.06.2010r.  uchylające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego  znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie prz ul. Nowy Świat 21        
 279  28.06.2010r.  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Otwocku przy ul. Smolnej 2   uchylone zarz. Nr 294 z 30.06.2011  
 280  29.06.2010r.  w sprawie nadania statutu Kuratorium Oświaty   

zm.zarz. nr 29 z 12.01.2012r.

zm. zarz. nr 630 z 29.11.2017r.

 
 281  29.06.2010r.  w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska  

zm.zarz. Nr 468 z 5.10.2011r.

uchylone zarz. nr 38 z 1.02.2013r.

 
 282  29.06.2010r.  w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Inspektoratowi Nadzoru Budowlanego        
 283  29.06.2010r.   w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Inspektoratowi Ochrony Roślin i Nasiennictwa   uchylone zarz nr 543 z 12.11.2014r.  
 284  29.06.2010r.   w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Inspektoratowi Weterynarii        
 285  29.06.2010r.  w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Inspektoratowi Transportu Drogowego  

zm.zarz. nr 516 z 14.12.2010r.

zm.zarz nr 253 z 8.06.2011r.

uchylone zarz. nr 453 z 9.11.2012r.

 
 286  29.06.2010r.  w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Urzędowi Ochrony Zabytków   uchylone zarz. nr 600 z 30.10.2017r.  
 287  30.06.2010r.  w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Inspektoratowi Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych        
 288  30.06.2010r.  w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Inspektoratowi Farmaceutycznemu   uchylone zarz. nr 455 z dnia 14.11.2012r.  
 289  29.06.2010r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w Warszawie prz ul. Kościuszki 23        
 290  30.06.2010r.  w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Warszawie prz ul. Broniewskiego/Krasińskiego        
 291  30.06.2010r.  w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu przysługującego do nieruchomości położonej w Aleksandrówce, gmina Kozienice         
 292  30.06.2010r.  w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokali mieszkalnych w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy ul. Belwederskiej 44 B        
 293  30.06.2010r.  w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej Mińsku Mazowieckim przy ul. Warszawskiej   uchylone zarz. nr 133 z 14.03.2012r.  
 294  30.06.2010r.  w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w Warszawie prz ul. Planetowej 34   uchylone zarz. nr 294 z 30.06.2010r.  
 295  30.06.2010r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia warunków udzielania bonifikat od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa w prawo własności tych nieruchomości       Dz. Urz. Woj.. Maz. Nr 130 poz. 2961
 296 07.07.2010r.  w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie nieruchomości położonej w Warszawie prz ul. Saskiej 63/75        
 297  07.07.2010r.  w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w Warszawie prz ul. Górczewskiej        
 298  09.07.2010r.  w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku przez Komendę Wojewódzką Policji z siedzibą w Radomiu o wydanie decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu przysługującego do nieruchomości położonej w Ciechanowie przy ul. Orylskiej 16         
299   14.07.2010r.  w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku przez Komendę Wojewódzką Policji z siedzibą w Radomiu o wydanie decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu przysługującego do nieruchomości położonej w Przasnyszu przy ul. Świerkowej 5        
 300  14.07.2010r.  w sprawie wyrażenia zgody na  użyczenie budynku oraz boksu garażowego wraz z udziałami w nieruchomościach połozonych w Ciechanowie przy ul. Niechodzkiej          
 301  14.07.2010r. w sprawie przeprowadzenia wojewódzkiego treningu systemu wykrywania i alarmowania        
 302  15.07.2010r.  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Wierzbicy        
 303  15.07.2010r.  w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu Skarbu Państwa udziału we współwłasności nieruchomości położonej w Przysusze przy ul. Lubelskiej        
 304  15.07.2010r.  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Radomiu przy ul. Tokarskiej        
 305  15.07.2010r.  w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w miejscowości Ruda gmina Korczew oraz części nieruchomości  położonej  w miejscowości Ruda gmina Korczew        
 306  15.07.2010r.  w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Sakrbu Państwa udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność m. st. Warszawy połozonej w Warszawie przy ul. Smolnej 40        
 307 20.07.2010r.   w sprawie planowania i realizacji w województwie mazowieckim zadań na potrzeby obronne państwa przez jednostki organizacyjne publicznej i niepublicznej służby zdrowia oraz jednostki samorządu terytorialnego        
 308  20.07.2010r.  w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w miejscowości Przedmieście Bliższe, gmina Solec nad Wisłą        
 309  20.07.2010r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie      
 310  26.07.2010r.  w sprawie powołania Zespołu do spraw kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie  

 zm. zarz. Nr 4 z 12.01.2011 r.    zm.zarz. Nr 256 z 10.06.2011r.      zm.zarz. Nr 585 z 5.12.2011r.

uchylone zarz. nr 81 z 28.02.2013r.

  

 

 
 311  26.07.2010r.   w sprawie ustalenia procedur kontroli zarządczej w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie  

zm.zarz. Nr 572 z 5.12.2011r.

zm. zarz. nr 381 z 7.08.2013r.

zm.zarz. nr 22 z 19.01.2016r.

uchylone zarz. nr 587 z 14.12.2016r.

 
 312   26.07.2010r.  w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości położonych w Szydłowcu        
 313  26.07.2010r.   w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w Radomiu przy ulicy Miłej i Czarnej        
 314  26.07.2010r.   w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Sakrbu Państwa części nieruchomości położonych w miejscowości Liszki gmina Repki        
 315  26.07.2010r. w sprawie ustalenia zasad postępowania w zakresie udzielania zamówień publicznych w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie oraz formy i trybu przekazywania informacji dotyczących procedur związanych z udzielaniem zamówień publicznych przez kierowników służb, inspekcji i straży wojewódzkich oraz kierowników jednostek podporządkowanych Wojewodzie Mazowieckiemu  

 zm.zarz. nr 182 z 26.04.2013r.

zm.zarz. nr 525 z 29.10.2014r.

 

 
 316  26.07.2010 r.  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w miejscowości Rzeczków gmina Wierzbica        
 317  28.07.2010 r.  zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia dysponentów środków budżetowych oraz zasad dysponowania środkami budżetowymi w części 85/14        
 318   28.07.2010r.   w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu Skarbu Państwa lokali mieszkalnych w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Pułtusku przy ulicy Białowieskiej 5        
 319  28.07.2010r.   w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości położonej w Radomiu przy ulicy 11 Listopada pozostającej w trwałym zarządzie Mazowieckiej Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu   uchylone zarz. Nr 592 z 6.12.2011r.  
 320   28.07.2010r.    w sprawie wyrażenia zgody na zabudowę nieruchomości położonej w Radomiu przy ulicy Garbarskiej 55a/57 w trwałym zarządzie Mazowieckiej Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu        
 321  28.07.2010r.   w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w gminie i obrębie Sońsk        
 322  28.07.2010r.  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w miejscowości Chorzele        
 323  29.07.2010r.  w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w Sokołowie Podlaskim przy ulicy Kubusia Puchatka        
 324  29.07.2010r.  w sprawie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego        
 325  29.07.2010r.  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Radomiu przy ulicy 1905 Roku        
 326  29.07.2010r.  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Radomiu przy ulicy 1905 Roku        
 327   29.07.2010r.   w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w miejscowości Łazy, gmina Łochów        
 328  29.07.2010r.  zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego w Warszawie oraz powołania jej członków        
 329   29.07.2010r.   w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Radomiu przy ulicy Krychnowickiej        
 330   29.07.2010r.  w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w miejscowości Ogrodniki gmina Łochów        
 331    29.07.2010r.  w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w gminie Stara Biała, obręb Biała Nowa na nieruchomość stanowiącą własność spółki akcyjnej położoną w gminie Stara Biała, obręb Biała Nowa        
 332  29.07.2010r.  zmieniające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w Radomiu przy ulicy Malczewskiego 18A        
 333  29.07.2010r.  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Ciechanowie przy ulicy Witosa        
 334  29.07.2010r.  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości  gruntowych stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w Piasecznie przy ulicy Energetycznej        
 335  29.07.2010r.  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Radomiu przy ulicy Staromiejskiej 8/12        
 336  29.07.2010r.  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Białobrzegach przy ulicy Krakowskiej 86        
 337  29.07.2010r.   w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości położonej w Radomiu przy ulicy 11 Listopada pozostającej w trwałym zarządzie Mazowieckiej Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu   uchylone zarz. nr 563 z 24.11.2011r.  
 338  29.07.2010r.   w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Radomiu przy ulicy Miłej        
 339  29.07.2010r.  zmieniające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny nieruchomości położonej w Makowie Mazowieckim przy ulicy Mostowej na rzecz Gminy Krasnosielc        
 340  30.07.2010r.  w sprawie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego        
 341   30.07.2010r.  w sprawie ogłoszenia alarmu przeciwpowodziowego      
 342  31.07.2010r.   w sprawie ogłoszenia alarmu przeciwpowodziowego        
 343  01.08.2010r.   w sprawie ogłoszenia alarmu przeciwpowodziowego        
 344  01.08.2010r.   w sprawie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego        
 345  01.08.2010r.   w sprawie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego        
 346  03.08.2010r.  w sprawie odwołania alarmu przeciwpowodziowego        
 347  03.08.2010r.  w sprawie ogłoszenia alarmu przeciwpowodziowego        
 348  03.08.2010r.  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Radomiu przy ulicy Przytyckiej        
 349  03.08.2010r.  w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnych dla ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego pracowników pedagogicznych zatrudnionych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych oraz ośrodkach adopcyjno - opiekuńczych        
 350  04.08.2010r.   w sprawie odwołania pogotowia przeciwpowodziowego        
 351  05.08.2010r.   w sprawie odwołania alarmu przeciwpowodziowego        
 352  06.08.2010r.   w sprawie odwołania pogotowia przeciwpowodziowego        
353 08.08.2010r.  w sprawie odwołania alarmu przeciwpowodziowego      
354 09.08.2010r. w sprawie odwołania pogotowia przeciwpowodziowego    
 355  09.08.2010 r.  w sprawie wprowadzenia instrukcji opracowania planów przygotowań publicznej i niepublicznej służby zdrowia na potrzeby obronne państwa oraz instrukcji dotyczącej planowania, organizacji i funkcjonowania zastępczych miejsc szpitalnych (ZMSz)        
 356  09.08.2010 r.  w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny udziału w nieruchomości położonej w gminie Płońsk, obręb Arcelin na rzecz Gminy Płońsk        
 357  09.08.2010 r.  w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Ostrowi Mazowieckiej        
 358  09.08.2010 r.  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w gminie Stara Biała, obręby Ogorzelice oraz Proboszczewice Nowe        
 359  13.08.2010 r.  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Szydłowcu przy ulicy Kościuszki i Placu Wolności        
 360  13.08.2010 r.  w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa udziału we współwłasności nieruchomości położonej w Sierpcu przy ulicy Mickiewicza        
 361  13.08.2010 r.  w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku przez Mazowiecką Komendę Policji z siedzibą w Radomiu o wydanie decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu przysługującego do części nieruchomości położonych w Lutocinie przy ulicy Poniatowskiego        
 362  13.08.2010 r.   w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Pułtusku, obręb 9        
 363  18.08.2010 r.  w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny nieruchomości położonej w Grójcu przy ulicy Różanej 9        
 364  18.08.2010 r.  w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Wilgi 1        
 365  18.08.2010 r.   w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Okrężnej        
 366  18.08.2010 r.  w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Emilii Plater 21        
 367  18.08.2010 r.   w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Szydłowcu przy ulicy Jachowskiego 4 oraz udzielenia bonifikaty od ceny nieruchomości        
 368  23.08.2010 r.  w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku przez Komendę Stołeczną Policji z siedzibą w Warszawie o wydanie decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu przysługującego do nieruchomości położonej w Siennicy przy ul. Nowej 1     uchylone zarz. nr 440 z 10.08.2016r.  
 369   23.08.2010 r.  w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny nieruchomości położonej w Wierzbicy przy ul. Sienkiewicza        
 370 25.08.2010r.  w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Ustrzyckiej 3        
 371 25.08.2010r.  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Płońsku przy ul. Zajazd        
372   25.08.2010r.   w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w miejscowości Ławy, gmina Rzekuń        
 373  25.08.2010r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w gminie Płoniawy - Bramura, obręb Szczuki        
 374  25.08.2010r.  w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Marszałkowskiej 3/5        
 375  25.08.2010r.   uchylające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokali użytkowych znajdujących się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Marszałkowskiej 3/5        
 376  25.08.2010r.  w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w miejscowości Filipówka, gmina Borowe    zm zarz Nr 440 z 18.10.2010r.  
 377  25.08.2010r.  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Płońsku przy ul. Zajazd        
 378  25.08.2010r.  w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w Radomiu przy ul. Bolesława Limanowskiego        
 379  25.08.2010r.  w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny nieruchomości położonej w Żurominie na rzecz Województwa Mazowieckiego        
 380  26.08.2010r.  zmieniające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku przez Komendę Wojewódzką Policji w Radomiu o wydanie decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu przysługującego do nieruchomości położonej w Radomiu przy ul. Plac Wolności 11        
 381  26.08.2010r.  w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Marszałkowskiej 3/5        
 382  27.08.2010r.  w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokalu użytkowego w budynku posadowionym na nieruchomości położonej w miejscowości Wola Chynowska  

 zm zarz. Nr 78 z 08.02.2011 r. 

