Pomoc dla niepełnosprawnych

Informacje o projekcie

Projekt ma na celu udostępnienie dokumentacji urzędowej w formie elektronicznej, tak aby petenci mieli ułatwiony dostęp do pożądanych informacji sektora publicznego. Grupę odbiorców projektu stanowić będą obywatele i przedsiębiorcy, jednostki administracji rządowej i samorządowej, sądy i prokuratury, a także Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych.

Partnerem Projektu jest Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku.

 

Cele Projektu

Głównym celem niniejszego projektu, polegającego na digitalizacji zasobów archiwalnych, jest zwiększenie dostępności oraz poprawa jakości ISP, a także zwiększenie możliwości ich ponownego wykorzystania, poprzez:

  1. Ułatwienie dostępu do informacji sektora publicznego obywatelom i instytucjom, dzięki udostępnianiu zdigitalizowanych dokumentów.
  2. Udostepnienie informacji publicznej w postaci otwartych danych (w trybie bezwnioskowym).
  3. Przyspieszenie udostępniania informacji, w przypadku których niezbędny jest tryb wnioskowy.

 

Planowane efekty

Wskaźniki kluczowe

 

Wskaźniki produktu

 

Nazwa wskaźnika

Jednostka

miary

Wartość docelowa

Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego [szt.]

szt.

2,00

Liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje sektora publicznego [szt.]

szt.

20 000,00

Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających informacje sektora publicznego [szt.]

szt.

20 000,00

Liczba utworzonych API [szt.]

szt.

1,00

Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API [szt.]

szt.

2,00

Wskaźniki rezultatu bezpośredniego

 

Nazwa wskaźnika

Jednostka

miary

Wartość bazowa

Wartość docelowa

Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego [szt.]

szt.

0,00

20 000,00

 

 

Wartość Projektu / wkład Funduszy Europejskich

Całkowity koszt realizacji Projektu                                             27.863.928,00 PLN

Kwota wydatków kwalifikowalnych                                           27.863.928,00 PLN

Dofinansowanie UE                                                                23.581.242,26 PLN

Dofinansowanie z budżetu państwa                                            4.282.685,74 PLN

 

 

Podziel / Share
Opublikowane przez Natalia Lech, 08.01.2018, Ilość wejść: 259, Rejestr zmian

Aktualne projekty

do góry