Pomoc dla niepełnosprawnych

Rozmiar czcionki

Urząd w liczbach

Wydział Spraw Cudzoziemców

ul. Długa 5, 00-263 Warszawa

Oddział do Spraw Obywatelstwa i Repatriacji - pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa

Oddział Zezwoleń na Pracę - pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa

 

Godziny pracy: Pn. 10:00-18:00; Wt.-Pt. 8:00-16:00
Godziny przyjęć interesantów: Pn. 10:00-17:30; Wt., Czw., Pt. 8:00-15:00

wsc@mazowieckie.pl

Urząd w liczbach w 2015 roku:

 • Liczba decyzji w sprawie zezwolenia na pobyt czasowy – 27583 (w tym 24182 decyzje pozytywne i 2853 negatywnych)
 • Liczba decyzji w sprawie zezwolenia na pobyt stały - 3774 (w tym 3415 decyzji pozytywnych i 336 negatywnych)
 • Liczba decyzji w sprawie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE - 1272 (w tym 1170 decyzje pozytywne i 111 negatywnych)
 • Liczba obywateli UE, którzy zarejestrowali swój pobyt - 1843
 • Liczba zaproszeń wpisanych do ewidencji – 19209
 • Liczba wymienionych kart pobytu cudzoziemców – 3895
 • Liczba wniosków o potwierdzenie posiadania obywatelstwa polskiego - 9085
 • Liczba decyzji w sprawach potwierdzenia posiadania obywatelstwa polskiego - 8634
 • Liczba przypadków nadania obywatelstwa polskiego przez Prezydenta RP na terenie województwa mazowieckiego - 457
 • Liczba osób ubiegających się o nadanie obywatelstwa polskiego przez Prezydenta RP z terenu województwa mazowieckiego wraz z małoletnimi dziećmi - 866 (dzieci są objęte wnioskiem i postanowieniem rodzica)
 • Liczba osób uznanych za obywateli polskich przez wojewodę mazowieckiego wraz z małoletnimi dziećmi – 663 (dzieci są objęte wnioskiem i decyzją rodzica)
 • Liczba osób ubiegających się o uznanie za obywatela polskiego przez wojewodę mazowieckiego - 625
 • Pomoc dla repatriantów przekazana przez wojewodę z budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego - wypłacono 69 zasiłków
 • Liczba wydanych zezwoleń na pracę – 32459

Urząd w liczbach w 2014 roku:

 • Liczba decyzji w sprawie zezwolenia na pobyt czasowy – 20.706 (w tym 18691 decyzje pozytywne i 1430 negatywnych),
 • Liczba decyzji w sprawie zezwolenia na pobyt stały - 2928 (w tym 2637 decyzji pozytywnych i 208 negatywnych),
 • Liczba decyzji w sprawie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE - 1235 (w tym 1008 decyzje pozytywne i 143 negatywnych),
 • Liczba obywateli UE, którzy zarejestrowali swój pobyt - 1841,
 • Liczba zaproszeń wpisanych do ewidencji – 19716,
 • Liczba wymienionych kart pobytu cudzoziemców – 3392,
 • Liczba wniosków o potwierdzenie posiadania obywatelstwa polskiego - 8091,
 • Liczba decyzji w sprawach potwierdzenia posiadania obywatelstwa polskiego - 7942,
 • Liczba przypadków nadania obywatelstwa polskiego przez Prezydenta RP na terenie województwa mazowieckiego - 325,
 •  Liczba osób ubiegających się o nadanie obywatelstwa polskiego przez Prezydenta RP z terenu województwa mazowieckiego wraz z małoletnimi dziećmi - 768,
 •  Liczba osób uznanych za obywateli polskich przez wojewodę mazowieckiego wraz z małoletnimi dziećmi - 750,
 •  Liczba osób ubiegających się o uznanie za obywatela polskiego przez wojewodę mazowieckiego - 868,
 •  Pomoc dla repatriantów przekazana przez wojewodę z budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego - 476 656 zł,
 •  Liczba wydanych zezwoleń na pracę – 24350.

Urząd w liczbach w 2013 roku:

 • Liczba decyzji w sprawie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony - 16967 (w tym 12868 decyzje pozytywne i 1841 negatywnych),
 • Liczba decyzji w sprawie zezwolenia na osiedlenie się - 1756 (w tym 1237 decyzji pozytywnych i 248 negatywnych),
 • Liczba decyzji w sprawie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE - 1233 (w tym 1010 decyzje pozytywne i 121 negatywnych),
 • Liczba decyzji o wydaleniu cudzoziemca z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - 200,
 • Liczba obywateli UE, którzy zarejestrowali swój pobyt - 1705,
 • Liczba zaproszeń wpisanych do ewidencji - 17087,
 • Liczba wymienionych kart pobytu cudzoziemców - 3579,
 • Liczba decyzji w sprawach stwierdzenia posiadania obywatelstwa polskiego - 7289,
 • Liczba przypadków nadania obywatelstwa polskiego przez Prezydenta RP na terenie województwa mazowieckiego - 335,
 • Liczba wydanych zezwoleń na pracę - 21542,
 • Liczba osób uznanych za obywateli polskich - 730,
 • Pomoc dla repatriantów przekazana przez wojewodę z budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego – 738 737,03 zł.

Urząd w liczbach w 2012 roku:

 • Liczba decyzji w sprawie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony - 20 930 (w tym 15 940 decyzje pozytywne i  4 990 negatywnych),
 • Liczba decyzji w sprawie zezwolenia na osiedlenie się - 1 672 (w tym 1 380 decyzji pozytywnych i 292 negatywnych),
 • Liczba decyzji w sprawie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE - 566 (w tym 418 decyzje pozytywne i 100 negatywnych),
 • Liczba decyzji o wydaleniu cudzoziemca z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - 189,
 • Liczba obywateli UE, którzy zarejestrowali swój pobyt - 1 644,
 • Liczba zaproszeń wpisanych do ewidencji - 16 969,
 • Liczba wymienionych kart pobytu cudzoziemców - 3 777,
 • Liczba decyzji w sprawach stwierdzenia posiadania obywatelstwa polskiego - 7 575,
 • Ilość decyzji Wojewody o nabyciu obywatelstwa dla małżonków obywateli polskich - 354,
 • Ilość przypadków nadania obywatelstwa polskiego przez Prezydenta RP na terenie województwa mazowieckiego - 492,
 • Ilość wydanych zezwoleń na pracę - 22 570,
 • Liczba osób uznanych za obywateli polskich - 123,
 • Pomoc dla repatriantów przekazana przez wojewodę z budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego - 396 558 zł.
 
Urząd w liczbach w 2011 roku:
 • Liczba decyzji w sprawie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony - 13 619 (w tym 11 442 decyzje pozytywne i  2 177 negatywnych),
 • Liczba decyzji w sprawie zezwolenia na osiedlenie się - 1 538 (w tym 1 383 decyzji pozytywnych i 155 negatywnych),
 • Liczba decyzji w sprawie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego WE - 422 (w tym 322 decyzje pozytywne i 100 negatywnych),
 • Liczba decyzji o wydaleniu cudzoziemca z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - 327,
 • Liczba obywateli UE, którzy zarejestrowali swój pobyt - 1 541,
 • Liczba zaproszeń wpisanych do ewidencji - 19 047,
 • Liczba wymienionych kart pobytu cudzoziemców - 2703,
 • Liczba decyzji w sprawach stwierdzenia posiadania obywatelstwa polskiego - 7 165,
 • Ilość decyzji Wojewody o nabyciu obywatelstwa dla małżonków obywateli polskich - 425,
 • Ilość przypadków nadania obywatelstwa polskiego przez Prezydenta RP na terenie województwa mazowieckiego - 358,
 • Ilość wydanych zezwoleń na pracę - 22 852.
 
Urząd w liczbach w 2010 roku:
 
 • Liczba decyzji w sprawie wydania zezwoleń na zamieszkanie na czas oznaczony - 14 448 (w tym 12 605 decyzji pozytywnych i 1 883 decyzji negatywnych),
 • Liczba decyzji w sprawie wydania zezwoleń na osiedlenie się - 1 377  (w tym 1 194 decyzji pozytywnych i 183 decyzji negatywnych),
 • Liczba decyzji w sprawie wydanych zezwoleń na pobyt długoterminowy rezydenta WE - 527 (w tym 403 decyzji pozytywnych i 124 decyzji negatywnych),
 • Ilość poświadczeń obywatelstwa polskiego - 8763,
 • Liczba wydanych zezwoleń na pracę dla cudzoziemców - 19 305,
 • Ilości decyzji o nabyciu obywatelstwa dla małżonków Polaków- 352 (w tym 334 decyzje pozytywne i 18 decyzji negatywnych)
 • Obywatelstwa polskie nadane w województwie mazowieckim przez Prezydenta RP - 268,
 • Pomoc dla repatriantów przekazana przez wojewodę z budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego - 310 371 zł.

   
 Urząd w liczbach w 2009 roku:
 • Liczba decyzji w sprawie wydania zezwoleń na zamieszkanie na czas oznaczny - 13 060 (w tym 11 328 decyzji pozytywnych i 1 732 decyzji negatywnych),
 • Liczba decyzji w sprawie wydania zezwoleń na osiedlenie się - 1 114 (w tym 935 decyzji pozytywnych i 179 decyzji negatywnych),
 • Liczba decyzji w sprawie wydanych zezwoleń na pobyt długoterminowy rezydenta WE - 749 (w tym 632 decyzji pozytywnych i 117 decyzji negatywnych),
 • Ilość poświadczeń obywatelstwa polskiego - 10 809,
 • Ilości decyzji o nabyciu obywatelstwa dla małżonków Polaków– 361,
 • Obywatelstwa polskie nadane w województwie mazowieckim przez Prezydenta RP - 199,
 • Pomoc dla repatriantów przekazana przez wojewodę z budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego - 401 694 zł.
Podziel / Share
Opublikowane przez Rafał Babraj, 12.01.2010, Ilość wejść: 24662, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zadaj pytanie

Komentarz (0) Regulamin

 • Brak komentarzy