Pomoc dla niepełnosprawnych

Wojewoda Mazowiecki

Wojewoda Mazowiecki

 

Wojewoda Mazowiecki:

Zdzisław Sipiera

 

wojewoda@mazowieckie.pl

 

 

 

 

 

 

Sekretariat wojewody:

 

tel. 22 695 65 88

fax. 22 695 65 89

 

Informacje o działalności urzędu:

 

tel. 22 695 69 95

 

 

Zdzisław Sipiera był starostą powiatu pruszkowskiego od 2014 roku oraz w latach 1998 - 2002. Wcześniej pracował w samorządzie warszawskim jako wiceburmistrz Pragi-Północ (2002-2005) i burmistrz Woli (2005-2006). Pełnił również funkcję dyrektora Szkoły Podstawowej nr 8 w Pruszkowie (1991 – 1996). Był radnym od 1994 roku, w 2001 r. tworzył struktury Prawa i Sprawiedliwości.

 

Jest absolwentem Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. Zdobywał wykształcenie również na Uniwersytecie Warszawskim oraz w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego. Jest żonaty, ma dwoje dzieci. Interesuje się polityką, sportem i turystyką.

 

Wojewoda Mazowiecki sprawuje funkcję:

 przedstawiciela Rady Ministrów w województwie,

 zwierzchnika zespolonej administracji rządowej,

 organu nadzoru nad jednostkami samorządu terytorialnego,

 organu wyższego stopnia w rozumieniu przepisów o postępowaniu administracyjnym, jeżeli ustawy szczególne tak stanowią,

 reprezentanta Skarbu Państwa, w zakresie i na zasadach określonych w odrębnych ustawach.

Do kompetencji Wojewody Mazowieckiego należą sprawy:

 Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego,

 Wydziału Finansów,

Biura Rozwoju i Inwestycji,

 Wydziału Kontroli,

 Wydziału Nadzoru Prawnego.

Ponadto wojewodzie podlegają:

 Komendant Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej

 Komendant Wojewódzki Policji zs. w Radomiu

 Komendant Stołeczny Policji 

 Mazowiecki Kurator Oświaty 

 Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Warszawie 


 Administracja rządowa

 Zespolone służby, inspekcje i straże

 Jednostki podporządkowane

 Administracja niezespolona

 Rzecznik Dyscyplinarny dla Nauczycieli przy Wojewodzie Mazowieckim

Podziel / Share
Rafał Babraj, 30.03.2009, Ilość wejść: 822429, Rejestr zmian

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry