Pomoc dla niepełnosprawnych

NFOŚiGW

 

 

                                             

                                                             

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie zawarł 12.07.2013 r. umowę Nr 482/2013/Wn-07/OA-TR-KU/D z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację następującego zadania państwowej jednostki budżetowej pn.:

  •  Termomodernizacja kompleksu budynków Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie położonych w Warszawie przy pl. Bankowym 3/5 oraz Al. Solidarności 81
  1. Wartość projektu: 3 968 815,00 zł.
  2. Kwota dofinansowania: 1 498 160,00 zł.

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie zawarł 29.10.2015 r. kolejną umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację następującego zadania państwowej jednostki budżetowej pn.:

  • Termomodernizacja budynku Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie położonego w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 3/5 dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodaraki Wodnej w Warszawie, w formie przekazania środków w kwocie 744.539,00 zł.
Podziel / Share
Opublikowane przez Michał Dec, 29.11.2013, Ilość wejść: 8613, Rejestr zmian

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
do góry