 

uchylone zarz. Nr 315 z 8.07.2011

 

 
 383  27.08.2010r.  w sprawie wyrażenia zgody zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokalu użytkowego w budynku posadowionym na nieruchomości położonej w miejscowości Wola Chynowska  

 zm .zarz. Nr 146 z 04.04.2011r.

 

uchylone zarz. Nr 316 z 8.07.2011

 

 
 384  27.08.2010r.  w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokalu mieszklanego w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy ul. Belwederskiej 44 B   uchylone zarz. nr 266 z 6.06.2012r.  
 385  27.08.2010r.  zmieniające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na abycie zasobu Skarbu Państwa udziału we współwłasności nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Smogorskiej        
 386  31.08.2010r.  zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie        
 387 31.08.2010r. w sprawie powołania na terenie województwa mazowieckiego Zespołu do spraw zapewnienia bezpieczeństwa w trakcie przygotowyania i sprawowania przez Rzeczpospolitą Polską przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej w 2011 r.     zm.zarz. Nr 328 z 14.07.2011r  
 388 02.09.2010r.  w sprawie ogłoszenia alarmu przeciwpowodziowego         
 389  03.09.2010r.   w sprawie ogłoszenia alarmu przeciwpowodziowego         
 390  03.09.2010r.   w sprawie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego         
 391  04.09.2010r.  w sprawie ogłoszenia alarmu przeciwpowodziowego         
 392  04.09.2010r.  w sprawie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego         
 393  05.09.2010r.  w sprawie ogłoszenia alarmu przeciwpowodziowego         
 394  05.09.2010r.  w sprawie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego         
 395  06.09.2010r.   w sprawie ogłoszenia alarmu przeciwpowodziowego         
 396  08.09.2010r.  w sprawie ogłoszenia alarmu przeciwpowodziowego         
 397  09.09.2010r.  w sprawie ogłoszenia alarmu przeciwpowodziowego         
 398   09.09.2010r.   w sprawie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego         
 399  09.09.2010r.  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w gminie i obrębie Teresin        
 400   09.09.2010r.   w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w gminie Łąck, obręb Grabina        
 401  09.09.2010r.  w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w miejscowości Wólka Jedlańska, gmina Iłża   uchylone zarz. nr 154 z 11.04.2011r.    
 402  09.09.2010r.  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w gminie Radzanowo, obręby Boruszewo Stare oraz Stróżewko        
 403  09.09.2010r.  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w miejscowości Latowicz        
 404  09.09.2010r.  w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Radomiu przy al. Wojska Polskiego        
 405   09.09.2010r.  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Mińsku Mazowieckim przy ul. Sosnkowskiego        
 406   09.09.2010r.  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w miejscowości Garbatka Letnisko gmina Garbatka Letnisko        
 407  09.09.2010r.  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Mińsku Mazowieckim przy ul Szczecińskiej        
 408  09.09.2010r.  w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w gminie Brudzeń Duży, obręb Gorzechowo         
 409  09.09.2010r. w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku przez Mazowiecką Komendę Wojewódzką Policji z siedzibą w Radomiu o wydanie decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu przysługującego do nieruchomości położonej w gminie Kuczbork - Osada, obęb Kuczbork        
 410  09.09.2010r.  w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Kapelanów Armii Krajowej        
411   09.09.2010r.  w sprawie wyrażenia zgody na zbycie na rzecz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSEM S.A. Oddział w Rembelszczyźnie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Sakrbu Państwa położonej w Człekówce, gmina Kołbiel     uchylone zarz Nr 214 z 18.05.2011r.    
 412 10.09.2010r.  w sprawie odwołania pogotowia przeciwpowodziowego         
 413  10.09.2010r.   w sprawie odwołania alarmu przeciwpowodziowego         
 414  13.09.2010r.   w sprawie odwołania alarmu przeciwpowodziowego         
 415  15.09.2010r.  w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku przez Mazowiecką Komendę Wojewódzką Policji z siedzibą w Radomiu o wydanie decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu przysługującego do części nieruchomości położonej w gminie i obrębie Grudusk        
 416  16.09.2010r.  w sprawie odwołania pogotowia przeciwpowodziowego         
 417 20.09.2010r.    w sprawie odwołania alarmu przeciwpowodziowego         
 418  20.09.2010r.   w sprawie odwołania pogotowia przeciwpowodziowego         
 419  20.09.2010r.  w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty z tytułu trwałego zarządu przysługującego Aresztowi Śledczemu w Płońsku do nieruchomości położonej w Płońsku przy ulicach Warszawskiej i Adama Mickiewicza         
 420   20.09.2010r.  w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu Skarbu Państwa nieruchomości położonej w gminie Brochów, obręb Tułowice        
 421   28.09.2010r.  zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji oceniającej wnioski zgłoszone przez gminy i  powiaty w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą "Narodowy Program Przebudopwy Dróg Lokalnych 2008-2011"         
 422  30.09.2010r.  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Radomiu przy ul. 1905 Roku    uchylone zarz. Nr 153 z 11.04.2011r.    
 423  30.09.2010r.  w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w miejscowości Kostki-Pieńki gmina Sabnie        
 424  30.09.2010r.  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Radomiu przy ul. Sosnowej 1   uchylone zarz. nr 48 z 14.02.2014r.  
 425  30.09.2010r.   w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Radomiu przy ul. Leopolda Okulickiego 9a oraz udzielenia bonifikaty od ceny nieruchomości        
 426  30.09.2010r.  w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w gminie Strzegowo, obręb Strzegowo Osada        
 427 6.10.2010r.    w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Legionowie przy ul. Ks. Piotra Skargi        
 428  6.10.2010r.   w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Różanie przy ul. Szkolnej 5        
 429  08.10.2010r.  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w Radomiu przy ul. Bolesława Limanowskiego 95         
 430  08.10.2010r. w sprawie wyrażenia zgody na zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokali mieszkalnych w budynku  znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy ul. Bernardyńskiej 10   uchylone zarz. nr 560 z 24.11.2011r.  
 431  08.10.2010r.  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Radomiu przy ul. Bolesława Limanowskiego 95    uchylone zarz. nr 157 z 11.04.2011r.    
 432  08.10.2010r.  w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej 30        
 433  08.10.2010r.  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Radomiu przy ul. Garbarskiej        
 434  08.10.2010r.   w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 3/5        
 435  08.10.2010r.   w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w miejscowości Orońsko gmina Orońsko        
 436  08.10.2010r.   w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Kałuszynie przy ul. Warszawskiej        
 437  18.10.2010r.  w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Warszawie przy Al. Szucha 17/19        
 438  18.10.2010r.  w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa udziału we współwłasności nieruchomości położonej w miejscowości Śmigłów gmina Jastrząb        
 439  18.10.2010r.  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Radomiu przyl ul. 1950 Roku        
 440  18.10.2010r.  zmieniające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w miejscowości Filipówka gmina Borowe        
 441  18.10.2010r.  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w miejscowości Garbatka Letnisko gmina Garbatka - Letnisko        
 442  18.10.2010r.  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Skaryszewie prz ul. Partyzantów 64        
 443  18.10.2010r.  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Nowym Dworze Mazowieckim przy ul. Okunin 37        
 444  18.10.2010r.  w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w miejscowości Rzeczków, gmina Wierzbica   uchylone zarz. 285 z 30.06.2011  
 445  18.10.2010r.  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w gminie Łąck, obręb Koszelówka         
 446  18.10.2010r.   w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w Radomiu przy ul. Wielkopolskiej        
 447  18.10.2010r.  w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszklanego znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Bernardyńskiej 10        
448  25.10.2010r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Sokołowie Podlaskim przy ul. Kolejowej        
 449 25.10.2010r.  w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Radomiu przy ul. Warszawskiej        
 450 25.10.2010r.  w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części nieruchomości w budynku położonym w Płocku przy Placu Dąbrowskiego 1        
 451 25.10.2010r.  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Pruszkowie przy ul. Staszica        
 452  27.10.2010r.  w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie na rzecz Instytutu Hematologii i Transfuzji nieruchomości położonych w Warszawie przy ul. Roentgena i ul. Makolągwy      
 453  27.10.2010r.  w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Wojciechowskiego 36 zm.zarz. nr 629 z 22.12.2011r.  
 454  27.10.2010r.  w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości położonej w Piasecznie przy pl. Piłsudskiego      
 455  27.10.2010r.  w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w Siedlcach  zm. zarz. Nr 526 z 15.12.2010r.    
 456  27.10.2010r.  w sprawie połączenia Ośrodka Wojewódzkiego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Warszawie z Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim w Warszawie        
 457  29.10.2010r.  w sprawie powołania Zespołu do realizacji Programu "Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia      
 458  29.10.2010r.  w sprawie Zakładowego Planu Kont, polityki rachunkowości oraz obiegu dokumentów finansowo-księgowych   

zm. zarz. Nr 544 z 31.12.2010r.

zm.zarz. nr 352 z dnia 3.08.2012r.

zm.zarz. nr 86 z 10.03.2016r.

zarz. nr 604 z 29.12.2016r.

