Pomoc dla niepełnosprawnych

Aktualności

Aktualności

Powołanie Zespołu do spraw realizacji

Na potrzeby realizacji Projektu Wojewoda Mazowiecki Zarządzeniem nr 117 z dnia 8 maja 2017 roku powołał Zespół do spraw realizacji Projektu. W skład Zespołu wchodzą pracownicy zatrudnieni w wydziałach merytorycznych Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, posiadający doświadczenie niezbędne do prawidłowej realizacji Projektu.

Treść Zarządzenia znajduje się tutaj.

Podpisanie umowy o dofinansowanie

W dniu 14 kwietnia 2017 roku Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie zawarł z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowę o dofinansowanie Projektu „Wzrost efektywności energetycznej poprzez termomodernizację trzech budynków użyteczności publicznej położonych w Zielonce, Radomiu oraz Siedlcach pozostających w trwałym zarządzie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie”.

Przyznanie dofinansowania

Pismem z dnia 2 stycznia 2017 roku Instytucja Wdrażająca poinformowała Wojewodę Mazowieckiego o pozytywnej ocenie Wniosku o dofinansowanie. Projekt spełnił wszystkie kryteria oceny i znalazł się na liście projektów rekomendowanych do wsparcia.

Lista projektów z pozytywnym wynikiem (rekomendowanych do dofinansowania), na której pojawił się Projekt Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie znajduje się tutaj.

Złożenie wniosku o dofinansowanie

31 maja 2016 roku Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie złożył Wniosek o dofinansowanie Projektu „Wzrost efektywności energetycznej poprzez termomodernizację trzech budynków użyteczności publicznej położonych w Zielonce, Radomiu oraz Siedlcach pozostających w trwałym zarządzie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie”.

Ogłoszenie konkursu

21 grudnia 2015 roku Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (jako Instytucja Wdrażająca) ogłosił I konkurs projektów w ramach Działania 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach.

Treść ogłoszenia znajduje tutaj.

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

Podziel / Share
Opublikowane przez Anna Kniaź, 29.11.2017, Ilość wejść: 217, Rejestr zmian

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry