Pomoc dla niepełnosprawnych

Oddział Zamówień Publicznych

BIP

Oddział Zamówień Publicznych

kierownik

Artur Bogdanowicz
tel. 22 695 66 85
faks 22 695 60 19
wejście B, piętro I, pokój nr 182
e-mail abogdanowicz@mazowieckie.pl

 

Zadania Oddziału Zamówień Publicznych:

 

 1. powadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rzecz urzędu
 2. monitorowanie zamówień publicznych udzielanych przez kierowników zespolonych służb, inspekcji i straży wojewódzkich oraz Państwowej Straży Rybackiej
 3. nadzór nad prawidłową realizacją zadań wynikających z zarządzeń Wojewody i Dyrektora Generalnego w sprawie ustalenia zasad w zakresie udzielania zamówień publicznych
  w urzędzie
 4. prowadzenie rejestru udzielonych zamówień w urzędzie
 5. współpraca z Urzędem Zamówień Publicznych w zakresie publikacji ogłoszeń w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz postępowań odwoławczych
 6. weryfikacja faktur i rachunków pod kątem zgodności z przepisami Prawa Zamówień Publicznych oraz uregulowaniami wewnętrznymi
 7. opracowywanie i aktualizowanie, w porozumieniu z komórkami organizacyjnymi urzędu, zbiorczych informacji z zakresu zamówień publicznych w ramach środków przewidzianych
  w budżecie na dostawy, usługi, roboty budowlane, których wydatkowanie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Podziel / Share
Opublikowane przez Rafał Babraj, 17.05.2016, Ilość wejść: 1326, Rejestr zmian

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
do góry