Pomoc dla niepełnosprawnych
Uwaga! To jest archiwalna wersja serwisu.

Zapraszamy do nowego serwisu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na portalu rządowym.

Konkursy

Konkurs na Europejską Nagrodę w Dziedzinie Zapobiegania Przestępczości (ECPA) – edycja 2019

W imieniu organizatora, zapraszam do udziału w konkursie, którego tematem jest Ograniczanie i zapobieganie przestępczości narkotykowej oraz niwelowanie szkód spowodowanych nadużywaniem środków psychoaktywnych wśród  młodych ludzi”.

Zgodnie z wytycznymi Organizatora, cele realizowanych projektów mogą być różne – zarówno mogą dotyczyć zaprzestania nadużywania narkotyków czy też innych środków odurzających przez młodych ludzi, ograniczenia szkodliwych i niepożądanych skutków wywołanych nadużywaniem środków psychoaktywnych, jak również ograniczenia przestępczości, zakłóceń w miejscach publicznych w związku z nadużywaniem narkotyków przez młodych ludzi czy też poprawy poczucia bezpieczeństwa w miejscach publicznych, zwłaszcza w pobliżu miejsc leczenia i obiektów mieszkalnych. Uczestniczące projekty mogą wykorzystywać różne metody zapobiegania przestępczości. Istotnym warunkiem stawianym przez EUCPN jest wskazanie projektów, które zostały wcześniej poddane ewaluacji. Równocześnie informuję, że na ocenę projektów w konkursie nie wpływają dołączone materiały promocyjne takie jak: ulotki czy zdjęcia.

Projekty, które koncentrują się wyłącznie na ograniczaniu i zapobieganiu przestępstwom związanym z nadużywaniem alkoholu oraz szkodom przez  alkohol spowodowanym, są wykluczone.

Nagrodę główną w konkursie stanowi kwota 10.000 euro, ponadto regulamin konkursu przewiduje przyznanie nagród po 5.000 euro dla dwóch wyróżnionych projektów. Zwycięzca tegorocznej edycji konkursu zostanie ogłoszony podczas konferencji dobrych praktyk Europejskiej Sieci Zapobiegania Przestępczości (EUPCN) w Finlandii.

Projekty do konkursu (w postaci formularza zgłoszeniowego wypełnione w języku polskim) mogą być składane przez jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688), nieprowadzące działalności gospodarczej, działające na terenie województwa.

Z pośród zgłoszonych projektów, trzy najlepsze zostaną przesłane do eliminacji krajowych do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Oferenci projektów powinni je przesłać do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie do 19 sierpnia 2019 r., decyduje data wpływu do kancelarii urzędu (na adres: pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa).

 

Pliki do pobrania

Podziel / Share
25.07.2019, Ilość wejść: 224, Rejestr zmian

Aktualne projekty

do góry