Pomoc dla niepełnosprawnych

Ratownictwo wodne

 

WOJEWODA MAZOWIECKI

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu
ratownictwa i ochrony ludności na terenie województwa mazowieckiego w 2019 roku
oraz zaprasza do składania ofert

 

Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych (o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) uprawnionych do wykonywania ratownictwa wodnego (warunki określone w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych).

Do składania ofert zapraszamy podmioty, które uzyskały zgodę ministra właściwego do spraw wewnętrznych na wykonywanie ratownictwa wodnego oraz, wymagany od stycznia 2019 r., wpis do rejestru jednostek współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne (o którym mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym).

Szczegóły konkursu omówione zostały w treści ogłoszenia załączonego poniżej w Plikach do pobrania. W tym samym miejscu umieszczone zostaną również: Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert oraz inne dokumenty przydatne w dalszym etapie procedury konkursowej.

 

 

Rodzaj zadania i szczegółowe warunki realizacji

 

Wysokość środków

 

Zadania z obszaru ratownictwo wodne na terenie województwa mazowieckiego w 2019 roku, w tym:

 

404.000 zł

  1. Utrzymanie gotowości ratowniczej na obszarach wodnych województwa mazowieckiego.

 

  1. Organizowanie i prowadzenie szkoleń ratowników wodnych oraz psów ratowniczych i ich przewodników będących członkami podmiotów uprawnionych do wykonywania ratownictwa wodnego na terenie województwa mazowieckiego.
  1. Utrzymanie gotowości operacyjnej sprzętu ratowniczego na obszarach wodnych województwa mazowieckiego.
 

Termin składania ofert: 21 grudnia 2018 r. do godz. 16.00, decyduje data wpływu do kancelarii.

Oferty należy składać wyłącznie na drukach, których wzór określa załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2016 r., poz. 1300).

 

Formularz oferty załączono poniżej w Plikach do pobrania.

Miejsce składania ofert:

Warszawa

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie,

00-950 Warszawa, plac Bankowy 3/5, pok. 1 (kancelaria – biuro podawcze),

wejście (wejście od al. „Solidarności”);

Ciechanów

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie Delegatura w Ciechanowie,

ul. 17 Stycznia 7, 06-400 Ciechanów;

Ostrołęka

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie Delegatura w Ostrołęce, ul. gen. Augusta Emila Fieldorfa „Nila” 15, 07-410 Ostrołęka;

Płock

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie Delegatura w Płocku,

ul. Kolegialna 15, 09-402 Płock;

Radom

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie Delegatura w Radomiu,

ul. Żeromskiego 53, 26-600 Radom;

Siedlce

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie Delegatura w Siedlcach,

ul. Piłsudskiego 38, 08-110 Siedlce;

 

Przydatne linki:

Informacje pełnomocnika wojewody ds. rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i współpracy z organizacjami pozarządowymi: https://mazowieckie.pl/pl/dla-klienta/organizacje-pozarzadowe/kontakt/830,Wspolpraca-Wojewody-Mazowieckiego-z-organizacjami-pozarzadowymi.html   

Informacje Oddziału Ratownictwa Medycznego Wydziału Zdrowia, w którym dokonywane są wpisy do Rejestru Jednostek Współpracujących z systemem PRM: https://mazowieckie.pl/pl/dla-klienta/zdrowie/ratownictwo/jednostki-wspolpracuja/10759,JEDNOSTKI-WSPOLPRACUJACE-Z-SYSTEMEM-PANSTWOWE-RATOWNICTWO-MEDYCZNE.html

 

Pliki do pobrania

Podziel / Share
30.11.2018, Ilość wejść: 393, Rejestr zmian

Aktualne projekty

do góry