Pomoc dla niepełnosprawnych

Oddział Zarządzania Kadrami

BIP

kierownik

Aleksandra Chodań
tel. 22 695 60 32
faks 22 695 63 86
wejście B, I piętro, pokój nr 175
e-mail achodan@mazowieckie.pl

Zadania Oddziału Zarządzania Kadrami:

 1. realizacja zadań wynikających z polityki kadrowej Wojewody i Dyrektora Generalnego
 2. opracowywanie i wdrażanie rozwiązań w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi w urzędzie
 3. prowadzenie całokształtu spraw w zakresie naborów na wolne stanowiska pracy w urzędzie
 4. koordynacja całokształtu prac związanych z procesem opisów i wartościowania stanowisk pracy w urzędzie, w tym obsługa organizacyjna i koordynacja prac zespołu wartościującego
 5. wykonywanie zadań z zakresu doskonalenia zawodowego pracowników urzędu, w tym:
  • monitorowanie opracowywania i realizacji indywidualnych programów rozwoju zawodowego członków korpusu służby cywilnej
  • opracowywanie i realizowanie planów szkoleń dla pracowników urzędu
  • organizowanie szkoleń i innych form rozwoju zawodowego pracowników urzędu
  • prowadzenie ewidencji szkoleń, studiów oraz środków finansowych wykorzystanych na te cele
  • analizowanie ocen szkoleń i ich efektywności
  • organizowanie służby przygotowawczej dla pracowników urzędu
 6. organizowanie służby przygotowawczej na platformie e-learningowej dla pracowników urzędów, z którymi urząd podpisał stosowne porozumienia
 7. prowadzenie całokształtu spraw związanych z organizowaniem praktyk, staży i wolontariatu w urzędzie
 8. redagowanie Wewnętrznego Biuletynu Informacyjnego Dyrektora Generalnego
 9. prowadzenie spraw w zakresie gospodarowania funduszem wynagrodzeń, w tym opracowywanie planów i propozycji podziału funduszu płac.
Podziel / Share
Opublikowane przez JSK Internet, 31.07.2009, Ilość wejść: 12079, Rejestr zmian

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
do góry