Pomoc dla niepełnosprawnych

Zespół Audytu Wewnętrznego

Zespół Audytu Wewnętrznego

Zespół Audytu Wewnętrznego

plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa

Godziny pracy: Pn.-Pt. 8:00-16:00

mwrzesinska@mazowieckie.pl

 

 

 Marta Wrzesińska
 Kierownik Zespołu
 Audytor Wewnętrzny

tel. 22 695 65 05

mwrzesinska@mazowieckie.pl

Życiorys

 

 

Zadania Zespołu:

  • przygotowywanie – w porozumieniu z Wojewodą – rocznego planu audytu wewnętrznego,
  • realizacja zadań zapewniających - dokonywanie niezależnej i obiektywnej oceny kontroli zarządczej w Urzędzie według kryterium adekwatności, skuteczności i efektywności,
  • wykonywanie czynności doradczych, na wniosek Wojewody lub z własnej inicjatywy w zakresie z nim uzgodnionym – w tym składanie opinii, wniosków lub zaleceń mających na celu usprawnienie funkcjonowania Urzędu,
  • sporządzanie sprawozdania z wykonania planu audytu wewnętrznego za poprzedni rok i przedstawianie go Wojewodzie,
  • opracowywanie informacji o realizacji zadań z zakresu audytu wewnętrznego w roku poprzednim.

 

Podziel / Share
Michał Dec, 31.12.2010, Ilość wejść: 16048, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry