Pomoc dla niepełnosprawnych

Praca

BIP

Praca w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie

Nabór na wolne stanowiska pracy w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie przeprowadzany jest na podstawie:

  • ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1889 t.j.)
  • zarządzenie nr 17 Dyrektora Generalnego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z 27 sierpnia 2015 r. w sprawie przeprowadzania naborów na wolne stanowiska pracy w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie
  • zarządzenie nr 5 Dyrektora Generalnego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z 5 kwietnia 2016 r. zmieniające zarządzenie nr 17 z 27 sierpnia 2015 r. w sprawie przeprowadzania naborów na wolne stanowiska pracy w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie

Komórka organizacyjna realizująca proces naboru:
Biuro Kadr i Obsługi Prawnej, Oddział Zarządzania Kadrami
00-950 Warszawa, pl. Bankowy 3/5 (wejście B)

Imię i nazwisko Wydział/Biuro Telefon
Małgorzata Orłowicz

Biuro Wojewody
Biuro Obsługi Urzędu

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
 

22 695 61 63
Dorota Gierczyńska

Wydział Kontroli
 

22 695 63 10
Dagmara Paradowska

Wydział Zdrowia
Wydział Spraw Obywatelskich
Wydział Finansów

22 695 61 34
Grażyna Kulińska Wydział Nadzoru Prawnego
Wydział Polityki Społecznej
Biuro Ochrony
 
22 695 63 83
Iwona Behrendt Wydział Spraw Cudzoziemców 22 695 66 79
Teresa Witczak Wydział Infrastruktury 22 695 62 91
Karolina Kozdra

Wydział Geodezji
Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

22 695 61 99
Ewa Dmitruk

Biuro Kadr i Obsługi Prawnej

Biuro Rozwoju i Inwestycji

Zespół Audytu Wewnętrznego

22 695 61 45


Warto wiedzieć:

1.    Ogłoszenia o naborze w służbie cywilnej zamieszcza się:

2. Oferty pracy powinny zawierać komplet wymaganych dokumentów, wymienionych w treści ogłoszenia. Wszystkie kopie dokumentów powinny być złożone w całości i zawierać podpisy osób, które je wystawiły. Oferty kandydatów powinny zawierać dokumenty jednoznacznie wskazujące spełnianie wymagań zawartych w ogłoszeniu o naborze, które można sprawdzić na etapie weryfikacji formalnej. Wymagania, których weryfikacja nie jest możliwa na podstawie dokumentów, sprawdzane są podczas kolejnych etapów selekcji.

Oświadczenia dołączone do oferty pracy powinny być opatrzone bieżącą datą oraz własnoręcznym podpisem osoby je składającej.


Dokumenty można składać:

- osobiście w Punkcie Obsługi Klienta, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa (wejście F od al. Solidarności);

- za pośrednictwem poczty tradycyjnej – w tym przypadku terminem wiążącym jest data nadania dokumentów w polskiej placówce pocztowej, chyba że w ogłoszeniu zostało to określone inaczej.

- za pośrednictwem profilu zaufanego ePUAP;  (WAŻNE!!! W przypadku wysłania dokumentów za pośrednictwem profilu ePUAP wymagane w ogłoszeniu o naborze oświadczenia nie mogą być dodane jako załączniki w formie skanu. Wszystkie oświadczenia  muszą być podpisane własnoręcznie lub potwierdzone profilem zaufanym ePUAP. kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W celu uniknięcia odrzucenia oferty przesyłanej za pośrednictwem profilu zaufanego ePUAP należy treść oświadczeń dodać do pisma ogólnego do urzędu, a następnie podpisać je swoim profilem zaufanym).

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Dokumenty wysłane za pośrednictwem poczty elektronicznej nie będą rozpatrywane z uwagi na brak odręcznego podpisu pod oświadczeniami (skan podpisu jest jego kopią).


Podziel / Share
JSK Internet, 05.06.2009, Ilość wejść: 228476, Rejestr zmian

Aktualne projekty

do góry