Pomoc dla niepełnosprawnych

Oddział Organizacji i Kontroli Zarządczej

BIP


tel. 22 695 60 60
faks 22 695 63 86

 

Zadania Oddziału Zarządzania Organizacją:

 1. koordynowanie spraw związanych z opracowywanie oraz nowelizacją Statutu i Regulaminu Organizacyjnego urzędu
 2. opiniowanie statutów i regulaminów organizacyjnych zespolonych służb, inspekcji i straży wojewódzkich i Państwowej Straży Rybackiej
 3. prowadzenie spraw zmierzających do rozstrzygnięć sporów kompetencyjnych pomiędzy wydziałami/biurami
 4. opracowywanie projektów regulaminów wewnętrznych biura
 5. prowadzenie spraw związanych z opracowywaniem i opiniowaniem regulaminów wewnętrznych komórek organizacyjnych urzędu
 6. opiniowanie projektów aktów prawnych Wojewody dotyczących funkcjonowania urzędu
 7. koordynowanie sprawa związanych z opiniowaniem i uzgadnianiem projektów zarządzeń Dyrektora Generalnego, w tym  prowadzenie rejestru zarządzeń
 8. realizowanie zadań związanych ze stroną podmiotową Biuletynu Informacji Publicznej urzędu
 9. koordynacja działań związanych z zawartością strony intranetowej urzędu
 10. koordynacja realizacji zadań związanych z udostępnianiem informacji publicznej, w tym prowadzeniu rejestru pisemnych wniosków o dostęp oraz ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
 11. prowadzenie spraw związanych z kontrolą zarządczą, w tym m.in. koordynacja i monitorowanie realizacji zadań związanych z planem działania urzędu, analizą ryzyka, samooceną kontroli zarządczej
 12. prowadzenie spraw z zakresu Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością oraz zarządzania procesowego
 13. przygotowywanie pełnomocnictw i upoważnień udzielanych przez Wojewodę i Dyrektora Generalnego, z wyłączeniem pełnomocnictw procesowych oraz upoważnień do kontroli oraz prowadzenie ich rejestrów
 14. prowadzenie punktu potwierdzającego Profil Zaufany Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (e-PUAP)
 15. koordynowanie obsługi klienta w urzędzie, w tym obsługa infolinii "Obywatel", prowadzenie punktu informacyjnego urzędu, udział w projektach dotyczących obsługi klienta
 16. prowadzenie spraw w zakresu zapewnienia bezpłatnej pomocy tłumacza języka, w tym polskiego języka migowego, systemu językowo-migowego oraz systemu komunikowania się osób głuchoniewidomych
 17. obsługa sekretariatu Dyrektora Generalnego oraz biura
 18. prowadzenie rejestru skarg, wniosków i petycji wpływających do biuraOddział Organizacji i Kontroli Zarządczej BKO-I zajmuje się koordynacją udostępniania informacji publicznej w urzędzie. Tryb i zasady udostępniania informacji publicznej oraz proponowany wzór wniosku znajdują się w zakładce "Jak uzyskać informację publiczną".

Podziel / Share
Opublikowane przez JSK Internet, 31.07.2009, Ilość wejść: 11700, Rejestr zmian

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Program „Niepodległa”
Klęski żywiołowe
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
do góry