 

 załączniki dostępne w Wydziale Finansów MUW w Warszawie
 459 02.11.2010r.   w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Pułtusku przy ul. Jana Pawła II        
 460  02.11.2010r.   w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w miejscowości Sacin gmina Nowe Miasto nad Pilicą        
 461  05.11.2010r.  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Radomiu przy ul. Średniej        
 462  05.11.2010r.  w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości położonych w Warszawie przy w Dzielnicy Mokotów        
 463  05.11.2010r.  w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny nieruchomości położonej w gminie Ostrów Mazowiecka, obręb Komorowo na rzecz Gminiy Ostrów Mazowiecka        
 464  08.11.2010r.   w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny nieruchomości położonej w gminie i obrębie Drobin na rzecz Gminy Drobin        
 465  08.11.2010r.  w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Gończyce gmina Sobolew        
 466  16.11.2010r. w sprawie wydania zaleceń do powiatowych planów zarządzania kryzysowego         
 467 17.11.2010r.   w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku przez Mazowiecki Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie o wydanie decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu przysługującego do nieruchomości położonej w Ostrołęce przy ul. Kościuszki          
 468 23.11.2010r.   w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Smolnej 12        
 469 24.11.2010r.    w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa  nieruchomości położonej w Warszawie przy Al. Armii Krajowej        
 470  24.11.2010r.  w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny nieruchomości położonej w Siedlcach przy ul. Asłanowicza        
 471   24.11.2010r.  w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnych dla ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego pracowników pedagogicznych zatrudnionych w placówkach opiekuńczo-wychowowczych oraz ośrodkach adopcyjno-opiekuńczych         
 472  23.11.2010r.  w sprawie utworzenia Wojewódzkiego Biura Spisowego w Warszawie         
 473  25.11.2010r. w sprawie organizacji i przeprowadzenia ćwiczenia praktycznego dotyczącego masowego wypadku drogowego z udziałem samochodu-cysterny przewożącej toksyczny środek przemysłowy pk. : "WYPADEK 10".        
 474  25.11.2010r.  w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku przez  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie o wydanie decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu przysługującego do nieruchomości położonej w Łosicach przy ul. Kolejowej 23    uchylone zarz. Nr 397 z 25.05.2011r.   http--mazowieckie.pl-download.phps=1&id=14271   
 475  25.11.2010r.  w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokalu mieszkalnego w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy ul. Zielonej 38        
 476   25.11.2010r.  w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku przez Mazowiecką Komendę Wojewódzką Policji z siedzibą w Radomiu o wydanie decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu przysługującego do nieruchomości lokalowej znajdującej się w budynku posadowionym na nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Ciepielów gmina Ciepielów        
 477  25.11.2010r.  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Wyszkowie        
 478  25.11.2010r.   w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w Radomiu        
 479  25.11.2010r.  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w miejscowości Wilga, gnima Wilga        
480  26.11.2010r. w sprawie nadania Statutu Mazowieckiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Warszawie   

zm.zarz. nr 4 z dnia 4.01.2012r.

uchylono zarz. nr 358 z 14.08.2012r.

Dz. Urz. Nr 209, poz. 6628
481  29.11.2010r.  w sprawie przyjęcia programu współpracy Wojewody Mazowieckiego w 2011 r. z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego        
482   29.11.2010r.  w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości połozonej w gminie Szczutowo, obręb Blinno    zm. zarz. Nr 283 z 29.06.2011  
483  29.11.2010r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem garażu znajdującego się na nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Powsińskiej 73         
484  29.11.2010r.  w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokali mieszkalnych znajdujących się na nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Złocienia 3        
485   29.11.2010r.  w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem garażu znajdującego się na nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Powsińskiej 73         
486   29.11.2010r.  w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem garażu znajdującego się na nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Powsińskiej 73         
487    29.11.2010r.  w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku przez Mazowiecką Komendę Wojewódzką Policji w Radomiu o wydanie decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu przysługującego do nieruchomości położonej w miejscowości Kowala, gmina Kowala        
488   29.11.2010r.  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Sokołowie Podlaskim przy ul. Kolejowej        
 489  29.11.2010r.  w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny udziału we współwasności nieruchomości położonej w miejscowości Suchożebry, gmina Suchożebry        
 490  29.11.2010r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w Sokołowie Podlaskim przy ul. Kolejowej         
 491  29.11.2010r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w Radomiu        
 492  29.11.2010r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego  znajdującego się w budynku na nieruchomości  położonej w Płocku przy pl. Obrońców Warszawy        
 493  30.11.2010r.  w sprawie wyrażenia zgody na na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokalu  mieszkalnego  znajdującego się w budynku na nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy ul. Bernardyńskiej 10        
 494   30.11.2010r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Statutu Państwowej Straży Rybackiej w Warszawie         
 495  30.11.2010r.  zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia w województwie mazowieckim Komendy Wojewódzkiej i Posterunków Terenowych Państwowej Straży Rybackiej w Warszawie ustalenia Regulaminu Państwowej Straży Rybackiej w Warszawie oraz Regulaminu premiowania strażników Państwowej Straży Rybackiej w Warszawie        
 496  02.12.2010r.  w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Regulskiej        
 497   02.12.2010r.  w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Koźmiana 2        
 498  02.12.2010r.  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w miejscowościach Brzustów i Bogucin gmina Garbatka-Letnisko        
 499  02.12.2010r.  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Radomiu przy ul. Kozienickiej    zm. zarz Nr 95 z 25.02.2011r.    
 500  02.12.2010r.  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Radomiu przy ul. Energetyków        
 501  02.12.2010r.   w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w Sulejówku przy ul. Bema        
 502  02.12.2010r.  w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem garażu znajdującego się na nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Powsińskiej 73         
 503  02.12.2010r.  w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w miejscowości Izbica, gmina Serock        
 504  02.12.2010r.  w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny nieruchomości położonej w Grójcu przy al. Niepodległości 20   uchylone zarz. nr 512 z 2.11.2011r.     
 505  02.12.2010r.  w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 3/5        
 506  02.12.2010r.  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Białobrzegach        
 507  02.12.2010r.  w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w miejscowości Izbica, gmina Serock        
 508  02.12.2010r.  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Radomiu przy ul. Kurpiowskiej        
 509  08.12.2010r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Członków Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Mazowieckim        
 510  08.12.2010r.   w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu Skarbu Państwa udziału we współużytkowaniu wieczystym nieruchomości stanowiącej własność m .st. Warszawy położonej w Warszawie przy ul. Kąkolowej 2a   uchylone zarz. Nr 293 z 30.06.2011  
 511  08.12.2010r.  w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w części nieruchomości położonej w miejscowości Czekanów, gmina Jabłonna Lacka        
 512  08.12.2010r.  w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Rzymowskiego        
 513  08.12.2010r.  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w miejscowości Iłża przy ul. Pankowszczyzny        
 514  08.12.2010r.  w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Goszczyńskiego 1    uchylone zarz. nr 30 z 20.01.2012r.  
 515 10.12.2010r.   w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny na rzecz Agencji Rezerw Materiałowych w Warszawie zabudowanych nieruchomości stanowiących zasób Skarbu Państwa położonych w Konstancinie-Jeziornie przy ulicach Sienkiewicza 11/13 i Matejki 14        
 516 14.12.2010r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Inspektoratowi Transportu Drogowego      
 517  14.12.2010r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Mazowieckiego Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego         
 518  14.12.2010r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Stołecznej Policji położonej w Józefowie przy ul. Wyszyńskiego 10        
 519  14.12.2010r.  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej we wsi Jastrzębiec przy ul. Ogrodowej, gmina Lesznowola   uchylone zarz. nr 449 z 23.09.2011  
520   14.12.2010r.  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w miejscowości Latowicz        
 521  14.12.2010r.   w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Piasecznie prz ul. Czajewicza   uchylone zarz. nr 453 z 23.09.2011  
 522  14.12.2010r.  w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokalu mieszkalnego w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie prz ul. Belwederskiej 44 B    uchylone zarz Nr 380 z 12.08.2011 r.

http://mazowieckie.pl/download.php?s=1&id=14051

 
 523  14.12.2010r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Pięknej 56        
 524 15.12.2010r.  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Mińsku Mazowieckim przy ul. Kopernika        
 525  15.12.2010r.  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Wyszkowie przy ul. Kasztanowej        
 526  15.12.2010r.  zmieniające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie  nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w Siedlcach         
 527 15.12.2010r.  zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego oraz powołania jej członków         
 528 17.12.2010r. w sprawie zniesienia Oddziałów w Zwoleniu, Szydłowcu, Przasnyszu, Sierpcu, Gostyninie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie          Dz. Urz. Woj.Maz. Nr 218, poz. 7422
 529 21.12.2010r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Prażmów     zm. zarz. Nr 13 z 14.01.2011 r.     Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 218, poz. 7413
 530 21.12.2010r.  w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Regiminie        Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 218, poz. 7414
 531 23.12.2010r. zmieniające zarządzenie w sprawie wszczęcia postępowania naprawczego oraz ustanowieniu zarządu komisarycznego nad przedsiębiorstwem państwowym pod nazwą: Przedsiębiorstwo Budowlano - Usługowe "HOLBUD"          Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 218, poz. 7415
 532 23.12.2010r.  w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Różanie    zm. zarz Nr 42 z 20.01.2011 r.    Dz. Urz. Woj. Maz.  Nr 218, poz. 7416
 533 23.12.2010r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Przasnyszu    zm. zarz Nr 41 z 20.01.2011 r.    Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 218, poz. 7417
 534 23.12.2010r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Gołymin-Ośrodek        Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 218, poz. 7418
 535 23.12.2010r. zmieniające zarządzenie o wszczęciu postępowania naprawczego oraz ustanowieniu zarządu komisarycznego nad przedsiębiorstwem państwowym pod nazwą: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "Wola" w Warszawie        Dz. Urz.  Woj. Maz. Nr 218, poz. 7419
 536 23.12.2010r. zmieniające zarządzenie o wszczęciu postępowania naprawczego oraz ustanowieniu zarządu komisarycznego nad przedsiębiorstwem państwowym pod nazwą: Fabryka Tarcz Ściernych        Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 218, poz. 7420
 537 23.12.2010r. zmieniające zarządzenie o wszczęciu postępowania naprawczego oraz ustanowieniu zarządu komisarycznego nad przedsiębiorstwem państwowym pod nazwą: Warszawska Fabryka Dźwigów "Translift"        Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 218, poz. 7421
 538 23.12.2010r.  zmieniające zarządzenie o wszczęciu postępowania naprawczego oraz ustanowieniu zarządu komisarycznego nad przedsiębiorstwem państwowym pod nazwą: Stołeczne Przedsiębiorstwo Handlu Opałem i Materiałami Budowlanymi        
 539 23.12.2010r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w gminie i obrębie Mława        
 540 23.12.2010r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w gminie i obrębie Mława        
 541 23.12.2010r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Płocku, obręb Podolszyce- Borowiczki          
 542 23.12.2010r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Żyrardowie przy ul. 1 Maja 65 c        
 543 29.12.2010r.   zmieniające zarządzenie w sprawie likwidacji gospodarstwa pomocniczego Wojewódzkie Biuro Techniki i Nadzoru Geodezyjno-Katrograficznego w Warszawie        Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 219, poz. 7467
 544 31.12.2010r.   zmieniające zarządzenie w sprawie Zakładowego Planu Kont, polityki rachunkowości oraz obiegu dokumentów finansowo-księgowych        
 545 31.12.2010r.  w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny nieruchomości położonych w Grodzisku Mazowieckim przy ulicach 3 Maja i Kilińskiego na rzecz Gminy Grodzisk Mazowiecki        
 546 31.12.2010r.  w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miasta i Gminy Białobrzegi oraz Rady Gminy Orońsko         Dz. Urz. z 2011r. Nr 2, poz. 28
 547 31.12.2010r.  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w gminie Łąck, obręb Koszelówka         
 548  31.12.2010r.  w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w gminie Jaktorów, obręb Grabnik        
 549  31.12.2010r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w miejscowości Warszawianka przy ul. Uroczej, gmina Lesznowola      uchylono zarz. Nr 435 z 22.09.2011  
 550  31.12.2010r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w gminie i obrębie Wyszogród        
 551  31.12.2010r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Ludnej 4     uchylone zarz. nr 55 z 8.02.2013r.  
 552  31.12.2010r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w gminie Teresin, obręb Teresin Gaj oraz w Sochaczewie przy ul. 1 Maja          
 553  31.12.2010r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w miejscowości Błonie przy ul. Grodziskiej 15        
 554  31.12.2010r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości położonej w Radomiu przy ul. 11 Listopada 37/59 pozostającej w trwałym zarządzie Mazowieckiej Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu      uchylone zarz. Nr 593 z 6.12.2011r.  
 555  31.12.2010r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Izabelinie przy ul. Księcia Jeremiego        
 556  31.12.2010r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Radomiu przy ul. Bolesława Limanowskiego 93a   zm.zarz. Nr 346 z 22.07.2011 r.  
 557  31.12.2010r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części niieruchomości położonej w Ciechanowie        
 558 31.12.2010r.   w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w gminie Łąck, obręb Koszelówka        
Podziel / Share
24.06.2011, Ilość wejść: 7521, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0)

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy
do góry