Pomoc dla niepełnosprawnych

Aktualności

Dotyczy przekazywania protokołów z oszacowania szkód spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne

w nawiązaniu do powołanych Zarządzeniami Wojewody Mazowieckiego, na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 2015 r., poz. 187 z późń. zm.), składu Komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne (tj. ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, grad, huragan, deszcz nawalny), mając na uwadze skalę i rozmiar zjawisk, zwracam się z uprzejmą prośbą do kierowników jednostek, w których Komisje nie zakończyły jeszcze prac o sukcesywne przekazywanie protokołów oszacowania szkód bezpośrednio do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, pok. 520 (po uprzednim kontakcie telefonicznym z pracownikiem Oddziału Rolnictwa i Usuwania Skutków Sytuacji Kryzysowych, tel. 22 695 65 22, 22 695 66 40, 22 695 69 67).

Jednocześnie przypominam, że zgodnie z § 5 ust. 7 wyżej przywołanego rozporządzenia, komisja składa protokoły oszacowania szkód wojewodzie właściwemu ze względu na miejsce powstania tych szkód w terminie 30 dni od dnia oszacowania szkód bądź terminie 45 dni w przypadku protokołów zbiorczych. Uprzejmie proszę o przestrzeganie powyższych terminów.


 

 

Podziel / Share
21.08.2017, Ilość wejść: 809, Rejestr zmian

Aktualne projekty

do góry