Pomoc dla niepełnosprawnych

Rozmiar czcionki

Wojewoda Mazowiecki

 

Wojewoda Mazowiecki:

Zdzisław Sipiera

 

wojewoda@mazowieckie.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

Sekretariat wojewody:

 

tel. 22 695 65 88

fax. 22 695 65 89

 

Informacje o działalności urzędu:

 

tel. 22 695 69 95

 

Przyjmowanie interesantów:

 • plac Bankowy 3/5, wejście C, piętro I, pok. 131
 • Poniedziałek: 16.00 - 18.00
 • Tel. 22 695 72 10

Zdzisław Sipiera był starostą powiatu pruszkowskiego od 2014 roku oraz w latach 1998 - 2002. Wcześniej pracował w samorządzie warszawskim jako wiceburmistrz Pragi-Północ (2002-2005) i burmistrz Woli (2005-2006). Pełnił również funkcję dyrektora Szkoły Podstawowej nr 8 w Pruszkowie (1991 – 1996). Był radnym od 1994 roku, w 2001 r. tworzył struktury Prawa i Sprawiedliwości.

 

Ukończył administrację i prawo na Uniwersytecie Warszawskim oraz studia zarządzania w administracji publicznej w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego. Jest również absolwentem Akademii Wychowania Fizycznego. Jest żonaty, ma dwoje dzieci. Interesuje się polityką, sportem i turystyką.

 

Wojewoda mazowiecki sprawuje funkcję:

 • przedstawiciela Rady Ministrów w województwie,
 • zwierzchnika zespolonej administracji rządowej,
 • organu nadzoru nad jednostkami samorządu terytorialnego,
 • organu wyższego stopnia w rozumieniu przepisów o postępowaniu administracyjnym, jeżeli ustawy szczególne tak stanowią,
 • reprezentanta Skarbu Państwa, w zakresie i na zasadach określonych w odrębnych ustawach.

Do kompetencji wojewody mazowieckiego należą sprawy:

 • Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego,
 • Wydziału Finansów,
 • Wydziału Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego,
 • Wydziału Kontroli,
 • Wydziału Prawnego.

Ponadto wojewodzie podlegają:

 • Komendant Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej
 • Komendant Wojewódzki Policji zs. w Radomiu
 • Komendant Stołeczny Policji 
 • Mazowiecki Kurator Oświaty 
 • Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Warszawie 
Podziel / Share
Opublikowane przez Rafał Babraj, 30.03.2009, Ilość wejść: 711048, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zadaj pytanie

Komentarz (0) Regulamin

 • Brak komentarzy