Pomoc dla niepełnosprawnych

Rozmiar czcionki

Urząd w liczbach

Wydział Zdrowia

Wydział Zdrowia

plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa

Godziny pracy: Pn.-Pt. 8:00-16:00

wz@mazowieckie.pl

Urząd w liczbach – 2015 rok:

 • Liczba przyjętych wniosków o rozpoczęcie specjalizacji przez lekarzy i dentystów – 1 876,
 • Liczba lekarzy, dentystów i magistrów (m.in. diagnostów laboratoryjnych i farmaceutów), którzy rozpoczęli specjalizacje – 1 555,
 • Ilość przyjętych dokumentów do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego – 898,
 • Liczba lekarzy przystępujących do Lekarskiego Egzaminu Końcowego – 2 061,
 • Ilość wydanych opinii do uchwał jednostek samorządu terytorialnego dotyczących świadczeń zdrowotnych – 45,
 • Liczba wpisów w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą – 3 431,
 • Ilość wydanych decyzji przez Oddział Rejestru Podmiotów Leczniczych – 223,
 • Liczba przygotowanych i wydanych wypisów z ksiąg rejestrowych dla podmiotów leczniczych - 102,
 • Liczba sprawozdań statystycznych Oddziału Statystyki Medycznej i Programów Zdrowotnych – 11 020,
 • Liczba kwartalnych zestawień zobowiązań oraz wyników finansowych dla podmiotów leczniczych niebędących przedsiębiorstwami – 1 442,
 • Liczba inicjatyw związanych z udziałem w realizacji programów zdrowotnych - 54,
 • Ilość wydanych kart przebiegu doskonalenia zawodowego dyspozytorów medycznych – 15,
 • Liczba wydanych kart przebiegu doskonalenia zawodowego ratowników medycznych – 381,
 • Liczba wydanych decyzji zatwierdzających program kursów w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy – 5,
 • Liczba interwencji zespołów ratownictwa medycznego w województwie mazowieckim – 467 756,
 • Liczba logowań w Systemie Informacji o Szpitalach – 212 658,
 • Liczba podmiotów zarejestrowanych w Systemie Informacji o Szpitalach – 126.

Urząd w liczbach – 2014 rok:

 • Liczba przyjętych wniosków o rozpoczęcie specjalizacji przez lekarzy i dentystów – 2050,
 • Liczba lekarzy, dentystów i magistrów (m.in. diagnostów laboratoryjnych i farmaceutów), którzy rozpoczęli specjalizacje – 1099,
 • Ilość przyjętych dokumentów do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego – 920,
 • Liczba lekarzy przystępujących do Lekarskiego Egzaminu Końcowego – 2695,
 • Ilość wydanych opinii do uchwał jednostek samorządu terytorialnego dotyczących świadczeń zdrowotnych – 45,
 • Liczba wpisów w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą – 3476,
 • Ilość wydanych decyzji  przez Oddział Rejestru Podmiotów Leczniczych – 239,
 • Liczba przygotowanych i wydanych wypisów z ksiąg rejestrowych dla podmiotów leczniczych - 159,
 • Liczba sprawozdań statystycznych Oddziału Statystyki Medycznej i Programów Zdrowotnych – 10 420,
 • Liczba kwartalnych zestawień zobowiązań oraz wyników finansowych dla podmiotów leczniczych niebędących przedsiębiorstwami 1 088,
 • Liczba inicjatyw związanych z udziałem w realizacji programów zdrowotnych - 60,
 • Ilość wydanych kart przebiegu doskonalenia zawodowego dyspozytorów medycznych – 81,
 • Liczba wydanych kart przebiegu doskonalenia zawodowego ratowników medycznych – 408,
 • Liczba wydanych decyzji zatwierdzających program kursów w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy – 7,
 • Liczba interwencji zespołów ratownictwa medycznego w województwie mazowieckim – 466 433,
 • Liczba logowań w Systemie Informacji o Szpitalach – 234 433,
 • Liczba podmiotów zarejestrowanych w Systemie Informacji o Szpitalach – 125.

