Pomoc dla niepełnosprawnych

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Mapa województwa

dane powiatów, gmin oraz placówek pomocy społecznej

Fundusze Europejskie w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim

 

Mazowiecki Urząd Wojewódzki uzyskał wsparcie z Unii Europejskiej na realizację następujących projektów: 

 „Wzrost efektywności energetycznej poprzez termomodernizację
trzech budynków użyteczności publicznej położonych w Zielonce, Radomiu oraz Siedlcach
pozostających w trwałym zarządzie
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie”
 - więcej informacji
 

 

 

„Wdrożenie  i popularyzacja e-usług realizowanych przez 

administrację rządową w województwie mazowieckim (WiPER)’’ - 

więcej informacji

Okres realizacji projektu 1 października 2015 r.  30 czerwca 2018 r.

 

 


„Elektroniczna Platforma Wymiany i Obiegu Dokumentów 

Województwa Mazowieckiego (EPWiOD)’’ - więcej informacji

Okres realizacji projektu 1 sierpnia 2012 r. – 30 listopada 2015 r.

 

„Wzmocnienie potencjału osób pracujących z cudzoziemcami oraz

zwiększenie komfortu pracy służb migracyjnych” – więcej informacji

Okres realizacji projektu 1 października 2017r. – 30 września 2019 r.

"Bezpieczna przystań"

Projekt współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.

 

 

„Zwiększenie dostępności i poprawa jakości usług dla obywateli państw trzecich na Mazowszu” – więcej informacji

Okres realizacji projektu 1 stycznia 2018r. – 31 grudnia  2019 r.

"Bezpieczna przystań"

Projekt współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.

 

 

„Cudzoziemiec w centrum uwagi” – więcej informacji

Okres realizacji projektu 1 stycznia 2018r. – 31 grudnia 2019r.

Projekt współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.

 

 

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Programy rozwoju sieci dróg lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry