Pomoc dla niepełnosprawnych

Oddział Administrowania Systemami i Sprzętem Informatycznym

BIP

Oddział Administrowania Systemami i Sprzętem Informatycznym

Kierownik

Marek Lenarcik


tel. 22 695 68 14
wejście F, parter, pokój 401
e-mail mlenarcik@mazowieckie.plZadania Oddziału Administrowania Systemami i Sprzętem Informatycznym:

1)   prowadzenie budowy i modernizacji sieci komputerowych we wszystkich lokalizacjach Urzędu;

2)   aktualizacja systemów i aplikacji;

3)   zarządzanie domeną na komputerach pracowników Urzędu, w tym:

a)    dodawanie lub usuwanie użytkowników,

b)   zmiana uprawnień użytkowników,

c)    zdalna instalacja oprogramowania;

4)   monitorowanie zabezpieczeń przed dostępem do sieci informatycznej Urzędu osobom nieupoważnionym;

5)   techniczne administrowanie systemami informatycznymi Urzędu, w szczególności:

a)   pocztą elektroniczną,

b)   stroną internetową Urzędu,

c)    stroną internetową Biuletynu Informacji Publicznej,

d)   systemem Elektronicznego Zarządzania Dokumentami,

e)   Ewidencją Obiegu Dokumentów w Wydziale Spraw Cudzoziemców,

f)     Elektroniczną Skrzynką Podawczą na ePUAP,

g)   usługami elektronicznymi Urzędu (Intranet, Elektroniczna Książka Telefoniczna),

h)   kontem podmiotu Urzędu na ePUAP i Profilem Zaufanym ePUAP,

i)     systemem Syriusz ZC,

j)     systemem informatycznym zarządzania przedsiębiorstwem (ERP)/Elektroniczna Informacja Pracownicza (EIP),

k)    innymi systemami informatycznymi rządowymi i wewnętrznymi;

6)   zapewnienie sprawnego działania systemów informatycznych Urzędu poprzez:

a)   zarządzanie sprzętem komputerowym i urządzeniami drukująco - kopiującymi Urzędu,

b)   obsługę serwisową sprzętu komputerowego Urzędu,

c)zarządzanie systemem obsługi zgłoszeń,

d)   zarządzanie modernizacją lub wymianą sprzętu komputerowego pracowników Urzędu,

e)zarządzanie licencjami oprogramowania komputerowego,

f) opiniowanie i dokonywanie analiz technicznych sprzętu komputerowego;

7)   administrowanie lokalnymi sieciami komputerowymi;

8)   utrzymanie sprawności technicznej i technologicznej rejestrów prowadzonych technikami informatycznego przetwarzania danych;

9)   aktualizacja systemów i aplikacji administrowanych przez oddział;

10)    prowadzenie działań rządowych w zakresie informatyzacji jednostek administracji  zespolonej;

11)    zapewnienie sprawnej łączności telefonicznej, internetu bezprzewodowego;

12)    inwentaryzacja sprzętu oraz wartości niematerialnych i prawnych.Podziel / Share
Natalia Lech, 24.11.2017, Ilość wejść: 1248, Rejestr zmian

Aktualne projekty

do góry