Pomoc dla niepełnosprawnych
Uwaga! To jest archiwalna wersja serwisu.

Zapraszamy do nowego serwisu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na portalu rządowym.

Konkursy

Konkurs na Europejską Nagrodę w Dziedzinie Zapobiegania Przestępczości (ECPA) - edycja 2016.

Konkurs na Europejską Nagrodę w dziedzinie Zapobiegania Przestępczości (ECPA)

W imieniu organizatora, zapraszam do udziału w konkursie, którego tematem jest „Zapobieganie przestępstwom przeciwko osobom starszym". Nagrodę główną w konkursie stanowi kwota 10.000 Euro, ponadto regulamin konkursu przewiduje przyznanie nagród po 5.000 Euro dla dwóch wyróżnionych projektów. Zwycięzca tegorocznej edycji konkursu zostanie ogłoszony podczas konferencji dobrych praktyk EUPCN, która odbędzie się w dniach 14-15 grudnia 2016 r. na Słowacji. W roku 2015 laureatem nagrody został holenderski projekt „SME Cybersecure, Cybersecurity Business edition”. Polskę reprezentował projekt „Cyberprzemoc w szkołach” Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Edukacji „Drogowskazy.

W związku z powyższym zwracam się z uprzejmą prośbą, o przekazanie do podległych organów i współpracujących instytucji, informacji oraz formularza zgłoszeniowego, na temat konkursu. Z pośród zgłoszonych projektów, trzy najlepsze zostaną przesłane do eliminacji krajowych do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Jednocześnie informuję, że oferenci projektów powinni je przesłać za pośrednictwem dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie do dnia 12 sierpnia 2016 r., decyduje data wpływu do kancelarii urzędu (na adres: pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa) oraz w formie elektronicznej (na adres: jszafranska@mazowieckie.pl).

Załączniki:

  1. Formularz zgłoszeniowy
  2. Regulamin krajowych eliminacji do corocznego konkursu ECPA
  3. Komunikat Prezydencji Słowackiej
  4. Regulamin Przyznawania Europejskiej Nagrody w dziedzinie Zapobiegania Przestępczości oraz Prezentowania Projektów-wersja w języku angielskim

Pliki do pobrania

Podziel / Share
18.07.2016, Ilość wejść: 1061, Rejestr zmian
do góry