Pomoc dla niepełnosprawnych

Termomodernizacja budynków MUW w ramach POIiŚ 2014 - 2020

Termomodernizacja budynków MUW w ramach POIiŚ 2014 - 2020

„Wzrost efektywności energetycznej poprzez termomodernizację trzech budynków użyteczności publicznej położonych w Zielonce, Radomiu oraz Siedlcach pozostających w trwałym zarządzie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie”

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Osi priorytetowej I. Zmniejszenie emisyjności gospodarki,

Działania 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach,

Poddziałania 1.3.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach publicznych

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

oraz ze środków budżetu państwa

 

Informacje źródłowe na temat Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 znajdują się na stronie:

https://www.pois.gov.pl/

 
 
 
 
 
Podziel / Share
Opublikowane przez Anna Kniaź, 29.11.2017, Ilość wejść: 1438, Rejestr zmian

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry