Pomoc dla niepełnosprawnych

Oddział - Kancelaria

BIP

kierownik

Karolina Łaba
tel. 22 695 61 41
faks 22 695 66 87
wejście B, parter, pokój nr 40
e-mail klaba@mazowieckie.pl

Stanowiska pracy w delegaturach

Ciechanów


inspektor

Olga K
amińska
tel.23 671 93 00
e-mail okaminska@mazowieckie.pl

Ostrołęka


sekretarka

Barbara Zwierz
tel. 29 746 62 00
e-mail bzwierz@mazowieckie.pl

Płock


inspektor

Małgorzata Szmyt
tel. 24 235 11 03
e-mail mszmyt@mazowieckie.pl

Radom


starszy inspektor

Izabela Wojciechowska
tel. 48 362 05 55
e-mail iwojciechowska@mazowieckie.pl

Siedlce


inspektor
Urszula Kowalczyk
tel. 25 644 62 34
e-mail ukowalczyk@mazowieckie.pl

Zadania Oddziału Kancelaria:
1. przyjmowanie od klientów korespondencji składanej osobiście do Urzędu;
2. odbieranie i rozdział korespondencji adresowanej do Urzędu;
3. odbieranie i rozdział korespondencji wpływającej na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Urzędu;
4. rejestrowanie w systemie Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją korespondencji przychodzącej i wychodzącej z Urzędu;
5. prowadzenie spraw związanych z realizacją wysyłki służbowej;
6. obsługa składu chronologicznego.


Punkt przyjmowania korespondencji
wejście B, parter, pokój 39
pl. Bankowy 3/5 00-950 Warszawa
od 8.00 do 16.00 od poniedziałku do piątku

Podziel / Share
Opublikowane przez JSK Internet, 31.07.2009, Ilość wejść: 11421, Rejestr zmian

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
do góry