Pomoc dla niepełnosprawnych

Oddział Organizacyjno-Gospodarczy

BIP

Oddział Organizacyjno-Gospodarczy

kierownik

Justyna Dudar

tel. 22 695 61 06

faks 22 695 60 62

wejście B, parter, pokój nr 47

e-mail jdudar@mazowieckie.pl


Zadania Oddziału Organizacyjno-Gospodarczego:

 1. prowadzenie spraw związanych z zakupem artykułów biurowych, wyposażania pomieszczeń urzędu i innych zakupów, z wyłączeniem sprzętu informatycznego
 2. zapewnienie materiałów biurowych zgodnie z zamówieniami wpływającymi od poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu w systemie OTRS
 3. monitorowanie prawidłowego wykonania planu wydatków budżetowych w zakresie zadań realizowanych przez Oddział
 4. przygotowanie dokumentacji niezbędnej do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie zadań realizowanych przez Oddział, w tym projektów umów
 5. prowadzenie powielarni urzędu, w szczególności:
  • prowadzenie, we współpracy z Biurem Kadr i Organizacji, spraw dotyczących zaopatrzenia Urzędu we właściwe pieczęcie i stemple, prowadzenie ich rejestru oraz przeprowadzenie procedury likwidacyjnej nieaktualnych lub zużytych pieczęci i stempli
  • wykonywanie prac introligatorskich
  • kopiowanie dokumentów na potrzeby komórek organizacyjnych Urzędu
  • wykonywanie wywieszek na drzwi zgodnie z zapotrzebowaniem komórek organizacyjnych Urzędu
 6. prowadzenie spraw dotyczących zaopatrzenia uprawnionych pracowników Urzędu
  w wizytówki
 7. prowadzenie spraw dotyczących dostawy prasy codziennej, czasopism i publikacji
  na potrzeby urzędu
 8. prowadzenie spraw związanych z zamawianiem ogłoszeń prasowych na potrzeby urzędu
 9. realizowanie zleceń dotyczących tłumaczeń pisemnych dokumentów urzędowych
  i innych tekstów zgłaszanych przez komórki organizacyjne urzędu
 10. realizacja zleceń poszczególnych komórek organizacyjnych urzędu w zakresie brakowania dokumentacji niearchiwalnej kat. „B”
 11. upublicznianie na tablicach informacyjnych ogłoszeń przekazanych przez komórki organizacyjne urzędu lub inne organy
 12. prowadzenie spraw związanych z zakupem biletów komunikacji miejskiej na potrzeby urzędu
 13. prowadzenie obsługi logistyczno-technicznej spotkań, narad oraz uroczystości w tym rezerwacja i obsługa sal konferencyjnych na potrzeby komórek organizacyjnych urzędu i instytucji zewnętrznych
 14. prowadzenie magazynu Urzędu celem zaopatrzenia poszczególnych komórek organizacyjnych urzędu w materiały biurowe oraz sal konferencyjnych w artykuły spożywcze
 15. prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem odzieżą ochronną i roboczą
 16. organizacja wizyt oraz wyjazdów krajowych i zagranicznych Wojewody, Wicewojewodów i Dyrektora Generalnego
 17. administrowanie wewnętrznym systemem OTRS w zakresie zadań realizowanych w Oddziale.
Podziel / Share
Opublikowane przez Joanna Bereda, 03.11.2016, Ilość wejść: 884, Rejestr zmian

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
do góry