Pomoc dla niepełnosprawnych
Uwaga! To jest archiwalna wersja serwisu.

Zapraszamy do nowego serwisu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na portalu rządowym.

Zarządzenia

Zarządzenia Wojewody Mazowieckiego 2008 rok

Poniżej znajduje się lista zarządzeń wydanych przez Wojewodę Mazowieckiego w 2008 r.

 

Nr. Data Tytuł Pobierz Zmiana/Uchylenie Pobierz Uwagi
1 02.01.2008 w sprawie powołania Mazowieckiej Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej, powiatowych komisji lekarskich oraz ustalenia wojewódzkiego planu poboru w 2008 roku na terenie województwa mazowieckiego

Zarz. Nr 13 z 04.02.2008 r.

Zarz. Nr 22 z 25.02.2008 r.

Zarz. Nr 31 z 17.03.2008 r.

Zarz. Nr 89 z 28.04.2008 r.

 
2 08.01.2008 w sprawie określenia zakresu zadań i kompetencji Wicewojewody

Zarz. Nr 7 z 16.01.2008 r.

Zarz. Nr 47 z 01.02.2010 r.

 
3 14.01.2008 w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Brochowie

    Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2008 r. Nr 2 poz. 65
4 15.01.2008 w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Warszawie

 

     
5 16.01.2008 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Józefowie przy ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego 7 na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Józefów położoną w Józefowie przy ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego 10

 

     
6 16.01.2008 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w miejscowości Władysławów, gmina Żelechów

 

     
7 16.01.2008  zmieniające zarządzenie w sprawie określenia zakresu zadań i kompetencji Wicewojewody

 

     
8 17.01.2008  w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonych w miejscowości Władysławów, gmina Żelechów

 

     
 8A 21.01.2008 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

 

     
9 24.01.2008 w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Jedlnia Letnisko

 

    Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2008 r. Nr 8 poz. 255
10 28.01.2008 w sprawie zamknięcia stanu prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "AGROMA"

 

    Dz.Urz.Woj.Mazow z 2008 r. Nr 9 poz. 299 oraz Nr 13 poz. 467
11 30.01.2008 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części nieruchomości pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu

 

     
12 01.02.2008 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w obrębie Czernice Borowe, gmina Czernice Borowe

 

     
13 04.02.2008 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Mazowieckiej Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej, powiatowych komisji lekarskich oraz ustalenia wojewódzkiego planu poboru w 2008 r. na terenie Województwa Mazowieckiego

 

     
14 06.02.2008 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Mazowieckiego Kuratora Oświaty

 

Zarz. Nr 19 z 14.02.2008 r.

 

 
15 06.02.2008 zmieniające zarządzenie w sprawie połączenia :1) Wojewódzkiego Ośrodka Organizacji, Ekonomiki i Informatyki w Ochronie Zdrowia w Warszawie, 2) Ciechanowskiego Ośrodka Organizacji i Ekonomiki Ochrony Zdrowia w Ciechanowie, 3) Wojewódzkiego Zakładu Organizacji i Ekonomiki Opieki Zdrowotnej w Ostrołęce, 4) Wojewódzkiego Ośrodka Kształcenia, Informatyki i Statystyki Medycznej w Płocku, 5) Wojewódzkiego Ośrodka Ekonomiki i Organizacji Ochrony Zdrowia w Radomiu, 6) Wojewódzkiego Zespołu Metodycznego Opieki Zdrowotnej w Siedlcach, w Mazowieckie Centrum Zdrowia Publicznego

 

    Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2008 r. Nr 17 poz. 678
16 14.02.2008 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w obrębie Stare Przytuły, gmina Rzekuń na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Rzekuń położoną w obrębie Stare Przytuły, gmina Rzekuń

 

     
17 14.02.2008 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu Skarbu Państwa udziału we współwłasności nieruchomości położonej w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 11

 

     
18 14.02.2008 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w Przasnyszu przy ulicy Szosa Ciechanowska

 

     
19 14.02.2008 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Mazowieckiego Kuratora Oświaty

 

     
20 19.02.2008  w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości, położonych w miejscowości Bączki, gmina Maciejowice

 

     
21 19.02.2008 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od ceny lokalu mieszkalnego w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Radomiu przy ulicy Piastowskiej 6 i od pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego tej nieruchomości

 

     
 21A 22.02.2008 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania członków Wojewódzkiej Rady Ochrony Przyrody

 

     
22 25.02.2008 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Mazowieckiej Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej, powiatowych komisji lekarskich oraz ustalenia wojewódzkiego planu poboru w 2008r. na terenie Województwa Mazowieckiego

 

     
23 26.02.2008 w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Wierzbno

 

    Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2008 r. Nr 28 poz. 1017
24 26.02.2008 zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego w Warszawie oraz powołania jej członków

 

     
25 07.03.2008 w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu położonej w Gąbinie przy ulicy Stary Rynek 17

 

     
26 12.03.2008 w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Osieck

 

    Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2008 r. Nr 36 poz. 1286
27 12.03.2008 w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Dobre

 

    Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2008 r. Nr 36 poz. 1287
28 12.03.2008 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania członków Wojewódzkiej Rady Ochrony Przyrody

 

     
29 12.03.2008 uchylające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Ostrołęce, obręb 3

 

     
30 13.03.2008 w sprawie powołania Mazowieckiej Wojewódzkiej Komisji Oceniającej VI edycji programu "Moja szkoła w Unii Europejskiej" realizowanego przez Urząd Komitetu Integracji Europejskiej 

 

Zarz. Nr 92 z 20.03.2009 r. 

 

 
31 17.03.2008 zmieniające zarzadzenie w sprawie powołania Mazowieckiej Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej, powiatowych komisji lekarskich oraz ustalenia wojewódzkiego planu poboru w 2008 r, na terenie województwa mazowieckiego

 

     
32 17.03.2008 w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Bulkowo

 

    Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2008 r. Nr 36 poz. 1288
33 17.03.2008 w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Radzanowo

 

    Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2008 r. Nr 36 poz. 1289
34 17.03.2008 w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Leoncin

 

    Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2008 r. Nr 36 poz. 1290
35 17.03.2008 w sprawie upoważnienia kierowników jednostek budżetowych podległych Wojewodzie Mazowieckiemu do dokonywania w 2008r.przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami oraz zmian w planach dochodów własnych w obrębie jednego rozdziału

 

     
36 17.03.2008 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Wojewódzkiego Zespołu Koordynacyjnego do spraw Realizacji Rządowego Programu "Razem Bezpieczniej"

 

     
37 17.03.2008 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w miejscowości Władysławów, gmina Żelechów

 

     
38 17.03.2008 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Płońsku przy ulicy Płockiej

 

     
39 17.03.2008 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Wisłostrada 

 

     
40 17.03.2008 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Gminy Miasta Przasnysza nieruchomości położonej w Przasnyszu, obręb 1

 

     
41 17.03.2008 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od ceny lokalu mieszkalnego w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy ulicy Białowieskiej 17 i od pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego tej nieruchomości

 

     
42 17.03.2008 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu położonej w miejscowości Kadzidło

 

     
43 17.03.2008 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Cybernetyki 17/17A/17B

 

     
44 17.03.2008 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny udziału w nieruchomości, położonej w miejscowości Stara Błotnica

 

     
45 17.03.2008 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Garwolinie przy ulicy Andersa

 

     
46 17.03.2008 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości, położonej w miejscowości Ostrów, gmina Maciejowice

 

     
47 17.03.2008 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości, położonych w miejscowości Ostrów, gmina Maciejowice

 

     
48 17.03.2008 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w Garwolinie

 

     
49 17.03.2008 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Ostrołęce przy ulicy ks. Antoniego Pęksy

 

     
50 17.03.2008 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Miasta Stołecznego Warszawy położonej w Warszawie przy ulicy Raduńskiej 3

 

     
51 17.03.2008 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od ceny lokalu mieszkalnego w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Radomiu przy ulicy Piastowskiej 6 i od pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego tej nieruchomości

 

     
52 17.03.2008 w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody "Las Kabacki im. Stefana Starzyńskiego"

 

     
53 17.03.2008 w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody "Las Bielański"

 

     
54 17.03.2008 w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatów przyrody

 

     
55 20.03.2008 w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

 

Zarz. Nr 245 z 31.07.2009r.

 

 
56 21.03.2008 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa udziału w nieruchomości położonej w miejscowości Kolonia Nadwiślańska, gmina Solec nad Wisłą

 

     
57 21.03.2008 w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu położonej w Sokołowie Podlaskim przy ulicy Wolności 48

 

     
58 21.03.2008 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości, położonej w miejscowości Ostrów, gmina Maciejowice

 

     
59 26.03.2008 w sprawie wyborów uzupełniających do rady gminy Krzynowłoga Mała

 

    Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2008 r. Nr 44, poz. 1559
60 26.03.2008 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w miejscowości Ostrów, gmina Maciejowice

 

     
61 26.03.2008 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonych w miejscowości Podwierzbie, gmina Maciejowice

 

     
62 26.03.2008 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonych w miejscowości Kolonia Nadwiślańska, gmina Solec nad Wisłą

 

     
63 04.04.2008 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od ceny lokalu mieszkalnego w budyknu znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Radomiu przy ulicy Mieszka I 11 i od pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego tej nieruchomości

 

     
64 04.04.2008 w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miasta Podkowa Leśna

 

    Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2008 r. Nr 49 poz. 1724
65 07.04.2008 w sprawie powołania Zespołu Opiniującego oferty dotyczące realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej

 

     
66 07.04.2008 w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Jabłonna

 

    Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2008 r. Nr 49 poz. 1725
67 07.04.2008 w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Tłuszczu

 

    Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2008 r. Nr 49 poz. 1726
68 08.04.2008 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości, położonych w miejscowości Antoniówka Świerżowska, gmina Maciejowice

 

     
69 08.04.2008 uchylające zarządzenie w sprawie wysokości "czynszu symbolicznego" lub "opłaty symbolicznej" za użytkowanie wieczyste gruntów przejętych na podstawie dekretu z dnia 26 października 1945r. O własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m. st. Warszawy - stanowiących własność Skarbu Państwa

 

     
70 17.04.2008 w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Szreńsku

 

    Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2008 r. Nr 54 poz. 1904
71           brak zarządzenia nr 71 z powodu błędu w rejestracji
72 17.04.2008 w sprawie odwołania Rzecznika Dyscyplinarnego dla Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Mazowieckim

 

     
73 17.04.2008 w sprawie wyznaczenia Rzecznika Dyscyplinarnego dla Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Mazowieckim

 

Zarz. Nr 10 z 8.01.2009 r. 

 

 
74 17.04.2008 w sprawie przeprowadzenia treningu systemu wykrywania i alarmowania

 

     
75 18.04.2008 uchylające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Ciechanowie przy ulicy Armii Krajowej

 

     
76 18.04.2008 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Gostyninie przy ulicy Płockej

 

     
77 18.04.2008 zmieniające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w miejscowości Ławy, gmina Rzekuń

 

     
78 22.04.2008 w sprawie powołania składu osobowego Wojewódzkiego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Warszawie

 

Zarz. Nr 152 z 12.05.2009 r.

Zarz. Nr 331 z 6.10.2009 r.

 

 
79 23.04.2008 w sprawie połączenia przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Warszawie z siedzibą w Warszawie, przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Piasecznie z siedzibą w Piasecznie i przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej z siedzibą w Nowym Dworze Mazowieckim

 

    Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2008 r. Nr 65, poz. 2363
80 24.04.2008 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia zasad postępowania w zakresie udzielania zamówień w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim oraz formy i trybu przekazywania informacji dotyczących procedur związanych z udzielaniem zamówień publicznych przez kierowników służb inspekcji i straży wojewódzkich oraz kierowników jednostek podporządkowanych Wojewodzie Mazowieckiemu

 

     
81 24.04.2008 w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w Warszawie w obrębie 50406

 

     
82 24.04.2008 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokalu mieszkalnego w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy ulicy Tamka 4 oraz na udzielenie bonifikat od ceny tego lokalu i od pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego ułamkowej części nieruchomości

 

     
83 24.04.2008 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości zabudowanej położonej w Grójcu przy ulicy Józefa Piłsudskiego 39

 

Zarz. Nr 291 z 20.10.2008 r.

 

 
84 24.04.2008 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu Skarbu Państwa udziału we współwłasności nieruchomości położonej w Płocku przy ulicy Kolejowej

 

     
85 24.04.2008  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Ostrołęce przy ulicy 11 Listopada

 

     
86 28.04.2008 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od ceny lokali mieszkalnych w budynkach znajdujących się na nieruchomości gruntowej położonej w Otwocku przy ulicy Kołłątaja 86 i 88 i od pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego tej nieruchomości

 

     
87 28.04.2008 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokali mieszkalnych nr 3 i nr 65 w budynku położonym w Warszawie przy Alei Szucha 27

 

     
88 28.04.2008 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokali mieszkalnychnr 16 i nr 30 w budynku położonym w Warszawie przy ulicy Złocienia 3

 

     
89 28.04.2008 zmieniające zarzadzenie w sprawie powołania Mazowieckiej Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej, powiatowych komisji lekarskich oraz ustalenia wojewódzkiego planu poboru w 2008 r. na terenie województwa mazowieckiego

 

     
90 28.04.2008 zmieniające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w miejscowości Wierzbica, gmina Wierzbica

 

     
91 30.04.2008 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

 

     
92 05.05.2008 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa połżonej w Sulejówku przy ulicy Bema

 

     
93 05.05.2008 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Zwoleniu, gmina Zwoleń

 

     
94 05.05.2008 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w miejscowości Leszno

 

     
95 07.05.2008 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Płocku przy ulicy Wyszogrodzkiej

 

     
96 07.05.2008 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego nr 34 w budynku położonym w Warszawie przy Alei Szucha 27

 

     
97 07.05.2008 zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego oraz powołania jej członków

 

     
98 08.05.2008 w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Jońcu

 

    Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2008 r. Nr 71 poz. 2611
99 08.05.2008 w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Olszanka

 

     
100 09.05.2008 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania członków Rady Kozienickiego Parku Narodowego imienia Profesora Ryszarda Zaręby

 

     
101 14.05.2008 w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku przez Komendę Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie o wydanie decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu przysługującego do nieruchomości położonej w Radomiu przy ulicy Limanowskiego 2

 

     
102 14.05.2008 w sprawie powołania Zespołu Kontrolnego do przeprowadzenia kontroli u przedsiębiorców i w jednostkach badawczych, w zakresie wynikającym z pozwolenia na nabywanie, przechowywanie lub używanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego

 

Zarz. Nr 148 z 11.06.2008 r.

 

 
103 15.05.2008 w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Mrozy

 

    Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2008 r. Nr 78 poz. 2810
104 21.05.2008 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w miejscowości Ostrów, gmina Maciejowice

 

     
105 21.05.2008 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w miejscowości Podwierzbie, gmina Maciejowice

 

     
106 21.05.2008 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonych w miejscowości Kraski Górne, gmina Maciejowice

 

     
107 21.05.2008 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Brazylijskiej 10 B

 

     
108 21.05.2008 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w miejscowości Borkowice

 

     
109 21.05.2008 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa udziału we współwłasności nieruchomości położonej w miejscowości Kanie, gmina Brwinów

 

     
110 21.05.2008 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w Radomiu

 

Zarz. Nr 302 z 24.10.2008 r.

 

 
111 26.05.2008 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu Skarbu Państwa w formie darowizny nieruchomości położonej w obrębie Komorowo, gmina Ostrów Mazowiecka

 

     
112

27.05.2008

w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Krasnosielc

 

    Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2008r. Nr 84 poz. 3006
113 27.05.2008 w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku przez Komendę Stołeczną Policji o wydanie decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu przysługującego do nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Bohaterów Warszawy 31

 

     
114 27.05.2008 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od odwołania darowizny na rzecz Powiatu Kozienickiego części nieruchomości położonej w Kozienicach przy ulicy Kochanowskiego 28

 

     
 114A 30.05.2008 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji do spraw analizy wniosków o dofinansowanie zadań zawartych w Programie na rzecz społeczności romskiej w Polsce

 

     
115 30.05.2008 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od ceny lokalu mieszkalnego w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Radomiu przy ulicy Mieszka I 13 i od pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego tej nieruchomości

 

     
116 30.05.2008 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od ceny lokalu mieszkalnego w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Radomiu przy ulicy Mieszka I 13 i od pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego tej nieruchomości

 

     
117 30.05.2008 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od ceny lokalu mieszkalnego w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Radomiu przy ulicy Mieszka I 13 i od pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego tej nieruchomości

 

     
118 30.05.2008 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od ceny lokalu mieszkalnego w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Radomiu przy ulicy Mieszka I 13 i od pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego tej nieruchomości

 

     
119 30.05.2008 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od ceny lokalu mieszkalnego w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Radomiu przy ulicy Mieszka I 13 i od pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego tej nieruchomości

 

     
120 30.05.2008 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od ceny lokalu mieszkalnego w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Radomiu przy ulicy Mieszka I 13 i od pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego tej nieruchomości

 

     
121 30.05.2008 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od ceny lokalu mieszkalnego w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Radomiu przy ulicy Mieszka I 13 i od pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego tej nieruchomości

 

     
122 30.05.2008 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od ceny lokalu mieszkalnego w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Radomiu przy ulicy Mieszka I 13 i od pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego tej nieruchomości

 

     
123 30.05.2008 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od ceny lokalu mieszkalnego w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Radomiu przy ulicy Mieszka I 13 i od pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego tej nieruchomości

 

     
124 30.05.2008 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od ceny lokalu mieszkalnego w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Radomiu przy ulicy Mieszka I 13 i od pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego tej nieruchomości

 

     
125 30.05.2008 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od ceny lokalu mieszkalnego w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Radomiu przy ulicy Mieszka I 13 i od pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego tej nieruchomości

 

     
126 30.05.2008 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku na nieruchomości gruntowej położonej w Radomiu przy ulicy Mieszka I 13

 

     
127 30.05.2008 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny nieruchomości położonej w obrębie Aleksandrówka, gmina Kozienice

 

     
128 02.06.2008 w sprawie powołania Rady Kombatantów Województwa Mazowieckiego

 

Zarz. Nr 330 z 6.10.2009 r.

 

 
129 03.06.2008 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa budynku stanowiącego samodzielny lokal mieszkalny znajdującego się na nieruchomości gruntowej położonej w Drobinie przy ulicy Płońskiej 10/9

 

Zarz. Nr 249 z 28.08.2008

 

 
130 03.06.2008 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa budynku stanowiącego samodzielny lokal mieszkalny znajdującego się na nieruchomości gruntowej położonej w Drobinie przy ulicy Płońskiej 10/9a

 

Zarz. Nr 246 z 28.08.2008 r.

 

 
131 03.06.2008 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa budynku stanowiącego samodzielny lokal mieszkalny znajdującego się na nieruchomości gruntowej położonej w Drobinie przy ulicy Płońskiej 10/8

 

Zarz. Nr 247 z 28.08.2008 r.

 

 
132 03.06.2008 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa budynku stanowiącego samodzielny lokal mieszkalny znajdującego się na nieruchomości gruntowej położonej w Drobinie przy ulicy Płońskiej 10/10a

 

Zarz. Nr 248 z 28.08.2008 r.

 

 
133 03.06.2008 w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku przez Komendę Wojewódzką Policji z siedzibą w Radomiu o wydanie decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu przysługującego do nieruchomości położonej w Mławie przy ulicy Reymonta

 

     
134 06.06.2008 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa budynku stanowiącego samodzielny lokal mieszkalny znajdującego się na nieruchomości gruntowej położonej w Drobinie przy ulicy Płońskiej 10/8a

 

Zarz. Nr 244 z 28.08.2008 r.

 

 
135 06.06.2008 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa budynku stanowiącego samodzielny lokal mieszkalny znajdującego się na nieruchomości gruntowej położonej w Drobinie przy ulicy Płońskiej 10/10

Zarz. Nr 245 z 28.08.2008 r.

 

 
136 06.06.2008 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Ostrowi Mazowieckiej przy Placu Waryńskiego

 

     
137 06.06.2008 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Sulejówku przy ulicy 3 - Go Maja 23

 

     
138 06.06.2008 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od ceny lokalu mieszkalnego w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Radomiu przy ulicy Mieszka I 13 i od pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego tej nieruchomości

 

     
139 09.06.2008 w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku przez Komendę Wojewódzką Policji z siedzibą w Radomiu o wydanie decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu przysługującego do nieruchomości położonej w miejscowości Lisówek, gmina Grójec

 

     
140 09.06.2008 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Ciechanowie, obręb Szczurzyn

 

     
141 09.06.2008 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od ceny lokalu mieszkalnego w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Radomiu przy ulicy Piastowskiej 6 i od pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego tej nieruchomości

 

Zarz. Nr 45 z 10.02.2009 r.

 

 
142 09.06.2008 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od ceny lokalu mieszkalnego w budynku znjadującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Radomiu przy ulicy Mieszka I nr 13 i od pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego tej nieruchomości

 

     
143 09.06.2008 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Siedlcach

 

     
144 09.06.2008 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w obrębie Komorowo, gmina Ostrów Mazowiecka

 

     
145 09.06.2008 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Małkini Górnej przy ulicy Nurskiej

 

     
146 11.06.2008 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od ceny lokalu mieszkalnego w budynku znjadującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Radomiu przy ulicy Mieszka I nr 13 i od pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego tej nieruchomości

 

     
147 11.06.2008 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od ceny lokalu mieszkalnego w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Radomiu przy ulicy Mieszka I nr 13 i od pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego tej nieruchomości

 

     
148 11.06.2008 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Kontrolnego do przeprowadzenia kontroli u przedsiębiorców i w jednostkach badawczych, w zakresie wynikającym z pozowlenia na nabywanie, przechowywanie lub używanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego

 

     
149 12.06.2008 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Ciechanowie, obręb Szczurzyn

 

     
150 12.06.2008 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Ciechanowie, obręb Szczurzyn

 

     
151 13.06.2008 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku położonym w Warszawie przy ulicy Białowieskiej 17

 

     
152 13.06.2008 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego nr 81 w budynku położonym w Warszawie przy Alei Jana Pawła II 63

 

     
153 13.06.2008 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku położonym w Warszawie przy ulicy Wspólnej 52/54

 

     
154 13.06.2008 w sprawie powołania zespołu do oceny wniosków o wyposażenie szkół i placówek w urządzenia do monitoringu telewizyjnego

 

     
155 16.06.2008 w sprawie prywatyzacji bezpośredniej przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: Mazowieckie Przedsiębiorstwo Budownictwa Uprzemysłowionego

 

    Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2008 r. Nr 105 poz. 3737
156 16.06.2008 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Ostrołęce przy ulicy Bohaterów Westerplatte

 

     
157 16.06.2008 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Ostrołęce przy ulicy Reymonta 11

 

     
158 18.06.2008 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej Skarbu Państwa położonej w Ostrołęce przy ulicy Zawadzkiego

 

     
159 18.06.2008 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonych w miejscowości Przedmieście Dalsze, gmina Solec nad Wisłą

 

     
160 18.06.2008 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonych w miejscowości Przedmieście Dalsze, gmina Solec nad Wisłą

 

     
161 18.06.2008 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonych w miejscowości Dziurków, gmina Solec nad Wisłą

 

     
162 18.06.2008 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonych w miejscowości Solec, gmina Solec nad Wisłą

 

     
163 20.06.2008 zmieniające zarzadzenie w sprawie Powołania Członków Rady Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego

 

     
164 20.06.2008 zmienające zarządzenie w sprawie wykazu stanowisk oraz oraz rodzajów prac zleconych w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie oraz Centrum Informatyki i Obsługi Administracyjnej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, z którymi może łączyć się dostęp do informacji niejawnych

 

     
165 25.06.2008 zmieniające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu Skarbu Państwa udziału we współwłasności nieruchomości położonej w Konstancinie - Jeziornie przy ulicy Słomczyńskiej

 

     
166 25.06.2008 w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie o wydanie decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu przysługującego do udziału w nieruchomości położonej w Ostrowi Mazowieckiej przy ulicy Sielskiej

 

     
167 25.06.2008 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Makowie Mazowieckim przy ulicy Przasnyskiej

 

     
168 27.06.2008 w sprawie zmiany zarządzenia o wszczęciu postępowania naprawczego oraz o ustanowieniu zarządu komisarycznego nad przedsiębiorstwem państwowym pod nazwą: Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Szkół "CEZAS" w Warszawie przy ul. Słomińskiego 11

 

    Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2008 r. Nr 168 poz. 4212
169 27.06.2008 w sprawie zmiany zarządzenia o wszczęciu postępowania naprawczego oraz o ustanowieniu zarządu komisarycznego nad przedsiębiorstwem państwowym pod nazwą: Warszawskie Zakłady Mechaniczne "PZL - WZM" w Warszawie

 

    Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2008 r. Nr 168 poz. 4213
170 27.06.2008 w sprawie zmiany zarządzenia o wszczęciu postępowania naprawczego oraz o ustanowieniu zarządu komisarycznego nad przedsiębiorstwem państwowym pod nazwą:Przedsiębiorstwo Budowlano Usługowe "HOLBUD"

 

    Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2008 r. Nr 168 poz. 4214
171 27.06.2008 w sprawie zmiany zarządzenia o wszczęciu postępowania naprawczego oraz o ustanowieniu zarządu komisarycznego nad przedsiębiorstwem państwowym pod nazwą:Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno - Kartograficzne w Warszawie przy ul. St. Wojciechowskiego 17

 

    Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2008 r. Nr 168 poz. 4215
172 27.06.2008 w sprawie zmiany zarządzenia o wszczęciu postępowania naprawczego oraz o ustanowieniu zarządu komisarycznego nad przedsiębiorstwem państwowym pod nazwą:Centralny Ośrodek Informacji Budownictwa Przedsiębiorstwo Państwowe

 

    Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2008 r. Nr 168 poz. 4216
173 27.06.2008 w sprawie zmiany zarządzenia o wszczęciu postępowania naprawczego oraz o ustanowieniu zarządu komisarycznego nad przedsiębiorstwem państwowym pod nazwą:Warszawska Centrala Materiałów Budowlanych - Plus

 

    Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2008 r. Nr 168 poz. 4217
174 27.06.2008 w sprawie zmiany zarządzenia o wszczęciu postępowania naprawczego oraz o ustanowieniu zarządu komisarycznego nad przedsiębiorstwem państwowym pod nazwą: Warszawska Centrala Materiałów Budowlanych - Logistyka w Warszawie, przy ul. Instalatorów 7B

 

    Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2008 r. Nr 168 poz. 4218
175 01.07.2008 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu Skarbu Państwa nieruchomości położonej w miejscowości Ławy, Gmina Rzekuń

 

     
176 01.07.2008 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w miejscowości Wilga

 

     
177 01.07.2008 w sprawei wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej Warszawie przy ulicy Muszkieterów

 

     
178 01.07.2008 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w miejscowości Serpelice, gmina Sarnaki

 

     
179 01.07.2008 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku położonym w Warszawie przy ul Długosza 10

 

     
180 04.07.2008 w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Czerwińsku nad Wisłą

 

    Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2008 r. Nr 122 poz. 4318
181 04.07.2008 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Ostrołęce przy ulicy Bohaterów Westerplatte

 

     
182 04.07.2008 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w miejscowości Krzemień - Zagacie, Gmina Jabłonna Lacka

 

     
183 04.07.2008 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Wyszkowie pomiędzy ul. Matejki i Partyzantów na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Wyszków położoną w Wyszkowie przy ulicy Pułtuskiej

 

     
184 08.07.2008 w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Zaręby Kościelne

 

    Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2008 r. Nr 122 poz. 4319
185 09.07.2008 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w fornie darowizny nieruchomości położonej w miejscowości Pruszyn, gmina Siedlce

 

     
186 16.07.2008 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w miejscowości Natolin, Gmina Ceranów

 

     
187 17.07.2008 w sprawie prywatyzacji bezpośredniej przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe "AGROMA"

 

    Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2008 r. Nr 123 poz. 4339
188 17.07.2008 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Grzesiuka 2

 

     
189 17.07.2008 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Grzesiuka 2

 

     
190 17.07.2008 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Grzesiuka 2

 

     
191 17.07.2008 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Grzesiuka 2

 

     
192 17.07.2008 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w miejscowości Biała Góra, Gmina Stromiec

 

     
193 17.07.2008 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonych w miejscowości Karskie, Gmina Repki

 

     
194 18.07.2008 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania członków Rady Zespołu Parków Krajobrazowych Mazowieckiego, Chojnowskiego i Brudzeńskiego

 

     
195 22.07.2008 w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Mirów

 

    Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2008 r. Nr 129 poz. 4488
196 22.07.2008 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Grzesiuka 2

 

     
197 22.07.2008 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Grzesiuka 2

 

     
198 22.07.2008 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Grzesiuka 2

 

     
199 22.07.2008 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Grzesiuka 2

 

     
200 22.07.2008 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Grzesiuka 2

 

     
201 22.07.2008 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Grzesiuka 2

 

     
202 22.07.2008 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Grzesiuka 2

 

     
203 22.07.2008 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Grzesiuka 2

 

     
204 22.07.2008 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Grzesiuka 2

 

     
205 22.07.2008 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu Skarbu Państwa udziału we współwłasności nieruchomości położonej w Ożarowie Mazowieckim przu ul. Zamoyskiego 34B

 

     
206 22.07.2008 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w obrębie Józefów II, gmina Jabłonna na nieruchomości stanowiące własność Miasta Legionowo położone w Legionowie przy ul. Adama Mickiewicza 11

 

     
207 22.07.2008 w sprawie przeprowadzenia ogólnokrajowego treningu systemu wykrywania i alarmowania

 

     
208 23.07.2008 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Łochowie

 

     
209 23.07.2008 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Grzesiuka 2

 

     
210 23.07.2008 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Grzesiuka 2

 

     
211 29.07.2008 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikom wieczystym nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Hucie Podgórnej Popowo A gmina Somianka

 

     
212 29.07.2008 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Hucie Podgórnej Popowo A gmina Somianka

 

     
213 29.07.2008 w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku przez Komendę Stołeczną Policji o wydanie decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu przysługującego do nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Skrzyneckiego 16

 

     
214 29.07.2008 w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku przez Komendę Stołeczną Policji o wydanie decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu przysługującego do nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Patriotów 81

 

     
215 31.07.2008 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu Skarbu Państwa w formie darowizny nieruchomości położonej w obrębie Chotomów, gmina Jabłonna

  

     
216 01.08.2008 w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnych dla ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego pracowników pedagogicznych zatrudnionych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych oraz ośrodkach adopcyjno - opiekuńczych

 

     
217 01.08.2008 w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Regiminie

 

   

Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2008 r. Nr 133 poz. 4639

218 01.08.2008 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikom wieczystym nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Hucie Podgórnej Popowo A gmina Somianka

 

     
219 01.08.2008 w sprawie powołania Zespołu Opiniującego oferty dotyczące realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej

 

     
220 06.08.2008 zmieniające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w miejscowości Jedlanka Nowa,gmina Iłża

 

     
221 06.08.2008 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w miejscowości Łaszówka I, gmina Kozienice

 

     
222 06.08.2008 w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie o wydanie decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu przysługującego do części nieruchomości, położonej w Kozienicach przy ulicy Spokojnej

 

     
223 07.08.2008 w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Przesmyki

 

    Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2008 r. Nr 135 poz. 4741
224 07.08.2008 w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Paprotnia

 

    Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2008 r. Nr 135 poz. 4742
225 07.08.2008 w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Halinowie

 

    Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2008 r. Nr 135 poz. 4743
226 07.08.2008 w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Gołymin - Ośrodek

 

    Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2008 r. Nr 135 poz. 4744
227 07.08.2008 w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Goszczyn

 

    Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2008 r. Nr 135 poz. 4745
228 13.08.2008 w sprawie powołania Mazowieckiego Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

 

Zarz. Nr 283 z 15.10.2008 r.

Zarz. Nr 91 z 20.03.2009 r.

Zarz. Nr 198 z 16.06.2009 r.

 Zarz. Nr 335 z     09.10.2009 r.    

uchylone Zarz. Nr 91 z 31.03.2010 r.  

 

 
229 14.08.2008 w sprawie utworzenia w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie rachunku dochodów własnych

 

     
230 18.08.2008 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w miejscowości Czarnolas, gmina Policzna

 

     
231 18.08.2008 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Siedlcach przy ulicy Kleeberga

 

     
232 18.08.2008 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej położonej w miejscowości Bojmie, gmina Kołtuń

 

     
233 18.08.2008 w sprawie wyrażenia zgody na na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości, położonych w miejscowości Ostrów, gmina Maciejowice

 

     
234 18.08.2008 w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Myszyńcu

 

    Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2008 r. Nr 142, poz. 5026
235 18.08.2008 w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Nur

 

    Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2008 r. Nr 142, poz. 5027
236 21.08.2008 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonych w miejscowości Ostrowiec, gmina Repki

 

     
237 21.08.2008 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w miejscowości Kolonia Nadwiślańska gmina Solec nad Wisłą

 

     
238 21.08.2008 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Radomiu przy ulicy Piastowskiej

 

     
239 21.08.2008 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Radomiu przy ulicy Wierzbickiej

 

     
240 21.08.2008 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Radomiu przy ulicy Piastowskiej

 

     
241 21.08.2008 w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości pozstającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu położonej w Radomiu przy ulicy 11 Listopada 37/59

 

     
242 21.08.2008 zmieniające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w Pilawie przy ulicy Przemysłowej

 

     
243 22.08.2008 w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Nowe Miasto

 

    Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2008 r. Nr 148 poz. 5181
244 28.08.2008 zmieniające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa budynku stanowiącego samodzielny lokal mieszkalny znajdującego się na nieruchomości gruntowej położonej w Drobinie przy ulicy Płońskiej 10/8a

 

     
245 28.08.2008 zmieniające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa budynku stanowiącego samodzielny lokal mieszkalny znajdującego się na nieruchomości gruntowej położonej w Drobinie przy ulicy Płońskiej 10/10

 

     
246 28.08.2008 zmieniające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa budynku stanowiącego samodzielny lokal mieszkalny znajdującego się na nieruchomości gruntowej położonej w Drobinie przy ulicy Płońskiej 10/9a

 

     
247 28.08.2008 zmieniające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa budynku stanowiącego samodzielny lokal mieszkalny znajdującego się na nieruchomości gruntowej położonej w Drobinie przy ulicy Płońskiej 10/8

 

     
248 28.08.2008 zmieniające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa budynku stanowiącego samodzielny lokal mieszkalny znajdującego się na nieruchomości gruntowej położonej w Drobinie przy ulicy Płońskiej 10/10a

 

     
249 28.08.2008 zmieniające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa budynku stanowiącego samodzielny lokal mieszkalny znajdującego się na nieruchomości gruntowej położonej w Drobinie przy ulicy Płońskiej 10/9

 

     
250 28.08.2008 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu Skarbu Państwa nieruchomości położonych w obrębie Stare Lubiejewo, gmina Ostrów Mazowiecka

 

     
251 02.09.2008 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz miasta Siedlce nieruchomości położonych w Siedlcach

 

     
252 04.09.2008 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku na nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Borkowice

 

     
253 04.09.2008 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku na nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Borkowice

 

     
254 09.09.2008 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w miejscowości Gniewoszów

 

     
255 11.09.2008 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Grodzisku Mazowieckim przy ulicy 3 - go Maja

 

     
256 11.09.2008 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Milanówku przy ulicy Łąkowej

 

     
257 11.09.2008 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu Skarbu Państwa nieruchomości położonej w obrębie Żelechów gmina Żabia Wola

 

     
258 11.09.2008 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu Skarbu Państwa nieruchomości położonej w obrębie Słubica Wieś gmina Żabia Wola

 

     
259 11.09.2008 w sprawie wyborów uzupełniających do rady gminy Płoniawy Bramura

 

    Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2008 r. Nr 168 poz. 5688
260 11.09.2008 w sprawie wyborów uzupełniających do rady gminy Czerwin

 

    Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2008 r. Nr 168 poz. 5689
261 15.09.2008 w sprawie powołania Zespołu Opiniującego oferty dotyczące realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej

 

     
262 24.09.2008 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Grodzisku Mazowieckim przy ulicy Królewskiej

 

     
263 24.09.2008 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Bożęcinie Dużym gmina Stare Babice

 

     
264 29.09.2008 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Radomiu przy ulicy Zielonej 21 na nieruchomość stanowiącą własność Miasta Radomia położoną w Radomiu przy ulicy Okulickiego 9d

 

     
265 30.09.2008 w sprawie likwidacji Centrum Informatyki i Obsługi Administracyjnej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

 

Zarz. Nr 173a z 27.05.2009 r.

 

 
266 30.09.2008 w sprawie powołania Zespołu do oceny wniosków w sprawie przyznania dofinansowania rządowego programu "Rozwój Edukacji na terenach wiejskich w latach 2008 - 2013"

 

     
267 30.09.2008 w sprawie powołania Zespołu do oceny wniosków w sprawie przyznania dofinansowania Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2008r. "Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych"

 

     
268 06.10.2008 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Pawiej 30

 

     
269 06.10.2008 zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego w Warszawie oraz powołania jej członków

 

     
270 09.10.2008 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego nr 15 w budynku położonym w Warszawie przy ul Okulskiej 6

 

     
271 10.10.2008 w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Raciążu

 

    Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2008 r. Nr 175 poz. 6246
272 10.10.2008 w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy i Miasta Wyszogród

 

    Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2008 r. Nr 175 poz. 6247
273 10.10.2008 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Nowy Świat 21

 

     
274 10.10.2008 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikom wieczystym nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Hucie Podgórnej Popowo A gmina Somianka

 

     
275 10.10.2008 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w miejscowości Kłudno, gmina Wieniawa

 

     
276 13.10.2008 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Wyszkowie przy ulicy Kościuszki

 

     
277 13.10.2008 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części nieruchomości pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu położonej w Radomiu przy ulicy 11 Listopada 37/59

 

     
278 13.10.2008 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Ciechanowie, obręb Szczurzyn

 

     
279 13.10.2008 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach położonej w Siedlcach przy ulicy Czerwonego Krzyża 47

 

     
280 13.10.2008 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Hucie podgórnej Popowo A, gmina Somianka

 

     
281 13.10.2008 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Siedlcach przy ulicy Świętojańskiej 6

 

     
282 13.10.2008 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Nowym Dworze Mazowieckim przy ulicy Chrzanowskiego

 

     
283 15.10.2008 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Mazowieckiego Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

 

     
284 15.10.2008 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Gostyninie, obręb Gostynin

 

     
285 15.10.2008 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonych w miejscowości Piastów, gmina Jedlińsk

 

     
286 15.10.2008 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonych w miejscowości Dąbrówka Podłężna, gmina Zakrzew

 

     
287 15.10.2008 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonych w miejscowości Gutów, gmina Jedlińsk

 

     
288 15.10.2008 w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu oraz wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonych w Radomiu przy ulicy Krychnowickiej

 

     
289 20.10.2008 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w miejscowości Wieniawa, gmina Wieniawa

 

     
290 20.10.2008 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w Ostrołęce przy ulicy Bohaterów Westerplatte

 

     
291 20.10.2008 uchylające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości zabudowanej położonej w Grójcu przy ulicy Józefa Piłsudskiego 39

 

     
292 20.10.2008 uchylające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na na zbycie z zasobu Skarbu Państwa nieruchomości położonej w miejscowości Wierzbica, gmina Wierzbica

 

     
293 20.10.2008 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w Radomiu przy ulicy Warszawskiej

 

     
294 20.10.2008 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku na nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy ulicy Czerniakowskiej 103/105 oraz na udzielenie bonifikat od ceny tych lokali i od pierwszej połaty z tytułu użytkowania wieczystego tej nieruchomości

 

     
295 22.10.2008 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w miejscowości Wierzbica, gmina Wierzbica

 

     
296 23.10.2008 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminów dla kandydatów na instruktorów i instruktorów prowadzacych szkolenie osób ubiegających się o uprawnienie do kierowania pojazdem silnikowym albo tramwajem oraz nadania jej regulaminu wewnętrznego

 

Zarz. Nr 90 z 19.03.2009 r.

 

 
297 24.10.2008 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonych w miejscowości Kępa Podwierzbiańska, gmina Maciejowice

 

     
298 24.10.2008 w sprawie wyrażenia zgody na na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Garwolinie przy ulicy Andersa

 

     
299 24.10.2008 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w Miałkówku, gmina Gostynin

 

     
300 24.10.2008 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w obrębie Skrzeszew, gmina Wieliszew na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Wieliszew położoną w obrębie Wieliszew PGR. Gmina Wieliszew

 

     
301 24.10.2008 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego znajdującego się na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Tamka 4

 

     
302 24.10.2008 zmieniające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w Radomiu

 

     
303 29.10.2008 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w Ciechanowie, obręb Szczurzyn

 

     
304 29.10.2008 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego nr 12 w budynku położonym w Warszawie przy ulicy Baonu Zośka 4A

 

     
305 29.10.2008 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Makowie Mazowieckim przy u. Przasnyskiej 16

 

     
306 29.10.2008 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Rząśniku, gmina Rząśnik

 

     
307 30.10.2008 w sprawie prywatyzacji bezpośredniej przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: Stołeczne Przedsiębiorstwo Handlu Opałem i Materiałami Budowlanymi

 

Zarz. Nr 68 z 27.02.2009 r.

 

Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2009 r. Nr 1, poz. 3
308 30.10.2008 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Ostrołęce, obręb 2

 

     
309 30.10.2008 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Żabiej Woli, obręb Zaręby

 

     
310 30.10.2008 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonych w miejscowości Liszki, gmina Repki

 

     
311 30.10.2008 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Wyszkowie przy ulicy Strażackiej

 

     
312 30.10.2008 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Ciechanowie, obręb Śmiecin

 

     
313 30.10.2008 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części nieruchomości pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej z siedzibą w Warszawie położonej w Warszawie przy ulicy Chłodnej 3

 

     
314 04.11.2008 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Gostyninie, obręb Gostynin

 

     
315 06.11.2008 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Węgrowie

 

Zarz. Nr 377 z 29.12.2008 r. 

 

 
316 13.11.2008 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Radomiu przy ulicy Bolesława Chrobrego 54

 

     
317 13.11.2008 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Bonifacego 90

 

     
318 13.11.2008 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny nieruchomości położonej w Grodzisku Mazowieckim przy ulicy Żwirki i Wigury na rzecz Powiatu Grodziskiego

 

Zarz. Nr 26 z 15.01.2010 r.

 

 
319 13.11.2008 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Ostrołęce przy ulicy Bohaterów Westerplatte

 

     
320 13.11.2008 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu Skarbu Państwa udziału we współwłasności nieruchomości położonej w Milanówku przy ulicy Kruczej

 

     
321 13.11.2008 w sprawie powołania Komisji oceniającej wnioski zgłoszone przez gminy i powiaty w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą "Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011

 

Zarz. Nr 315 z 29.09.2009 r.

Zarz Nr 421 z 28.09.2010r.

