Pomoc dla niepełnosprawnych

NFOŚiGW

 

 

                                             

                                                             

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie zawarł 12.07.2013 r. umowę Nr 482/2013/Wn-07/OA-TR-KU/D z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację następującego zadania państwowej jednostki budżetowej pn.:

  •  Termomodernizacja kompleksu budynków Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie położonych w Warszawie przy pl. Bankowym 3/5 oraz Al. Solidarności 81
  1. Wartość projektu: 3 968 815,00 zł.
  2. Kwota dofinansowania: 1 498 160,00 zł.

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie zawarł 29.10.2015 r. kolejną umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację następującego zadania państwowej jednostki budżetowej pn.:

  • Termomodernizacja budynku Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie położonego w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 3/5 dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodaraki Wodnej w Warszawie, w formie przekazania środków w kwocie 744.539,00 zł.
Podziel / Share
Opublikowane przez Michał Dec, 29.11.2013, Ilość wejść: 9025, Rejestr zmian

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Bezpieczne wakacje
do góry