Pomoc dla niepełnosprawnych

Aktualności

Powołanie Zespołu do spraw realizacji Projektu

Na potrzeby realizacji Projektu Wojewoda Mazowiecki Zarządzeniem nr 621 z dnia 14 listopada 2017 roku powołał Zespół do spraw realizacji Projektu. W skład Zespołu wchodzą pracownicy zatrudnieni w wydziałach merytorycznych Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, posiadający doświadczenie niezbędne do prawidłowej realizacji Projektu.

Zarządzenie dostępne jest w załączniku, na dole strony.

 

Podpisanie umowy o dofinansowanie

W dniu 2 listopada 2017 roku Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie zawarł z Centrum Projektów Polska Cyfrowa Porozumienie nr POPC.02.03.01-00-0013/17-00 o dofinansowanie Projektu pn.: „Cyfrowe udostępnienie dokumentacji administracji sektora publicznego - urzędów wojewódzkich”.

 

Przyznanie dofinansowania

Zaktualizowana lista projektów ocenionych pozytywnie, na której pojawił się Projekt Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie znajduje się tutaj.

 

Złożenie wniosku o dofinansowanie

W ramach ogłoszonego konkursu Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie złożył Wniosek o dofinansowanie Projektu pn.: „Cyfrowe udostępnienie dokumentacji administracji sektora publicznego - urzędów wojewódzkich”.

 

Ogłoszenie konkursu

31 sierpnia 2016 roku Centrum Projektów Polska Cyfrowa (jako Instytucja Pośrednicząca) ogłosiło konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki”.

Treść ogłoszenia znajduje tutaj.

Podziel / Share
Opublikowane przez Natalia Lech, 08.01.2018, Ilość wejść: 230, Rejestr zmian

Aktualne projekty

do góry