Pomoc dla niepełnosprawnych

Oddział Organizacyjno-Gospodarczy

BIP

Oddział Organizacyjno-Gospodarczy


wejście B, parter, pokój nr 47Zadania Oddziału Organizacyjno-Gospodarczego:

 1. prowadzenie spraw związanych z zakupem artykułów biurowych, wyposażania pomieszczeń urzędu i innych zakupów, z wyłączeniem sprzętu informatycznego
 2. zapewnienie materiałów biurowych zgodnie z zamówieniami wpływającymi od poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu w systemie OTRS
 3. monitorowanie prawidłowego wykonania planu wydatków budżetowych w zakresie zadań realizowanych przez Oddział
 4. przygotowanie dokumentacji niezbędnej do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie zadań realizowanych przez Oddział, w tym projektów umów
 5. prowadzenie powielarni urzędu, w szczególności:
  • prowadzenie, we współpracy z Biurem Kadr i Organizacji, spraw dotyczących zaopatrzenia Urzędu we właściwe pieczęcie i stemple, prowadzenie ich rejestru oraz przeprowadzenie procedury likwidacyjnej nieaktualnych lub zużytych pieczęci i stempli
  • wykonywanie prac introligatorskich
  • kopiowanie dokumentów na potrzeby komórek organizacyjnych Urzędu
  • wykonywanie wywieszek na drzwi zgodnie z zapotrzebowaniem komórek organizacyjnych Urzędu
 6. prowadzenie spraw dotyczących zaopatrzenia uprawnionych pracowników Urzędu
  w wizytówki
 7. prowadzenie spraw dotyczących dostawy prasy codziennej, czasopism i publikacji
  na potrzeby urzędu
 8. prowadzenie spraw związanych z zamawianiem ogłoszeń prasowych na potrzeby urzędu
 9. realizowanie zleceń dotyczących tłumaczeń pisemnych dokumentów urzędowych
  i innych tekstów zgłaszanych przez komórki organizacyjne urzędu
 10. realizacja zleceń poszczególnych komórek organizacyjnych urzędu w zakresie brakowania dokumentacji niearchiwalnej kat. „B”
 11. upublicznianie na tablicach informacyjnych ogłoszeń przekazanych przez komórki organizacyjne urzędu lub inne organy
 12. prowadzenie spraw związanych z zakupem biletów komunikacji miejskiej na potrzeby urzędu
 13. prowadzenie obsługi logistyczno-technicznej spotkań, narad oraz uroczystości w tym rezerwacja i obsługa sal konferencyjnych na potrzeby komórek organizacyjnych urzędu i instytucji zewnętrznych
 14. prowadzenie magazynu Urzędu celem zaopatrzenia poszczególnych komórek organizacyjnych urzędu w materiały biurowe oraz sal konferencyjnych w artykuły spożywcze
 15. prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem odzieżą ochronną i roboczą
 16. organizacja wizyt oraz wyjazdów krajowych i zagranicznych Wojewody, Wicewojewodów i Dyrektora Generalnego
 17. administrowanie wewnętrznym systemem OTRS w zakresie zadań realizowanych w Oddziale.
Podziel / Share
Opublikowane przez Joanna Bereda, 03.11.2016, Ilość wejść: 1218, Rejestr zmian

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Program „Niepodległa”
Klęski żywiołowe
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Bezpieczne wakacje
do góry