 

 
322 17.11.2008 w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Przasnyszu

 

    Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2008 r. Nr 196, poz. 7163
323 17.11.2008 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Rady Społecznej Doradztwa Rolniczego przy Mazowieckim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Warszawie

 

     
324 17.11.2008 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny nieruchomości połozonej w miejscowości Sułkowice, gmina Chynów

 

     
325 17.11.2008 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w miejscowości Wilczkowice Górne, gmina Kozienice

 

     
326 24.11.2008 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku na nieruchomości gruntowej położonej w Radomiu przy ul. Mieszka I 11

 

     
327 24.11.2008 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej we wsi Szydłówek, gmina Szydłowo

 

     
328 25.11.2008 w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Domanice

 

    Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2008 r. Nr 202, poz. 7599
329 25.11.2008 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Radomiu przy ulicy Zborowskiego

 

     
330 25.11.2008 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Radomiu przy ulicy 1905 Roku

 

     
331 25.11.2008 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku na nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy ulicy Koźmiana 2 oraz na udzielenie bonifikat od ceny tego lokalu i od pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego tej nieruchomości

 

     
332 25.11.2008 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Borkowice przy ulicy Spacerowej 1/3

 

     
333 25.11.2008 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Radomiu przy ulicy Wielkopolskiej

 

     
334 25.11.2008 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem cześci nieruchomości pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewdzkiej Policji z siedzibą w Radomiu położonej w Kosowie Lackim

 

     
335 27.11.2008 w sprawie wyrażenia zogdy na Zbycie z zasobu Skarbu Państwa nieruchomości połoŻonej w wsi Bartoszówka gmina Żabia Wola

 

     
336 27.11.2008 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku na nieruchomości, położonej w Radomiu przy ulicy Mieszka I 13

 

     
337 27.11.2008 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Rakowieckiej

 

     
338 02.12.2008 sprawie powłania Zespołu do spraw organizacji opieki urazowej na obszarze województwa mazowieckiego

 

     
339 02.12.2008 w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku przez Komendę Wojewódzką Policji z siedzibą w Radomiu o wydanie decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu przysługującego do nieruchomości położonej w Krzynowłodze Małej

 

     
340 02.12.2008 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Tamka 4

 

     
341 02.12.2008 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w miejscowości Siczki, gmina Jedlnia Letnisko

 

     
342 02.12.2008 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, części nieruchomości położonej w Warszaie przy ulicy Pięknej 56

 

     
343 02.12.2008 w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki

 

     
344 04.12.2008 w sprawie prywatyzacji bezpośredniej przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą Przedsiębiorstwo Robót Wiertniczych i Górniczych z siedzibą w Warszawie

 

    Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2009 r. Nr 1, poz. 4
345 05.12.2008 w sprawie wyrażenia zgody na na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Miasta Stołecznego Warszawy położonej w Warszawie przy ulicy Boremlowskiej 28

 

     
346 05.12.2008 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w miejscowości Władysławów, gmina Żelechów

 

     
347 05.12.2008 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Białobrzegach przy ulicy Rzecznej

 

     
348 05.12.2008 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem cześci nieruchomości pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewdzkiej Policji z siedzibą w Radomiu położonej w Mławie

 

     
349 05.12.2008 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Pilawie

 

     
350 05.12.2008 zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego w Warszawie oraz powołania jej członków

 

     
351 05.12.2008 w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnych dla ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego pracowników pedagogicznych zatrudnionych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych oraz ośrodkach adopcyjno - opiekuńczych

 

     
352 10.12.2008 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonych w miejscowości Moszna Wieś i Moszna Parcela Gmina Brwinów

 

     
353 10.12.2008 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w miejscowości Nowe Iganie, gmina Siedlce

 

     
354 10.12.2008 w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku przez Komendę Wojewódzką Policji z siedzibą w Radomiu o wydanie decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu przysługującego do nieruchomości położonej w Starym Lubotyniu

 

     
355 10.12.2008 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Czerwińsku nad Wisłą

 

     
356 10.12.2008 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w obrębie Goworki, gmina Rzekuń

 

     
357 10.12.2008 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Kobyłce przy ulicy Wołomińskiej 3 na nieruchomość stanowiącą własność gminy Kobyłka położoną w Kobyłce przy ul. Ks. Marmo

 

     
358 12.12.2008 w sprawie prywatyzacji bezpośredniej przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: Fabryka Tarcz Ściernych

 

    Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2009 r. Nr 1, poz. 5
359 19.12.2008 w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Leoncin

 

    Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2008 r. Nr 219, poz. 9364
360 19.12.2008 w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Kobyłce

 

     
361 19.12.2008 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Sokołowie Podlaskim

 

     
362 19.12.2008 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny nieruchomości położonej w Płocku obręb 16 Ciechomice na rzecz Miasta Płock

 

     
363 19.12.2008 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w miejscowości Przedmieście Dalsze gmina Solec nad Wisłą

 

     
364 19.12.2008 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie Z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Warszawie przy ul Św Bonifacego

 

     
365 19.12.2008 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości, położonej w Warszawie przy ulicy Czerniakowskiej 93

 

     
366 19.12.2008 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Otwocku przy ulicy Kraszewskiego 2a

 

     
367 19.12.2008 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości, położonej w Warszawie przy ulicy Jaracza 2

 

     
368 22.12.2008 w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości położonej w Radomiu przy ulicy Bolesława Limanowskiego 134b

 

     
369 22.12.2008 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa udziału we współwłasności nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Paganiniego 2/4

 

     
370 22.12.2008 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości stranowiącej własność Skarbu Państwa położonej w obrębie Goworki, gmina Rzekuń

 

     
371 24.12.2008 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę mieruchomości położonej w miejscowości Zegrze Płd. Rybaki, gmina Nieporęt

 

     
372 29.12.2008 w sprawie zmiany zarządzenia o wszczęciu postępowania naprawczego oraz ustanowieniu zarządu komisarycznego nad przedsiębiorstwem państwowym pod nazwą: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Mostowych w Przasnyszu, przy ul. Gdańskiej 4

 

    Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2008 r. Nr 220, poz. 9479
373 29.12.2008 w sprawie zmiany zarządzenia o wszczęciu postępowania naprawczego oraz ustanowieniu zarządu komisarycznego nad przedsiębiorstwem państwowym pod nazwą: Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe Wola w Warszawie

 

    Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2008 r. Nr 220, poz. 9480
374 29.12.2008 w sprawie zmiany zarządzenia o wszczęciu postępowania naprawczego oraz ustanowieniu zarządu komisarycznego nad przedsiębiorstwem państwowym pod nazwą: Warszawska Fabryka Dźwigów TRANSLIFT

 

    Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2008 r. Nr 220, poz. 9481
375 29.12.2008 w sprawie uchylenia zarządu komisarycznego oraz likwidacji przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą Warszawska Centrala Materiałów Budowlanych - Plus

 

    Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2008 r. Nr 220, poz. 9482
376 29.12.2008 w sprawie uchylenia zarządu komisarycznego oraz likwidacji przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą Warszawska Centrala Materiałów Budowlanych - Logistyka

 

    Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2008 r. Nr 220, poz. 9483
377 29.12.2008 zmieniające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Węgrowie

 

     
Podziel / Share
24.06.2011, Ilość wejść: 4740, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0)

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy
do góry