Pomoc dla niepełnosprawnych

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Mapa województwa

dane powiatów, gmin oraz placówek pomocy społecznej

Fundusze Europejskie w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim

 

Mazowiecki Urząd Wojewódzki uzyskał wsparcie z Unii Europejskiej na realizację następujących projektów: 

 

„Wdrożenie  i popularyzacja e-usług realizowanych przez 

administrację rządową w województwie mazowieckim (WiPER)’’ - więcej informacji

Okres realizacji projektu 1 października 2015 r.  30 czerwca 2018 r.

 


„Elektroniczna Platforma Wymiany i Obiegu Dokumentów 

Województwa Mazowieckiego (EPWiOD)’’ - więcej informacji

Okres realizacji projektu 1 sierpnia 2012 r. – 30 listopada 2015 r.

 

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
do góry