Urząd w liczbach – 2013 rok:

 • Liczba przyjętych wniosków o rozpoczęcie specjalizacji przez lekarzy i dentystów – 2002,
 • Liczba lekarzy, dentystów i magistrów (m.in. diagnostów laboratoryjnych i farmaceutów), którzy rozpoczęli specjalizacje – 1201,
 • Ilość przyjętych dokumentów do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego – 1015,
 • Liczba lekarzy przystępujących do Lekarskiego Egzaminu Końcowego – 1892,
 • Ilość wydanych opinii do uchwał jednostek samorządu terytorialnego dotyczących świadczeń zdrowotnych – 123,
 • Liczba wpisów w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą – 2 666,
 • Ilość wydanych decyzji  w sprawie wykreślenia z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz czasowego zaprzestania działalności – 183,
 • Liczba sprawozdań statystycznych Oddziału Statystyki Medycznej i Programów Zdrowotnych – 10 420,
 • Liczba kwartalnych zestawień zobowiązań oraz wyników finansowych dla podmiotów leczniczych niebędących przedsiębiorstwami 1 088,
 • Ilość wydanych kart przebiegu doskonalenia zawodowego dyspozytorów medycznych – 66,
 • Liczba wydanych kart przebiegu doskonalenia zawodowego ratowników medycznych – 686,
 • Liczba wydanych zatwierdzonych programów kursów kwalifikowanej pierwszej pomocy – 7,
 • Liczba przetworzonych danych statystycznych z interwencji zespołów ratownictwa medycznego – 3 025,
 • Liczba wpisów w rejestrze informatycznym - System Informacji o Szpitalach – 99 871,
 • Liczba podmiotów zarejestrowanych w Systemie Informacji o Szpitalach – 111.

Urząd w liczbach – 2012 rok:

 • Liczba przyjętych wniosków o rozpoczęcie specjalizacji przez lekarzy i dentystów – 1 533,
 • Liczba lekarzy, dentystów i magistrów (m.in. diagnostów laboratoryjnych i farmaceutów), którzy rozpoczęli specjalizacje – 867,
 • Ilość przyjętych dokumentów do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego – 842,
 • Liczba lekarzy przystępujących do Lekarskiego oraz Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Państwowego – 2 378,
 • Liczba wydanych wypisów dla podmiotów leczniczych – 1 018,
 • Ilość wydanych opinii do uchwał jednostek samorządu terytorialnego dotyczących świadczeń zdrowotnych – 241,
 • Liczba wpisów w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą – 3 697,
 • Liczba sprawozdań statystycznych Oddziału Statystyki Medycznej i Programów Zdrowotnych – 11 799,
 • Liczba kwartalnych zestawień zobowiązań oraz wyników finansowych dla podmiotów leczniczych niebędących przedsiębiorstwami – 1 701,
 • Liczba przeszkolonych dyspozytorów medycznych – 80,
 • Ilość wydanych kart przebiegu doskonalenia zawodowego dyspozytorów medycznych – 50,
 • Liczba wydanych kart przebiegu doskonalenia zawodowego ratowników medycznych – 315,
 • Ilość wydanych zatwierdzonych programów kursów kwalifikowanej pierwszej pomocy – 4

 Urząd w liczbach - 2011 rok:

 • Liczba przeszkolonych dyspozytorów medycznych - 300
 • Ilosć wydanych kart przebiegu doskonalenia zawodowego dyspozytorów medycznych - 163
 • Liczba wydanych kart przebiegu doskonalenia zawodowego ratowników medycznych - 266
 • Ilość wydanych zatwierdzonych programów kursów kwalifikowanej pierwszej pomocy - 5
 • Liczba przyjętych wniosków o rozpoczęcie specjalizacji przez lekarzy i dentystów - 1326
 • Liczba lekarzy, dentystów i magistrów (m.in. diagnostów laboratoryjnych i farmaceutów), którzy rozpoczęli specjalizacje - 936
 • Ilość przyjętych dokumentów do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego - 820
 • Liczba lekarzy przystępujących do Lekarskiego oraz Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Państwowego - 2475
 • Ilość wpisów do rejestru podmiotów leczniczych - 1426
 • Liczba wydanych wypisów dla podmiotów leczniczych - 3012
 • Ilość wydanych opinii do projektów aktów prawnych jednostek samorzadu terytorialnego dotyczących likwidacji lub przekształcenia SPZOZ oraz uchwał tych jednostek, dotyczących świadczeń zdrowotnych - 190
 • Liczba wpisów w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą - 1426
 • Liczba sprawozdań statystycznych Oddziału Statystyki Medycznej i Programów Zdrowotnych - 12729
 • Liczba kwartalnych zestawień zobowiązań  oraz wyników  finansowych dla podmiotów leczniczych niebędących przedsiębiorstwami: 1809
   
Podziel / Share
Opublikowane przez Rafał Babraj, 12.01.2012, Ilość wejść: 6352, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zadaj pytanie

Komentarz (0) Regulamin

 • Brak komentarzy