Pomoc dla niepełnosprawnych
Uwaga! To jest archiwalna wersja serwisu.

Zapraszamy do nowego serwisu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na portalu rządowym.

Konkursy

Konkurs na Europejską Nagrodę w Dziedzinie Zapobiegania Przestępczości (ECPA) - edycja 2017.

W imieniu organizatora, zapraszam do udziału w konkursie, którego tematem jest „Cyberbezpieczeństwo społeczności lokalnych ze szczególnym uwzględnieniem zapobiegania wykorzystywaniu dzieci w sieci". Nagrodę główną w konkursie stanowi kwota 10.000 Euro, ponadto regulamin konkursu przewiduje przyznanie nagród po 5.000 Euro dla dwóch wyróżnionych projektów. Zwycięzca tegorocznej edycji konkursu zostanie ogłoszony podczas konferencji dobrych praktyk Europejskiej Sieci Zapobiegania Przestępczości (EUPCN) w Estonii.

Projekty do konkursu mogą być składane przez jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239), nieprowadzące działalności gospodarczej, działające na terenie województwa.

Z pośród zgłoszonych projektów, trzy najlepsze zostaną przesłane do eliminacji krajowych do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Jednocześnie informuję, że oferenci projektów powinni je przesłać do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie do dnia 30 sierpnia 2017 r., decyduje data wpływu do kancelarii urzędu (na adres: pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa).

 

Załączniki:

  1. Formularz zgłoszeniowy
  2. Regulamin krajowych eliminacji do corocznego konkursu ECPA
  3. Komunikat Prezydencji Estońskiej
  4. Regulamin Przyznawania Europejskiej Nagrody w dziedzinie Zapobiegania Przestępczości oraz Prezentowania Projektów-wersja w języku angielskim

Pliki do pobrania

Podziel / Share
04.08.2017, Ilość wejść: 1149, Rejestr zmian
do góry