Pomoc dla niepełnosprawnych

Oddział do spraw Świadczeń i Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego

BIP
04.10.2017

Wydział Polityki Społecznej - nowa siedziba

 

Od 1 czerwca 2018 roku Oddział do spraw Świadczeń i Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego w Wydziale Polityki Społecznej przyjmuje w nowej siedzibie, przy Alejach Jerozolimskich 28 (pokój nr 313, piętro III). Oddział zajmuje się sprawami związanymi ze świadczeniami rodzinnymi, wychowawczymi, jak również poświadczeniami formularzy na potrzeby instytucji zagranicznych.

 

 

Informacja w sprawach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego:

poniedziałek - piątek w godz. 8:00-13:00
22 695 71 74
22 695 71 83

Uprzejmie informujemy, że czwartek i piątek są dniami wewnętrznymi, w tych dniach w siedzibie Urzędu nie jest prowadzona obsługa klienta.

 

Stanowiska ds. realizacji zadań z zakresu świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych, zasiłków dla opiekunów i funduszu alimentacyjnego:
22 695 71 17
22 695 71 19
23 671 93 49 - stanowisko pracy w Delegaturze w Ciechanowie
29 746 62 25 - stanowisko pracy w Delegaturze w Ostrołęce
25 644 71 75 - stanowisko pracy w Delegaturze w Siedlcach
48 362 07 21 - stanowisko pracy w Delegaturze w Radomiu
24 235 11 57, 24 235 11 62 - stanowiska pracy w Delegaturze w Płocku

 

Zadania Oddziału:

 1. Kontrola nad realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, wykonywanych przez jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z przepisów o: pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, świadczeniach rodzinnych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.
 2. Monitorowanie realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego zadań z zakresu świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekunów, funduszu alimentacyjnego i świadczeń wychowawczych, ustalanie w oparciu o przepisy prawa zasad ich realizacji w województwie.
 3. Udzielanie merytorycznego wsparcia jednostkom samorządu terytorialnego realizującym zadania z zakresu świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekunów, funduszu alimentacyjnego i świadczeń wychowawczych.
 4. Prowadzenie spraw związanych z rozpatrywaniem i udzielaniem odpowiedzi na skargi, zapytania i interwencje dotyczące realizacji zadań z zakresu świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekunów, funduszu alimentacyjnego i świadczeń wychowawczych.
 5. Zasięganie informacji o sposobie realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego zadań z zakresu świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekunów, świadczeń wychowawczych oraz funduszu alimentacyjnego oraz dokonywanie ich analizy i oceny.
 6. Sporządzanie sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykonywania zadań z zakresu świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekunów, świadczeń wychowawczych oraz funduszu alimentacyjnego, zawierających informacje o realizacji zadań i przekazywanie ich do właściwego ministra do spraw rodziny oraz dokonywanie ich analizy.
 7. Prowadzenie spraw związanych z realizacją świadczeń rodzinnych i wychowawczych w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego przysługujących osobom przemieszczającym się w granicach Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii.
 8. Przygotowanie projektów decyzji administracyjnych w sprawie ustalania uprawnień do świadczeń rodzinnych i wychowawczych.
 9. Przygotowanie projektów tymczasowych decyzji administracyjnych w sprawie pierwszeństwa zastosowania właściwego ustawodawstwa.
 10. Przygotowanie projektów decyzji administracyjnych w sprawie ustalenia uprawnień do dodatku dyferencyjnego.
 11. Przygotowanie projektów decyzji administracyjnych o ustaleniu i zwrocie nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i wychowawczych i przekazywanie ich Wydziału Finansów celem prowadzenia dalszej procedury związanej
  ze zwrotem należności.
 12. Prowadzenie korespondencji z instytucjami Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii w zakresie wymiany informacji i działań
  w zakresie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.
 13. Współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego  i jednostkami administracji publicznej w sprawach z zakresu świadczeń rodzinnych i wychowawczych, w  tym opiniowanie spraw i doradztwo w tym zakresie dla ośrodków pomocy społecznej.
 14. Współpraca z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
 15. Współpraca z sądami, policją oraz innymi podmiotami w sprawach z zakresu świadczeń rodzinnych i wychowawczych.
 16. Obsługa systemu dziedzinowego do realizacji świadczeń rodzinnych
  i wychowawczych.
 17. Sporządzanie sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykonywania zadań z zakresu świadczeń rodzinnych i wychowawczych zawierających informacje o realizacji zadań z zakresu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego dotyczących świadczeń rodzinnych i przekazywanie ich do właściwego ministra do spraw zabezpieczenia społecznego oraz dokonywanie ich analizy.

 
Podziel / Share
Michał Szanter, 04.10.2017, Ilość wejść: 14306, Rejestr zmian

Aktualne projekty

do góry