Pomoc dla niepełnosprawnych

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Mapa województwa

dane powiatów, gmin oraz placówek pomocy społecznej

Fundusze Europejskie w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim

 

Mazowiecki Urząd Wojewódzki uzyskał wsparcie z Unii Europejskiej na realizację następujących projektów: 

 „Wzrost efektywności energetycznej poprzez termomodernizację
trzech budynków użyteczności publicznej położonych w Zielonce, Radomiu oraz Siedlcach
pozostających w trwałym zarządzie
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie”
 - więcej informacji
 

 

 

"Wdrożenie i popularyzacja e-usług realizowanych przez administrację rządową
w województwie mazowieckim (WiPER)"
- więcej informacji


Okres realizacji projektu: 1 października 2015 r. 31 grudnia 2018 r.

 


„Elektroniczna Platforma Wymiany i Obiegu Dokumentów 

Województwa Mazowieckiego (EPWiOD)’’ - więcej informacji

Okres realizacji projektu 1 sierpnia 2012 r. – 30 listopada 2015 r.

 

„Wzmocnienie potencjału osób pracujących z cudzoziemcami oraz

zwiększenie komfortu pracy służb migracyjnych” – więcej informacji

Okres realizacji projektu 1 października 2017r. – 30 września 2019 r.

"Bezpieczna przystań"

Projekt współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.

 

 

„Zwiększenie dostępności i poprawa jakości usług dla obywateli państw trzecich na Mazowszu” – więcej informacji

Okres realizacji projektu 1 stycznia 2018r. – 31 grudnia  2019 r.

"Bezpieczna przystań"

Projekt współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.

 

 

„Cudzoziemiec w centrum uwagi” – więcej informacji

Okres realizacji projektu 1 stycznia 2018r. – 31 grudnia 2019r.

Projekt współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.

 

 

 

 

 

Aktualne projekty

do góry