Pomoc dla niepełnosprawnych

Informacje o projekcie

Informacje o projekcie

Projekt ma na celu udostępnienie dokumentacji urzędowej w formie elektronicznej, tak aby petenci mieli ułatwiony dostęp do pożądanych informacji sektora publicznego. Grupę odbiorców projektu stanowić będą obywatele i przedsiębiorcy, jednostki administracji rządowej i samorządowej, sądy i prokuratury, a także Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych.

Partnerem Projektu jest Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku.

 

Cele Projektu

Głównym celem niniejszego projektu, polegającego na digitalizacji zasobów archiwalnych, jest zwiększenie dostępności oraz poprawa jakości ISP, a także zwiększenie możliwości ich ponownego wykorzystania, poprzez:

  1. Ułatwienie dostępu do informacji sektora publicznego obywatelom i instytucjom, dzięki udostępnianiu zdigitalizowanych dokumentów.
  2. Udostepnienie informacji publicznej w postaci otwartych danych (w trybie bezwnioskowym).
  3. Przyspieszenie udostępniania informacji, w przypadku których niezbędny jest tryb wnioskowy.

 

Planowane efekty

Wskaźniki kluczowe

 

Wskaźniki produktu

 

Nazwa wskaźnika

Jednostka

miary

Wartość docelowa

Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego [szt.]

szt.

2,00

Liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje sektora publicznego [szt.]

szt.

20 000,00

Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających informacje sektora publicznego [szt.]

szt.

20 000,00

Liczba utworzonych API [szt.]

szt.

1,00

Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API [szt.]

szt.

2,00

Wskaźniki rezultatu bezpośredniego

 

Nazwa wskaźnika

Jednostka

miary

Wartość bazowa

Wartość docelowa

Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego [szt.]

szt.

0,00

20 000,00

 

 

Wartość Projektu / wkład Funduszy Europejskich

Całkowity koszt realizacji Projektu                                             27.863.928,00 PLN

Kwota wydatków kwalifikowalnych                                           27.863.928,00 PLN

Dofinansowanie UE                                                                23.581.242,26 PLN

Dofinansowanie z budżetu państwa                                            4.282.685,74 PLN

 

 

Podziel / Share
Opublikowane przez Natalia Lech, 08.01.2018, Ilość wejść: 86, Rejestr zmian

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry